Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība (28)

Lai kopīgi svinētu rudens un ziemas satikšanos, 12. novembrī gan  lielus, gan mazus uz Mārtiņdienas pasākumu “Kas rīb, kas dimd” Mazzalves pamatskolā un vēlāk Mazzalves pārvaldes zālē aicināja folkloristi un radiožurnālisti Iveta un Vidvuds Medeņi, dienu aktīvi pieskandinot ar latviešu tautasdziesmām un ticējumiem. Folkloristi ar latviešu tautas tradīcijām un rotaļām priecēja visus atnākušos pasākuma dalībniekus,  kopā veicot dažādus senus svētību nesošus rituālus un kopā izejot dažādas Sēlijā pierakstītas rotaļas. Tika veikts rituāls, kurš ienes svētību mājās, dziedot dziesmu un ejot namā līkločus.

30. oktobrī Mazzalves pamatskolā viesojās Stelpes pamatskolas skolotāji. Stelpieši apskatīja skolu, izstaigāja mācību kabinetus, bibliotēku, kamīnzāli. Tad konferenču telpā Mazzalves pamatskolas sākumskolas skolotāja Agita Sirsniņa, matemātikas skolotāja Silvija Ivanova un latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Lisovska dalījās pieredzē par darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Par izglītības programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem realizāciju Mazzalves pamatskolā pieredzē dalījās arī mācību pārzine Žanna Miezīte. Stelpes un Mazzalves pamatskolu skolotāji debatēja par jauno pedagogu darba samaksas modeli, par idejām Latvijā veikt kārtējo pašvaldību reformu un pārrunāja daudzus citus jautājumus.

 

Tā bija saturiski bagāta un interesanta tikšanās. Skolu vadītāji vienojās arī turpmāk sadarboties.

 

Žanna Miezīte

Par sēļu novadā runātajām izloksnēm ir daudz pētījumu. Sēlisko izlokšņu apraksti visai bagātīgi aprakstīti pirms Otrā pasaules kara izdotajos rakstu krājumos. Neretas novada iedzīvotājiem 15. oktobrī bija lieliska iespēja apmeklēt zinošu cilvēku lekciju, kuri dalījās savos pētījumos un izstrādātājos materiālos par Neretas novadu.

 

Semināru atklāja Latvijas Universitātes zinātņu fakultātes, Baltu vienības katedras profesore Lidija Leikuma. Savā prezentācija viņa sīki un smalki izstāstīja par sēļu izloksni, dialektiem. Zinošākie semināra dalībnieki spēja iesaistīties un papildināt profesors stāstījumu. Mūsdienās reti kurš runā sēļu dialektā. Jāņa Jaunsudrabiņa literārajos darbos ir iespēja iepazīties ar lielu daļu sēļu izloksnes vārdiem. Profesore Lidija Leikuma atzina, ka studenti, pētīt  dialektismu Jāņa Jaunsudrabiņa daiļradē, izvēlās salīdzinoši bieži.

Uz izglītojošu lekciju “Bērna noslēpumainā pasaule” Ventspils ģimenes un bērnu ārsts Gundars Kuklis 9.oktobrī Mazzalves pamatskolā pulcēja skolēnu vecākus. Atraktīvi un ļoti saistoši lektors – pieredzējis ārsts un pedagogs – izklāstīja “bērna pasaules noslēpumus”, kā viņš pats uzsvēra. “Pats svarīgākais katra bērna dzīvē ir vecāki, vecāku mīlestība un atbalsts”, – akcentēja lektors. Nozīmīgi, lai vecāku prasības būtu saskaņotas. Īpaši būtiski ir bērna audzināšanā sadarboties un strādāt vienā virzienā vecākiem un skolai. Tikai kopīgiem pūliņiem, radot bērnos drošības un atbalsta sajūtu, varam rosināt bērnu ar interesi iet uz skolu, uztvert visu kā iespēju izzināt, varam atvērt bērnam tik raksturīgo zinātkāri. Lekciju papildināja praktiskās dzīves piemēri un labs humors.

 

Žanna Miezīte

Gadu no gada Skolotāju dienu Latvijā svin oktobra pirmajā svētdienā – šogad 4. oktobrī. Šajā dienā īpašs paldies tiek teikts skolotājiem par viņu lielo, ievērojamo darbu ikdienā – par skolēnu izglītošanu. Šī profesija viennozīmīgi no katra pedagoga prasa uzņēmību, nepārtrauktu zināšanu apguvi un spēju pielāgoties katrai situācijai.

 

Neretas novada dome šajos svētkos visiem novada skolotājiem dāvāja aktrises Zanes Jančevskas koncertu “Dziesmu dance.” 4. oktobra pēcpusdienā Neretas kultūras namā pulcējās novadu bijušie un esošie izglītības iestāžu skolotāji.

 

26.augustā Mazzalves pamatskolā tika organizēti Latvijas Pašvaldību mācību centra kursi “Par drošu un atbildīgu interneta lietošanu”. Skolotāji un bibliotēku vadītāji uzzināja par riskiem interneta lietošanā, par to, kā droši un atbildīgi lietot globālo tīmekli. Skolotāji izstrādās stundu un nodarbību plānus par šo tēmu, runās par to ar skolēniem. Pēc mājas darba veikšanas pedagogi un bibliotekāri saņems tālākizglītības kursu apliecības.

 

Žanna Miezīte

Mazzalves un Sproģu pamatskolas sadarbojas ar Vecumnieku novada izglītības iestādēm metodisko pasākumu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā. Arī ikgadējās augusta konferences notiek Vecumniekos.

 

Šogad, 24. augustā, rīts sākās ar mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmēm. Tad Vecumnieku tautas namā pulcējušos Vecumnieku novada un Mazzalves un Sproģu pamatskolu pedagogus sveica brāļi Auzāni ar jestru un sirsnīgu koncertprogrammu.

1. jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas zālē pulcējās Neretas novada visu mācību iestāžu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Neretas PII „Ziediņš”, Mazzalves pamatskolas un Sproģu pamatskolas pedagogi, lai papildinātu savas zināšanas saskarsmē.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas docētāja, lektore Ērika Lanka vadīja kursus vairāk kā 70 mūsu novada skolotājiem. Teorētiskās zināšanas papildināja praktiskās dzīves piemēri, praktisku situāciju risināšana.

 

Žanna Miezīte

2015. gadā no 16. – 18. martam Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotājas – Viktorija Trukša, Egija Apiņa un Sarmīte Sniķere devās uz Vāciju, lai projekta ERASMUS+ KA1 (Līguma Nr. 2014-1-LV01-K101-000043) ietvaros apmeklētu skolotāju mobilitātes komandējumu Paines arodskolā (Berufsbildende schulen des Landkreises Peine) un ēnotu stundas.

 

Pirms došanās ceļā, skolotājām bija nepieciešams apgūt vācu valodu. No 9. janvāra līdz 13. martam, katru nedēļu piektdienas vakaros un sestdienas rītos, no Jēkabpils Valodu mācību centra lektore pasniedza vācu valodas apmācības. Šīs pamatzināšanas palīdzēja komunikācijā ar skolēniem un skolotājiem.

 

Atgriežoties mājās, 30. martā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā skolotāji saviem darba kolēģiem prezentācijā un stāstījumā sniedza nelielu ieskatu par piedzīvoto.

Skolēnu pavasara brīvdienās, 17. martā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā pulcējās visu novada izglītības iestāžu 35 skolotāji, kuri strādā ar bērniem speciālās izglītības programmās, lai apgūtu individuālās pieejas īstenošanu izglītības procesā, apgūtu jaunas pedagoģiskās metodes, motivēšanas paņēmienus klases darbā. Skolotāji apguva arī atbalsta pasākumus darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, mācījās strādāt atbalsta komandā. Kursus vadīja Jēkabpils Iekļaujošās izglītības centra speciālisti, psihologi.

 

19. martā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā pulcējās 47 tehniskie darbinieki no Neretas novada izglītības iestādēm uz kursiem par saskarsmes problēmām ar bērniem un jauniešiem. Kursus vadīja psiholoģe Ērika Lanka. Šādu kursu nepieciešamību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

 

Žanna Miezīte

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2659669
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
474
119411
2659669

Sadarbība