Akreditēta Sproģu pamatskola

Laikā no 31.marta līdz 4.aprīlim notika Sproģu pamatskolas akreditācija. Akreditācijas komisijā bija Andrejs Zagorskis - Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs, Ingrīda Litiņa- Vaboles vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, Ilona Eiduka – Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākā referente.

           

Sproģu pamatskola akreditēta uz 6 gadiem, uz 6 gadiem akreditētas arī 3 Sproģu pamatskolā piedāvātās izglītības programmas: pamatizglītības programma, speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

          

Kā iestādes stiprās puses tika atzīts tas, ka pedagogi ir radoši un ir ieguvuši 2 un vairāk kvalifikācijas; pozitīvs mikroklimats, cieņa un savstarpēja labvēlība starp izglītojamajiem un personālu; izglītības iestāde neliela finansējuma ietvaros cenšas nodrošināt izglītojamos ar nepieciešamajām iekārtām un resursiem veiksmīga mācību procesa nodrošināšanai; izglītības iestāde veiksmīgi sadarbojas ar vietējo iedzīvotāju kopienu un veicina kultūrizglītības pasākumus.

           

Sproģu pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Santa Glazīrina un pedagoģiskais kolektīvs ir veiksmīgi izturējuši akreditāciju. Kopā ar novada domi tiks spriests, kā atrisināt tās nedaudzās problēmas, kuras akreditācijas procesā tika izvirzītas.

 

Žanna Miezīte


Vairāk šajā kategorijā: « Sproģu pamatskola

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2847663
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4153
127964
2847663

Sadarbība