Aktualitātes (Kultūra un sports)

Aktualitātes (Kultūra un sports) (232)

Tradicionāli vasaras laiks ir piesātināts ar dažādām sportiskām sacensībām un aktivitātēm gan kaimiņu novados, gan arī tālākās pilsētās. Neretas novada aktīvākie jaunieši, stiprinot un veicinot savu sportisko izaugsmi un iemaņas, kā arī popularizējot Neretas novadu, maksimāli cenšas piedalīties sacensībās tuvākajos kaimiņu novados.

Nu jau kādu laiku iepriekš, 23. jūlijā, Viesītes novadā, kempingā “Pērlīte” norisinājās Viesītes sporta svētki. Šajos svētkos ieradās liela daļa sporta cienītāju un līdzjutēju, lai mērotos spēkiem un pierādītu sevi dažādos sporta veidos. Vienā no sporta veidiem – strītbolā – tika pārstāvēts arī Neretas novads. Puišu komandai “Nereta” vairākās sīvās cīņās un 8 komandu konkurencē izdevās izcīnīt pirmo godalgoto vietu. Paldies spēlētajiem – Jānim Pakulim, Mairim Dzenim un Armandam Šimenam par veiksmīgām un meistarīgām spēlēm.

30. jūlijā Vecumnieku novadā norisinājās ikgadējie Kurmenes pagasta sporta svētki. Šajā dienā organizētāji bija piedomājuši pie dažādām aktivitātēm. Futbola sacensībās piedalījās arī jaunieši no Neretas novada. Pavisam futbolā startēja 8 komandas. Ļoti sīva cīņa izvērtās tieši pusfināla spēlē. Neparedzamie laikapstākļi vienā brīdī visiem sportistiem sniedza kārtīgu lietus devu, kas apgrūtināja arī mūsu futbolistus. Redzamība kļuva apgrūtināta un brīžiem pat nebija manāma futbola bumba.

Neraugoties uz vairākiem šķēršļiem un citu komandu pretspēku, mūsu novada jaunieši izcīnīja 3. vietu. Komandas sastāvā spēlēja – Gatis Urķis, Olafs Osītis, Pēteris Pavlovičs, Markuss Sloka, Jānis Cīrulis, Jānis Ludvigsons, Kaspars Putniņš, Agnis Koklevskis un Mārtiņš Varekājs.

 

Agnese Rutka

 

Latvijas pirmā jauniešu galvaspilsēta Jelgava 6. vidusskolas teritorijā 12. augustā organizēja plašas svinības par godu Starptautiskajai Jaunatnes dienai. Pasākumā piedalījās 18 jaunatnes nevalstiskās organizācijas un novadu pašvaldības, tajā skaitā arī mēs – nesen nodibinātā Sēlijas novadu apvienības jauniešu padome “SēJa”.

Savā teltī Sēlijas jaunieši ikvienam piedāvāja iespēju radoši izpausties un uz baltiem palagiem ar krāsainu flakonu palīdzību radīt mākslas darbus. Gan lieli, gan mazi labprāt iesaistījās un veidoja zīmējumus, rakstīja. Gala rezultātā uz vairākiem palagiem sanāca ļoti krāšņi un savdabīgi mākslas darbi. Lai šo jauniešu darbs tiktu pamanīts un novērtēts “SēJas” pārstāvji nolēma, ka tas varētu būt mūsu padomes karogs. Atlika tikai izveidot uzrakstu. 

Kamēr daļa jauniešu izpaudās radoši, citiem bija iespēja nopelnīt dažādas balviņas no novadiem, atbildot uz vairākiem jautājumiem par Sēliju. Šī viktorīna ikvienam sniedza iespēju izzināt Sēliju, jo pasākuma auditorija bija ļoti plaša – jaunieši no visas Latvijas. Jāpiebilst, ka mūsu telti apmeklēja ne tikai jaunieši, bet arī jauniešu domes vadītāji un citi interesenti.

Vairākkārt Sēlijas jauniešu padomes “SēJa” pārstāvji, paralēli savām organizētajām aktivitātēm, piedalījās Latvijas Jaunatnes padomes rīkotajās diskusijās par izglītību, brīvprātīgo darbu un sabiedriski politiskiem notikumiem Eiropā. Katrā no diskusijām piedalījās apmēram desmit cilvēku, tostarp arī Saeimas deputāti. Ikviens sarunu pārstāvis varēja izteikt viedokli un aktualizēt visus svarīgos jautājumus jaunatnes jomā.

Visas dienas garumā uz pārvietojamās skatuves norisinājās talantīgāko Latvijas jauniešu priekšnesumi. Dalību šim konkursam varēja pieteikt ikviens, ja vien spēj sevi pierādīt dziedātprasmē, dejotprasmē vai kādā mūzikas instrumenta spēlē. Svinību noslēgumā uzstājās vairākas mūziķu grupas un DJ.

Jāpiebilst, ka šī bija lieliska iespēja Sēlijas jauniešu padomei “SēJa” sevi parādīt valstiskā līmenī un iepazīstināt citu jauniešu organizācijas ar padomi. Kas arī izdevās! Noteikti mēs nepalikām nepamanīti, jo radošā darbnīca bija apmeklēta līdz pat pēdējam brīdim, tāpat kā Sēlijas izzināšana, piedaloties viktorīnā. Regulārie  Latvijas Jaunatnes padomes aicinājumi iesaistīties diskusijās par jaunatnes jomu liecina, ka arī Sēlijas jauniešu viedokli vēlas sadzirdēt un uzklausīt.

Starplaikos trīs aktīvistes no jauniešu padomes “SēJa” pamanījās piedalīties arī Jelgavas jauniešu organizētajās orientēšanās sacensībās. Gods un lepnums par mūsu jaunietēm, kuras izcīnīja godalgoto 1. vietu.

Noslēdzoties Starptautiskajai Jaunatnes dienai, Sēlijas jauniešu padomes “SēJa” pārstāvji izjuta gandarījumu un labi paveikta darba sajūtu. Ikviens, kas piedalījās šajā pasākumā tagad zinās, ka kultūrvēsturiskajā Sēlijas novadā ir jaunieši, kuri ir gatavi uzlabot un veicināt savu novadu attīstību jaunatnes lietās.  

 

Sēlijas jauniešu padomes “SēJa”

pārstāve Agnese

 

Neretas pagasta sporta bāzē pie Dienvidsusējas 6. augustā notika vērienīgākais šī gada sporta un aktīvās atpūtas pasākums Neretas pagasta Sporta svētki “...Sapņi atgriežas...”. Šis masu pasākums ir ieguvis popularitāti gan sportistu, gan aktīvās atpūtas cienītāju vidū ar nevainojamu organizāciju un plašo individuālo sacensību, atrakciju un spēļu piedāvājumu jebkura vecuma apmeklētājiem, neatkarīgi no fiziskās sagatavotības līmeņa. Apmeklētājus patīkami pārsteidza Svētku balvu fonds, kas piedāvāja izcīnīt 10 kausu komplektus 1. – 3. vietām, 28 medaļu komplektus ar 186 medaļām,  90  T-kreklus, 4  Aerodium lidojumus, lidojumu ar lidmašīnu virs Neretas un vēl 10 ļoti vērtīgas balvas. Svētkos  komandu sporta veidos T-kreklus,  kausus un medaļas izcīnīja pludmales volejbolā sievietēm, vīriešiem un senioriem, minifutbolā vīriešiem, ielu florbolā vīriešiem, virves vilkšanā vīriešiem un sievietēm, ugunsdzēsēju stafetē vīriešiem un sievietēm. Jebkuram interesentam tika piedāvātas 26 dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kurās tika sadalīti 18 medaļu komplekti un izcīnīti 8  T-krekli. Katros svētkos brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājums mainās, tiek papildināts ar jaunām aktivitātēm. Šogad pirmo reizi vīriešiem notika spilvenu cīņas “Spilvenu bruņinieks”, idividuālās stafetes jebkuram apmeklētājam “Kombinācija” ,”Aerodium ceļš”, pāru sacensība “Bildes” un pirmsskolas vecuma bērniem tika dota iespēja uzzīmēt savu sapni, par ko katrs saņēma balviņas. Svētku dalībniekus “...Sapņu...” atklāšanā iepriecināja krāsainu dūmu šovs, pasākuma norises laikā velotriālistu “Green trials” uzstāšanās, krāsainu balonu salūts, grupas “Nereta” dzīvā mūzika dienas garumā, garšīgi ēdieni un atspirdzinoši dzērieni “Falko-2” kafejnīcā, grupa “Wild Pride” svētku ballē un nakts salūts.

Ikvienam svētku dalībniekam, līdzjutējam, apmeklētājam bija iespēja brīnišķīgi pavadīt laiku, atrast sev piemērotu un interesantu aktivitāti, atbalstīt un vērot komandu sacensības, ar savu klātbūtni papildināt “...Sapņu...” krāsas. Paldies visiem, kuri bija kopā ar “Sapņi atgriežas 2016...”!

Par uzburtajiem sapņiem sakām paldies Neretas pagasta pārvaldei, īpaši pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim, SIA “Avēnija VP” Ingai Veigurei, “Datoru centrs” Ilutai Ūbelei, “Brēķu studenti” Edgaram Kamišovam, “Grēda” Jurim Budrim, “Falko-2” Jolantai Krjahovai, “Silvine” Sivijai Teilānei, “Gobas” Silvijai Kudrjašovai, “Antaris” Innai Orolei. Grandiozā masu pasākuma sagatavošanā un norisē neatsveramu ieguldījumu sniedza Neretas komunālā saimniecība Riharda Trukša vadībā. Pasākuma organizēšanā un sacensību tiesāšanā vismilzīgākais paldies Ivaram Māliņam, Mārim Vāverānam, Jaroslavam Bīmanim, Guntim Silevičam, Zigurdam Karolam, Jurim un Armandam Gorbačoviem, Viktoram Groznovam, Jurim Andersonam, Loritai Veinbergai, Rolandam Pavliņam, Vitam Petronim, Edītei Dābolai, Kasparam un Dairai Mališeviem, Agnesei Rutkai, Jolantai Albrehtai, Kasparam un Sandrai Silaviem, Laimonim Klimovičam, Līgai Veinbergai, Edijam Seņkovam, Zigurdam Kalnāram, Naurim un Vilnim Beļūniem.

Lielo balvu – Aerodium lidojumu 2 personām ieguva Ilona Krjahova (Nereta); Aerodium lidojumu 1 personai – Raimonds Klaucāns (Jēkabpils); Aerodium lidojumu 1 personai – Aiva Dubovska ( Nereta); lidojumu ar lidmašīnu virs Neretas – Aivars Pauniņš (Sproģi). 

Komandu sacensību laureāti: pludmales volejbols vīrieši – 1.vieta “Rokiškis” (Lietuva, Rokiški), 2.vieta “Nereta” (Nereta), 3.vieta Jānis/Ivanovs (Vecumnieki); pludmales volejbols sievietes – 1.vieta Vizule/Sidorova (Nereta), 2.vieta “D un D” (Vecumnieki), 3.vieta “Gumaka māsas” (Jēkabpils); pludmales volejbols seniori –  1.vieta “Velykalnis” (Lietuva, Rokišķi), 2.vieta “Ezis”(Madona), 3.vieta “Sūrie veči” (Jēkabpils – Ogre); ielu florbols vīrieši – 1.vieta “Fake Taxi” (Jēkabpils), 2.vieta “Plov” (Birži), 3.vieta “Dignāja” (Dignāja); strītbols vīrieši – 1.vieta “Entuziastas” (Lietuva Rokiški), 2.vieta “Hektors” (Nereta), 3.vieta “Andrejsala” (Ērberģe); ugunsdzēsēji vīrieši – 1.vieta “Vājie” (Nereta), 2.vieta “Kokši”( Jēkabpils), 3.vieta “Noklīdušie”(Jēkabpils); ugunsdzēsēji sievietes – 1.vieta “Mums patīk ugunsdzēsēji” (Ķekava), 2.vieta “Patruļa” (Rite); 3.vieta “Neuzvaramie” (Nereta); pļavas minifutbols vīrieši – 1.vieta “Entuziastas” (Lietuva, Rokiški), 2.vieta “Sunākste” (Sunākste), 3.vieta ”Pilskalne” (Ilūkstes novads); virves vilkšana vīrieši – 1.vieta “Noklīdušie mednieki” (Jēkabpils – Subate), 2.vieta “Jautrie” (Nereta), 3.vieta “Rūpkombināts” (Nereta); virves vilkšana sievietes – 1.vieta “Lieliskais sešinieks” (Nereta), 2.vieta “Krampis” (Vecumnieki – Nereta).

Individuālo sacensību laureāti: stafete “Kombinācija” – 1.vieta Jānis Kokins, 2.vieta Andis Znotiņš, 3.vieta Juris Leikuss; zābaka mešana vīrieši – 1.vieta Juris Ignatjevs, 2.vieta Nerius Laužadis, 3.vieta Raimis Delis; zābaka mešana sievietes – 1.vieta Inna Turoka, 2.vieta Rasma Kuzņecova, 3.vieta Ieva Jankovska; šautriņu mešana vīriešiem – 1.vieta Jurijs Naumovs, 2.vieta Andis Znotiņš, 3.vieta Raimonds Klaucāns; šautriņu mešana sievietēm – 1.vieta Inga Vītoliņa, 2.vieta Guna Stūrīte, 3.vieta Agija Sidorova; “Trakā pēda” – 1.vieta Marta Liedskalniņa, 2.vieta Alise Vaičulena, 3.vieta Marta Raģele; šaušana ar kaķeni – 1.vieta Edvinas Deksnis, 2.vieta Juris Timko, 3.vieta Juris Vaivods; šaušana ar arbaletu vīrieši – 1.vieta Juris Timko, 2.vieta Jāzeps Kudiņš, 3.vieta Aivars Pauniņš; šaušana ar arbaletu sievietes – 1.vieta Anita Kuzņecova, 2.vieta Sigita Budre, 3.vieta Inese Cirse; šaušana ar gaiseni vīriešiem – 1.vieta Aivars Pauniņš, 2.vieta Jānis Kokins, 3.vieta Jānis Kovaļevskis; šaušana ar gaiseni sievietēm – 1.vieta Anita Kuzņecova, 2.vieta Linda Belova, 3.vieta Sigita Budre; “Nindzja”- 1.vieta Anita Kuzņecova, 2.vieta Juris Budris, 3.vieta Juris Timko; pāru sacensība “Bildes” – 1.vieta Agita Muceniece, Guna Stūrīte, 2.vieta Sanija Girgensone, Ilziņa Bukša, 3.vieta Aivis Podžuks, Kristaps Griķis; “Spilvenu bruņenieks” – Raimonds Klaucāns; “Velkonis” – Inguss Grišāns; šaušana ar loku vīrieši – 1.vieta Aivars Pauniņš, 2.vieta Rolands Pavliņš, 3.vieta Jānis Rakevičs.

Uz tikšanos “...Sapņos 2018...”!

 

Neretas pagasta sporta metodiķis Imants Silavs

Vasara ir laiks, kad braucam ciemos paši un uzņemam ciemiņus. Tā liepu mēneša pēdējā sestdienā, 30. jūlijā, Pilskalnes pagastā rakstnieka Jāņa Veseļa piemiņas vietu Āniņos rakstnieces Lūcijas Ķuzānes vadībā apmeklēja Latvijas fantāzijas un fantastikas biedrības (LFFB, dibināta 2000. g. 15. janvārī) domubiedru grupa: publicists Imants Belogrīvs (arī fantāzijas un fantastikas literatūras izdevniecības “Hekate” dibinātājs), viens no LFFB dibinātājiem Kaspars Bērziņš, Gundega Švarcberga, Ilmārs Bite, Arnis Votkāns, Boriss Štrumfs, rakstniece Ieva Melngalve.

Pie J. Veseļa piemiņas akmens “Āniņos” LFFB viesi iestādīja divas tūjas, lai tās vēl ilgi stāstītu mūsu novada ļaudīm par viedajiem ciemiņiem. Pateicība Pilskalnes pagasta pārvaldei par sagatavoto augsni un puķu dobi, lai kociņus varētu labi iestādīt.

Novadniece rakstniece Lūcija Ķuzāne bija paņēmusi līdzi saini J. Veseļa darbu izdevumu, kā arī savu grāmatu par Jāni Veseli “Saules koka meklētājs”. Viņa bija padomājusi par šīs vasaras laikapstākļiem, tādēļ improvizēto grāmatu izstādi zem “Kanenieku” lielās liepas izkārtoja uz polietilēna plēves, kuras vienu galu pārsedza grāmatām katrā lietus šturmē. Pēc tūju iestādīšanas I. Belogrīvs lasīja fragmentu no sava apcerējuma par Jāni Veseli kā fantāzijas literatūras radītāju, kurš publicēts 90.-to gadu vidū žurnālā “Karogs”.

Sarunā par J. Veseli kā fantāzijas darbu radītāju, par iedvesmotāju viņa ceļā uz literatūru pieminējām rakstnieku Jāni Kļaviņu, kura dzimto māju “Kanenieku” pamati turpat ceļu krustojumā līdzās “Āniņu” mājām. Nākamgad Jānim Kļaviņam (dzimis 1877. gada 13. novembrī) atzīmēsim 140. dzimšanas dienu. Varbūt mēs, novadnieki, laikā līdz 2017. gada rudenim kopā varam izveidot piemiņas zīmi šim aizmirstajam rakstniekam, novietojot to līdzās J. Veseļa piemiņas akmenim?

Pasākuma noslēgumā L. Ķuzāne uzdāvināja viesiem savu grāmatu “No kurienes mēs nākam”, L. Ozoliņa – jaunākās grāmatas par Neretu, bet mēs ar L. Ķuzāni saņēmām pa grāmatai dāvanā no rakstnieces Ievas Melngalves viņas darbus. Gandarīti par tikšanos atvadījāmies, lai kaut kad atkal satiktos.

 

L. Ozoliņa, vēroju un klausījos, līdzdarbojos kociņu stādīšanā

Vieni no gaidītākajiem svētkiem, kas liek jo īpaši sarosīties muižas ļaudīm, ir Marijas tilta un Ērberģes muižas svētki. Šos svētkus tradicionāli svin jūlija beigās. Marijas tiltam svētki ir 22. jūlijā, kad arī kalendārā ir ierakstīts Marijas vārds. Barons Hāns šim tiltam devis savas sievas Marijas vārdu, līdz ar to jau izsenis šis tilts tā tiek dēvēts. Ērberģes muižas svētkus šogad atzīmēja vienā dienā ar Marijas tilta svētkiem.

Ievadot svētku dienu, jau rīta pusē muižas gariņi – biedrība “Ērberģietes” pulcēja gan mazos, gan lielos uz aktīvām un radošām aktivitātēm. Pasākuma apmeklētāji taisīja niedru laiviņas, apgleznoja akmentiņus, kurus vēlāk izmantos īpašā galda spēlē – tautā dēvētā “desu” spēle. No baloniem ar salmiņu palīdzību tapa īsti mākslas šedevri daudzveidīgās krāsās. Netālu no tilta tika izveidots māksliniecisks dīķis, kurā svētku dalībnieki varēja izvietot savas pagatavotās zivis un citus ūdens valstības iemītniekus.

Biedrība “Ērberģietes” bija piedomājušas arī pie sportiskajām aktivitātēm. Mazzalves pagasta kultūras darba organizatore Ilva Saveļjeva saka lielu paldies Solveigai Koklevskai, Jautrītei Dobrjai, Agitai Sirsniņai, Aijai Dārziņai un Gunai Baltacei par lielisko darbu rīta pusē!

Paralēli aktivitātēm čaklie gariņi – Zilgma Raupa un Astra Saveļjeva tradicionāli gatavoja tiltu svētkiem. Ar brīnišķīgiem dekoriem tas tika izdaiļots un saposts. Paldies par ieguldīto darbu un laiku!

Dienas noslēgumā – vakarpusē saviem svētkiem “posās” Ērberģes muiža un tās ļaudis. Šogad šie svētki norisinājās sesto reizi. Tradicionāli pirms muižas saimnieks barons Hāns sveicinājās ar saviem iedzīvotājiem, ikviens varēja iegādāties dažādus garšīgus našķus – pīrādziņus, sieru un atspirdzinošus dzērienus vai kafiju, tēju.

Svētku apmeklētājiem nepacietīgi gaidot pie muižas nama durvīm, beidzot parādījās pats barons Hāns (Elmārs Vectirāns) ar saviem palīgiem – Zilo Dāmu (Žanna Miezīte), baronesi (Anita Vectirāne), muižas raganu (Zeltīte Odiņa) un citiem muižas iemītniekiem. Barons Hāns atturīgi un svinīgi sveica ļaudis pasākuma dienā. Augstu debesīs atskanēja tradicionālie šāvieni, pasludinot svētkus par atklātiem. Neizpalika arī otra muižas saimnieka – Mazzalves pamatskolas direktora Aivara Miezīša uzruna. Ikvienam ir skaidrs, ka šī ēka spēj sevī saglabāt senatnīgo muižas nokrāsu un elpu, paralēli sniedzot zināšanas arī skolēniem. Vasaras periodā Ēberģes muiža no Mazzalves pamatskolas pārtop iecienītā tūristu apskates objektā. Abi ēkas saimnieki – barons Hāns un Aivars Miezītis ir spējuši rast kopīgu valodu un veicinājuši muižas attīstību un atpazīstamību.

Pēc svinīgajām uzrunām ikviens svētku viesis bija aicināts un atraktīvām izdarībām muižā, ko organizēja paši muižas iemītnieki. Tika pārbaudīta katra iedzīvotāja precizitāte, izturība, spēks un veiklība. Katrs par dalību atrakcijās saņēma kādu našķi vai barona īpašo dzērienu.

Ikviens varēja ne tikai izkustēties un pārbaudīt savas prasmes, bet arī apmeklēt un novērtēt īpašo dāliju izstādi Ērberģes muižas kamīnzālē. Vairāku krāsu, košākas un gaišākas – tik daudzveidīgi bija šie ziedi. Pasākuma apmeklētāji varēja izpausties arī mākslinieciski, uzzīmējot uz baltas lapas savu īpašo dāliju. Vēlāk šo kopdarbu, kur gandrīz katrs kaut ko uzgleznoja, barons Hāns dāvāja savai sievai Marijai.

Īstu precēšanās kāri visiem svētku apmeklētājiem nodemonstrēja Mazzalves pagasta amatierteātris “Tradare” (vadītāja Silvija Lisovska). Asprātīgi joki, skatītāju smiekli un pats barons Hāns vēl pa vidu ar saviem komentāriem – to visu varēja piedzīvot šajā koncertā. Mazzalves pagasta brīvā stila deju kopa “Mozaīka” (vadītāja Dzintra Noreika) izdejoja jautras dejas. Vienā dejā bija ieradušies arī vairāki domes darbinieki un deputāti. Visai koncerta programmai cauri izvijās arī dziesmas, kuras izpildīja Žanna Miezīte, Anita Vectirāne un Gita Kārkliņa (sintezatoru spēlēja Baiba Santa Vanaga).

Noslēdzoties koncertam, tradicionāli barons Hāns saviem ļaudīm izsniedza pagodinājuma rakstus, kuri jātur godā. Šoreiz tie bija bērniņiem, kas dzimuši laika posmā no iepriekšējiem muižas svētkiem līdz šiem.

Pēc pagodinājumu rakstu izsniegšanas, ragana visus aicināja uz spīzmanīšu (Aiga Protapa, Gunta Zvilna) garšīgi vārīto raganisko zupu. Visiem cītīgi ēdot, ragana uzdeva vienu jautājumu: Kādas tad ir piecas īpašās sastāvdaļas šajā zupā? Pagājušā gada muižas svētkos ragana to visu cītīgi izstāstīja, tomēr neviens nespēja atcerēties, kas tad bija tie īpašie ingredienti. Raganai nācās to visu izstāstīt vēlreiz, bet ar pamudinājumu noteikti atcerēties nākamajā gadā, kad tiks atkārtoti jautāts. Redzēsim kā būs!

Paldies vārdus un barona Hāna īpašo dziru saņēma mākslinieciskie kolektīvi un visi tie, kas palīdzēja muižas un Marijas tilta svētku organizēšanā.

Vēl vairāk vakaram satumstot, Ērberģes muižas danču placī sākās dejas kopā ar grupu Hāgenskalna muzikanti.

 

Agnese Rutka

Neretas novada svētkos katram apmeklētājam bija iespēja Neretas centrālās bibliotēkas izstāžu zālē apskatīt Maskavas mākslinieku Māras Daugavietes un viņas dzīvesbiedra Georgija Uvarova gleznas, kurās mākslinieki iemūžinājuši Neretas raksturīgākās ēkas, piemēram, baznīcu, aptieku, dabu, piemēram, tiltu pie pienotavas, varavīksnes ieskautus Neretas laukus un ceļus un Neretas cilvēkus. Neviens no māksliniekiem novada svētku dienā nevarēja būt klāt, tāpēc tikšanās ar Māru Daugavieti viņas mākslas cienītājiem notika 26.jūlija pēcpusdienā.

Neretas centrālajā bibliotēkā pulcējās visu pagastu cilvēki, jo ar Māras Daugavietes daiļradi pazīstami jau kādu laiku (Maskavas mākslinieces gleznu izstādes jau vairākus gadus vasarā ir tradīcija), un tā piesaista ar savu reālismu, mierīgo krāsu gammu. Māra Daugaviete īsi raksturoja izstādes koncepciju, teica sirsnīgus vārdus par Neretu, kuru viņa jau bērnībā iepazinusi, pirmkārt, ar mātes starpniecību. Izstādē māksliniece izvietojusi arī mātes portretu. Izstādes apmeklētāji Mārai Daugavietei sniedza ziedus un teica pateicības vārdus par Neretas šībrīža iemūžināšanu un laba vēlējumus turpmākajā daiļradē. Un tad …sarunas neoficiālā gaisotnē, jo visi Maskavā dzīvojošās neretietes izstādes apmeklētāji jutās savējie, Daugavietes mākslai, kura visbiežāk šajās izstādēs atklāj Latvijas ainavas, piederīgie.

Izstāde būs apskatāma Neretas centrālās bibliotēkas izstāžu zālē līdz rudenim. Aicinu apmeklēt izstādi!

 

Žanna Miezīte

16. jūlijā Sēlijas apvienības pašvaldības pulcējās Ilūkstē uz I Sēlijas novadu vasaras sporta svētkiem “Sēlija sporto”. Pēc kārtīgas iesildīšanās Ilūkstes pilsētas stadionā Ilūkstes vidusskolas meiteņu pavadībā sākās sacensības.

Vispirms sacentās pludmales volejbolisti (Neretas novadu pārstāvēja Agris Sakne, Mairis Dzenis, Aivars Miezītis, Anna Grenciņa – Grencione, Inga Davidene). Viņi pārliecinoši uzvarēja visās spēlēs, piekāpjoties tikai Jēkabpils novada volejbolistiem, rezultātā izcīnot sudraba medaļas.

Paralēli risinājās sīvas cīņas strītbola laukumā. Neretas pašvaldības komanda – Mairis Dzenis, Agris Sakne un Dzintars Osītis – uzvarēja visās spēlēs un pārliecinoši izcīnīja zelta medaļas. Īpaši sīva cīņa izvērsās ar jēkabpiliešiem. Izšķirošo punktu meistarīgi guva Dzintars. Uzteicama bija Maira un Agra saspēle visu spēļu gaitā.

Visa pašvaldības komanda aktīvi juta līdzi priekšsēdētāju trīscīņas norisei. Arvīds Kviesis izcīnīja 2. vietu, priekšā palaižot vien Viesītes domes priekšsēdētāju.

Pašvaldības komanda ar atbalsta saucieniem juta līdzi arī jauktās stafetes dalībniekiem  (Neretas novada pašvaldību pārstāvēja Arvīds Kviesis, Rolands Klibiķis, Aivars Miezītis un Anna Grenciņa-Grencione). Stafetē vajadzēja gan lekt ar maisu, gan pārvietoties pa “ciņiem”, gan “trijatā “slēpot” ar vienām slēpēm, vārdu sakot, tika pārbaudītas sadarbības prasmes. Mūsējie izcīnīja godalgoto 3.vietu.

Paralēli komandu sporta sacensībām norisinājās individuālās sacensības. Labākie rezultāti mūsējiem bija basketbola soda metienos – Agrim Saknem zelts un Armandam Šimenam 2. vieta vīru konkurencē, bet Agate Riekstiņa izcīnīja uzvaru dāmu sacensībā. Arī armrestlingā mūsējiem ļoti labi rezultāti – Solvita Bukšai 2. vieta, Gunitai Gorbačovai – 3. vieta dāmu konkurencē, bet Kristaps Bērziņš izcīnīja bronzu vīru sacensībā. Sitienos pa futbola vārtiem 2. vietu izcīnīja Solvita Bukša, bet Gunita Gorbačova tikai finālsacensībā piekāpās ilūkstietei sacensībā par 3. vietu. Labi rezultāti arī jaunākajiem mūsu pašvaldības pārstāvjiem – astoņgadīgā Inguna Sakne izcīnīja 1. vietu gredzenu mešanā.

Sacensības noslēdzās ar virves vilkšanu. Mūsējie pārliecinoši izcīnīja zeltu, uzvarot visus pretiniekus ar rezultātu 2:0. Virves vilcēju komanda – Rolands Klibiķis, Aivars Miezītis, Juris Gorbačovs, Kristaps Bērziņš, Andis Balulis un Mairis Dzenis – atzīst, ka viņiem ļoti palīdzējis menedžeris Arvīds Kviesis un pārējo neretiešu skaļā, draudzīgā līdzijušana. Neretas novada komandas garu un saliedētību uzteica arī pārējo pašvaldību vadītāji noslēguma pasākumā pēc sacensībām.

Sacensību noslēgumā visiem bija iespēja noskatīties aizraujošu velotriāla šovu.

 Mājās atgriezāmies nedaudz noguruši, krietni iedeguši, bet laimīgi, jo kopvērtējumā izcīnījām 1. vietu un ceļojošo Sēlijas novadu sporta svētku “Sēlija sporto” kausu.

Mājupbraucot iegriezāmies viesu namā “Pie torņiem” un …bijām patīkami pārsteigti par saimnieku izdomu apkārtnes iekārtošanā. Te noteikti vēl iegriezīsimies kādā citā ekskursijā.

Paldies visiem, kuri pārstāvēja Neretas novadu 1. Sēlijas sporta svētkos un spodrināja Neretas novada vārdu!

 

Žanna Miezīte

Senā stiklinieku pilsēta - Līvāni - pilsētas 90 gadu jubilejā iedarbinājusi stikla kausēšanas krāsni, un Līvānos atkal tiek pūsts stikls.

Stikla ražošanas tradīcijas Līvānos aizsākās 1887.gadā. Rūpnieciska stikla izstrādājumu ražošana Līvānos turpinājās līdz pat 2008.gadam. Nu jau teju 10 gadus savulaik privatizētās Līvānu stikla fabrikas vārti ir slēgti, bet rūpnīcas ražojumi aplūkojami vien Līvānu stikla muzejā, Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos.

Lai saglabātu seno stiklinieka arodu nākamajām paaudzēm un piesaistītu tūristus, Latgales mākslas un amatniecības centrā šogad izveidota stikla pūšanas darbnīca, kura savas durvis apmeklētājiem vērs Līvānu pilsētas svētkos.

Atbraucot uz Līvāniem, visu dienu būs ko darīt gan lieliem, gan maziem un garlaicīgi nebūs ne mirkli, sola organizatori. Lieliska svētku programma 16.jūlijā sarūpēta visas dienas garumā:

 • Jau no 10.00 notiks sporta svētki “Kvartālā” (Lāčplēša ielā 28) - aktivitātes paredzētas visām vecuma grupām;
 • No 11.00 līdz pat vakaram ar ēdamām un baudāmām lietām Tirgoņu ielā tirgosies ražotāji no visas Latvijas (Domes ielā), bet blakus esošajā Spēļu un rotaļu ielā (Zaļā iela) - būs atrakcijas un darbnīcas bērniem, kā arī policijas ekipējuma un tehnikas demonstrējumi;
 • 11.30 Līvānos pirmoreiz būs Bēbīšu ratiņu parāde, kam sekos ikgadējie Bēbīšu svētki pie Daugavas;
 • 13.00 bērnus gaida Putu ballīte un jautrā diskotēka (Tradīciju laukumā), bet pieaugušos - Latvijas spēkavīru atklātais čempionāts (skolu sporta stadionā);
 • No 13.00 plaša programma Latgales mākslas un amatniecības centrā – pudeļu un glāžu koncerts, keramikas cepļa atvēršana un amatu paraugdemonstrējumi, stikla pūšanas darbnīcas atklāšana un ziedu tortes apskate. Būs skatāma stikla mākslinieka Jura Dunovska darbu izstāde un vēsturiska Līvānu fotogrāfiju izstāde (Domes ielā 1);
 • 14.00 Līvānu Centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 136) Novadnieku salidojumā pulcēsies bijušie līvānieši. Būs tikšanās, atmiņu stāsti, varēs izmantot iespēju doties nelielā ekskursijā pa Līvāniem elektromobilī gida pavadībā. Bibliotēkā būs skatāma fotoizstāde “Līvāni stiklā”, kā arī novadpētniecības materiālu izstāde “Līvāni toreiz un tagad”;
 • 15.00 Labdarības bumbu rallijs aicinās vērot bumbiņu ātrpeldēšanu pa Dubnu (pie Tradīciju laukuma);
 • 16.00 Līvānos durvis vērs Mūsdienu mākslas galerija ar mākslas performanci gleznotāja Ilgvara Zalāna izpildījumā (Rīgas iela 108a, ieeja no pagalma puses, galerija būs atvērta visa vakara garumā);
 • No 17.00 būs skatāma brīvdabas izstāde “90 stāsti Līvāniem”, ko veidojuši Līvānu novada jaunieši (pretī Latgales mākslas un amatniecības centram);
 • 18.00 pie Līvānu kultūras centra varēs vērot Nacionālo Bruņoto spēku orķestra defilē un pulcēties svētku gājienam
 • 18.30 sāksies krāšņs svētku gājiens uz tradīciju laukumu, kurā piedalās visi. Noformējums radošs un košs!
 • 19.00 Tradīciju laukumā uz lielās skatuves sāksies vakara koncertprogramma ar izcilu mākslinieku piedalīšanos – Intars Busulis, “Carnival Youth”, Jānis Aišpurs no “Sound Poets”, Nacionālā teātra aktieri, dziedātāja Ieva Kerēvica, Abonementa orķestris un MC orķestris.
 • No 23.00 (ar atkārtojumiem ik pēc 15 min.) uz Latgales mākslas un amatniecības centra sienām būs skatāma multimediāla skaņas un gaismas izrāde “Līvānu leģenda”
 • 24.00 grandioza svētku uguņošana un zaļumballe līdz rītam Tradīciju laukumā.

 

Tos, kas ieradušies ciemos, aicinām apmeklēt infotelti svētku norises galvenajā ielā (Domes ielā). Infoteltī no 11.00 līdz 20.00 varēs saņemt informāciju, piemēram, kur ieturēt maltīti Līvānos, kā arī uzņemt bezmaksas momentfoto Līvānu pilsētas svētku fotoautomātā.

 

Visi svētku pasākumi ir bez maksas.

Pilna svētku programma: www.livani.lv

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes

Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2678885
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4774
138627
2678885

Sadarbība