Aktualitātes (Kultūra un sports)

Aktualitātes (Kultūra un sports) (243)

Daba, Neretas gaiss, sirsnība un laipnība no iedzīvotājiem ir tas, ko rokdarbniece, Mālpils novada iedzīvotāja, Jausma Saliņa tik ļoti iemīļoja ierodoties mūsu novadā aptuveni pirms gada. Vilinājums ierasties šeit atkal bija “ņēma virsroku” un māksliniece 15. martā viesojās Neretas novada centrālajā bibliotēkā. Tā kā Jausmas Saliņas interese par rokdarbu mākslu nav mazinājusies, tieši otrādi, vēl vairāk palielinājusies, tad līdzi viņa bija atvedusi dažādus savus darinājumus.

Redzējums un ideju pieredze ir palielinājusies, arī darināto darbu klāsts paplašinājies. Interesantas un oriģinālas dāvanu kastītes, iesaiņojumu maisiņi, kartiņas – viss veidots no dabiska, pašu savākta un izkaltēta materiāla. Savdabīgi un neparasti dekorētas dzēriena pudeles dāvinātājam sniedz iespēju parādīt savu individualitāti un personību. Jausmas Saliņas katrs rokdarba darinājums ir vairāku stundu, citreiz pat vairāku dienu darbs. Vēlme redzēt gatavu rezultātu ir tik liela, ka reizēm māksliniece pavada arī nakts stundas savā darbistabā. Jāpiebilst, ka Jausma Saliņa ir 2. grupas invalīde, tomēr tas viņai neliedz regulāri sevi pilnveidot un iegūtās zināšanas un iemaņas nodot citiem cilvēkiem. Tieši tāpēc māksliniece darbojas Mālpils novada invalīdu biedrībā “Notici sev”, lai apmācītu arī citus radīts skaistas un īpašas lietas.

Izstādē apmeklētāji varēja aplūkot ne tikai Jausmas Saliņas darbus, bet arī Judītes Ārgales skaistās rotas un dekorus. Judīte ir Jausmas Saliņas meita un pati rokdarbniece atzīst, ka par mīlestību uz rokdarbu mākslu viņai jāsaka paldies savai mammai, vecmāmiņai un mājturības skolotājai, kuras ievadīja šajā pasaulē. Mākslinieces Judītes darinājumi ir ļoti smalki un apbrīnojami. Dažādas rokassprādzes ar smalkām pērlītēm, lelles kā rotu lādītes un daudz kas cits ir īpašs un neparasts.

 Vēl sirsnīgāku un mīļāku izstādi padarīja tas, ka ikvienam bija iespēja aplūkot Neretas novada iedzīvotājas, īstenas Latvijas patriotes, Zigfrīdas Ozoliņas apsveikumus, novērtējumus un dažādus goda rakstus, kas laika gaitā saņemti vai arī pašu darināti un dāvināti citiem. Kā pati  izstādes autore atzīst, tad viss tiek veidots un darīts no sirds. Aizraujas ar datorgrafiku, teātri, sportu.

Noslēdzoties izstādes atkāšanai, ikviens varēja iegādāties mākslinieču darinājumus.

Interesentus, kuri vēlās apmeklēt un novērtēt izstādi, līdz 7. aprīlim to var izdarīt, iegriežoties Neretas novada centrālajā bibliotēkā.

 

Agnese Rutka

Notikumi, kas norisinājušies vairākus gadus atpakaļ, atmiņas, kuras glabā ikviens savās sirdīs, tās paliek un nezūd. Tomēr laika pulkstenis turpina savu tecējumu un dzīve iet uz priekšu – vecākās paaudzes vietā stājas jauna. Cilvēku atmiņām, kas izliktas uz papīra, ir neatsverama vērtība.

Arī nesen izdotā bijušās neretietes Neldas Brūveres atmiņu grāmata “Neretas saule, Sibīrijas vēji” ļaus tiem cilvēkiem, kas šo laiku nepiedzīvoja un nepārdzīvoja, izlasot grāmatu,  izprast to gadu notikumus un dzīvi.

14. aprīlī Neretas kultūras namā sadarbībā ar Neretas novada centrālo bibliotēku norisinājās oficiālie grāmatas “Neretas saule, Sibīrijas vēji” atvēršanas svētki. Daudz šaurākā lokā – represēto piemiņas dienā – šīs grāmatas atvēršanas svētki jau notika. Tad arī pasākumā bija ieradusies grāmatas autore Nelda Brūvere. Šajā reizē pati autore ierasties nevarēja, bet grāmatas līdzautore – Lidija Ozoliņa, kura visas Neldas kundzes atmiņas pārrakstīja datorrakstā, sakārtoja fotogrāfijas, virzīja to drukāšanai, ieguldot personiskos līdzekļus, bija svētkos.

Draudzīgā atmosfērā Lidija Ozoliņa nedaudz pastāstīja par grāmatu. Daļa svētku apmeklētāju šīs atmiņas jau bija izlasījuši un padalījās savās domās un vērtējumā. Kopīgās sarunās izkristalizējās tas, cik vērtīgas ir grāmatas un cik daudz zināšanu tās mums var sniegt.  

Ar ziediem un sirsnīgiem vēlējumiem no Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Aivara Miezīša, izglītības un kultūras darba speciālistes Žannas Miezītes, bibliotēku pārstāvjiem un citiem sveicējiem, pasākums noslēdzās.

 

Agnese Rutka

Silti sildot saulītei, 27. martā novada iedzīvotāji atzīmēja saulainākos un gaišākos svētkus gadā – Lieldienas. Gatavošanās sākās jau vairākas dienas iepriekš. Teju vai katrā pagastā pagaidu mājās atrada Lieldienu zaķi – lielāki, mazāki, košāki un krāšņāki.

Svētku dienā Neretas pagastā iedzīvotāji bija aicināti uz Neretas kultūras namu, lai kopīgi vērotu koncertu “Oliņ, boliņ!” Tajā uzstājās Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” un sieviešu vokālais ansamblis “Kadence.” Nelielu, ar humoru piesātinātu izrādi “Sārtais ziediņš” (režisore Aija Kalnāre) demonstrēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 5. un 6. klases skolēni. Tautu dejas izdejoja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9. – 12. klašu deju kolektīvs. Koncertam noslēdzoties, kultūras nama vadītāja Inita Kalniņa teica paldies pašdarbnieku kolektīviem.    

Mazzalves pagastā bērni, vecāki un citi interesenti ieradās uz pasākumu “Ola te, ola tur, tikai zaķa nav nekur…”. Tradicionāli Lieldienās apmeklētāji vērtēja olas, gala rezultātā noskaidrojot skaistākās olas īpašnieku. Mazzalves pagasta kultūras darba organizatore Ilva Saveļjeva bija padomājusi par dažādām atrakcijām gan lieliem, gan maziem. Dienas centra “Vālodzīte” teritorijā bērni vija kopīgu ligzdu, ripināja olas, izgreznoja šūpoles un meklēja olas. Skolas bērni un pieaugušie pie lielajām šūpolēm gāja rotaļās un pierādīja savu meistarību un veiklību netradicionālās stafetēs. Neizpalika arī kārtīga Lieldienu izšūpošanās. Ilva Saveļjeva saka lielu paldies Aijai Dārziņai, Baibai Dambrānei un Astrai Saveļjevai par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Zalves pagasta bērnus Sproģu saieta namā gaidīja muzikālie lielo leļļu varoņi – Kaķis, Lapsa, Vārna, Suns un Pavārs ar izrādi “Hūū, svētki izglābti,” lai kopīgi sagaidītu Lieldienas ar svētku kliņģeri. Zaglīgā lapsa gandrīz vai izbojāja svētkus, tomēr kopīgiem spēkiem tos izdevās “izglābt”. Lapsa saņēma mācību par saviem nodarījumiem un solījās laboties. Jautrām un lustīgām dziesmām skanot, bērni iesaistījās kopīgās atrakcijās un dejās.

Pilskalnes pagastā svētku apmeklētājiem bija iespēja līdzdarboties dažādās Lieldienu aktivitātēs – ripināt, zīmēt olas un kaulēties ar tām. Pasākuma organizētāji bija piedomājuši par to, lai bērniem būtu interesanti. Dažādas jautras stafetes, atrakcijas un radošās darbnīcas, kurās varēja pagatavot zaķu ausis, bērnus aizrāva un ieintriģēja. Cāļu kaujās, kurās ar mīkstiem, piepildītiem maisiem ikviens jaunās paaudzes apmeklētājs varēja savstarpēji cīnīties, izsmīdināja un uzjautrināja katru. Protams, bija sagatavotas arī “saldas” balvas.  

           

Agnese Rutka

Dažādu sadraudzības pasākumu organizēšana starp skolām, pašdarbnieku kolektīviem un iestādēm nenoliedzami veicina jaunas pieredzes un zināšanu iegūšanu turpmākai dzīvei, sekmē sevis un kolektīva pilnveidošanos. Piekto gadu pēc kārtas, turpinot Vecumnieku novada Misas vidusskolas deju kolektīva “Spriguļi” aizsākto tradīciju, 8. aprīlī norisinājās “Ceļojošo spriguļu” sadancis Neretā. Pagājušā gadā “Spriguļu balvas” deju kolektīvi pulcējās Skrīveros, vēl pirms tam Jaunjelgavā un Ļaudonā.

Īpaši šim pasākumam veidotos “spriguļus” 2015. gadā Skrīveros saņēma Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas dejotāji, iegūstot tiesības un pienākumu organizēt 2016. gada tautu deju kolektīvu sadanci Neretas novadā. Šogad Neretas kultūras nama zālē pulcējās 7 deju kolektīvi no Aizkraukles, Skrīveriem, Seces, Kokneses un Neretas. Tautu tērpos ietērpušies, dejotāji demonstrēja savu apgūto repertuāru. Sadancim sākoties, visus uzrunāja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni – Trīna Pavloviča un Samanta Cvetkova. Meitenes izstāstīja par senlatviešu ticējumiem un paražām.

Kopīgi “laižoties” dejās laiks pagāja nemanot. Kolektīvu vadītājiem bija iespēja izvērtēt katru deju gan sava vadītā deju kolektīva izpildījumā, gan arī pavērot citu novadu spējas.

Noslēgumā Aizkraukles bērnu un jauniešu centra direktore Zane Romanova teica sirsnīgu paldies deju kolektīviem un to vadītājiem par dalību un iespēju atbraukt. Vakarpusē jau daudz slēgtākā pulkā – tautisko deju kolektīvu dejotāji un vadītāji – pulcējās uz kopīgu balli, lai sveiktu nākamā gada “Spriguļu balvas” ieguvējus. Tie bija Kokneses vidusskolas 7. – 9. klašu deju kolektīvs “Kāpēc” (vadītāja Laima Antoneviča).  

Jāpiekrīt mūsu novada skolas meiteņu  Trīnas un Samantas teiktajam, ka tie, kas nav dejojuši, nezina, kas tas ir, bet tie, kas ir dejojuši, bez dejas iztikt nevar. Vēlot veiksmi un vēl vairāk dejotgribētājus tiekamies nākošajā gadā Koknesē!

 

Agnese Rutka

Dienu pirms Lieldienām, 26. martā, Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā norisinājās Lieldienu radošās darbnīcas. Darināt dažādus svētku rotājumus mācīja Lidija Ozoliņa.

Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā pulcējās liels pulks bērnu un arī vecāku, lai kopīgi apgūtu Lieldienu zaķa, cāļa, īpašas ligzdas no spalvām un sienas dekora pagatavošanu. Bērni ar lielu aizrautību iesaistījās un uzklausīja Lidijas Ozoliņas padomus. Cītīgi strādājot, gan lieli, gan mazi apguva interesantu lietu darināšanu, ko varēs iemācīt arī citiem – ģimenei, draugiem. Starplaikos bibliotekāre Skaidrīte Svetiņina cienāja visus ar našķiem – cepumiem un konfektēm. Par to visliekākie prieki bija tieši jaunākajiem bērniem.

Kopīgi strādājot, nemanot aizritēja laiks. Šoreiz atsaucība par dalību radošajās darbnīcās bija ļoti liela. Ieguvums bija katram – iemācīts, kas jauns un noderīgs.

 

Agnese Rutka

Ar otro kārtu 10. aprīlī Daugavpilī noslēdzās Latvijas Jaunatnes čempionāta U-12 vecuma grupas meiteņu spēles volejbolā. Šajā grupā startē arī Aizkraules NSS meiteņu komanda, kuras sastāvā ir Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas meitenes Kitija Kuzņecova, Endija Kapele, Amanda Regute, Luīze Liepiņa, Alise Vaičulena, Rūta Leite, Elizabete Anna Sīpoliņa, Zita Tihonova un Viesītes vidusskolas 5. klases skolniece Sintija Caune. Pēc pirmās kārtas nevieksmīgām spēlēm Neretā, meitenes priecēja gan treneri, gan vecākus, demonstrējot ļoti skaistu, azartisku spēli. Meitenes pārteidza pretinieces ar labu spēli aizsardzībā un kombinācijām uzbrukumā, kas nesa punktus komandai. Tomēr dažbrīd pietrūka stabilitātes un pieredzes. Otro kārtu meitenes noslēdza tikai ar vienu zaudējumu 1:3 volejbola lielpilsētas Daugavpils meiteņu komandai. Ar rezultātu 3:1 Neretas meitenes uzvarēja Latvijas kausa finālisti – Preiļu meiteņu komandu, neizšķirti 2:2 nospēlēja ar spēcīgajām Līvānu un Madonas meiteņu komandām.

Paldies meitenēm par skaisto spēli, paldies visu meiteņu vecākiem, īpaši Amandas un Kitijas vecākiem, kuri vienmēr brauc līdz uz spēlēm atbalstīt komandu. Ar vecāku atbalstu un meiteņu centību cerēsim uz kopīgiem panākumiem!

 

Imants Silavs

2016. gada pavasaris iezīmējās ar īpašu notikumu. Tieši šogad apritējuši 15 gadi kopš Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notiek Oļģerta Šabanska kauss volejbolā. Divus gadus kauss nenotika, jo skolā bija remontdarbi. “Jau no 2001. gada ir iedibināts Oļģerta Šabanska kauss volejbolā. Sākotnējā doma bija, ka spēlēs piedalās seniori un skolas komandas, turpmākajos gados klāt pievienojās arī absolventu komandas,” sacensību klātesošos ar nelielu volejbola kausa vēsturi iepazīstināja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska.

Gadu no gada sacensībās pulcējās vairākas skolēnu, absolventu un senioru komandas. Nedaudz iedziļinoties vēsturē un izpētot uzvarētājkomandas, pārākas ir bijušas absolventu komandas. “Nekas nav mūžīgs. Dzīve iet uz priekšu un gadu nasta kļūst aizvien lielāka. Saskaņojot ar kausa iedibinātāju Oļģertu Šabanksi, mēs šogad oficiāli noslēdzam sacensības” klātesošajiem izklāstīja skolas direktore Laima Grebska.

Šogad Šabanksa kausā piedalījās trīs komandas. Lai savstarpējās spēles padarītu daudz interesantākas un skatāmākas, visi volejbolisti piedalījās izlozē un sadalījās jauktās komandās. Nebija tradicionālās senioru, skolēnu un absolventu komandas. Šāds iedalījums, varbūt, spēlētājiem radīja nelielas grūtības, jo nebija iespējas komandu pārstāvjiem tik labi saspēlēties, bet tas sniedza arī jaunas izjūtas un pārsteigumus.

Cīņā par medaļām vairākkārt svarīgs bija katrs iegūtais punkts un pieļautā kļūda. Spēles bija azartiskas un acīmredzamas bija volejbolistu ieguldītās pūles katrā setā. Pāris stundu laikā noskaidrojās šī gada Oļģerta Šabanska kausa ieguvēji. 1. vieta komandai “Absolventi 1” – Andris Grīnvalds, Emīls Vorslavs, Matīss Kalniņš, Denijs Grīnvalds, Elmārs Vorslavs, Valts Klibiķis, Mairis Dzenis. 2. vieta komandai “Skolēni” – Jānis Plusniņš, Gundars Ziemelis, Aldis Pavlovičs, Mikus Saldovers, Aivis Mūrnieks, Jānis Sīmanis, Raivis Pauniņš. 3. vieta komandai “Absolventi” – Laimonis Klimovičš, Imants Silavs, Pēteris Pavlovičš, Dāvis Plusniņš, Jānis Saulītis, Jānis Plusniņš.

Noslēdzoties spēlēm, apbalvošanas ceremonijā piedalījās kausa iedibinātājs Oļģerts Šabanskis. Pirms tam pavērojot spēles, izstaigājot skolas telpas un pagalmu, Šabanska kungs atminējās laikus, kad pats vēl bija skolēns un mācījās Neretas skolā. Apciemojis Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi,” kapus, kurā atdus absolventa skolotāji, Oļģerts Šabanskis sporta hallē sveica azartiskos volejbolistus un teica: ”Šī tradīcija ir ieilgusi, par ko es ļoti priecājos. Man vismaz bija iemesls katru gadu atbraukt šeit un satikties, līdzi just, dalīties ar jums spēles priekā. Es neticu, ka volejbolistiem vairs nebūs aicinājuma šeit atbraukt un uzspēlēt. Es domāju, ka atradīsies kāds no skolotājiem, skolas audzēkņiem, kas uzņemsies šī kausa organizēšanu un turpinās to virzīt tālāk.” Ceļojošo Oļģerta Šabanska kausu tā saimnieks nolēma atdot skolai. Pirms  brauciena uz Neretu, pēc Oļģerta Šabanska lūguma tika izgatavotas papildus sešas medaļas. Kopīgi vienojoties ar volejbolistiem, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore vienu no šīm medaļām dāvāja kausa iedibinātājam Oļģertam Šabanskim, nākamo skolai, atlikušās četras medaļas tiem spēlētājiem, kuri visvairāk spēles ir pavadījuši šajā kausā. Viens no šiem volejbolistiem ir Arkādijs Trukšs, kurš volejbola tradīcijas ar nenogurdināmu azartu un apņēmību turēja godā gadu no gada. Sakot lielu paldies par veikumu un aizrautīgajām spēlēm, vienu no šīm medaļām guldīja līdzi viņam zemes klēpī. Pārējās trīs medaļas saņēma Juris Rakevičs, Andris Grīnvalds un Jānis Plusniņš.

Par ieguldījumu volejbola kausa organizēšanā jau pirmsākumos, pateicības vārdus un īpašu kausu saņēma skolotājs, volejbola treneris Imants Silavs. Tāpat paldies tika teikts sporta skolotājiem – Gundegai Klibiķei, Zigurdam Karolim, Mairim Dzenim un visiem pārējiem, kuri vairāk vai mazāk ir atbalstījuši un palīdzējuši Oļģerta Šabanksa volejbola kausa organizēšanā. Noslēdzošajā volejbola kausā atzinīgus vārdus teica arī bijušais Neretas pagasta padomes priekšsēdētājs Guntis Ozoliņš, iepriekšējais Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs Antons Blūms un līdzšinējais Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.   

Noslēgumā, vienojoties kopīgā foto, pasākuma apmeklētāji un volejbolisti devās ārā, lai pieminētu un godinātu Arkādija Trukša piemiņu un noliktu degošas svecītes pie skolas akmens. Ar klusuma brīdi, domās pieminot spēlētāju, ikviens atcerējās kopīgi pavadīto laiku volejbola laukumā un ārpus tā.

Ar sveicieniem un laba vēlējumiem sportisti devās mājās ar apņemšanos arī turpmāk atbraukt uz Neretu un vienoties kopīgās volejbola spēlēs.

 

Agnese Rutka

Foto: Mairis Dzenis

Aprīļa sākumā Salaspilī norisinājās noslēdzošais Ziemas čempionāta posms vieglatlētikā. Mūsu novada sportisti piedalījās arī iepriekšējos čempionāta posmos, uzrādot atzīstamus un vērā ņemamus rezultātus –  iegūtas medaļas, uzstādīti personīgie un skolas rekordi. Salīdzinoši veiksmīgs bija arī šis pēdējais posms Salaspilī vesera disciplīnā.

Pavisam novadu pārstāvēja 9 sportisti vairākās vecuma grupās. Kā pirmās uz metieniem devās U-16 un U-18 grupas meitenes. Sasniegt godalgotu vietu U-16 grupā izdevās Ingai Berezovskai. Viņas mestais veseris aizlidoja 34,52 m un sniedza 3. vietu. Otrai šīs grupas sportistei tik veiksmīgi metieni neizdevās un Edīte Grigalovočina ierindojās 4. vietā. U-18 grupā Līga Gorbunova izcīnīja 3. vietu.

U-14 grupas meitenēm konkurence bija vissīvākā. Tieši tāpēc mūsu novada sportistēm ne visām izdevās iegūt medaļas. Tomēr rezultāti salīdzinoši labi. Danai Fedotovai 8. vieta, turklāt šīs bija viņas pirmās sacensības. Ancei Ziedānei 5. vieta un Liānai Rozei 4. vieta. Vislabāk veicās un veseri aizraidīja 40,20 m Līga Šarkune. Šīs rezultāts deva iespēju ierindoties augstajā 2. vietā.

Zēnu konkurencē U-14 grupā atzīstamu un vērā ņemamu rezultātu uzrādīja Nils Muraška, aizmetot veseri 37,93 m un izcīnot 2. vietu. Sportists ar savu rezultātu bija ļoti apmierināts, turklāt šajās sacensībās veseris bija 4 kg smags, līdz šim jaunais sportists meta 3 kg smagu veseri. U-18 grupā Mariss Balodis spēja sakoncentrēties metienam, kas vainagojās ar panākumiem un iegūto 3. vietu.   

Sacensībām noslēdzoties, sportisti devās mājās. Ziemas čempionāts ir beidzies, bet nu jau pavisam drīz sekos nākamās vieglatlētikas sacensībās, kurām sportisti regulāri un cītīgi gatavojas, apmeklējot treniņus pie skolotāja Zigurda Karoļa.

 

Agnese Rutka

 

Zalves pagasta bibliotēkā 25. martā – Lielajā Piektdienā bērniem un jauniešiem bija iespēja apmeklēt Lieldienu pasākumu. Uzdevumi bija dažādi gan tādi, ko varēja veikt kopā, gan tādi, kas bija atbilstoši vecumam. Lielās Lieldienu olas dekorēšanā piedalījās visi, tāpēc bija prieks redzēt kā dažādas vecuma grupas sastrādajas kopā un lielākie var palīdzēt mazākajiem. Jaunākie bērni pirkstiņdrukātavā veidoja pavasarīgus darbiņus no grāmatiņas “Mana pirkstiņzīmogu grāmata”.       

Savukārt jaunieši un mammas, kuras labprāt pievienojās pasākumam, sacentās Lieldienu mīklu minēšanā. Jaunieši iepazinās ar pieejamo uzziņu literatūru bibliotēkā, jo to varēja izmantot nākamajam uzdevumam. Pasākumam tuvojoties beigām, katrs apmeklētājs varēja izdekorēt savu izvēlēto olu un kaulēties. Par labi padarītiem darbiņiem katrs izvilka savu kārumu – Lieldienu zaķi. Pasākumam beidzoties, prieks bija, ka daži bērni nesteidzās uzreiz prom, bet vēl labprāt minēja pavasarīgās Lieldienu mīklas.

Paldies visiem, kas atnāca un īpaši mammām, kas nekautrējās un pievienojās mums!

 

Zalves pagasta bibliotēkās

vadītāja Sondra Bulindža

Ir noslēdzies Aizkraukles novada atklātais volejbola čempionāts vīriešu volejbola komandām. Šajā čempionātā piedalījās meistarīgākās volejbolistu komandas no Aizkraukles, Kokneses un Neretas novadiem. Pēc pirmās kārtas sacensībām, kuras noritēja pēc apļa sistēmas, izspēlēja ceturtdaļfināla, pusfināla un finālspēles. Neretas komanda, kurā spēlēja Valdis Kārtiņš, Jānis Kārtiņš, Jānis Usāns, Denijs Grīnvalds, Viktors Kudrjašovs, Edijs Sovetovs un Jurijs Naumovs, finālspēlē par Aizkraukles novada atklātā čempionāta kausu un zelta medaļām tikās ar Aizkraukles volejbolistiem. Spēle bija dramatiska, kurā komandas, zaudējot punktu, nākamajā izspēlē to atspēlēja, tā nedodot pretiniekam iespēju izrauties. Pēc zaudētā pirmā seta Neretas volejbolisti sakārtoja spēli aizsardzībā, kura sākas ar bloku, un  rezultatīvi noslēdza  uzbrukumu, kas arī sekmēja Neretas volejbolistu uzvaru ar 2:1 pār Aizkraukles spēcīgo komandu. Trešjā vietā ierindojās volejbolisti no Kokneses. Neretas komanda, kuras pamatā ir Pilskalnes volejbolisti, jau otro gadu pēc kārtas kļūst par Aizkaukles atklātā volejbola čempionāta uzvarētājiem!

Veiksmi visiem arī turpmākajās sacensībās klasiskajā volejbolā kā arī laukumos pludmalē, jo sezona jau pavisam drīz sāksies!

 

Imants Silavs

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība