Kontaktinformācija

Kontaktinformācija (1)

Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Tālrunis: 65176166

Mob.tālrunis: 29363924

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reģ.nr. LV90009116384

Konta nr. LV64HABA0551025939090 AS "SWEDBANK"

 

Domes priekšsēdētājs

 

Arvīds Kviesis

t. 65176187

mob. 26345400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priekšsēdētāja vietnieks

 

Aivars Miezītis

 

mob. 26469696

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izpilddirektors

 

Rolands Klibiķis

 

t. 65176148

mob. 29189934

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deputāti

 

 

Lāsma Mušperte

 

 

 

 

 

Inga Zvilna

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26155353

 

 

Agnese Rutka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28352612

 

 

 

Kaspars Baltacis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29127821

 

 

Evita Vīnakalne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26490043

 

 

 

Aija Lapiņa

 

mob. 29404110

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Viktorija Trukša

 

mob. 29186365

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vispārējā nodaļa

Vadītāja

 

Sandra Rusiņa

t. 65176166

mob. 29363924

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Domes sekretāre

 

Edīte Dābola

 

t. 65176155

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administratīvās komisijas lietvede

 

Zigfrīda Ozoliņa

 

 

mob. 20027545

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sekretāre/ lietvede

 

Gunita Gorbačova

 

t. 65176166

mob. 26674300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Daiga Meldere

 

t. 65176155

mob. 26694922

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apkopēja

 

Sanita Babkova

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Speciālisti

 

 

 

 

Juriskonsults

 

 

Gita Vegnere

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Darba aizsardzības speciālists

 

Gunārs Goloveckis

mob. 29438793

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iepirkumu speciālists

 

Ineta Ziedāne

t. 65176156

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Finanšu un attīstības nodaļa

Nodaļas vadītāja

 

Ilona Strade

t. 65176127

mob. 28630021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vadītājas vietniece

 

Silvija Kauškale

 

t. 65176164

mob. 28630021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vecākā grāmatvede

 

Ilze Osīte

 

t. 65176130

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nekustamo nodokļu speciālists

 

Mirdza Brūniņa

 

t. 65176140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektu vadības plānošanas un attīstības speciālists

 

Solvita Bukša

 

t. 65176140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bāriņtiesa

 

Priekšsēdētāja

 

Inga Jermuša

 

t. 65176128

mob. 22449394

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priekšsēdētājas vietniece

 

Benita Ziemele

 

t. 65175141

mob. 26657522

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bāriņtiesas loceklis

 

Iveta Muraška

 

mob. 27864411

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bāriņtiesas loceklis

 

Anita Samoilova

 

mob. 27889311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bāriņtiesas loceklis

 

Ligita Iubule

 

t. 65176166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Dzimtsarakstu nodaļa

 

Vadītāja

 

Inga Jermuša

t. 65176128

mob. 22449394

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vadītājas vietniece

 

Gita Vegnere

(Mazzalve)

t. 26663613

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Sociālais dienests

 

Vadītāja

 

Iveta Arāja

 

t. 65176211

mob. 22473442

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālās palīdzības organizatore

 

Janīna Laimiņa

 

t. 65176253

mob. 26686816

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālā darbiniece

 

Lāsma Mušperte

 

t. 65175144

mob. 20264486

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem

 

Līga Liepiņa

 

t. 65176205

mob. 26116282

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Izglītības un kultūras jomas speciālisti

Izglītības darba speciālists

 

Žanna Miezīte

 

t. 29339832

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

 

Regīna Kviese

 

t. 25778880

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītāja

 

Agnija Strautiņa

 

t. 65175131

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Neretas novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

 

Iveta Isakoviča

 

t. 65176162

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neretas bērnu bibliotēkas vadītāja

 

Biruta Petrone

 

t. 65176504

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja

 

Rasma Strode

 

t. 6517648

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zalves pagasta Sproģu bibliotēkas vadītāja

 

Skaidrīte Svetiņina

 

t. 65129755

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zalves pagasta bibliotēkas vadītāja

 

Diāna Zana

 

t. 65176232

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Neretas SAC

 

Vadītāja

 

Ina Riekstiņa

 

t. 65176450

mob. 29288265

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Mazzalves pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

 

Zeltīte Odiņa

 

t. 65175241

mob. 26320931

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretāre, lietvede

 

Anita Vectirāne

 

t. 65175132

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasiere

 

Dzintra Meldere

 

t. 65175141

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mazzalves pamatskolas direktors

 

Aivars Miezītis

 

t. 65175137 , 65175239

mob. 26469696

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tūrisma organizators Mazzalves pagastā

 

Silvija Lisovska

 

t. 26156535

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lauku attīstības speciālists

 

Astra Saveļjeva

 

t. 65175138

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kultūras darba organizatore

 

  Solveiga Koklevska

t. 26435288

 

Komunālās daļas vadītājs   Rūdis Lapiņš

t. 26665398

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Neretas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

 

Juris Zālītis

 

t. 65176135

mob. 29358918

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretāre, lietvede

 

Gunita Gorbačova

 

t. 65176166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasiere

 

Zanda Pauloviča

 

t. 65176161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komunālās nodaļas vadītājs

 

Rihards Trukša

 

t. 65176580

mob. 29143583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elektriķis

 

Dzintars Osītis

 

t. 65176580

mob. 28749915

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zemes lietu speciālists, ceļu tehniķis

 

Juris Andersons

 

t. 65176580

mob. 26156740

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kapsētu pārzinis

 

Aiga Mistre

 

t. 65176580

mob. 29163147

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lauku attīstības speciālisti

 

Mudīte Grīnvalde

 

t. 65176160

mob. 26405236

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sporta metodiķis

 

Imants Silavs

 

mob. 28355950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore

 

Laima Grebska

 

t. 65176504

mob. 29494419

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neretas PII „Ziediņš” vadītāja

 

Inita Jakovčika

 

t. 65176541

mob. 20244338

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neretas kultūras nama vadītāja

 

Inita Kalniņa

 

t. 65176160

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja

 

Ilze Līduma

 

t. 65176467

mob. 29133076

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Pilskalnes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

 

Aina Vadzīte

 

t. 65176488

mob. 26668116

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasiere, lietvede

 

Mirdza Varekoja

 

t. 65176479

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Labiekārtošanas speciālists

 

Biruta Grīslīte

 

t. 65176480

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lauku attīstības speciālists

 

Danute Avena

 

t. 65176489

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Zalves pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

 

Dzintra Noreika

 

t. 65176247

mob. 26432597

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretāre, lietvede

 

Diāna Zana

 

t. 65176232

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasiere

 

Ināra Dadzīte

 

t. 65176232

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728550
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1604
101922
3728550

Sadarbība