Agnese

Agnese

Šodien, 18. augustā, Alūksnē notiekošajā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 28. kongresā par jauno priekšsēdi ievēlēts Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

“Mana prioritāte bija un būs stipra pašvaldību interešu pārstāvniecība, ieklausoties visu viedoklī, neizceļot kādas vienas grupas intereses. Latvijas Pašvaldību savienības stiprā puse vienmēr ir bijusi kompromisa meklēšana, tāpēc atrast zelta vidusceļu ir prioritāte joprojām. Pašvaldību savdabība ir to pamats attīstībai,” uzskata G. Kaminskis.

LPS priekšsēža amatam līdz kongresam tika izvirzīti vairāki kandidāti, tomēr tikai Gints Kaminskis piekrita kandidēt. LPS līdzšinējais priekšsēdis Andris Jaunsleinis par savu aiziešanu paziņoja pirms gada. Viņš LPS vadīja 23 gadus.

LPS jaunais priekšsēdis tika ievēlēts aizklātā balsošanā ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

Gints Kaminskis ir Auces pilsētas, novada pašvaldības deputāts un domes priekšsēdētājs kopš 2001. gada. LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa vietnieks, kas pārstāv novadus un novadu apvienības vadītājs kopš 2013. gada. Jaunais LPS priekšsēdis ir arī Eiropas Savienības Reģionu komitejas loceklis un Latvijas delegācijas vadītāja vietnieks.

Biedrība “”Mednieku klubs “Vecmēmele””ar Leader atbalstu īstenojusi projektu 16-04-AL08-A019.2201-000009 “Mednieku apmācības laukuma izveide”, jo līdz šim tuvējā apkārtnē jaunu mednieku apmācībai un treniņiem nebija atbilstošu apstākļu, tāpēc bija nepieciešamība sakārtot infrastruktūru un uzbūvēt mednieku apmācību laukumu.

2015.gadā “”Mednieku klubs “Vecmēmele”” īstenoja projektu “Pakalpojums medījuma gaļas pirmapstrādē” (Nr.13-04-LL413102-000002). Tā ietvaros tika uzbūvēta un aprīkota medījumu pirmapstrādes vieta, kas vienlaikus funkcionē arī kā vietējo mednieku pulcēšanās vieta. Pirmapstrādes cehā ir pieejami nomedīto dzīvnieku pirmapstrādes pakalpojumi – dīrāšana, atkaulošana, saldēšana, iesaiņošana un uzglabāšana. Līdz tam tuvākajā apkaimē esošo medību formējumu rīcībā nebija šim  tehnoloģiskajam procesam atbilstošu telpu un aprīkojuma. Mednieku kluba vadītājs Atis Duks stāsta, ka medījumus nācās apstrādāt nehigiēniskos apstākļos – mežā, šķūnīšos, garāžās, zem klajas debess, lietū un salā. Projekta ietvaros tika nodrošināti šim procesam atbilstoši apstākļi: ierīkota dīrātavas telpa, uzglabāšanas telpa, telpa laboratoriskajiem izmeklējumiem, ierīkota ūdensapgāde, apkure, kanalizācija, palīgtelpas (tualete, duša, atpūtas telpa), kā arī veikti labiekārtošanas darbi.

Līdz ar medību pirmapstrādes ceha izbūvi radās nepieciešamība izveidot arī mednieku apmācībām atbilstošu laukumu, lai mednieku u.c. interesentu pulcēšanās un apmācību vieta būtu vienkopus. Tāpat pēc apmācību laukuma izveides “Vecmēmeles” mednieku kolektīvs iegādājās šaušanā nepieciešamo māla šķīvīšu metamo mašīnu, kas līdz šim tika nomāta. Mednieku apmācības laukumā ir iezīmētas ”vārnu kājas” ar baltu krāsu, tādējādi simulējot mednieku atrašanos dzinējmedību laikā mednieku numuros un apmācot pareizas un drošas šaušanas trajektorijas.

Mednieku apmācības laukuma izveidē ir ieguldīti 90% Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma (15 162, 58 eiro) un 10% apmērā jeb 1516,26 eiro mednieku kluba “Vecmēmele” biedru naudas.

A.Duks stāsta, ka vēlas ieinteresēt un iesaistīt medību procesā vietējās teritorijas – Neretas novada Mazzalves, Zalves un Pilskalnes pagastu – iedzīvotājus, jauniešus un cer, ka līdz projekta īstenošanu un infrastruktūras sakārtošanu būs iespēja jaunajiem medniekiem pilnveidot medību iemaņas, drošības tehniku, attīstīt šaušanas prasmi, izmantojot lidojošo māla šķīvīšu stendu. Medību prasmju mācības vadīs Jānis Censonis, kurš ir CIC (starptautisko medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komitejas) eksperts, kā arī ir mednieku kopas “Zalvīte” biedrs un valdes loceklis.

Ne tikai “Vecmēmeles” mednieki , bet arī tuvākajā apkārtnē esošie medību kolektīvi var veikt gan medījumu pirmapstrādi “Vecmēmeles” pirmapstrādes cehā, gan izmantot medību apmācību laukumu. Interesi un gatavību izmantot sakārtotu infrastruktūru ir izrādījuši gan mednieku kopa “Zalvīte”, gan mednieku klubs “Poceri”, gan mednieku un makšķernieku klubs “Slokas”u.c.

Daiga Meldere

12. augustā Neretā norisinājās novada Sporta svētki. Sportot gribētāji varēja izmēģināt savus spēkus gan individuālajās disciplīnās, gan komandu sporta veidos. Ar uzmundrinājuma vārdiem sanākušajiem – gan sportistiem, gan līdzjutējiem – Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis atklāja novada Sporta svētkus.

Līdz ar atklāšanu tika apbalvoti makšķerēšanas sacensību dalībnieki, kas līdz ar rīta gaismu bija devušies uz Dienvidsusēju, lai piedalītos sacīkstēs par lielāko lomu.. Makšķernieki savu uzdevumu bija paveikuši godam un pārlaiduši arī dabas dusmas – pērkona negaisu. Sacensības zivju ķeršanā līdz šim Neretas novada Sporta svētkos ir kas nebijis. Tā kā 2017.gads ir gleznotāja un rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejas gadskārta, un, kā zināms, arī pazīstamās “Baltās grāmatas ”autors bijis kaismīgs makšķernieks, tad, pieminot dižā novadnieka nozīmīgo gadskaitli, tika organizētas sacensības makšķerēšanā. Viņš ir sarakstījis arī grāmatu “Ar makšķeri”, kas ir viens no labākajiem dabas tēlojumiem Latvijas literatūrā. Rakstnieks pats savu makšķerēšanas prasmi ir raksturojis šādi: „Un, ja man gadās kādreiz labi lomi, tad tikai tāpēc, ka, pazīdams dabu, pārzinu arī ūdeņus līdz ar to iemītniekiem.”

Makšķerēšanas sacensībās uzvarēja Ainis Silenieks, kas zināms kā aizrautīgs makšķernieks. Viņa loms bija 647 g. Otro vietu ieguva Andris Lejiņš ar 407 g lomu un trešajā vietā – Ivars Liepiņš. Viņa guvums  - 52 g.

Individuālajās sacensībās – šaušanā mērķī ar pneimatisko šauteni (vīriešiem) uzvarēja Juris Timko, 2.vietā – Andris Lejiņš, savukārt 3.vieta – Edijam Čibulim. Savukārt sieviešu konkurencē vistrāpīgākā bija Līga Mušperte, 2.vietā ierindojās Ņina Usāne, bet 3.vietu ieguva Laura Lauciška.

Šautriņu mešanā mērķī vīriešiem visvairāk punktu un 1.vietu ieguva Juris Budris, 2.vieta – Klāvam Zībergam un 3.vieta – Mairim Zdanovskim. Šautriņu mešanā sievietēm visprecīzākā bija Sanda Zirnīte, otro vietu ieguva Dace Podžuka un 3.vietā – Inga Usāne.

Šautriņu mešanā mērķī bērniem līdz 14 gadu vecumam 1.vietu ieguva Markuss Kazaks, 2. – Kristiāns Čiževskis un 3.vietā ierindojās Lauris Grundulis.

Komandu sporta veidos strītbolā vīriešiem piedalījās 8 komandas. Uzvarētāji bija komanda “Lētais alus” (Matīss Caune. Klāvs Zībergs, Mārcis Zībergs), 2 vietu ieguva lietuviešu spēlētāji -  “Suvainišķis” (Andas Nagele, Dovgdas Vaičiunas, Simas Nagele), bet 3.vietā – “Labais krasts” (Jānis Klāviņš, Jānis Kļaviņš, Jānis Kadiķis).

Strītbolā (vecumā līdz 14 gadiem) piedalījās 6 komandas. 1.vietā – “Peak” (Mareks Auziņš, Kristers Kviesis, Ernests Teters un Jānis Vilcāns), 2.vietā – “Dream Team” (Rūdolfs Krūtkrāmelis, Ralfs Vinters, Kārlis Zeidaks, Martins Vorps), savukārt 3.vieta – “4 KRAGI” (Kristers Hmeļņickis, Aleksejs Gluščenko, Ričards Survillo un Gustavs Bērziņš).

Pludmales volejbolā vīriešiem triumfēja “Jaunība” (Reinis Otto, Valts Benjavs), otro vietu ieguva komanda “Divi” (Jānis Kārtiņš un Raivis Pauniņš), bet 3.vieta – “Neretas aparātam” (Aldim Muraško, Ingum Marenim un Aigaram Dīriķim). Sieviešu konkurencē visveiksmīgākās šoreiz bija “Vienalga” komandas pārstāves (Diāna Zana un Endija Kapele), 2. vietā – “Džuses” (Anita Kuzņecova un Airita Cimermane), bet 3.vieta – “Viesītei” (Sabīne Grinciuna un Angelina Liepiņa).

Futbolā piedalījās 6 komandas. 1.vietu ieguva “Apbedīšanas birojs”(Jānis Zans, Juris Zans, Uģis Salenieks, Edijs Čibulis, Edijs Skrupskis un Elvijs Berjaņovs), 2.vietā vieta ierindojās Ilūkstes novada futbolisti – komanda “Pilskalne no Ilūkstes novada” (Armīns Kaniņš, Vitolds Voitkovičs, Nikita Vasiļjevs, Jānis Plonis, Arnis Surgovts un Jānis Kaniņš). Trešā vieta -  “Sunākstes” spēlētājiem (Daniels Orlovs, Kaspars Maslobojevs, Markuss Jaškovs, Alvis Bubnovičs, Gints Vaivods un Mārcis Bīmanis).

Sportot un izkustēties bija iespēja arī ģimenēm ar bērniem. Neretas parkā notika sportiskas aktivitātes, ko projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” ietvaros organizēja biedrība “Ērberģietes”. Gan bērni, gan vecāki varēja izmēģināt roku gan veiklībā, mēģinot ar šautriņām trāpīt pie zvēriņu šabloniem pievienotiem baloniem, gan trāpīgumā, cenšoties trāpīt ar ūdenspistoli pa  glāzēm, kas piepildītas ar ūdeni. Stiprākie varēja mēroties spēkā ar vecākiem, sacenšoties, kurš ilgāk varēs noturēt rokās spaiņus ar ūdeni, tāpat bija arī smalki darbiņi rociņām pērļu vēršanā u.c. aktivitātes. Par piedalīšanos daudzveidīgajās aktivitātēs un sakrātajām uzlīmēm, ko varēja nopelnīt par piedalīšanos dažādos uzdevumos, ikviens varēja nopelnīt kādu balviņu. Turklāt noslēgumā tika izlozētas arī lielās balvas. Galvenā balva – šobrīd populārais spineris jeb grozāmgrābslis.

Par spīti tveicīgajai dienai Sporta svētki bija izdevušies!

Tie, kuri nesaņēma balvas  par piedalīšanos kādā no disciplīnām, tās var saņemt domē!

 

Daiga Meldere

Jūlijā vidū Neretas parkā tika atklāts bruģēts gājēju celiņš. Neretas iedzīvotājiem un viesiem sliktos laikapstākļos vairs nebūs jābrien pa dubļainiem un slideniem celiņiem. Bruģēšanas darbus veica SIA “Siltumkomforts”. Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis pauda atzinību par paveikto, jo parka celiņu sakārtošana uzlabo kopējo neretiešu atpūtas vietas vizuālo veidolu un apkārtējo vidi.

Atklāšanas runā A.Kviesis priecājās, ka Neretā ir par vienu sakoptu vietu vairāk:” Absolventu veidotajā parkā tagad gājēju celiņiem ir tikai bruģa segums. Parks veidojas par jauku atpūtas vietu, un tas ir ieguvums visiem ciemata iedzīvotājiem.

Līdzekļus parka celiņu bruģēšanai 36600 EUR apmērā ieguvām no Valsts budžeta līdzekļiem. Precīzāk sakot, finansējumu šo darbu veikšanai no deputātu kvotām piešķīra partija Vienotība.”

 

Daiga Meldere

Foto autors - Uldis Grietiņš

Neretas novada pašvaldība aicina darbā psihologu (nepilna slodze - 28 stundu darba nedēļa) uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt psiholoģiskās konsultācijas gan individuāli, gan atbalsta grupām;
 • veikt psiholoģisko izpēti (novērtēšanu) Sociālā dienesta klientiem vai klientu grupām;
 • psihologa atzinuma sagatavošana, izmantojot profesionālās zināšanas un zinātniski pamatotas metodes.

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša augstākā izglītība (psiholoģijā);
 • labas komunikācijas prasmes;
 • iemaņas darbā ar datoru.

 

Pieteikumu un CV ar norādi “Psihologs” sūtīt līdz 31.augustam uz epastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai iesniegt Neretas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā.

 

Ministru kabineta 2016 gada 22.novembra noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz komersantiem un personām, kas organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus.

Nozare strauji attīstās, par ko liecina arvien pieaugošais bezpilota gaisa kuģu lietotāju īpatsvars. Līdz ar to būtiski var palielināties arī riski civilās aviācijas drošumam un drošībai.

Svarīgi ir mazināt arī  riskus un apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, privātumam, mantai, lidojumu drošumam un drošībai, videi, sabiedrībai kopumā, kā arī valsts nozīmes infrastruktūras objektiem.

Sabiedrība kopumā, kā arī vairums bezpilota gaisa kuģu lietotāju nav informēti par riskiem un draudiem, ko var radīt bezpilota gaisa kuģi un to sistēmas, vai neapzinās tos. Ņemot vērā minēto, VA “Civilās aviācijas aģentūra” ir sagatavojusi informatīvos materiālus ”Pilotē dronu droši un tiesiski”.

Ar tiem var iepazīties http://caa.lv/lv/civila-aviacija/jaunumi/nozares-aktualitates/pilote-dronu-drosi-un-tiesiski.html  un https://www.facebook.com/PiloteDronu 

Video materiāls un buklets ”Pilotē dronu droši un tiesiski”  akcentē svarīgākos Ministru kabineta noteikumu punktus, kas par dronu lietošanu jāzina ne tikai to īpašniekiem un pilotiem, bet arī pašvaldību atbildīgajām personām, publisko pasākumu organizatoriem un iedzīvotājiem.​

 

 • Pirms tālvadības lidaparāta vadīšanas nepieciešams marķēt dronu ar kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru. Ir noteikts, ka ir jāidentificē sevi kā drona pilotu ar cepuri, kreklu vai kādā citā veidā, kā arī izvērtēt iespējamos riskus, tostarp apkārtējās vides specifiku, ģeogrāfisko izvietojumu, apbūvi, infrastruktūru un meteoroloģiskos apstākļus.

 

 • Lidojumu virs pasākuma vai tiešā tā tuvumā jāsaskaņo ar pasākuma atbildīgo personu, kura savukārt lidojumu saskaņo ar pašvaldību.

 

 • Ja drons ir smagāks par puskilogramu, nepilngadīgas personas to var vadīt tikai pieaugušā uzraudzībā. Savukārt, ja drons ir smagāks par pusotru kilogramu, ieteicams apdrošināt civiltiesisko atbildību, kas no 2018.gada janvāra būs obligāta prasība.

 

 • Vienlaikus pirms lidojuma ieteicams iepazīties ar aeronavigācijas datiem un citu nepieciešamo informāciju tīmekļa vietnē "ais.lgs.lv". Latvijas teritorijā drīkst pacelties līdz 120 metru augstumam, taču ir vairāki izņēmumi. Kontrolējamā gaisā telpā ap starptautisko lidostu "Rīga" drīkst pacelties līdz 50 metru augstumam, izņemot zonas, kur dronu lidojumi bez atļaujas ir aizliegti vispār.

 

 • Dronu lidojumu aizlieguma zona ir piecu kilometru rādiusā no lidostas "Rīga" un Liepājas lidostas skrejceļa sliekšņa, kā arī triju kilometru rādiusā ap citiem lidlaukiem Latvijā.

 

 • Lidojumus drīkst veikt  tikai dienas gaišajā laikā, novērotājs ir jāpieaicina gadījumā, ja drons tiek pilotēts kontrolējamā gaisā telpā.

 

 • Nelidot tuvu citiem gaisa kuģiem, neapdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, privātumu un mantu, ievērot ierobežojumus, pilotējot virs ieslodzījuma vietām, militāriem un infrastruktūras objektiem un to tuvumā, nepilotēt apreibinošu vielu ietekmē, kā arī izmantot tikai nacionālajā radio frekvenču plānā atļautās frekvences.

 

Ar Ministru kabineta noteikumiem noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi"  var iepazīties www.likumi.lv  

26.08.pl.16.00– “Riekstiņos” J.Jaunsudrabiņa 140.jubilejai un muzeja

 piecdesmitgadei veltīts pasākums

26.08.pl.22.00 – Neretas Dzirnavu saliņā balle ar “Mūzikas kolekciju”

02.09. pl.14.00 – Neretas KN Kokneses amatierteātra izrāde “Traks numurs”

08.09. – “Riekstiņu” muzejā J.Jaunsudrabiņa 140-gadei veltītā literārā un zīmējumu

            konkursa noslēguma pasākums

09.09.pl.17.00 – pie Beķerkroga Mazzalves pagastā Eiropas kultūras mantojuma

            Dienas pasākums

09.09.pl.22.00 – Neretas KN diskoballe

09. – Ērberģes estrādē Mazzalves amatierteātra “Tradare” izrāde “Kredīts”.

12.09. –muzejā “Riekstiņi” Dzejas diena

16.09. – Neretas novada literāra pēcpusdiena Gaismas pilī, veltīta Jāņa Jaunsudrabiņa

            140 gadu jubilejai.

22.09. pl.10.00 – visās izglītības iestādēs Olimpiskā diena “Dabas sporta zāle”

22.09. pl.10.00 – Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta laukumos Sēlijas

            skolēnu 4.Sporta svētki

23.-30.09. – visos Neretas novada pagastos Eiropas Sporta nedēļas pasākumi

29.09 - Neretas KN Skolotāju dienai veltīts pasākums un postfolkloras grupas ''Rikši'' koncerts

2017.gada 7.-12. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām organizēja vasaras skolu-nometni Moldovas kolēģiem.

Vasaras skolas - nometnes mērķis ir stiprināt Moldovas reģionu un pašvaldību speciālistu profesionālo kapacitāti – sniegt metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādē uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, teritorijas attīstības un kultūras jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbību. Vasaras skolas – nometnes vadmotīvs ir “No idejas līdz projektam”, tāpēc tā tika veltīta informācijai par iespējamiem atbalsta instrumentiem sadarbības projektu īstenošanai kultūras, uzņēmējdarbības, tūrisma, lauku attīstības u.c. jomās. Tāpat tika uzklausīti Moldovas kolēģu pieredzes stāsti attiecīgajās jomās.

9.-10.augustā Neretas novadā viesojās Cazangic pašvaldības vadītājs Jons Gutu (Ion Gutu). Cazangic pašvaldība atrodas Moldovas centrālajā daļā un robežojas ar Rumāniju.

J.Gutu pirmajā viesošanās dienā apmeklēja sociālās aprūpes centru “Nereta”, Neretas PII “Ziediņš”, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, Zandas Rageles māla darbnīcu, Neretas ev. luterisko baznīcu, Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi”, kā arī tika uzņemts Pilkalnes muižā. Īpašu interesi viesis izrādīja par Alvja Možeika bioloģisko saimniecību un bišu dravu.

Vizītes otrajā dienā J.Gutu un Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis parakstīja nodomu protokolu. Pēc tam viesis kopā ar Neretas pašvaldības pārstāvjiem devās uz Kronīšu kokapstrādes uzņēmumu, Mazzalves pamatskolu, kur viesi sagaidīja muižas tēlos tērpti leģendu tēli, kas ir viena no skolas-muižas vizītkartēm. Moldovas pašvaldības pārstāvis sarunā ar skolas direktoru Aivaru Miezīti vairāk uzzināja par iespējām izglītības iestādi izmantot kā multifunkcionālu būvi, kur līdzās pamatdarbībai – izglītošanai - , izmantojot skolas labo ainavisko vidi un , gudri izmantojot, vēsturisko fonu skola organizē vasaras nometnes un izmanto to arī kā tūrisma objektu. Vizītes noslēgumā J.Gutu viesojās Baltijā vienīgajā “Liellopu izsoļu namā”, kur tās saimnieka Kaspara Ādama vadībā bija iespēja aplūkot izsoļu telpas un pārrunāt potenciālas sadarbības iespējas.

Moldovas kolēģu viesošanās tika īstenota Latvijas lauku foruma un VARAM projekta “Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pasākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei” ietvaros, ko finansē Ārlietu ministrija.

 

Daiga Meldere

 

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : “Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi”

Identifikācijas Nr. NNP2017/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 28.augusta plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Iepirkuma paredzamā līgumcena 1. daļai fasādes remontdarbi- EUR 22800.00 bez PVN ; 2.daļai  telpu remontdarbi EUR 24400.00 bez PVN

Objekta apsekošana obligāta visiem pretendentiem

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 15.augustā

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2442536
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4804
186520
2442536

Sadarbība