Neretas novada izglītības nodaļa

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Neretas novada pašvaldības izglītības nodaļas adrese:

Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5133

Neretas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja:

Žanna Miezīte

tālrunis 65175239, mob.29339832

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fakss: 65175117

Darba laiks (apmeklētājus pieņem):

Diena

Vieta

Laiks

Piezīmes

Pirmdienās

Mazzalves pamatskolā

12.00-18.00

Otrdienās

Sproģu pamatskolā

9.00-9.45

Neretas novada domes zālē

10.00-17.00

Izbraukumi/pasākumi pēc pieteikuma vai vajadzības. (Katra mēneša 2. otrdiena - novada nevalstisko organizāciju un aktīvo cilvēku tikšanās)

Trešdienās

Mazzalves pamatskolā

12.00-18.00

Neretas novada izglītības speciālista funkcijas:

1. Formālās izglītības darba koordinēšana:

1.1. pirmsskolas izglītības koordinēšana,

1.2. vispārējās izglītības koordinēšana,

1.3. pieaugušo izglītības koordinēšana (pedagogu profesionālās meistarības pilnveides organizēšana).

2. Neformālās izglītības darba koordinēšana:

2.2. interešu izglītības darba koordinēšana,

2.3. kultūrizglītības pasākumu organizēšana un koordinēšana,

2.4 mūžizglītības pasākumu organizēšana un darba koordinēšana.

2.5 sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām izglītības un kultūrizglītības jautājumu risināšanā.

3. Papildus finansējuma piesaistīšana izglītībai un kultūrai (ESF u.c. projektu izglītības un kultūras jomā izstrādāšana, konsultēšana un koordinēšana novadā).


Neretas novada izglītības speciālista pienākumi:

1. Saiknes ar IZM nodrošināšana.

2. Izglītības iestāžu darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām (metodiska palīdzība)

3. Interešu izglītības programmu licencēšanas nodrošināšana.

4. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības jomā.

5. Valsts atzītu izglītības dokumentu piegādes nodrošināšana.

6. ESF u.c. projektu izglītības jomā izstrādāšana, konsultēšana un koordinēšana papildus finansējuma piesaistīšanai izglītībai un kultūrizglītībai.

7.Metodiskā darba koordinēšana (pirmsskola, vispārējā izglītība, mūžizglītība).

8. Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides organizēšana.

9. Valsts pārbaudes darbu organizēšana atbilstoši MK noteikumiem.

10. Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana (sadarbībā ar IZM).

11. Pieredzes apmaiņas organizēšana.

12. Statistikas atskaišu apkopošana un iesniegšana (pirmsskola, vispārējā izglītība).

13. Dažādu IZM pieprasīto atskaišu un pārskatu sastādīšana, iesniegšana.

14. Saiknes nodrošināšana ar IZM mērķdotāciju sadalē.Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība