Agnese

Agnese

Rīko Aizkraukles novada pašvaldība, Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs un LIAA Jēkabpils biznesa inkubators

2017. gada 31. oktobrī
Aizkraukles pilsētas kultūras nams
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads

Semināra mērķis ir informēt Latvijas topošos un esošos uzņēmējus par dažādām atbalsta iespējām mazai un vidējai uzņēmējdarbībai.

Stāstīsim par fizisko personas datu apstrādi un aizsardzību, Vispārīgo datu aizsardzības regulu, gaidāmām pārmaiņām personas datu aizsardzības regulējumā ar 2018. gada 25. maiju.

Prezentācijas sniegs un uz jautājumiem atbildēs:
Nauris Pauliņš, Zemgales  uzņēmējdarbības centra vadītājs
Jolanta Šūmakere, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Jēkabpils biznesa inkubatora vadītāja
Sintija Zīverte, Centrālā finanšu līgumu aģentūra Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja
Anta Birkhāne, Datu valsts inspekcijas Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas juriskonsulte
Aigars Klaucāns, Datu valsts inspekcijas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsults

Semināra darba valoda - latviešu.
Dalība bezmaksas.


Pieteikšanās līdz 30. oktobrim.

Kontaktinformācija:
Zigrīda Mikāne, vecākā projektu vadītāja
Jēkabpils biznesa inkubators
Biznesa inkubatoru departaments

Nodarbību cikls (4 nodarbības pa 4 stundām, katra kopā 16 stundas) veselīga uztura lietošanas veicināšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai 2017. gada oktobrī un novembrī

jeb

Ēd ar baudu un esi vesela, enerģiska un laimīga!

 

1.nodarbība “Veselības koncepcijas aktualitātes mūsdienās un uztura tiešā saistība ar mūsu ģimenes veselību”

2.nodarbība “Apzinātas ēšanas cikls jeb kāpēc, kad un kā mēs ēdam”

3.nodarbība “ KO ĒDAM? Neaizstājamās barības vielas, kas un cik daudz jāuzņem ar ēdienu”

4.nodarbība “Veselīga uztura “Sabotieri” jeb kā izvairīties no problēmām”

 

Nodarbību cikla saturs vērsts, lai sniegtu izpratni par veselīga uztura lietošanas nepieciešamību, zināšanas par uzturvērtībām dažādos produktos un to sabalansēšanu, ēšanas procesa apzināšanos, lai dalībnieki ikdienā popularizētu veselīgu dzīvesveidu savās ģimenēs. Katras nodarbības saturu papildina uz praksi orientēti vingrinājumi, kas palīdz iegūtās zināšanas nostiprināt praktiskai lietošanai un veselības uzlabošanai un uzturēšanai.

 

Mērķgrupa: interesenti

Dalībnieku skaits: līdz 16 dalībnieki

Norises vietas: Liepu iela , Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads,  P.Lodziņa iela 2 , Nereta, Neretas novads

Programmu vada: Latvijas ārstu biedrības sertificēta ģimenes ārste un pediatre Dace Zviedre ar ilggadīgu praktisko pieredzi ģimenes veselības uzturēšanā.

 

 

Programma:

1.nodarbība  ( 19.10.2017.)

Laiks

Aktivitāte

Metodes

10.00  – 12.00

Lekcija “VESELĪBAS KONCEPCIJA un jaunākās mūsdienu aktualitātes.”

Praktiskie vingrinājumi: “5 veselīgas dzīves pamatbalsti!”

Lekcija, izmantojot prezentāciju,

uz praksi orientēti vingrinājumi ar asociāciju attēlu materiālu palīdzību

(nodrošina lektors)

12.00 – 12.15

Pauze

 

12.15 – 14.15

Lekcija “Uztura tiešā saistība ar mūsu ģimenes veselību.”

Praktiskie individuālie vingrinājumi – “Tu esi tas, ko tu ēd!”

 

Noslēgumā atbildes uz jautājumiem.

Lekcija, izmantojot prezentāciju,

uz praksi orientēti vingrinājumi (nodrošina lektors)

 

 

 

2.nodarbība  ( 26.10.2017.)

Laiks

Aktivitāte

Metodes

10.00  – 12.00

Lekcija “Apzinātas ēšanas cikls!

Praktiskie vingrinājumi:

Lekcija, izmantojot prezentāciju,

uz praksi orientēti vingrinājumi ar asociāciju attēlu materiālu palīdzību

(nodrošina lektors)

12.00 – 12.15

Pauze

 

12.15 – 14.15

Lekcija “kāpēc, kad un kā mēs ēdam???

Praktiskie individuālie vingrinājumi –

 

Noslēgumā atbildes uz jautājumiem.

Lekcija, izmantojot prezentāciju,

uz praksi orientēti vingrinājumi

(nodrošina lektors)

 

3.nodarbība  ( 23.11.2017.)

Laiks

Aktivitāte

Metodes

10.00  – 12.00

Lekcija “KO ĒDAM? Ēdiena dažādība un uzturvērtība.”

Praktiskie vingrinājumi: “Ēdienu grupas!”,

“Garšu dažādība”

Lekcija, izmantojot prezentāciju,

uz praksi orientēti vingrinājumi ar asociāciju attēlu materiālu palīdzību

(nodrošina lektors)

12.00 – 12.15

Pauze

 

12.15 – 14.15

Lekcija “Neaizstājamās barības vielas, kas un cik daudz nepieciešams.”

Praktiskie individuālie vingrinājumi – “Baltie laukumi manā dzīvē!”

 

Noslēgumā atbildes uz jautājumiem.

Lekcija, izmantojot prezentāciju,

uz praksi orientēti vingrinājumi (nodrošina lektors)

 

4.nodarbība  ( 30.11.2017.)

Laiks

Aktivitāte

Metodes

10.00  – 12.00

Lekcija “Veselīga uztura “Sabotieri” jeb kā izvairīties no problēmām.”

Praktiskie vingrinājumi: “Radošā meditācija, kas man traucē būt veselai”

Lekcija, izmantojot prezentāciju,

uz praksi orientēti vingrinājumi ar asociāciju attēlu materiālu palīdzību

(nodrošina lektors)

12.00 – 12.15

Pauze

 

12.15 – 14.15

Grupas nodarbībās iegūtās informācijas apkopojums

Praktiskie individuālie vingrinājumi – darba lapas – kā veidot veselīga dzīvesveida dienasgrāmatu.

 

Noslēgumā atbildes uz jautājumiem.

Lekcija, izmantojot prezentāciju,

uz praksi orientēti vingrinājumi

(nodrošina lektors)

 

13.oktobrī Neretas novada pašvaldība devās uz Ērgļiem uz nu jau par tradīciju kļuvušo putnu pašvaldību salidojumu, proti, kopā pulcējas pašvaldības, kuru ģerbonī ir kāds putns. Putnu pašvaldību salidojumu pirms 15 gadiem aizsāka Gulbene. Tas notika 2002. gadā 20. aprīlī, un kopš tā laika, ik gadu šis pasākums pulcē vairāk nekā 100 pārstāvjus no padsmit novadiem, kuru ģerbonī ir putns. Pirms 15 gadiem  šo pasākumu sauca par Putnu pilsētu dienu. Katru gadu Putnu pašvaldību salidojums notiek citā vietā. Šogad 16. salidojums tika organizēts Ērgļu novadā, bet gadu iepriekš tas notika Neretā.

Šogad Putnu pašvaldību salidojumā “Putnu raksti” piedalījās 13 pašvaldības, bet Latvijā ir 25 pagasti, pilsētas un novadi, kuru ģerbonī ir attēlots kāds putns. Piemēram, Launkalnes pagasta ģerbonī ir redzams dzenis, Staiceles – stārķis, Gulbenes ģerboni rotā gulbis, Ērgļu – Ērglis, Engures ģerbonī – dzērve, Līvānu – vanags, Dundagas – mednis, Dagdas ģerbonī ir teiksmainais fēnikss, Preiļu – krauklis, Neretas – pūce, Madonas un Suntažu – gailis.

Tā kā šogad Ērgļu novads pārņēma stafeti putnu salidojuma organizēšanā no Neretas, tad ērglēnieši uzņēma viesus savā novadā, iepazīstinot viesus ar ievērojamākajām Ērgļu puses vietām, uzņēmīgākajiem un radošākajiem cilvēkiem un parādot savu māksliniecisko pašdarbības kolektīvu meistarību.

Kā ierasts, salidojums sākās ar novadu prezentācijām, kur katra novada/pagasta pārstāvji iepazīstināja  sevi gan ar humoru, gan muzikāli, gan sniedzot bagātīgu faktu informāciju par savu pusi. Pēcāk pašvaldību pārstāvji tika sadalīti četrās grupās,  balstoties uz izlozi (Zvaigznes zīme, Jumis, Akas zīme un Austras zīme), pēc kuras bija izstrādāts maršruts, ko apskatīt.

Programmā bija paredzēts brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” un rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa  “Braku” apmeklējums, Mārča Feldberga Kandžas laboratorijas apskate, pārgājiens gar slimnīcu, estrādi,  viduslaiku pilsdrupām, pieminekli R.Blaumanim, parku, katoļu baznīcu, Skanstkalniņu, HES aizsprostu un Ogres upi, kā arī Jumurdas un Sausnējas pagastu apskate. Saviesīgajā daļā Ērgļu saieta namā varēja noskatīties Ērgļu novada aktiermākslas kolektīvu sniegumu, klausoties mūziku – Ērgļu jauniešu pūtēju orķestri un paša Ērgļu novada mēra Guntara Velča muzicēšanu.

Putnu dienu salidojums, kas jau ir kļuvis par ikgadēju tradīciju, ir iespēja labāk iepazīties citam ar citu, iepazīt ko jaunu par citiem novadiem, kuros pasākums tiek organizēts. Nākamgad putni salidos Smiltenē.

 

Daiga Meldere

No 3.oktobra līdz 7.oktobrim pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) uzaicinājuma Moldovā viesojās Latvijas delegācija. Tās sastāvā bija 35 pārstāvji no 9 Latvijas pašvaldībām. Neretas novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis. Vizītes mērķis sekmēt sadarbību uzņēmējdarbības jomā, kā arī paplašināt sadarbību starp pašvaldībām. Vizīte tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Latvijas Lauku foruma un VARAM projekta „Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pasākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei” laikā (2017.gada 18.jūlija līgums Nr. LV-27), ko finansē Ārlietu ministrija.

Moldovas apmeklējuma pirmajā dienā Latvijas delegācija piedalījās biznesa forumā Kišiņevā. Turpmākajā vizītes laikā A.Kviesis apmeklēja Ļeovas rajona Kazangic pašvaldību. Tā bija atbildes vizīte, jo augustā Neretā viesojās šīs pašvaldības vadītājs Ions Gutu un parakstīja nodomu protokolu. Kazangic ciemā A.Kviesis iepazinās ar pašvaldības un vietējo izglītības iestāžu darbu.  Apmeklēja sociālās aprūpes iestādi, kultūras namu un lielāko tur esošo vīnogu audzēšanas saimniecību. Svinīgā pasākumā vietējā kultūras namā, piedaloties VARAM ministrijas un Latvijas vēstniecības Moldovā pārstāvjiem, Neretas novada domes priekšsēdētājs A.Kviesis parakstīja sadarbības līgumu ar Kazangic pašvaldību.

 Nākamā diena tika veltīta, lai iepazītos ar rajona centra- Ļeovas - iestāžu darbu. Tur Neretas novada domes priekšsēdētājs apmeklēja vietējo arodskolu, bibliotēku, novadpētniecības muzeju, mežniecību un pārtikas pārstrādes uzņēmumu.

Vizītes noslēgumā Kišiņevā notika seminārs ar ārvalstu finanšu donoru un citu sadarbības partneru dalību par atbalsta iespējām sadarbības projektu īstenošanai. A.Kviesis  seminārā piedalījās diskusijā, kur, izvērtējot redzēto, Moldovas pašvaldībā, tika iezīmētas iespējamās sadarbības formas.  No Latvijas puses seminārā   noritēja aktīvs  darbs pie Leader pieejas un projektu popularizēšanas. 

 

                                                                                                           

                     Arvīds Kviesis

Daiga Meldere

Āfrikas cūku mēra uzliesmojums konstatēts Neretas novada Neretas pagasta “Upes Svajānos”, kur slimības dēļ likvidētas 44 mājas cūkas.

PVD saimniecībā veica Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus, likvidējot cūkas un veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība nokļuva novietnē.

Ap “Upes Svajāniem” noteikta karantīna – aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā.

Triju kilometru rādiusā ap Āfrikas cūku mēra skarto novietni Neretas un Pilskalnes pagastos:

1. cūku turētājiem vai īpašniekiem aizliegts veikt cūku (t.sk. nebrīvē audzēto savvaļas cūku) kustību un pārvietot tās ar transportlīdzekļiem pa valsts, pašvaldības un privātiem ceļiem no aizsardzības zonā esošām novietnēm, kur tās tiek turētas vismaz 40 dienas pēc rīkojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas vēstnesis”, izņemot:

  • cūku pārvietošanu novietnes robežās pa novietņu palīgceļiem;
  • tranzītā pa autoceļiem vai dzelzceļu bez transportlīdzekļa apstāšanās un cūku kravas izkraušanas;
  • no ārpus aizsardzības zonas esošas novietnes uz aizsardzības zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar Pārtikas un veterinārā dienesta  valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju.

.

2.Transportlīdzekļa īpašniekiem (lietotājiem) nekavējoties veikt transportlīdzekļu, ekipējuma, kuru izmanto cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai, piesārņoto materiālu (dzīvnieku līķi, dzīvnieku izcelsmes  pārtikā neizmantojamie blakusprodukti, savvaļas cūku medību trofejas, dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) dezinfekciju (veicot ierakstu dezinfekcijas žurnālā) pēc katra pārvadājuma.

3.Nodrošināt, ka transportlīdzeklis, kas tiek izmantots cūku pārvadāšanai, izbrauc no aizsardzības zonas tikai pēc transportlīdzekļa iztīrīšanas, dezinfekcijas un rakstiskas atļaujas saņemšanas no PVD valsts veterinārā inspektora.

4.Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem karantīnas laikā aizliegts pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz citu novietnes teritoriju vai ārpus tās bez PVD veterinārā inspektora atļaujas.

5.Personai, kuras rīcībā ir informācija par mirušu vai slimu cūku, nekavējoties ziņot par to PVD. Tāpat personām aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu  spermu no aizsardzības zonā esošas novietnes.

6.Personām aizliegts izvest un laist pārtikas apritē svaigu savvaļas un/vai mājas cūku gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur savvaļas un/vai mājas cūku gaļu, kas iegūta aizsardzības zonā, izņemot, ja mājas cūku gaļa ir gūta atbilstoši MK noteikumu Nr.83 41.10 punkta prasībām..

7.Medniekiem atļauts nomedītu savvaļas cūku ķermenus, kuru laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi, atļauts izmantot mednieka pašpatēriņam, neizvedot tos no uzraudzības zonas vai dienesta izsniegtu atļauju drīkst nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu Latvijas teritorijā.

8.Jebkurai personai, kas ierodas vai atstāj aizsardzības zonā esošu cūku novietni, jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra ierosinātāja izplatīšanos.

9.Personām karantīnas laikā aizsardzības zonā augstākminētie pasākumi jāievēro līdz valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ar rīkojumu karantīnu atceļ.

 

Karantīnas zonā desmit kilometru rādiusā Neretas novada Neretas, Pilskalnes un Zalves pagastos un Viesītes novada Saukas un Rites pagastos  ap Āfrikas cūku mēra skarto novietni:

1. cūku turētājiem vai īpašniekiem aizliegts veikt cūku (t.sk. nebrīvē audzēto savvaļas cūku) kustību un pārvietošanu, arī ar transportlīdzekļiem pa valsts un privātiem ceļiem, no uzraudzības zonā esošām novietnēm, kur tās tiek turētas, vismaz 30 dienas pēc šī rīkojuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, izņemot:

  • cūku pārvietošanu novietnes robežās pa novietņu palīgceļiem;
  • tranzītā pa autoceļu un dzelzceļu bez apstāšanās un cūku kravas izkraušanas;
  • no ārpus uzraudzības zonas esošas novietnes uz uzraudzības zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju;

2.Transportlīdzekļa īpašniekiem (lietotājiem):

  • veikt transportlīdzekļu, ekipējuma, kuru izmanto cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai, piesārņoto materiālu (dzīvnieku līķi, dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamie blakusprodukti, savvaļas cūku medību trofejas, dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) dezinfekciju (veicot ierakstu dezinfekcijas žurnālā) nekavējoties, pēc katra pārvadājuma;
  • nodrošināt, ka transportlīdzeklis, kas tiek izmantots cūku pārvadāšanai, izbrauc no uzraudzības zonas tikai pēc transportlīdzekļa tīrīšanas, dezinfekcijas un rakstiskas atļaujas saņemšanas no PVD veterinārā inspektora.

3. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem aizliegts septiņu dienu laikā no šī rīkojuma publicēšanas dienas pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz novietni (t.sk. kautuvi), vai no tās bez PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtas atļaujas.

4. Personai, kuras rīcībā ir informācija par mirušu vai slimu cūku, nekavējoties ziņot par to PVD.

5.  Personām aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu spermu no uzraudzības zonā esošas cūku novietnes.

6. Personām aizliegts izvest un laist pārtikas apritē svaigu mājas un savvaļas cūkas gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur savvaļas un/vai mājas cūku gaļu, kas iegūta uzraudzības zonā, izņemot, ja mājas cūku gaļa ir iegūta atbilstoši MK noteikumiem Nr.83 49.10. vai 49.12(medniekiem).punkta prasībām: nomedītu savvaļas cūku ķermeņus, kuru laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi ir atļauts izmantot mednieka pašpatēriņam, neizvedot tos no uzraudzības zonas vai ar dienesta izsniegtu atļauju atļauts nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu Latvijas teritorijā, kur liemeņus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.1 punktu.

7. Jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības zonā esošu cūku novietni, jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra ierosinātāja izplatīšanos.

8.  Personām aizliegts rīkot dzīvnieku izstādes, tirgu vai citus masu pasākumus.

9.  Personām  karantīnas laikā uzraudzības zonā augstākminētie pasākumi jāievēro, līdz valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ar rīkojumu atceļ karantīnu.

10.  Personām, izvedot no uzraudzības zonas visu sugu dzīvnieku gaļu vai gaļas produktus, jānodrošina to izsekojamība (marķējums, identifikācija, pavaddokumenti utt.).

11. Ja karantīnas aizsardzības un uzraudzības zonās noteiktie ierobežojumi ilgst vairāk par 40 dienām, jo tiek novēroti slimības uzliesmojumi citur, personām ir atļauts pārvietot: cūkas no novietnes uz PVD noteiktu aizsardzības un uzraudzības zonās esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai, saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūrvienības valsts vecāko veterināro un / vai vecāko pārtikas inspektoru un šo iegūto svaigo gaļu pārstrādei uz gaļas pārstrādes uzņēmumu, saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūrvienības valsts vecāko pārtikas inspektoru, pārtikā neizmatojamos cūku izcelsmes blakusproduktus uz atzītu dzīvnieku blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu vai citu ar PVD saskaņotu vietu iznīcināšanai  vai uz citu attiecīgajā zonā esošu novietni, saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūrvienības valsts vecāko veterināro inspektoru.

 

Daiga Meldere