PII Ziediņš

PII Ziediņš (10)

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ziediņš”

 

altAdrese: Pasta iela 20, Neretas pagasts, Neretas novads, LV – 5118

 

Tālrunis: 6517654165176541 6517656565176565 ; mob. 2024433820244338

 

Fakss: 65176536

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba laiks: 7.30 – 18.00

 

Pa baltu, baltu taciņu,

Lūk bērnu dienas iet.

Tās kalnā kāpjot nenogurst

Un tīk tām līksmi smiet...

Šī baltā, baltā taciņa,

Ko bērnu dienas min,

Ir dzīves dienas saulainās,

Ikviens tās gaišas zin.

/N. Gintare/

 

Pirmsskolas izglītības iestāde Neretas pagastā durvis vēra 1950. gadā nacionalizētā privātmājā Centra ielā 1. Jaunuzceltajā ēkā, kas paredzēta vairāk kā 100 bērniem, tā pastāv 35 gadus. Iestādē darbojas 5 dažāda vecuma grupas, kurās pašreiz ir 80 bērni.

Iestādes darbības mērķis - veidot visiem audzēkņiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

 

Iestādes galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt tādu apkārtējo vidi, lai izglītojamais varētu fiziski un garīgi attīstīties, kā arī veiksmīgi mācīties;
 • attīstīt katra izglītojamā intelektuālo, fizisko un ētiski estētisko attīstību;
 • rosināt izglītojamos radošai darbībai.

 

Par bērniem rūpējas PII „Ziediņš” kolektīvs – vadītāja, 10 pirmsskolas skolotājas, mūzikas un angļu valodas skolotāja, logopēds, 5 skolotāju palīgi, medmāsa, 2 pavāres, noliktavas pārzine, kurinātājs.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111. Iestādes mācībvaloda - latviešu.

 

Pirmsskolas izglītības programma tiek izpildīta pedagoģiskās darbības veicinošā vidē, ciešā sadarbībā ar ģimenēm. Vecāki un vecvecāki iesaistās dažādās aktivitātēs: attīstošo rotaļu materiāli tehniskās bāzes papildināšanas grupās; muzikālajos un sporta pasākumos; izstāžu eksponātu vākšanā un izgatavošanā; tematisko pasākumu organizēšanā.

 

Bērniem ikdienā piedāvājam:

 • zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi rotaļnodarbībās;
 • logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem;
 • angļu valodas rotaļnodarbības.

 

PII „Ziediņš”  tradīcijas:

 • gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana;
 • vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas;
 • tematisku izstāžu rīkošana;
 • Ģimenes dienas pasākumi;
 • Sporta svētki;
 • valsts svētku pasākums;
 • radošās pašizpausmes konkurss “Talantiņš”;
 • konkurss “Cālis”;
 • atvērto durvju dienas;
 • izlaidums.

 

Pašreiz maksa par bērnu trīsreizēju ēdināšanu ir 1.42EUR dienā.


alt

 

Adrese: Pasta iela 20, Neretas pagasts, Neretas novads, LV – 5118

Tālrunis: 65176541 ; 65176565;

Mob. tālrunis: 20244338; 20244338

Fakss: 65176536

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba laiks: 7.30 – 18.00

 

Pa baltu, baltu taciņu,

Lūk bērnu dienas iet.

Tās kalnā kāpjot nenogurst

Un tīk tām līksmi smiet...

Šī baltā, baltā taciņa,

Ko bērnu dienas min,

Ir dzīves dienas saulainās,

Ikviens tās gaišas zin.

/N. Gintare/

 

Pirmsskolas izglītības iestāde Neretas pagastā durvis vēra 1950. gadā nacionalizētā privātmājā Centra ielā 1. Jaunuzceltajā ēkā, kas paredzēta vairāk kā 100 bērniem, tā pastāv 35 gadus. Iestādē darbojas 5 dažāda vecuma grupas, kurās pašreiz ir 80 bērni.

Iestādes darbības mērķis - veidot visiem audzēkņiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

 

Iestādes galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt tādu apkārtējo vidi, lai izglītojamais varētu fiziski un garīgi attīstīties, kā arī veiksmīgi mācīties;
 • attīstīt katra izglītojamā intelektuālo, fizisko un ētiski estētisko attīstību;
 • rosināt izglītojamos radošai darbībai.

 

Par bērniem rūpējas PII „Ziediņš” kolektīvs – vadītāja, 10 pirmsskolas skolotājas, mūzikas un angļu valodas skolotāja, logopēds, 5 skolotāju palīgi, medmāsa, 2 pavāres, noliktavas pārzine, kurinātājs.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111. Iestādes mācībvaloda - latviešu.

 

Pirmsskolas izglītības programma tiek izpildīta pedagoģiskās darbības veicinošā vidē, ciešā sadarbībā ar ģimenēm. Vecāki un vecvecāki iesaistās dažādās aktivitātēs: attīstošo rotaļu materiāli tehniskās bāzes papildināšanas grupās; muzikālajos un sporta pasākumos; izstāžu eksponātu vākšanā un izgatavošanā; tematisko pasākumu organizēšanā.

 

Bērniem ikdienā piedāvājam:

 • zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi rotaļnodarbībās;
 • logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem;
 • angļu valodas rotaļnodarbības.

 

PII „Ziediņš”  tradīcijas:

 • gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana;
 • vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas;
 • tematisku izstāžu rīkošana;
 • Ģimenes dienas pasākumi;
 • Sporta svētki;
 • valsts svētku pasākums;
 • radošās pašizpausmes konkurss “Talantiņš”;
 • konkurss “Cālis”;
 • atvērto durvju dienas;
 • izlaidums.

 

Pašreiz maksa par bērnu trīsreizēju ēdināšanu ir 1.42EUR dienā.

 

 

alt alt


 

 

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsi;

Būs laime tad, ja pratīsim to dot;

Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;

Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

 

 

 

Lai arī dabā nekas vēl neliecināja par Ziemassvētku tuvošanos, tomēr šie svētki jau pavisam drīz būs mūsu katra mājās, sirdī, darbavietā. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir mierīgs, kluss, romantisks, labu darbu paveikšanas laiks. Adventes vainagā jau iedegtas četras svecītes, svētki nupat būs klāt.

 

Arī mēs, Neretas pirmsskolas izglītības iestādes Ziediņš sagatavošanas grupas rūķīši nolēmām iepriecināt sociālā aprūpes centra iemītniekus ar savu apciemojumu. Kā Ziemassvētku dāvanu bijām sarūpējuši skaistus dzejolīšus, katram iemītniekam dāvinājām pašu gatavotus sniegavīrus, nodejojām jautru rūķu deju. Varēja just ar kādu prieku acīs viņi mūs uzņēma, kā patika mūsu apciemojums.

 

Mēs uzskatām, ka jau no mazotnes bērniem ir jāmāca cienīt vecākus cilvēkus, palīdzēt grūtā brīdī, atbalstīt. Mēs neviens nezinām, kādi būsim savas dzīves novakarē. Mēs paveicām patiešām labu darbu, apciemojot sociālā aprūpes centra iemītniekus.

 

Paldies sociālā aprūpes centra vadītājai Inai Riekstiņai par laipno uzņemšanu, garšīgo cienastu un katram uzdāvināto sargeņģeli.

 

 

Sagatavošanas grupas audzinātājas

Aija un Signija

Vidējas grupas bērni saka paldies Madaras mammai Gunitai Leitei par iespēju lūgt būvniecības namam Kurši ziedot būvmateriālus un krāsas. Kā arī par to, ka ar viņas iniciatīvu un jaukajām, radošajām idejām tika realizēta iecere padarīt spēļu laukumu patīkamāku, interesantāku un drošāku brīvā laika pavadīšanai.

 

Sakām paldies arī tiem vecākiem – Jolantai Bokiševai, Olgai Mikalkevičai, Ivetai Kippari, Jolantai Albrehtai, Sondrai Bulindžai, Ingai Zvilnai, Guntim Bukšam, kuri atrada brīvu brīdi mūsu steidzīgajā dienas ritumā, lai palīdzētu Gunitai realizēt viņas idejas.

 

Vidējās grupas bērnu vārdā vadītāja

Inita Jakovčika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kā jau katru gadu, arī šogad Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” tika rīkoti ražas svētki „Rudentiņš – bagāts vīrs”, vecāko grupu audzēkņiem. Katra grupiņa bija sagatavojusi dažādus priekšnesumus: vidējā grupā uz svētkiem bija ieradušās čaklas vāveres, kuras ļoti rūpējās par tīrību savā istabā, vecākā grupa bija iestudējusi uzvedumu par rāceni, sagatavošanas grupa apspēlēja tēmu par vitamīnu nozīmi rudenī, skandēja skaistus, garus dzejoļus. Svētkos skanēja dziesmas par dārzeņiem, augļiem, rotaļas, jautras dejas. Vecākiem kopā ar bērniem bija iespēja sacensties mīklu minēšanā.

 

Tāpat varēja aplūkot tēmai veltītu dārzeņu un augļu izstādi. Paldies vecākiem, kuri atrada laiku kopā ar bērniem sagatavot interesantus darbiņus, kā arī paldies par iespēju būt kopā ar mums šajos svētkos.

 

Paldies arī grupu skolotājām, mūzikas skolotājai, kuras kopā ar bērniem sarīkoja jaukos ražas svētkus!

 

PII “Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika

altaltAtsaucoties uz Jāņa Jaunsudrabiņa vadītājas Ilzes Līdumas uzaicinājumu, apmeklējām muzeju „Riekstiņi”. Tā vadītāja Ilze bija sarīkojusi pasākumu „Rudentiņš krāsains vīrs”. Bez mums uz muzeju bija ieradušies arī bērni no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Rites, Sproģu un Daudzeses pamatskolām. Mēs bijām paši mazākie apmeklētāji. Katrs līdzi bija atvedis ne tikai labu noskaņojumu, bet arī dzejoļus par rudeni, rotaļas. Aplūkojām arī zīmējuma konkursa darbus un pārrunājām, kurš darbiņš patika vislabāk. Piedalījāmies jautrā stafetē, kur bija uz tējkarotes uzlikts kastanis jāaiznes līdz spainim un atpakaļ. Stafetē uzvarēja draudzība.

 

Šī pasākuma noslēgumā muzeja vadītāja bija sarūpējusi arī cienastu – gardu zāļu tēju ar cepumiem.

 

Bērniem ļoti patika šis pasākums, arī rudens saulīte mums lutināja. Šī bija lieliska iespēja bērniem ne tikai pavadīt laiku svaigā gaisā, bet arī tuvāk iepazīt mūsu novadnieka Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi un daiļradi.

 

Vēlreiz gribam teikt milzīgu paldies muzeja vadītājai Ilzei Līdumai par šo jauko rudens pasākumu, tāpat paldies sakām Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai par atvēlēto autobusu braucienam uz muzeju. Paldies sakām arī autobusa šoferītim Aivaram, kurš mums izvizināja pa jautrajiem kalniņiem.

 

Ar nepacietību gaidīsim nākamo uzaicinājumu uz muzeju „Riekstiņi”.

 

 

PII Ziediņš sagatavošanas grupas audzēkņi,

pirmsskolas skolotājas Aija un Signija,

skolotāja palīgs Marta

alt

alt

Ir skaista un saulaina 17. septembra diena un pirmsskolas izglītības iestādes „Ziediņš” vecākās grupas bērni ar vecākiem dodas pārgājienā. Lai viss iecerētais veiksmīgi noritētu, tika izveidotas četras komandas – Policijas šerifa komanda, Pirātu komanda, Angry Birds komanda, Super Cāļa komanda.

 

Ceļā uz Dzirnavu saliņu veicām dažādus uzdevumus: meklējām čiekurus, dažādus akmentiņus, pīlādžogas, kastaņus, kļavu lapas. Parkā bērnus iepriecināja baloni.

Pa ceļam bija jāierauga viena liela

egle, jāpāriet pāri trim ceļa krustojumiem, jāierauga trīs dzīvnieki, jāatrod kurmju rakums, jāierauga sporta angārs un mazā skoliņa, jāpāriet pāri tiltam.

 

Nonākt gala mērķī – Dzirnavu saliņā, kur mūs sagaidīja pārsteigums – vecāku sagādātie našķi un dāvaniņas. Mazliet atpūtušies varējām iet rotaļās un spēlēs.

 

Pārgājiena noslēgumā tapa kopīgs zīmējums par jauki pavadīto laiku.

 

Liels paldies vecākiem par kopīgi pavadīto laiku, par spēlēm un rotaļām, par sarūpēto cienastu.

 

 Neretas pirmsskolas izglītības iestādes „Ziediņš”

Vecākās grupas skolotājas  Liene un Daiga,

skolotāja palīgs Mārīte

altLīdz ar jauno mācību gadu esam atgriezušies savās iemīļotajās telpās, kuras tagad ir kļuvušas siltākas, gaišākas, tās iespējams regulāri ventilēt. Projekta realizācijas gaitā tika veikta ēkas vienkāršotā renovācija: veco un neefektīvo čuguna radiatoru nomaiņa pret jauniem radiatoriem ar temperatūras regulēšanas iespēju, uzstādītas iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma otrreizējai izmantošanai, kā arī nomainīts esošais apgaismojums pret energoefektīvu LED apgaismojumu, nomainītas vecās ārdurvis. Priecē tas, ka tika nobruģēta galvenā taka.

 

Milzīgs paldies visiem iestādes darbiniekiem par apkārtnes apzaļumošanas darbiem.

Gribam pateikties vēlreiz tiem, kas mūs atbalstīja, labiekārtojot iestādes teritoriju – Jurim Budrim, Leišu ģimenei, Beļūnu ģimenei, Jānim Rusiņam.

 

Zinību dienā sagādāja patīkamu pārsteigumu un novēlēja mums labus vārdus Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.

 

Vēlam veiksmīgu, zinībām un radošām idejām bagātu jauno mācību gadu mūsu audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem!

 

                                                          PII Ziediņš vadītāja Inita Jakovčika

Nu bērnība man sveikas saka,

Jo jāiesāk man skolas taka,

Tur sudrabaini skanot zvaniņš,

Man pavēstīs, -

Ka esmu kļuvis gan ciparu, gan burtu ganiņš,

Ja pacietīgs un centīgs būšu,

Sev draugos zināšanas gūšu.

 

Šī gada 5.jūnijā pirmsskolas izglītības iestādi „Ziediņš” beidza 14 bērni. Pasākums norisinājās, vasaras svētku noskaņās rotātā, kultūras nama zālē.

 

Absolventus – mazos džentelmeņus un mazās princeses apsveikt bija atbraukuši lapsēns Fuksis un viņa draugs Bārdiņš no Burbuļciema. Viņi bērnus sveica ar dažādām dziesmām, dejām un citām aktivitātēm. Viszine žagata lapsēnam bija pastāstījusi, ka šogad bērnudārzu beidz vairāki topošie policisti, karavīri, ugunsdzēsējs, šoferis, zobārste, manikīre, pavāre, skolotājas un pat skolas direktors.

 

Lapsēns zināja arī katra bērna mīļvārdiņu, hobiju un noskaidroja arī katra absolventa labākās rakstura īpašības..

 

Lapsēna Fukša sirsnīgo smieklu pavadīti bērnudārza audzēkņi nu kļuva par skolēniem.

 

Neretas pirmsskolas izglītības iestādes

„Ziediņš” pirmsskolas skolotāja

Inga Zvilna

 

Tu mīļā, mīļā mamiņa,

Es mīlu tevi kā nevienu,

Tu esi man(im) dārgāka

Par saulīti un baltu dienu.

/Rainis/

 

 Mātes diena jeb māmiņdiena ir starptautiski svētki par godu māmiņām. Šajā dienā saņem apsveikumus gan māmiņas, gan vecmāmiņas. Lai gan PII “Ziediņš” šobrīd neatrodas savās ierastajās telpās, tomēr bērniem tika dota iespēja sniegt koncertu un apsveikt arī savas mīļās māmiņas un vecmāmiņas. Kultūras namā mītošās trīs grupiņas apvienojās kopīgās dziesmās un dejās, kā arī demonstrēja savas deklamēšanas prasmes atbilstoši savām spējām, bet vecākā un sagatavošanas grupa savas māmiņas sveica sākumskolā atvēlētajās telpās. Priecēja arī tas, ka skatītāju rindās bija ne tikai māmiņas, bet arī tēti un vecvecāki. Šie mazajiem bija neierasti apstākļi, tomēr viņu mīlestība pret vecākiem palīdzēja pārvarēt satraukumu un svētki izdevās ne mazāk sirsnīgi kā citus gadus.

 • Visi mīļi aicināti 5.jūnijā plkst.16:00 Neretas kultūras namā uz PII „Ziediņš” izlaidumu!

 

 • Pieteikumus jaunajam mācību gadam uz grupiņu vietām lūgums iesniegt savlaicīgi, līdz 1.jūlijam. Tie, kuri jau ir pieteikušies, lūgums saskaņot datumu, kurā bērns uzsāks jauno mācību gadu.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība