Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumi (6)

Apstiprināti Neretas novada domes

2014.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.1 p.4)

 

 

Pakalpojumu izcenojumi ar 01.02.2014.

Neretas novada Zalves pagastā

 

Bēru gadījumos, kapa vietu sakopšanā un uzturēšanā

N.p. k.

Pakalpojums

Summa bez PVN

EUR

PVN

21%

Kopā

EUR

Cena Ls ar PVN

 

Kapličas izmantošana bēru dienā

2.80

0.59

3.39

2.38

 

Kapličas izmantošana diennaktī

2.92

0.61

3.53

2.48

 

Izcenojumi veļas mazgāšanai

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Veļas mazgāšana ar pulveri

5 kg.

2.13

0.45

2.58

1.82

Veļas mazgāšana trūcīgām personām, pirmās grupas un vientuļajiem  invalīdiem, politiski represētajām personām un daudzbērnu ģimenēm , kuru ienākumi ir mazāki par EUR 129 uz vienu cilvēku  - viens mazgāšanas cikls EUR 0,70.

 

Asenizācijas cisternas pakalpojums

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR par m3

1.

Asenizācijas cisternas pakalpojums

1.40

0.29

1.69

 

Dušas izmantošana

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Pieaugušajiem

2.33

0.49

2.82

1.98

2.

Pensionāriem, invalīdiem, studentiem

1.75

0.37

2.12

1.49

3.

Skolniekiem

1.17

0.17

1.42

0.99

Dušas pakalpojums trūcīgām personām, pirmās grupas un vientuļajiem   invalīdiem, politiski represētajām personām un daudzbērnu ģimenēm , kuru ienākumi ir mazāki par EUR 129 uz vienu cilvēku - 1 personai EUR 0,70.

 

Izcenojumi par telpu nomu zālēm

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Telpu noma Sproģu pamatskolas  zālē

       
 • Zalves pagasta iedzīvotajiem

18.65

3.92

22.57

15.86

 • Citiem

25.65

5.39

31.04

21.82

2.

Telpu noma kultūras nama zālē*

       
 • Zalves pagasta iedzīvotajiem

48.49

10.29

59.28

41.66

 • Citiem

60.62

12.73

73.37

51.57

* Noteikt , ka gadījumā , ja pasākums turpinās nākošajā dienā, telpu  nomas maksa ir 50 % no pamatizcenojuma

 

3.

Telpu noma kultūras nama zālē bēru gadījumā

       
 • Zalves pagasta iedzīvotajiem (h)

4.08

0.86

4.94

3.47

 • Citiem (h)

5.06

1.06

6.12

4.30

                                              

Izcenojumi kopēšanai un faksam

N.P.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Kopēšana A4 no vienas puses

0.09

0.03

0.11

0.08

2.

Kopēšana A4 no abām  pusēm

0.17

0.04

0.21

0.15

3.

Kopēšana A3 no vienas puses

0.18

0.04

0.22

0.16

4.

Kopēšana A3 no abām  pusēm

0.35

0.07

0.42

0.30

5.

Faksa pakalpojumi par 1 lapu

0.58

0.12

0.70

0.50

 

Izcenojumi autobusam un automašīnai

N.P.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Autobuss skolēniem 1 km

0.41

0.09

0.50

0.35

2.

Autobuss pārējiem 1 km

0.67

0.14

0.81

0.57

3

Autobusa stāvēšana bērēs, kāzās par 1h

5.83

1.22

7.05

4.96

4

Auto izmantošana (ar benz.) (1.km)

0.26

0.05

0.31

0.22

                            

Zalves pagasta bibliotēku maksas pakalpojumi

N.P.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana       A4 no vienas puses /lapa/

0.09

0.03

0.11

0.08

2.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana       A4 no abām  pusēm

0.17

0.04

0.21

0.15

3.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana       A3 no vienas puses

0.18

0.04

0.22

0.16

4.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 no abām  pusēm

0.35

0.07

0.42

0.30

5.

Izdruka (teksts) A4

0.09

0.03

0.11

0.08

6.

Izdruka (krāsaina) A4

0.18

0.04

0.22

0.16

7.

Attēla izdruka A4

0.36

0.08

0.33

0.30

8.

Dokumenta sastādīšana pēc lasītāja pieprasījuma

0.58

0.12

0.70

0.50

 

Pakalpojumu izcenojumi nedzīvojamās telpās

Nr.p.

k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā

EUR

Cena Ls ar PVN

1.

AS Aizkraukles sabiedrība (ūdens, kanalizācija, sausie atkritumi)

33.08

14.23

6.95

2.99

40.03

17.22

28.13

12.10

2.

SIA Veiksme (par kanalizāciju 5 cilvēki)

7.11

1.49

8.60

6.05

3.

Par virtuves telpu iznomāšanu

1.17

0,25

1,42

0.99

 

Dabas resursu izmantošana

Smilts-grants atradne „Bincāni”

LICENCE Nr.8/354

1.Par 1m3 EUR 2.33 + EUR 0.49 (PVN 21%) = EUR 2.82

2.Līdz 10 m3 gadā novada iedzīvotājiem samaksa 25% no noteiktās samaksas (pēc iesnieguma iesniegšanas).

Apstiprināti Neretas novada domes

2014.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.1 p.4)

 

 

Pakalpojumu izcenojumi ar 01.02.2014.

 

Pakalpojumu izcenojumi

Neretas novada Mazzalves pagastā

 

 

Izcenojumi veļas mazgāšanai 

 

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls

ar PVN

1.

Veļas mazgāšana

 

 

 

 

 

Ar klienta pulveri

5 kg

1.17

0.25

1.42

0.99

 

 

 

 

 

 

 

Izcenojumi laukuma nomai

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls

ar PVN

1.

Par vienreizēju telpu nomu administratīvās ēkas priekštelpā  un „Ainas” priekštelpā 10 m2

2.45

0.51

2.96

2.08

2.

Par vienreizēju zemes  nomu administratīvās ēkas un  „Ainas” laukumā 10 m2

1.42

0.30

1.72

1.21

 

 

Izcenojumi par telpu nomu zālēm Mazzalves pagastā

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls

ar PVN

1.

Telpu noma pamatskolas kamīnzālē

 

 

 

 

 • Maksa no cilvēka *

1.17

0.25

1.42

0.99

2.

Telpu noma „Medību pils”

 

 

 

 

 • Sadzīves pasākumiem *, **

23.32

4.90

28.22

19.83

 • Sēru tradīcijām **

11.67

2.45

14.12

9.92

* Noteikt , ka gadījumā , ja pasākums turpinās nākošajā dienā, telpu  nomas maksa palielinās par 50 %** Plus maksa par patērēto elektroenerģiju

 

 

 

Izcenojumi kopēšanai un faksam

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar

PVN

1.

Kopēšana A4 no vienas puses

0.09

0.03

0.11

0.08

2.

Kopēšana A4 no abām  pusēm

0.17

0.04

0.21

0.15

3.

Kopēšana A3 no vienas puses

0.18

0.04

0.22

0.16

4.

Kopēšana A3 no abām  pusēm

0.35

0.07

0.42

0.30

5.

Faksa pakalpojumi par 1 lapu

0.58

0.12

0.70

0.50

 

 

Nedzīvojamo telpu nomas maksa

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Piezīmes

Cena Ls

ar PVN

1.

Liepu iela 3 noma (mēnesī)

 

0.11

0.02

0.13

IU „Mazzalves aptieka”

0.10

14.23

2.99

17.22

SIA „Aizkraukles Sabiedrība”

12.10

 

 

Mazzalves pagasta bibliotēkas maksas pakalpojumi

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls

ar PVN

1.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 no vienas puses /lapa/

0.09

0.03

0.11

0.08

2.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 no abām  pusēm

0.17

0.04

0.21

0.15

3.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšan A3 no vienas puses

0.18

0.04

0.22

0.16

4.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšan A3 no abām  pusēm

0.35

0.07

0.42

0.30

5.

Izdruka (teksts) A4

0.09

0.03

0.11

0.08

6.

Izdruka (krāsaina) A4

0.18

0.04

0.22

0.16

7.

Attēla izdruka A4

0.36

0.08

0.44

0.30

8.

Dokumenta sastādīšana pēc lasītāja pieprasījuma

0.58

0.12

0.70

0.50

 

 

Izcenojumi pakalpojumiem

N.p.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls

ar PVN

1.

Ūdens izmantošana

 

 

 

 

 • Bez skaitītāja (no cilvēka)

0.71

0.15

0.86

0.61

2.

Ūdens izmantošana daļēji labiekārtotos dzīvokļos

 

 

 

 

 • Bez skaitītāja (no cilvēka)

0.36

0.08

0.44

0.30

3.

Ūdens izmantošana lopiem (no lopu skaita)

0.28

0.06

0.34

0.24

4.

Kanalizācija (\ no cilvēka)

0.71

0.15

8.86

0.61

5.

Sauso atkritumu izvešana (no cilvēka)

1.18

0.25

1.43

1.00

6.

Autobuss (VW Carawelle) izmantošana (ar degvielu) (1km)

0.31

0.07

0.38

0.27

 

Tūrisma pakalpojumu izcenojumi

    1. Ekskursijas ilgums  1 stundaEUR 1.42 (Ls 1.00) (tai skaitā PVN) no personas:

N.p.k.

Pakalpojums

Summa

bez

PVN

EUR

PVN

21%

Kopā

EUR

Cena

Ls ar

PVN

1.

Gida pakalpojums

0.94

0.20

1.14

0.80

2.

Nepieciešamo materiālu iegāde ( „Barona vīns”, „sliekas”, papīrs, higiēnas preces)

0.12

0.02

0.14

0.10

3.

Telpu sagatavošana un novākšana, tērpu mazgāšana

0.12

0.02

0.14

0.10

 

 2.Ekskursijas ilgums 1, 5 stundas- EUR 2.13 (Ls 1.50) (tai skaitā PVN)  no personas:

N.p.k.

Pakalpojums

Summa

bez

PVN

EUR

PVN

21%

Kopā

EUR

Cena

Ls ar

PVN

1.

Gida pakalpojums

1.53

0.32

1.85

1.30

2.

Nepieciešamo materiālu iegāde ( „Barona vīns”, „sliekas”, papīrs, higiēnas preces)

0.12

0.02

0.14

0.10

3.

Telpu sagatavošana un novākšana, tērpu mazgāšana

0.12

0.02

0.14

0.10

               

 

  3.Ekskursijas ilgums 2 stundasEUR 2.84 (Ls 2.00) (tai skaitā PVN) no personas:

 

N.p.k.

Pakalpojums

Summa

bez

PVN

EUR

PVN

21%

Kopā

EUR

Cena

Ls ar

PVN

1.

Gida pakalpojums

2.12

0.44

2.56

1.80

2.

Nepieciešamo materiālu iegāde ( „Barona vīns”, „sliekas”, papīrs, higiēnas preces)

0.12

0.02

0.14

0.10

3.

Telpu sagatavošana un novākšana, tērpu mazgāšana

0.12

0.02

0.14

0.10

               

 

Raganiskā cienasta”  izmaksas  EUR 2.13 (Ls 1.50) (tai skaitā PVN)  vienai personai ekskursijas laikā Mazzalves pagastā:

 

Nr.

p.k.

Izmaksu pozīcija

 

Vidējās izmaksas

vienai pers.

 

 

Summa

bez

PVN

EUR

PVN

21%

Kopā

EUR

Cena

Ls ar

PVN

1.

Iegādājamo pārtikas produktu izmaksas

1.06

0.22

1.28

0.90

3.

Elektroenerģijas, siltā, aukstā ūdens, notekūdeņu novadīšanas izmaksas

0.30

0.06

0.36

0.25

4.

Virtuves,  ēdamtelpas, iekārtu un aprīkojuma amortizācijas izmaksas

0.23

0.05

0.28

0.20

5.

Sadzīves ķīmijas (trauku mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi) izmaksas

0.17

0.04

0.21

0.15

 

Kopā

 

 

 

1.50

 

Mazzalves pamatskolas nomas pakalpojumu izcenojumi

 

par telpu, aprīkojuma, sporta infrastruktūras objektu un sporta inventāra nomu tematisko nometņu dalībniekiem EUR 4.98* (Ls 3,50) vienai personai dienā.

 

Atkarībā no dalībnieku skaita, slēdzot nomas līgumus, var piemērot sekojošas atlaides:

 

Dalībnieku skaits

Izmaksas vienai personai dienā ar PVN

Mazāk kā 7 dienas

Vairāk kā 7 dienas

Vairāk kā 14 dienas

 

 

 

 

 

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

< 20    dalībnieki

4.98

3,50

4.62

3,25

4.48

3,15

   30    dalībnieki

4.27

3,00

3.91

2,75

3.77

2,65

   40    dalībnieki

3.91

2,75

3.56

2,50

3.41

2,40

   50    dalībnieki

3.56

2,50

3.41

2,40

3.27

2,30

   60 < dalībnieki

3.56

2,50

3.41

2,40

3.27

2,30

 

 

Mazzalves pamatskolas ēdnīcas ēdināšanas pakalpojumu izcenojumi

 

par tematisko nometņu dalībnieku trīsreizēju ēdināšanu dienā ne mazāk kā EUR 7.11*  (Ls 5,00) vienai personai.

 

Atkarībā no ēdināmo skaita, slēdzot līgumus, var piemērot sekojošas atlaides:

< 20    ēdināmie -  EUR 7.11 (Ls 5,00) (trīsreizēja ēdināšana - brokastis, pusdienas, vakariņas)

   30    ēdināmie -  EUR 6.76 (Ls 4,75) (trīsreizēja ēdināšana - brokastis, pusdienas, vakariņas)

   40    ēdināmie -  EUR 6.47 (Ls 4,55) (trīsreizēja ēdināšana - brokastis, pusdienas, vakariņas)

   50 < ēdināmie -  EUR 6.19 (Ls 4,35) (trīsreizēja ēdināšana - brokastis, pusdienas, vakariņas)

 

Vidējās izmaksas attiecīgajai pozīcijai vienai personai ar PVN

N.

P.

K.

Izmaksu pozīcija

(ja tiek ēdināti 50-60 klienti 3 reizes dienā)

Vidējās izmaksas

vienai pers.

 

Ēdienreižu

skaits

 

 

 

 

 

 

EUR

Ls

 

1.

iegādājamo pārtikas produktu izmaksas

2,85-3,27

2,00 - 2,30

 

3.

elektroenerģijas, siltā, aukstā ūdens, notekūdeņu novadīšanas izmaksas

0,71

0,50

 

4.

virtuves, ēdamtelpas, iekārtu un aprīkojuma amortizācijas izmaksas

0,36

0,25

 

5.

sadzīves ķīmijas (trauku mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi) izmaksas

0,36

0,25

 

6.

2 saimnieču un apkopējas darba alga

(alga, ienākuma nod., darba devēja soc. nod., darba ņēmēja soc. nod.)

1,07

0,75

 

7.

skolas pelņa par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu

0,36

0,25

 

 

 

 

 

 

KOPĀ (vienam klientam vidēji dienā)

6,13

4,40

3 x dienā +

 

 

Izcenojumi, kas ir augstāki par * noteiktajiem, nosakāmi līgumā, vienojoties ar iznomātāju vai pakalpojuma ņēmēju.

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmo daļu „Valsts nodevas” un grozījumiem Bāriņtiesu likumā, bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 

Valsts nodevas

LVL

EUR

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu

8.00

11.38

2) par darījuma apliecināšanu

5.00

7.11

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu

13.00

18.50

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā

24.00

34.15

5) par pilnvaras sagatavošanu

3.00

4.27

6) par pilnvaras apliecināšanu

2.00

2.85

7) par paraksta apliecināšanu

2.00

2.85

8)par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu

1.00

(par katru lappusi)

1.42 (par katru lappusi)

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu

1.00

1.42

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu

0.30

( par katru lappusi)

0.43

( par katru lappusi)

11) par paziņojuma izsniegšanu

3.00

4.27

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu

3.00

4.27

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu

5.00

7.11

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma

3.00

4.27

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu

34.00

48.38

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu

3.00

4.27

 

Apstiprināti Neretas novada domes

2014.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.1 p.4)

 

Pakalpojumu izcenojumi ar 01.02.2014.

Neretas novada Neretas pagastā

 

Bēru gadījumos, kapa vietu sakopšanā un uzturēšanā

N.p. k.

Pakalpojums

Cena bez PVN  EUR

PVN

21%

Kopā

EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Jaunas kapa vietas ierādīšana pagasta iedzīvotājiem, ja nav saistīts ar tūlītēju apbedīšanu (piemēram, cilvēks izvēlas kapa vietu)

6.30

1.32

7,62

5.36

2.

Jaunas kapa vietas ierādīšana ja nav pagasta iedzīvotājs  tas nav saistīts ar tūlītēju apbedīšanu (piem., cilvēks izvēlas kapa vietu)

 

9.04

 

1.90

 

10.94

 

7.68

3.

Jaunas kapa vietas ierādīšana pagasta iedzīvotājiem (saistīts ar tūlītēju apbedīšanu)

7.06

1.48

8.54

6.00

4.

Jaunas kapa vietas ierādīšana ja nav pagasta iedzīvotājs  (saistīts ar tūlītēju apbedīšanu)

9.86

2.07

11.93

8.39

5.

Vienas kapa vietas ierādīšana jau esošos ģimenes kapos (saistīts ar tūlītēju apbedīšanu)

1.69

0.35

2.04

1.44

6.

Divu kapa vietu ierādīšana (nav saistīts ar tūlītēju apbedīšanu)

12.48

2.62

15.10

10.61

7.

Trīs kapa vietu ierādīšana (nav saistīts ar tūlītēju apbedīšanu)

18.48

3.88

22.36

15.72

8.

Četru kapa vietu ierādīšana (nav saistīts ar tūlītēju apbedīšanu)

22.04

4.63

26.67

18.74

9.

Kapličas izmantošana bēru dienā

2.80

0.59

3.39

2,39

10.

Kapličas izmantošana diennaktī

2.92

0.61

3.53

2.48

11.

Dvieļu izmantošana (Klients atdod izmazgātus dvieļus)

1.42

0.30

1.72

1.21

12.

Dvieļu izmantošana (pakalpojuma sniedzējs mazgā dvieļus)

2.86

0.60

3.46

2.43

13.

Kapu inventāra (dēļi, lāpstas, laužņi, u.c.) izmantošana

2.86

0.60

3.46

2.43

14.

Katafalka pakalpojumi pagasta teritorijā pagasta iedzīvotājam (piemēram, zārka transportēšana no morga līdz kapličai, no kapličas uz kādiem pagasta  teritorijas kapiem)

7.00

1.47

8.47

5.95

15.

Katafalka pakalpojumi ārpus pagasta teritorijas (1km)

0.37 +7,00

0.08 +1.47

0.45+8.47

0.31

5.94

16.

Bedres rakšana :

 

 

 

 

 • Pagasta  vientuļajiem iedzīvotājiem (bēru rīkošanu uzņemas pagasts)
 • Ziemā

60.97

12.80

73.77

51.85

 • Vasarā

47.44

9.96

57.40

40.34

 • Pagasta iedzīvotājiem (tikai pēc iepriekšējās vienošanās)
 • Ziemā

54.21

11.38

65.59

46.10

 • Vasarā

40.69

8.54

49.23

34.61

17

Zvanīšana (3 reizes)

0.70

0.15

0.85

0.59

18

Traktortehnikas, autotransporta izmantošana, dēļu, eglīšu, dobraču u.c. transportēšanai ( 1 h)(T-16)

5.25

3.10

8.35

4.46

19.

Izziņu izsniegšana

0.58

0.12

0.70

0.50

20.

Kapa vietas apkopšana (pēc iepriekš noslēgta līguma)

 • par vienu reizi

2.33

0.49

2.82

1.98

 • mēnesī (4 reizes)

5.83

1.22

7.05

4.96

21.

Palīgstrādnieku izmantošana (četri cilvēki, mirušā nogādāšanai no morga uz kapliču u.c.)(1h)

8.75

1.84

10.59

7.44

 

Pirts pakalpojumu izcenojumi 

N.P.k.

Pakalpojums

Cena bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā

EUR

Cena LS ar PVN

1.

Pirts slotas pārdošana

0.94

0.20

1.14

0.80

2.

Pirts pakalpojumi

 

 

 

 

 • Pieaugušajiem

Pamatmaksa (1,5 h)

2.33

0.49

2.82

1.98

turpm. 0,5 h papildus

0.81

0.17

0.98

0.69

 • Pensionāriem, invalīdiem un studentiem

Pamatmaksa (1,5 h)

1.75

0.37

2.12

1.49

turpm. 0,5 h papildus

0.58

0.12

0.70

0.50

 • Bērniem, skolēniem

Pamatmaksa (1,5h)

1.17

0.25

1.42

0.99

turpm. 0,5 h papildus

0.36

0.08

0.44

0.30

                          

Izcenojumi veļas mazgāšanai  Lodziņa ielā 2

N.P.k.

Pakalpojums

Cena bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Veļas mazgāšana

 

 

 

 

 

 • Parastais pulveris

5 kg.

2.33

0.49

2,82

1.98

7 kg.

2.56

0.54

3.10

2.18

 • PulverisARIEL

5 kg.

2.45

0.51

2.96

2.08

7 kg.

2.69

0.56

3.25

2.28

 

Dušas izmantošana P.Lodziņa iela 2

N.P.k.

Pakalpojums

Cena bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Pieaugušajiem

2.33

0.49

2.82

1.98

2.

Pensionāriem, invalīdiem, studentiem

1.75

0.37

2.12

1.49

3.

Skolniekiem

1.17

0.25

1.42

0.99

 

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja Brošūru pārdošanas cenas izcenojums

N.P.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Grāmata „Piemini Latviju” cietā sējumā

3.17

0.67

3.84

2.70

2.

Grāmata „Piemini Latviju” mīkstos vākos

2.59

0.54

3.13

2.20

3.

Brošūras „Sestdienas vakars”, „Puiku pirtī”, „Jāņi”, „Sudmalas”, „Kartupeļu rakšana”, „Jaunais gads”, „Skali”, „Krāsns”, „Pavasaris”

0.58

0.12

0.70

0.50

4.

Brošūra „Baznīca”

0.77

0.16

0.93

0.65

 

Izcenojumi tirgus laukumā nomai

N.P.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Par vienreizēju telpu nomu P.Lodziņa 2b par 10 m2

3.73

0.78

4.51

3.17

2.

Izmantojot mēnesi telpu nomu P.Lodziņa 2b par 10 m2

14.93

3.14

18.07

12.69

3.

Par vienreizēju zemes nomu P.Lodziņa 2b par 25 m2

2.45

0.51

2.96

2.08

 

Izcenojumi par telpu nomu zālēm

N.P.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Telpu noma kultūras nama mazajā zālē un atsevišķos gadījumos pagasta zālē*

 

 

 

 

 • Neretas pagasta iedzīvotajiem

18.65

3.92

22.57

15.86

 • Citiem

25.65

5.39

31.04

21.82

2.

Telpu noma kultūras nama lielā zālē*

 

 

 

 

 • Neretas pagasta iedzīvotajiem

48.99

10.29

59.28

41.28

 • Citiem

60.64

12.73

73.37

51.37

* Noteikt , ka gadījumā, ja pasākums turpinās nākošajā dienā, telpu  nomas maksa palielinās par 50 %

 

 

Izcenojumi pakalpojumiem

N.P.k.

Pakalpojums

Summa bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Ūdens izmantošana no P.Lodziņa1 un Jaunzemu torņa

 

 

 

 

 • Ar skaitītāju (1m3)

0.95

0.20

1.15

0.80

 • Bez skaitītāja  (no  cilvēka)

2.52

0.53

3.03

2.15

2.

Kanalizācijas ūdeņi  (1m3)

0.66

0.14

0.80

0.56

3.

Kanalizācija (no  cilvēka)

1.78

0.37

2.15

1.50

4.

Asenizācija (1m3)

1.40

0.29

1.69

1.19

5.

Asenizācijas muca (5m3)

7.00

1.47

8.47

5.95

6.

Traktora transporta pakalpojumi (1stunda) T-16

5.25

1.10

6.35

4.46

7. 

Traktora transporta pakalpojumi (1stunda) MTZ-920

8.17

1.72

9.89

6.95

8. 

Traktora izmantošana sniega tīrīšanai (1 stunda) MTZ 920

11.67

2.45

14.12

9.92

9.

Traktora transporta pakalp. Pārbraucienos (1km)MTZ-920

0.28

0.06

0.34

0.24

10.

Auto izmantošana  ( d/d) (1km)

0.47

0.10

0.57

0.40

11.

Auto  izmantošana  ( ar benz.) (1km)

0.26

0.05

0.31

0.22

12.

Katafalka izmantošana (1km)

0.37

0.08

0.45

0.32

13.

Sētnieku pakalpojumi (m2)

0.28

0.06

0.34

0.24

14.

Komisijas maksa  par gāzi P.Lodziņa 6, J.Jaunsudrabiņa3

 

 

 

 

 • Par sašķidrinātās naftas gāzes piegādes maksas iekasēšanu un administrēšanu  (1m3)

0.36

0.08

0.44

0.31

 • Par iekšējo tīklu tehniskās apkopes maksājumu iekasēšanu un administrēšanu (par 1 skaitītāju)

0.47

0.10

0.57

0.40

 

Nedzīvojamo telpu nomas maksa, maksa par šķūnīšiem

N.P.k.

Pakalpojums

Cena  bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Piezīmes

Cena Ls ar PVN

1.

Lodziņa iela 2; Dzirnavu iela 5  noma (m2)

   Rīgas 6;

0.81

0.17

0.98

NVA Aizkraukles f.

0.70

0.64

0.13

0.77

I.Dimitrijeva., L.Ozoliņa, D.Andersone,I.Riekstiņa, L.Cepurīte

Neretas SAC

    0.54

2.

Šķūnīšu noma

 

 

 

 

 

 

 • Raiņa 15

9.05

1.90

10.95

IU Falko 2

10.96

 

Izcenojumi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

N.P.k.

Pakalpojums

Cena bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Autobuss  Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem 1 km

0.35

0.07

0.42

0.30

 

Papildus par autobusa dīkstāvi:                          vasarā:

      ziemā:

4.20

5.83

0.88

1.22

5.08

7.05

3.57

4.96

2.

Sporta angāra izmantošana  1h

5.83

1.22

7.05

4.96

3.

Ēdnīcas telpu noma mēnesī

58.31

12.25

70.56

49.59

4.

 

Dienesta viesnīca /diennakts/*

 

 

 

 

 

Istabā, kurā ir vairāk kā 2 iemītnieki /katram

4.67

0.98

5.65

3.97

 

Divvietīgā istaba /katram/

5.83

1.22

7.05

4.96

 

,,Komunālā’’ dzīvokļa tipa istabā /katram

3.50

0.74

4.24

2.98

 

Grupai, kurā ir 10 un vairāk klientu, /neatkarīgi kādā istabā dzīvo

3.50

0.74

4.24

2.98

Saskaņojot ar Neretas pagasta pārvaldes vadītāju, var mainīt tarifus, dot atlaides vai slēgt

sadarbības līgumus

*Noteikumi neattiecas uz nometņu laiku

 

Neretas pagasta bibliotēkas maksas pakalpojumi

N.P.k.

Pakalpojums

Cena bez PVN EUR

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls ar PVN

1.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 no vienas puses /lapa/

0.09

0.03

0.11

0.08

2.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

 A4 no abām  pusēm

0.17

0.04

0.21

0.15

3.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

 A3 no vienas puses

0.18

0.04

0.22

0.16

4.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

 A3 no abām  pusēm

0.35

0.07

0.42

0.30

5.

Izdruka (teksts) A4

0.09

0.03

0.11

0.08

6.

Izdruka (krāsaina) A4

0.18

0.04

0.22

0.16

7.

Attēla izdruka A4

0.36

0.08

0.44

0.31

8.

Dokumenta sastādīšana pēc lasītāja

pieprasījuma

0.58

0.12

0.70

0.50

 

Neretas SAC klientu uzturēšanās  (ar 01.03.2014.)

N.P.k.

Pakalpojums

EUR

Cena Ls

1.

Klientu uzturēšanās Neretas Sociālās aprūpes centrā

356.00

250.00

 

Apstiprināti Neretas novada domes

2014.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.1 p.4)

 

 

Pakalpojumu izcenojumi ar 01.02.2014.

Neretas novada Pilskalnes pagastā

 

 

 1. Izcenojumi pakalpojuma punktam „Rosme „

 N.p.k.

Pakalpojums

Summa EUR bez PVN

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls

ar PVN

1.

Tumšas veļas mazgāšana  1x

1.17

0.25

1.41

0.99

2

Baltās veļas mazgāšana 1x

1.57

0.33

1.90

1.33

3

Par dušas izmantošanu 1x

1.57

0.33

1.90

1.33

4.

Par trenažieru izmantošanu līdz 1 st.

0.85

0.18

1.03

0.73

 

2.  Izcenojumi par komunālajiem maksājumiem ar 01.04.2011.

N.p.k.

Pakalpojums

Summa EUR bez PVN

PVN 21%

Kopā EUR

Piezīmes

1.

Asenizācijas muca (5m3)

7.00

1.47

8.47

 

2.

Traktora pārbr. 1 km

0.23

0.05

0.28

 

3.

Iedzīvotāji kuri nedzīvo pastāvīgi

 

 

 

 

4..

Ūdens

0.53

0.11

0.64

 

5.

Kanalizācija

0.58

0.12

0.70

 

 

3.Izcenojumi par šķūnīšiem un kūtiņām ar 01.04.2011.

N.p.k.

Pakalpojums

Summa EUR bez PVN

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls

ar PVN

1.

Noma 1 m2

0.01

0.002

0.01

0.01

4.Īres maksu par 1m2

4.1. Līvānu tipa mājām  Draudzības un Kalna ielā  EUR 0.14 (Ls 0.10) ;

4.2. Nākotnes ielai 11 līdz 25 un pārējām pagasta mājām lauku teritorijā EUR 0,07 (Ls 0.05) .

5.Izcenojumi kopēšanai   ar 01.04.2011

 N.p.k.

pakalpojums

Summa EUR bez PVN

PVN 21%

Kopā EUR

Cena Ls

ar PVN

1.

Kopēšana A4 no vienas puses

0.09

0.03

0.11

0.08

2.

Kopēšana A4 no abām pusēm

0.17

0.04

0.21

0.15

3.

Kopēšana A3 no vienas puses

0.18

0.04

0.22

0.16

4.

 Kopēšana A3 no abām pusēm

0.35

0.07

0.42

0.30

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4540753
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1608
72789
4540753

Sadarbība