Aktualitātes (Kultūra un sports)

Aktualitātes (Kultūra un sports) (232)

Pamazām iestājoties aizvien tumšākam laikam un tuvojoties patriotu mēnesim – novembrim, Pilskalnes pagasta pārvalde uz svinīgu pasākumu aicināja tās ģimenes, kuras ar savu darbu, aktivitāti un dzīves vērtībām veicina pagasta attīstību, saglabāšanos un ir piemērs citām ģimenēm.

Pilskalnes pagasta iedzīvotājiem krietnu laiku pirms šī pasākuma bija iespēja izteikt savu viedokli īpaši veidotās aptauju anketās un noteikt viņuprāt atbilstošāko ģimeni katrai nominācijai. Kopvērtējumā, balsoties uz pašu cilvēku domām, izkristalizējās tās ģimenes, kuras 8. oktobra vakarpusē ieradās uz svinīgo pasākumu.

“Darba tikums, pienākums un atbildība vienam pret otru, mīlestība, ģimeniskās vērtības, latvisko un ģimenisko tradīciju izkopšana, bērnu izglītošana un radināšana pie darba – tā varētu raksturot šīs stiprās ģimenes. Tās ir vērtības, ko savos bērnos no paaudzes paaudzē var iemācīt tikai vecāki. Un par to mēs viņiem gribam teikt paldies. Paldies ģimenēm, kuras ar savu mīlestību, uzticību un saticību apliecina ģimenes vērtības gan savā ģimenē, gan sabiedrībā,” Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte svinīgajā pasākumā uzrunāja ģimenes.

Pavisam apbalvošanai tika nominētas 8 ģimenes. Tās bija:

Dižģimene – Pļepu ģimene;

Nesavtīgākā ģimene – Zagorsku ģimene;

Radošākā ģimene – Kaktiņu – Vitkovsku ģimene;

Sportiskākā ģimene – Grīnvaldu ģimene;

Skanīgākā ģimene – Gorbačovu ģimene;

Jaunākā ģimene – Radziņu ģimene;

Aktīvākā ģimene – Čiževsku ģimene;

Darbīgākā ģimene – Nadeždas Osītes ģimene.

Ar ziediem, īpašiem goda rakstiem tika sveiktas visas ģimenes. Noslēgumā pārvaldes vadītāja visus aicināja cienāties ar kliņģeri, lai nedaudz iestiprinājušies varētu izdejoties Andža Bocmaņa dziesmu un mūzikas pavadībā.

 

Agnese Rutka

Dzejas dienas Latvijā savu ritējumu katru gadu uzsāk ap 11. septembri. Taču noslēgums tām ir mēneša pēdējās dienās vai dažkārt pat oktobrī. Pilskalnes bibliotēka lasītājus uz tikšanos ar neretieti Lediju Narogu un jaunjelgavieti Ingu Krauzi aicināja 22. septembra rīta cēlienā. Bibliotēkas lasītavā pulcējās dažādu paaudžu pilskalnieši, Neretas novada bibliotekāri, ātri aizpildot sēdvietas. Tuvojoties Miķeļdienai, bibliotēkas vadītāja Rasma Strode bija izveidojusi dārzeņu izstādi. Uz šķīvīšiem sevi izrādīja dažādu krāsu krūmpupiņas. Tām pa vidu gozējās sīki mošķīši un ķinķēziņi no interesantiem dārzeņiem. Gaidot pasākuma sākumu, viesi apskatīja raibo pupiņu klāstu un dīvainos dārzeņu veidojumus. Drīz ieradās uzaicinātās viešņas un pasākums varēja sākties.

Inga Krauze raksta dzejoļus savam priekam jau vairākus gadus un sacer tiem mūziku. I. Krauzes dzejoļi ievietoti vairākos Jaunjelgavas novada kopkrājumos. Tiekoties ar lasītājiem I. Krauze spēlē ģitāru un dzied pašas komponētās dziesmas ar saviem vārdiem. Šoreiz Pilskalnes bibliotēkā Inga Krauze dzejas dienu pasākumā piedalījās tandēmā ar Lediju Narogu, kuras dzimtās mājas atrodas Pilskalnes pagastā. Dzīve jaunībā Lediju aizvedusi pasaulē. Tomēr pirms vairākiem gadu desmitiem Ledija ar ģimeni atgriezusies Neretā, kur dzīvo arī šobrīd. Ja Inga Krauze savā dzejā uz dzīvi un cilvēkiem lūkojas mazliet drastiski, mazliet sarkastiski, ar humoru vai satīru, tad Ledijas dzeja stāsta par lauku cilvēka ikdienu, iekšējiem pārdzīvojumiem. L. Narogas dzeja lasītājus rosina ieklausīties sevī, rosina uz pārdomām. Viņas dzeja lasāma mierīgā atmosfērā, iedziļinoties katrā dzejas rindiņā.

Pasākuma sākumā L. Naroga un I. Krauze vienojās, ka Ledija lasīs dzeju, bet Inga būs “reklāmas pauze”, kura klausītāju uzmanību piesaistīs ar dziesmu. Pēc pasākuma abas viešņas kā pateicību par emocionālo sniegumu saņēma apmeklētāju atnestos ziedus no viņu dārziem. Sekoja neformālā daļa ar sarunām pie kafijas tases. Pasākuma gaisotne bija draudzības, atsaucības, ieinteresētības piestrāvota.

 

Lidija Ozoliņa, dzejas pasākuma līdzdalībniece

Jau trešo gadu biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aicināja pieteikt aktīvākos un atbildīgākos Vidusdaugavas reģiona brīvprātīgā darba veicējus brīvprātīgo godināšanas pasākumam, kas šogad notika 7. oktobrī Jēkabpils Tautas nama Lielajā zālē.

Projekta ietvaros kā Vidusdaugavas reģions ir noteikts Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Pļaviņu, Neretas un Salas novadu pašvaldības. No Neretas novada balvai “Gada brīvprātīgais 2016” tika nominēti trīs pārstāvji –

Nauris Beļūns par ieguldījumu darbā ar jauniešiem tehnisko sporta veidu attīstībā un par finansējuma piesaisti sporta un brīvā laika organizēšanai Neretā;

Silvija Lisovska par ieguldījumu tūrisma koordinēšanā Mazzalves pagastā, Leģendu takas izveidi Ērberģes muižā un līdzdalību kultūras pasākumu organizēšanā pagastā;

Lidija Ozoliņa par aktīvu novadpētniecības darbu, finanšu piesaisti Neretas novada sociālo un kultūrizglītības jautājumu risināšanai.

Pasākumā nominanti tradicionāli kopā ar pateicību par sava brīvā laika ziedošanu sabiedriskajai darbībai saņēma ne tikai īpašo goda rakstu, bet arī vērtīgas balvas un ziedus no līdzcilvēkiem. Pasākumā koncertēja Jēkabpils ģimnāzijas pūtēju orķestris “Vitamīns”.

 Brīvprātīgo godināšanas pasākums 2016. gadā tika organizēts Latvijas valsts NVO fonda atbalstītā projekta “Brīvprātīgais darbs sabiedrības aktivitātes veicināšanai Vidusdaugavas reģionā” ietvaros ar mērķi veidot pastāvīgas brīvprātīgā darba tradīcijas reģionā.

 

Žanna Miezīte

Neretas novada 6 jaunieši šajā gadā  no augusta līdz decembrim ir iesaistījušies  projektā “PROTI un DARI!”. Projektu vada Žanna Miezīte, mentoru pienākumus veic Kaspars Baltacis un Agnese Rutka. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Neretas novada jaunieši iesaistās brīvprātīgo darbā – palīdzēja augustā organizēt Sēlijas Jauniešu dienu Ērberģē, iesaistījās Zalves pagasta svētkos “Atvadas vasarai”, septembrī piedalījās Eiropas sporta nedēļā (interesantākais, jauniešus saliedējošākais pasākums bija pārgājiens pa Aklā purva takām un pie Baltezera).

Lai rosinātu jauniešos pašnodarbinātības ideju, 4. oktobrī jauniešiem bija iespēja piedalīties seminārā “Kā izdzīvot laukos?”, kura laikā jaunieši izzināja Pilkalnes muižas saimnieku veikumu, to, kā, īstenojot dažādus projektus, mērķtiecīgi strādājot, var uzturēt un attīstīt savu saimniecību.

Četri jaunieši projekta ietvaros apmeklēs B kategorijas autoapmācības kursus. Savas mobilitātes veicināšanai viņiem būs iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.

Projekts turpinās. Arī nākamajā gadā citi seši Neretas novada jaunieši varēs iesaistīties “PROTI un DARI!” aktivitātēs. Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Ja atbilstat mērķa grupai, piesakieties!

 

Žanna Miezīte

Piektdien, 23.septembrī, visā Latvijā norisinājās „Olimpiskā diena 2016”, tās devīze bija „Padod bumbu!”

Šogad Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem tika dota iespēja tikties ar Londonas un Riodežaneiro olimpisko spēļu dalībnieci Agnesi Pastari. Pašreiz soļotāja trenējas pie Georga Gutpelca, taču karjeras sākumā trenējās Mazzalves pamatskolā pie skolotāja Zigurda Karola. Agnese Pastare ar soļošanu sāka nodarboties jau 14 gadu vecumā, tad pēc trenera Zigurda Karola ierosinājuma piedalījās dažādās sacensībās un ieguva godalgotas vietas, kā sacīja olimpiete: „Sāku piedalīties skolu sacensībās, iepatikās!”

Tikšanās laikā sieviete stāstīja par saviem sasniegumiem, karjeras sākumu, Rio olimpiādes piedzīvojumiem, atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem, kā arī rādīja foto un video.

Agnese Pastare ir pierādījums tam, ka ar milzīgu darbu, gribasspēku, vēlēšanos var sasniegt „kalnu virsotnes”.

 

Edīte Grigalovičina,

 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

10. klases skolniece

Šogad organizatori dzejas dienām devuši saukli “Dzeja pavedina”, kur aicina uzdrošināties, atklāt un izzināt sevi, ķermeni, pasauli, cilvēkus mums līdzās, paskatīties uz pasauli caur poētisma prizmu un svētkus svinēt visā Latvijā.

23.septembra pievakarē arī Ērberģē visi tika aicināti uz dzejas dienas pasākumu, laukumā pie bibliotēkas, pie visskaistākās dāliju dobes. Pasākuma dalībnieki tika aicināti piedalīties akcijā sirds uz trotuāra, kur ikkatrs varēja uzrakstīt savas mīļākās rindas uz asfalta. Paralēli šai aktivitātei visi varēja iejusties dzejnieka lomā un uzrakstīt paši savas rindas, centīgākajiem izdevās pat viss dzejolis. Tika lasīta mūsu pašu pagasta iedzīvotāju Dzidras Jasinskas un Sabīnes Krilovas dzeja. Esam priecīgi un pateicīgi abām dzejniecēm par šo iespēju.

Noslēgumā tika sveikti dzejnieki, kuri šogad svin apaļas jubilejas. Katrs no dzejniekiem saņēma dāvanā sveces liesmiņu.

Vēlamies teikt milzīgu paldies visiem, kuri atrada laiku ierasties. Milzīga pateicība jāsaka Dzidrai Jasinskai un Sabīnei Krilovai par dzeju.

 

Mazzalves pagasta kultūras darba

organizatore Ilva Saveļjeva

Reizē ar septembra zeltītajiem saules stariem un bagāto ražu, kā katru gadu ienāk dzejas dienas.

Sproģu bibliotēkā 20. septembrī ikviens bija laipni gaidīts uz tikšanos ar Jaunjelgavas novada literātiem: Ināru Vilni, Gunti Gailīti un Ingu Krauzi.

Īpaši sirsnīgi ar dzejoļiem uzrunāja mūsu novadniece Ināra Vilne. Daudzi dzejolīši bija veltīti tieši bērniem. Viens dzejolīts tika veltīts mazajai Paulai. Dzejolīši par mākonīšiem, bekām, interesants bija dzejolīts “Sanācis un nesanācis”. Un tad divi dzejoļi mūsu skolām: Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai un Sproģu pamatskolai.

Humoreskas par vectēvu un mazdēlu, par kolhozu laikiem, par Antiņu, par medībām lasīja Guntis Gailītis.

Inga Krauze ar savām dziesmām un ģitāras spēli lika pārliecināties par to, ka dzejolis nāk no mūzikas.

Noslēgumā klātesošie teica lielu paldies, dāvājot ziedus.

Liels paldies visiem, kas atnāca!

 

Zalves pagasta Sproģu bibliotēkas

vadītāja Skaidrīte Svetiņina

 

23. septembrī Aknīstē norisinājās Sēlijas novadu jauniešu sporta svētki, kuros 8 jautrajās stafetēs sacentās 4. – 5. klašu skolēni, šķēršļu stafetes pārvarēja 6. – 7. klašu  komandas,  tautasbumbu spēlēja 8. – 9. klašu komandas, volejbolā sacentās un krosu skrēja vidusskolēni. Bija arī individuālās sacensības. Neretas novada sporta skolotāji sakomplektēja komandas, iekļaujot sportiskākos skolēnus no visām novada skolām.

Sporta svētkus atklāja Aknīstes novada domes priekšsēdētāja un skolas  direktore. Tad visi sportisti piedalījās Olimpiskās dienas vingrošanā.

Sekoja sacensības komandu sporta veidos. Jautrajās stafetēs Neretas novada komanda izcīnīja godalgoto 3. vietu, un visi komandas dalībnieki saņēma bronzas medaļas. Pārākas par neretiešiem bija tikai Ilūkstes un Jaunjelgavas novadu komandas.

Šķēršļu stafetēs mūsējie bija neuzvarami. Neretas novada komanda pārliecinoši izcīnīja zelta medaļas.

Tautasbumbā kopvērtējumā arī izcīnījām zeltu, uzvarot gandrīz visās spēlēs (zaudējām vien Ilūkstes novada komandai).

Komandu sacensībā īpaši jāizceļ mazzalvieša Alena Tomasa Griškeviča sniegums, jo viņš startēja paralēli gan savā vecuma grupā, skrienot šķēršļu stafetēs, gan spēlēja tautasbumbu, jo uz sacensībām neieradās viens no Neretas  komandas sportistiem.

 Volejbolu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas komanda spēlēja saliedēti, uzvarot Zasas, Jaunjelgavas, Aknīstes un Viesītes vidusskolu komandas un sīvā cīņā piekāpjoties Ilūkstes vidusskolas volejbolistiem. Neretiešiem sudrabs.

Ne tik veiksmīgas bija sacensības skrējienā. 5. vieta.

Pēc sacensībām komandu sporta veidos sportistiem bija iespēja sevi pierādīt individuālajos sporta veidos. Arī tajos Neretas novada pārstāvji guva godalgotās vietas. Zābaka mešanā nepārspēts palika mazzalvietis Alens Tomass Griškevičs, kurš zābaku aizmeta 29 metrus, un Sproģu pamatskolas  skolniece Liāna Roze, kura zābaku aizmeta 18 m. 3. vieta šajā disciplīnā neretietei Amandai Regutei.

Lidojošā šķīvīša mešanā futbola vārtos neretietei Martai Ragelei 2. vieta, mazzalvietim Reinim Zariņam 1. vieta.

Basketbola soda metienos 1. vieta Liānai  Rozei, puišu konkurencē 2. vieta sīvā cīņā Pēterim Pavlovičam.

Lēcienos ar lecamauklu vislabākos rezultātus sasniedza un zelta medaļas nopelnīja Sproģu pamatskolas skolniece Diāna Ozoliņa un neretietis Mikus Saldovers.

Kopvērtējumā Neretas novada komanda izcīnīja 1. vietu, kausu, lielo kliņģeri un …tiesības organizēt Sēlijas jauniešu sporta spēles nākamgad Neretas novadā.

Pēc sacensībām visiem sporta svētku dalībniekiem bija iespēja noskatīties cīņu paraugdemonstrējumus grupas no Rīgas “Fire spirit” izpildījumā.

 

Žanna Miezīte

15. septebrī Zalves pagasta bibliotēkā norisinājās dzejas dienas. Pasākuma laikā varēja uzzināt, kas ir kultūras kanons, kas no tā ir iekļauts tieši mums – bibliotēkām tik tuvajā literatūras sarakstā. Pie kultūras kanona vērtībām ir iekļauti daudzi rakstnieki, dzejnieki, šoreiz gan vairāk tika izcelta Aleksandra Čaka dzeja un tā devums mūsu kultūrai. Apmeklētāji varēja aplūkot Jēkabpils Galvenās bibliotēkas ceļojošo izstādi “Saliec savu kultūras kanonu. Vizuālā māksla”. Iedvesmojoties no redzētā un stāstītā, katrs varēja nedaudz apdomāties, kas tad ir katra paša kultūras kanons un vērtības, ko ir vērts atcerēties un atstāt mantojumā. Bibliotēkā par vizuālo noformējumu rūpējas Līgas Jukšas gleznu darbu izstāde. Abas izstādes Zalves bibliotēkā būs apskatāmas visu mēnesi.

 

Zalves pagasta bibliotekāre

Sondra Bulindža

Iekrāsojot rudeni caur Dzejas dienu pasauli, 15. septembrī Neretas novada centrālajā bibliotēkā ikviens bija laipni aicināts uz dzejas pēcpudienu, kurā varēja iepazīt un dzirdēt dzejoļu autores Ledijas Narogas dzeju.

Nelielā dzejas grāmatiņa “Dzeja klusiem vakariem” ir ļoti personiska un īpaša. Katra dzejoļa rindiņa, vārdiņš autorei saistās ar kādu savas dzīves notikumu vai cilvēku tajā. Ierastās ikdienas lietas, kas mums visiem liekas pašsaprotamas, Ledijas kundzi spēj uzunāt un rodas vēlme radīt kārtējo dzejolīti. 

Apbrīnojama bija autores spēja savus dzejoļus runāt no galvas, kuri it nemaz nav īsi. Jautājot Ledijas kundzei, kad tad aizsākās dzejoļu rakstīšana, autore atbild, ka pirmais dzejolis tapis jau 3. klasē. Dzejoļu grāmatā to var izlasīt. Tā dzīves laikā pamazām tapa aizvien vairāk un vairāk dzejoļu rindu.

Ceļš līdz brīdim, kad ikviens varēja turēt rokās šo dzejoļu grāmatu, it nemaz nebija viegls. Pašai autorei nebija domas, ka reiz viņas dzejoļi būs pubicēti un lasāmi ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Par to paldies jāsaka Lidijai Ozoliņai, kura, izdzirdot šos dzejoļus, mudināja un pārliecināja autori, ka tie “jāceļ gaismā”. Novērtējot Ledijas kundzes cienījamo vecumu, Lidija Ozoliņa labprāt pārrakstīja visus dzejoļus datorrakstā un sazinājās ar tipogrāfiju. Kopīgiem spēkiem tapa grāmata “Dzeja klusiem vakariem”. 

Dzejas pēcpusdienā, uzklausot Ledijas Narogas un Lidijas Ozoliņas stāstus par šo dzejas grāmatu, starplaikos muzicēja un aicināja dziedāt līdzi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mūzikas skolotāja Sintija Leimane.

Noslēgumā bibliotēkas vadītāja Regīna Kviese un pārējie pasākuma apmeklētāji ar ziediem teica paldies Ledijai Narogai un Lidijai Ozoliņai par viņu veikumu.

 

Agnese Rutka

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2678885
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4774
138627
2678885

Sadarbība