Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 18. decembrī norisinājās Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums. Šajā dienā vienkopus pulcējās visi bibliotēku darbinieki.

 

Pasākums iesākās ar dzejnieces Ligitas Ābolnieces krājuma “Vārdojumi” atvēršanas svētkiem. Šī bija jau 14 publicētā grāmata, kas aizceļoja pie lasītājiem. Šajā dienā dzejniece tika sumināta divkāršs. 18. decembrī ir arī viņas dzimšanas diena. Siltu un mīļu pateicības vārdu netrūka. Katrs, kurš iepazinis Ligitu Ābolnieci, raksturo viņu kā sirsnīgu, cēlu un radošu būtni. Viņas dzejoļi ir tieši un trāpīgi. Nesen tapušajā dzejas krājumā “Vārdojumi,” autore runā par Vārdiem, ko lietojam ikdienā un domās. Kā pati dzejniece Ligita Ābolniece saka: “Rakstīšana – tas ir viņas “glābšanas riņķis!””

 

13. decembrī Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā ikviens bija laipni gaidīts uz radošajām darbnīcām. Lidijas Ozoliņas un bibliotekāres Skaidrītes Svetiņinas vadībā katrs varēja pagatavot savu Ziemassvētku eglīti no konfektēm, eņģeli no speciālas lentītes un pērles, ko iekārt eglē, apsveikumu kartiņu un aitiņu no dzijas un kafijas pupiņām.

 

Aktīvākie pagasta bērni jau laikus bija ieradušies un ar nepacietību gaidīja darba sākšanos. Kad visi nepieciešamie materiāli bija salikti uz galda, darbs varēja sākties. Ar dažādiem rotājumiem, konfektēm, līmes pistolēm pamazām tapa skaisti dekori Ziemassvētku noskaņās. Aktivitāte un rosība bija ļoti liela. Ikviens ar neatlaidīgu centību un aizrautību gatavoja rotājumus. Tiklīdz, kas nesanāca, Lidija Ozoliņa un bibliotekāre neatteica palīdzību.

 

Gala rezultāta katrs varēja priecāties par savu un citu veikumu. Šādās radošajās darbnīcās ikvienam ir iespēja iemācīties ko jaunu.

 

Agnese Rutka

Vasaras vidū ikviena Latvijas publiskā bibliotēka tika aicināta iesniegt projektus Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā projektu konkursā “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās.” Šī projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību. Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds.

 

Jausma Saliņa ir Mālpils pilsētas pensionāre, kas aizrāvusies ar dažāda veida rokdarbu mākslu. 13. novembrī Neretas novada centrālajā bibliotēkā bija iespēja dzirdēt par to, ko viņai pašai vislabāk patīk darīt un redzēt daļu no viņas veikuma.

 

Vienā no bibliotēkas telpām skaisti uz galdiem bija sarindoti visi Jausmas Saliņas darbi. To bija daudz un viens par otru smalkāki. Pati kundze, kā sākumā apgalvoja, bija ļoti uztraukusies, bet to it nemaz nevarēja manīt. Sākot savu stāstījumu, jau pirmajās minūtes varēja manīt, ka māksliniece ir droša un pārliecināta par to ko dara. Izstādē varēja aplūkot dažādas kartiņas, dāvanu kastītes un maisiņus, grāmatzīmes. Pašu darinātas krelles, Ziemassvētku rotājumus, traukus, kas veidoti no papīra. Visinteresantākais ir tas, ka, piemēram, ziedu pušķus Saliņas kundze veido no lielveikalos ietīto augļu papīra. Mēs veikalā ņemam augļus, bet Jausma Saliņa salasa šo papīru. Dažādas Ziemassvētku eglītes tiek veidotas no konfekšu papīriem, saktas, ko iecienījušas sievietes, iespējams pagatavot no plastmasas pudeļu apakšām. No papīra olu paplātēm Saliņas kundze veido skaistas rozītes. Pat tik vienkāršas lietas kā ķiršu kauliņi var noderēt, lai pagatavotu skaistu interjera dekoru mājai. Baltās stieplītes, ar kurām mēs aiztaisām maizi, Saliņas kundze veido skaistus dekorus Ziemassvētku eglītēm. Visus šos veidotos darbus ir iespējams pasniegt kā dāvanu – tā būs oriģināla un kā nevienam.

 

Jausmai Saliņai ideju ir daudz. Tās visas tiek arī realizētas. Reizēm pat visa nakts paiet, lai uztaisītu ko interesantu un pabeigtu iesākto. Viņa ļoti aktīvi darbojas arī biedrībās un māca citiem rokdarbu mākslu.

 

Noslēgumā Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja teica paldies Jausmai Saliņai par ierašanos. Apmeklētāju nebija daudz, bet viennozīmīgi visi bija ieguvēji par redzēto un dzirdēto.

 

Izstādi Neretas novada centrālajā bibliotēkā varēs aplūkot līdz 1. decembrim.

 

Agnese Rutka

altBibliotēkas vadītāja:

Agnija Strautiņa

Adrese: Liepu – 3, Ērberģe, Mazzalves pagasts,

Neretas novads, LV – 5133

Kontakti: tālrunis 65175131, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bibliotēka  apmeklētājiem

atvērta:

 

P. – Brīvdiena

O. 9:00 – 17:00

T.  9:00 – 17:00

C.  8:00 – 16:00

P. 9:00 – 17:00

S. 10:00 – 14:00

Sv. – Brīvdiena

Katra mēneša pēdējā otrdiena – sanitārā diena. Apmeklētājiem bibliotēka slēgta.

 

1948.gadā Krūmiņu un Mazzalves ciemā izveidoja bibliotēkas.

1986.gada janvārī Krūmiņu un Mazzalves ciema bibliotēkas tika apvienotas vienā – Mazzalves ciema bibliotēkā.

1991.gadā Mazzalves ciema bibliotēku pārdēvē par Mazzalves pagasta bibliotēku.

 

Bibliotēkas izmantošana

Rādītāji

2011

2012

2013

Bibliotēkas krājums

10744

10806

10086

Lietotāju skaits

210

240

202

Apmeklējumu skaits

2460

2104

1933

Izsniegums

3560

3396

3100

 

 

Bezmaksas pakalpojumi Mazzalves pagasta bibliotēkā:

 

 • bibliotēkas apmeklēšana, lasītāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
 • grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma;
 • bibliotēkas katalogu un datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un uzziņu sniegšana;
 • datoru un interneta izmantošana;
 • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām.

 

Maksas pakalpojumi (saskaņā ar novada domes 24.11.2011. (protokols Nr.15,7§)sēdes lēmumu „ Mazzalves pagasta bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

 

 

Elektroniskās datu bāzes:

Apmeklētāji bez maksas var izmantot datu bāzes: 

 • Letonika www.letonika.lv
 • Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

 

 

 

Bibliotēka piedāvā šādus periodikas izdevumus:

 

Avīzes – Neretas Novada Vēstis, Staburags, Pavards

Žurnāli: Ievas Veselība, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Māja, Praktiskais Latvietis, Dārza Pasaule, Leģendas, Mājas Viesis, Citāda Pasaule, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junioriem, Patiesā Dzīve, 36.6o, Avene

altKad ārā pienācis dažkārt vēsais, dažkārt lietainais, dažkārt vējainais, bet bagātīgām krāsām apveltītais rudens, 9.oktobrī visi Neretas novada bibliotēkas darbinieki devās uz Salas novada Biržiem, lai godinātu  un sveiktu gan savus darbiniekus, gan arī citu novadu darbiniekus, kas savā darbā ir strādājuši 5, 10, 15, 20, 25, 30 un 35 gadus. Šis bija jau ikgadējais kultūras darbinieku sveikšanas pasākums. Ne tikai bibliotekārus, bet arī kultūras darbiniekus sveica par viņu ieguldījumu un smago darbu organizējot novadu kultūras dzīvi.

 

Biržu Tautas namā, neskaitot Neretas novadu, bija ieradušies arī Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads, Jēkabpils novads, Aknīstes novads un Jēkabpils pilsēta. Jau pašā sākumā, ieejot zālē, cilvēkos bija manāma sirsnība, pacilāta sajūta, prieks. Pasākumu ar uzrunu atklāja Ludmila Bērziņa, kas ir speciāliste kultūras un interešu izglītības jautājumos. Pēc tam Salas novada domes priekšsēdētājas vietniece Inga Pastare vēlēja visiem veiksmīgus arī turpmākos darba gadus. Izglītības darba speciāliste Žanna Miezīte pateicās par iespēju Neretas novadam būt šeit kopā ar visiem. Paldies arī Andrim Eriņam un Dricānu Dominantei par skanīgajām un aizkustinošajām dziesmām.   

9. salteptembris bija ļoti nozīmīga diena Neretas novadam, īpaši, novada bibliotēkām. Tā bija akreditācijas diena, kad visas bibliotēkas apmeklēja komisija un vērtēja to darbu. Gatavošanās akreditācijai sākās jau krietnu laiku pirms. Bija jāsakārto un jāsagatavo dokumenti, jāaizved uz ministriju, tālāk jāuzlabo bibliotēku iekārtojums. Darba bija ļoti daudz. Ikvienai bibliotekārei tas prasīja gan enerģiju, gan spēku. Tikko nomainījās Mazzalves pagasta bibliotekāre, darbu tur uzsāka Agnija Strautiņa. Arī Zalves pagastā Sondra strādā tikai nedaudz vairāk kā pusgadu. Šī akreditācija viņām bija kas jauns un nepieredzēts. Satraukums bija visām bibliotekārēm, bet viņas godam izturēja šo pārbaudījumu. Arī Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna Kviese iedrošināja un atbalstīja savas kolēģes. Tikai ar kopīgu darbu var sasniegt vēlamos rezultātus.

Bibliotēkas vadītāja: Biruta Petrone

Adrese:  Dzirnavu ielā - 4,Neretas pagasts, Nereta, LV- 5118

Kontakti: tālr. 65176504, mob.:26817262, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotēka atvērta: Darbdienās: 830 – 1700, pusdienas pārtraukums: 1200 – 1230, sestdienās, svētdienās - slēgts

 

 

Neretas bērnu bibliotēka: vēsture, darbība un attīstība

 

Bibliotēka dibināta 1949.gada 2.martā toreizējā Jēkabpils apriņķī kā Neretas pagasta bērnu bibliotēka, kura atrodas pie Neretas pagasta izpildu komitejas kā tai un arī apriņķa Kultūrizglītības nodaļai pakļauta iestāde.

 

Nodibinātā bibliotēka atradās nelielā istabā tagadējā Kalēju ielā 43. Vēlāk to pārcēla uz kultūras namu, kur tā atradās nelielā istabā tagadējā Neretas novada centrālās bibliotēkas telpās. Uz Neretas vidusskolu bibliotēka pārcelta 1961.gadā un darbojas kopā ar skolas bibliotēku. Uz mazās skolas telpām bibliotēku pārceļ 1981.gadā. Sakarā ar Mazās skolas kapitālremontu 1990.gadā bērnu bibliotēku pārceļ uz daudzdzīvokļu māju J. Jaunsudrabiņa ielā 3, izvietojot 32.dzīvoklī. Pēc skolas remonta 1992.gadā bibliotēka atkal atgriežas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā.

 

Pirmais bibliotēkas vadītājs bija Vilis Kvederovičs. Pēc tam bibliotēku vadīja Alma Muceniece. Ilgus gadus līdz aiziešanai Mūžībā 1999.gada novembrī bibliotēku vadīja Rita Krastiņa. Kopš 1999.gada nogales bibliotēku vada un strādā Biruta Petrone.

 

2008.gadā Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros bibliotēka saņēma vismodernākos datorus un multifunkcionālo iekārtu. Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī daļa grāmatu tiek iegūta no dāvinājumiem.

 

2003.gada 1.decembrī Neretas pagasta bērnu bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā Bibliotēku reģistrā. 2008.gada 20.novembrī bibliotēka akreditēta – tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

 

2012.gada 18.decembrī pašvaldība veic novada bibliotēku reorganizāciju, piešķirot bērnu bibliotēkai Neretas novada centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkas nosaukumu.

 

Bibliotēka 12 gadus piedalās bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 7 nosaukumu periodiskie izdevumi: Staburags, Astes, Ezis, Zīlīte, Spicā, Spicīte, Uzzini!

 

B-kas izmantošana

2011.

2012.

2013.

B-kas krājums

6942

6517

6638

Lietotāju skaits

302

315

242

Apmeklētāju skaits

8500

9490

7507

Izsniegums

17564

12350

7589

 

 

Bibliotēkas vadītāja: Diāna Zana

Adrese:  „Atpūtas”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads., LV-5112

Kontakti:tālr.  Pagasta padome  65176232., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

O. 9.00 – 15.30 un 16.30 - 18.00

T. 9.00 –  15.30 un 16.30 - 18.00

C. 9.00 – 15.30 un 16.30 -  18.00

P. 9.00 –  15.30 un 16.30 - 18.00

Svētdien no 9.00 – 15.00

Sestdien, Pirmdien brīvs.

Katra mēneša pēdējā otrdiena: sanitārā diena- apmeklētājiem bibliotēka slēgta.

 

Bibliotēka dibināta 1951. gadā. Bibliotēka atradās aizsargu mājā" Atpūtas". Bibliotēkas atrašanās vieta gadu gaitā ir mainījusies. Pēc Zalves lauku slimnīcas likvidācijas bibliotēka tika pārcelta uz bijušās slimnīcas telpām., kur atradās līdz 1996. gadam. 1996. gadā bibliotēka atkal tiek pārcelta uz bijušo aizsargu māju, kur atrodas arī šobrīd. Šī ēka šobrīd kalpo kā pašvaldības māja.

 

Bibliotēkas izmantošana

 

2011. gads.

2012. gads.

2013. gads.

Bibliotēkas krājums

 

4859

4023

3161

Lietotāju skaits

 

100

83

71

Apmeklējumu skaits

 

1918

1920

1649

Izsniegums

 

1518

1703

1281

 

 

Bibliotēkas pakalpojumi:

           

Bezmaksas pakalpojumi Zalves pagasta bibliotēkā:

 • bibliotēkas apmeklēšana, lasītāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
 • grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma uz mājām;
 • datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • datoru un Interneta izmantošana; ( apmeklētājs var lietot ne ilgāk kā vienu stundu dienā, ja stāv brīvi vai nepieciešams darbam, skolai var ilgāk.)
 • bibliotēku, lasīšanas un literatūras popularizējoši pasākumi (izstādes un konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiskie pasākumi u. c);
 • bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām (SBA).
 • Iespēja saņemt palīdzību, skaidrojumu vai apmācību pie dažādiem e-pakalpojuma veidiem.

 

Elektroniskās datu bāzes

Zalves pagasta bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas bezmaksas datubāzes:

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

 

Bibliotēkas krājums uz 2014. gada 1. janvāri ir 3161 eksemplārs. Zalves pagasta bibliotēkas krājums tiek komplektēts no dažādiem avotiem. Komplektējot literatūru, organizējot pasākumus, cenšamies ievērot lietotāju intereses un vajadzības. Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba. Bibliotēka intensīvi strādā pie bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas un regulāri tiek veikta krājuma atlase no mazpieprasītas, dublešu un nolietotas literatūras, taču darbs pie krājuma pilnveides jāturpina. Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs, to abonēšanai izlietota aptuveni puse no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas ir pēc lietotāju interesēm.  Literatūru iegādājamies daudzveidīgu, pēc lasītāju pieprasījuma un vecuma.

 

Prioritātes krājuma komplektēšanā:

 • Daiļliteratūra, īpaša uzmanība tiek pievērsta latviešu orģinālliteratūras krājuma papildināšanai;
 • Literatūra bērniem;
 • Literatūra pusaudžiem un jauniešiem;
 • Nozaru literatūra;
 • Uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži, datubāzes).

 

Bibliotēka piedāvā šādus periodikas izdevumus:

 

Avīzes:

 • Latvijas Avīze
 • Staburags
 • Neretas novada vēstis

 

Žurnāli:

 • Ieva
 • Ievas stāsti
 • Ievas māja
 • Ievas virtuve
 • Ievas dārzs
 • Sīrups
 • Sīrups Girl
 • Mājas viesis
 • Praktiskais latvietis
 • Žurnāls 36.6
 • Sports
 • Shape

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība