Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka

Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka (1)

 

Ieskats bibliotēkas darbībā un vēsturē.

 

Bibliotēkas vadītāja: Rasma Strode,

Adrese: Nākotnes iela-4; Pilskalnes pag. Neretas novads LV-5110

Kontakti:tālr. 65176498, mob.:26233264  e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bibliotēka atvērta: 

No 1. septembra līdz 31. maijam: Darbdienās: 830-1700, sestdienās 830-1700 pusdienas pārtraukums: 1200-12.30  svētdienās , pirmdienās  –slēgts

Katra mēneša pēdējā otrdiena: sanitārā diena- apmeklētājiem bibliotēka slēgta.

 

No 1. jūnija līdz 31. augustam: Darbdienās: 830-1700,pusdienas pārtraukums: 1200-1230, sestdienās , svētdienās- slēgts

 

Pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā un pašvaldības ēkā,  kurai ir iespējas veikt savas funkcijas.  Tā ir vieta , kur satiekas un brīvo laiku pavada domubiedri.

 

Pēc arhīva ziņām Pilskalnes pagasta bibliotēka  tikusi dibināta 1952. gadā, bet pēc pagasta iedzīvotāju nostāstiem , ka bibliotēka esot jau bijusi 1949. gadā , kas atradusies „Skružos”, bet pēc tam „Starastānos”. No visiem pagasta iedzīvotājiem bibliotēku apmeklē 92 lasītāji. Tai skaitā jaunieši līdz 18 gadiem.

    

2008. gadā, Latvijas valsts un Bila &Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros, bibliotēkā tika ierīkots ātrgaitas bezvadu internets. Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, taču daļa grāmatu tiek iegūtas no dāvinājumiem. Vislielākā bibliotēkas apmeklētāju interese ir par daiļliteratūru un periodiku.+

     

2003.gada 1.decembrī Neretas pagasta bibliotēku reģistrē Latvijas Republikas Kultūras ministrijā- Bibliotēku reģistrā.

    

2008. gada 20. novembrī bibliotēka akreditēta - tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

    

2012.gada 18.decembrī  Neretas novada dome veic pagasta bibliotēku reorganizāciju un piešķir nosaukumu Neretas novada  Pilskalnes pagasta bibliotēka .

 

 Bibliotēkas pamatrādītāji 5 gadi

Rādītāji

2009.gads

2010. gads

2011.gads

2012. gads

2013.gads

Krājums (vien.sk.)

5026

5395

4470

3510

3228

Reģistrētie lietotāji

148

130

101

103

109

Apmeklējums

3946

3683

3519

3528

3438

Izsniegums

4262

3938

3811

3146

2874

Pašvaldības finansējums

313

250

922

670

799

Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 

Bibliotēka piedāvā

 Bezmaksas pakalpojumi Pilskalnes pagasta  bibliotēkā:

 • Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par  fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;
 • Bibliotēkas veidotās datu bāzes ( Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, pašvaldību dokumentu datu bāze, skolēnu zinātniskie darbi);
 • Internets - saskaņā ar Bibliotēku likumu;
 • Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana;
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);
 • Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai novada  bibliotēkām
 • Palīdz  aizpildīt VID deklarācijas, palīdz aizpildīt e-latvenergo līgumus u.t.t., iemāca veikt maksājumus i-bankās, kā arī LAD EPSI palīdz  aizpildīt kartes platību maksājumiem un  cita veida e-pakalpojumus.

 

Maksas pakalpojumi Pilskalnes pagasta bibliotēkā:

 • Kopēšana
 • Printēšana

N.p.k.

Pakalpojums

Cena bez PVN EUR

PVN 21% EUR

Summa EUR

1

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 no vienas puses/lapa/

0.09

0.02

0.11

2.

 

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 no abām pusēm

0.17

0.04

0.21

3.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A3 no vienas puses

0.18

0.04

0.22

4.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A3 no abām pusēm

0.35

0.07

0.42

5.

Izdruka / teksts/ A4

0.09

0.02

0.11

6.

Izdruka/ krāsaina /A4

0.18

0.04

0.22

7

Attēla izdruka A4

0.36

0.08

0.44

8.

Dokumenta sastādīšana pēc lasītāja pieprasījuma

0.58

0.12

0.70

 

Pilskalnes pagasta bibliotēkā ir maksas pakalpojumi, kas noteikti ar Neretas     novada domes un pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības nodevu objekti. Pielikumā izraksts no sēdes protokola par grozijumiem makas pakalpoju izcenojumos Nr.8,

 

Datu bāzes:

LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

 

LURSOFT - Lursoft datu bāzes sadaļa Lursoft laikrakstu bibliotēka, kurā var lasīt laikrakstus Diena, Neatkarīga Rīta avīze, Lauku Avīze , Vakara Ziņas, Rīgas Balss, u.c.

Novadu laikrakstus: Tukuma Ziņotājs, Bauskas Dzīve, Staburags, Zemgales Ziņas, Druva,u.c.

 

 Pieejamas vairāk kā 3228  grāmatas bibliotēkas fondā lasīšanai uz vietas un līdzņemšanai saskaņā ar bibliotēkas noteikumiem.

 

Periodikas fondā republikas un reģiona laikraksti un žurnāli.

 

Avīzes:

 • Staburags

       

  Žurnāli:

 • Ieva
 • Ievas veselība
 • Ievas stāsti
 • Praktiskais latvietis
 • Leģendas
 • Geo
 • Dārza pasaule
 • Agro tops
 • Kas Jauns
 • Ilustrētā vēsture
 • 100 labi padomi
 • 36,60C
 • Ievas virtuve
 • Ilustrētā Junioriem

  

 Novadpētniecības krājumā pieejami:

 • Grāmatas par novadu un novadniekiem
 • Novadā un novadnieku izdotās grāmatas
 • Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs
 • Personāliju un nozaru tematiskās mapes
 • Novada avīzes izdevums” Neretas novada vēstis”.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība