Aktualitātes (Kultūra un sports)

Aktualitātes (Kultūra un sports) (239)

Projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” (Nr.9 2.4.2/16/I/034) ietvaros PII “Ziediņš” notika sportiskās aktivitātes bērniem.  Pirmsskolas vecuma bērni 6.oktobrī fizisko aktivitāšu nodarbību noslēguma pasākumā Jolantas Albrehtas vadībā piedalījās dažādās sporta disciplīnās, skrienot pa šķēršļu joslu, lienot, pārbaudīja precizitāti un roku veiklību, metot bumbiņu, kā arī mēģināja apgāzt spēļu ķegļus. Tāpat mazie atrakcijā “Lāča appikošana”zīmēja sniega pikas, pēc tam tās līmējot uzzīmētam lācim uz vēdera. Par aktīvu dalību katrs bērns saņēma medaļu – kliņģerīšu virteni.

Projekta ietvaros J.Albrehta vadīja astoņas fizisko aktivitāšu nodarbības (septembris – oktobris).

Daiga Meldere