Neretas novada centrālā bibliotēka

alt

 

Ieskats bibliotēkas darbībā un vēsturē.

 

Bibliotēkas vadītāja: Regīna Kviese

vecākā bibliotekāre–Iveta Isakoviča

Adrese:  P.Lodziņa ielā-1,Neretas pagasts, Nereta, LV- 5118

Kontakti:tālr. 65176162, mob.:25778880 (LMT), e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta: 

No 1. septembra līdz 31. maijam:

Darbdienās: 8.30-17.00, sestdienās 10.00 – 14.00,

pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00,

svētdienā –slēgts

Katra mēneša pēdējā otrdiena: sanitārā diena- apmeklētājiem bibliotēka slēgta.

 

No 1. jūnija līdz 31. augustam:

Darbdienās: 8.30-17.00,

pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00,

sestdienā , svētdienā- slēgts

 

Pirmo bibliotēku nodibināja kā Lauksaimniecības biedrības bibliotēku, kuras vadītājs un organizators bija Pēteris Lodziņš no 1907.gada līdz 1940. gadam.  Vēlāk tā pārgāja Neretas pagasta pašvaldības pārziņā.  Pēteris Lodziņš bibliotēkas vadītāja pienākumus pildīja līdz 1945. gada 10.decembrim.

 

Bibliotēka jau kopš 1933.gada darbojas Neretas kultūras nama ēkā. Šobrīd bibliotēkā strādā 2 darbinieces- bibliotēkas vadītāja un vecākā  bibliotekāre. 2008. gadā, Latvijas valsts un Bila &Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros, bibliotēkā tika ierīkots ātrgaitas bezvadu internets. Šī projekta ietvaros bibliotēka saņēma 7 vismodernākos datorus un multifunkcionālu iekārtu. Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, taču daļa grāmatu tiek iegūtas no dāvinājumiem. Vislielākā bibliotēkas apmeklētāju interese ir par daiļliteratūru un periodiku.

 

2003.gada 1.decembrī Neretas pagasta bibliotēku reģistrē Latvijas Republikas Kultūras ministrijā- Bibliotēku reģistrā.

2008. gada 20. novembrī bibliotēka akreditēta - tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

2012.gada 18.decembrī  novada pašvaldība veic novada bibliotēku reorganizāciju, piešķirot Neretas novada centrālās bibliotēkas nosaukumu.

 

Bibliotēkas izmantošanas rādītāji:

Bibliotēkas izmantošana

2010.

2011.

2012

 

2013.

 

Bibliotēkas krājums

6361

 6290

6539

6121

Lietotāju skaits

281

 243

261

223

Apmeklējumu skaits

3543

 3350

3647

4043

Izsniegums

4323

4205

3424

3772

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai:

Pašvaldības finansējums 

2010

2011

2012

2013

t.sk. krājumam

 

722

326

490

461

t.sk periodikai

266

82

211

296

 

Realizētie projekti:

2013.gadā VKKF projekts „ Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”.

Saņemtas 73 grāmatu vienības par summu 400.00Ls

 

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 • Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par  fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;
 • Bibliotēkas veidotās datu bāzes ( Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, pašvaldību dokumentu datu bāze, skolēnu zinātniskie darbi);
 • Internets - saskaņā ar Bibliotēku likumu;
 • Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana;
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);
 • Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai novada  bibliotēkām.

 

 Datu bāzes:

 

 • LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

 

 • LURSOFT- Lursoft datu bāzes sadaļa Lursoft laikrakstu bibliotēka, kurā var lasīt    laikrakstus Diena, Neatkarīga Rīta avīze, Lauku Avīze , Vakara Ziņas, Rīgas Balss, u.c. Novadu laikrakstus: Tukuma Ziņotājs, Bauskas Dzīve, Staburags, Zemgales Ziņas, Druva,u.c.

 

Maksas pakalpojumi;

 

Printēšana, kopēšana-atbilstoši apstiprinātam Neretas novada pašvaldības apstiprinātam cenrādim(sk.www.neretasnovads.lv-pakalpojumi)

Bibliotēkā pieejamas vairāk kā 6121 grāmatu un citu dokumentu vienības  lasīšanai uz vietas un līdzņemšanai saskaņā ar bibliotēkas noteikumiem.

Grāmatu jaunumus var apskatīt elektroniskajā kopkatalogā: www.jgb.lv

 Periodikas fondā republikas un reģiona laikraksti un žurnāli.

 

Avīzes:

 • Staburags
 • Atbalsts
 • Neretas Novada Vēstis

 

Žurnāli:

Veselība, LA tematiskā avīze, Praktiskais latvietis, Praktiskie rokdarbi, Leģendas, Lilit, Četras sezonas, Mans mazais, Praktiskā astroloģija, Ievas Māja, Ieva, Planētas noslēpumi, Ievas dārzs, Patiesā dzīve, National Geographic (latv.val.), Ilustrētā junioriem.

          

 Novadpētniecības krājumā pieejami:

 •  Grāmatas par novadu un novadniekiem
 • Novadā un novadnieku izdotās grāmatas
 • Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs
 • Personāliju un nozaru tematiskās mapes

Iesakām apmeklēt:

 

LNB DIGITĀLĀS BIBLIOTĒKAS PORTALI

 


Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 01 Novembris 2016 15:21

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728550
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1604
101922
3728550

Sadarbība