Kultūras jaunumi

Kultūras jaunumi (55)

5.03. plkst. 18.00 – Neretas KN pasākums tiem, kam pāri 50 “Uzlūdz dāmas”.

11.03. plkst. 17.00 – Zalves KN pavasarīga lustēšanās kopā ar Anitu Ozolu.

11.03. plkst. 10.00 – Ērberģes muižā Grāmatu svētki

11.03. plkst. 20.00 – Mazzalvē pašdarbnieku vakars

18.03. plkst. 19.00 – Neretas KN Jēkabpils tautas teātra viesizrāde “Gaiši zilais vagons”

25.03 .plkst. 12.30 – Neretā pasākums represēto piemiņai

27.03. plkst. 10.00  – Sproģu saieta namā Lieldienu pasākums “Hūū, svētki izglābti”

27.03. plkst. 11.00 – Lieldienu pasākums Pilskalnē pie skolas

27.03. plkst. 11.00 – Mazzalvē pie sporta halles šūpolēm Lieldienu pasākums

27.03. plkst. 12.00 – Neretā Lieldienu pasākums “Oliņ-boliņ, Lieldieniņa”

 

13.02. plkst. 22.00 – Zalves KN Valentīndienas ballīte ar Kasparu Markševicu
 
20.02. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts Nacionālā teātra izrādes “Osedžas 
 
zeme” apmeklējums
 
21.02. plkst. 16.00 – Neretas KN Daudzevas amatierteātra izrāde “Trīs košas dāmas”
 
27.02. plkst. 10.00 – Ērberģes sporta hallē sacensības galda tenisā

1.01. plkst. 1.00 – Ērberģē Jaungada balle ar “Kalvadosu”

1.01. plkst. 20.00 – Neretas KN balle – diskotēka ar “Wild Pride”

20.01. – barikāžu dalībnieku brauciens uz Rīgu uz barikāžu atceres pasākumu

21.01. plkst. 14.00 – Pilskalnē barikāžu atceres ugunskurs

22.01. plkst. 12.30 – Neretas KN leļļu teātra “Tims” viesizrāde “Ceļojums”

30.01. – Neretā Sēlijas kauss volejbolā

14.11. plkst. 20.00 – Pilskalnē Latvijas gadadienai veltīts svinīgs koncerts

17.11. plkst. 14.00 – Zalves KN Latvijas gadadienai veltīts koncerts

17.11. plkst. 15.00 – Neretas KN Latvijas gadadienai veltīts svinīgs pasākums un koncerts

17.11. plkst. 21.00 – Neretas KN balle ar “Wild Pride” un Ilūkstes “Piparmētrām”

20.11. plkst. 17.00 – Mazzalvē Latvijas gadadienai veltīts pasākums

23.11. plkst. 18.00 – Neretas KN radošā darbnīca “Gaidot Ziemassvētkus”

26.11. plkst. 12.30 – Neretas KN Liepājas leļļu teātra izrāde “Svētkus meklējot”

27.11. – Mazzalvē radošā darbnīca “Gaidām Ziemassvētkus”

28.11. plkst. 9.00 – Neretas KN Saimnieču diena

29.11. – visos pagastos Ziemassvētku egles iedegšana

29.11. plkst. 17.30 – Neretas KN Skrīveru jauktā ansambļa “Ferovia” koncerts

“Ziemassvētkus gaidot”

4.12. plkst. 21.00 – Zalves KN Ražas balle

12.12. – Sproģu Saietu namā pēcpusdiena senioriem kopā ar Ēriku Loku

19.12. – Mazzalvē pasākums senioriem

20.12. – Neretas KN Adventes koncerts

23.12. plkst. 10.00 – Mazzalvē Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

23.12. – Sproģos Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

Decembris – Pilskalnē pašdarbnieku pasākums

Decembris – Pilskalnē Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

Decembris – Neretas KN pirmsskolas vecuma bērniem Ziemassvētku pasākums

Decembris – “Riekstiņos” Ziemassvētku pasākums

25.12. plkst. 22.00 – Neretas KN Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Baltie lāči”

29.12. plkst. 14.00 – Neretas KN Ziemassvētku akcija

6.11. plkst. 22.00 – Zalves KN balle kopā ar grupu “Galaktika”

6.11. plkst. 22.00 – diskoballe Ērberģē

6.11. plkst. 20.00 – Neretas KN lauksaimnieku atpūtas vakars

11.11. plkst. 18.00 – Neretā Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens

11.11. plkst. 18.00 – Mazzalvē Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens

14.11. plkst. 20.00 – Pilskalnē  Latvijas Republikas gadadienai veltīts pasākums un balle kopā ar grupu “Zeļļi”

17.11. plkst. 13.00 – Zalves KN Latvijas Republikas gadadienai veltīts pasākums

17.11. plkst. 15.00 – Neretas KN Latvijas Republikas gadadienai veltīts svinīgs pasākums un koncerts

17.11. plkst. 21.00 – Neretas KN balle ar grupu “Wild Pride”

20.11. plkst. 17.00 – Mazzalvē Latvijas Republikas gadadienai veltīts pasākums

23.11. plkst. 17.00 – Neretas KN radošā darbnīca “Gaidot Ziemassvētkus”

25.11. – Mazzalvē radošā darbnīca “Gaidām Ziemassvētkus”

26.11. plkst. 12.30 – Neretas KN Liepājas leļļu teātra izrāde “Svētkus meklējot”

29.11. – visos pagastos Ziemassvētku egles iedegšana

29.11. plkst. 17.30 – Neretas KN koncerts “Ziemassvētkus gaidot”

3.10. – Neretā rudens gadatirgus.

3.10. plkst. 9.00 – Neretas kultūras namā Rudens andele

4.10. plkst. 16.00 – Neretas KN Skolotāju dienai veltīts pasākums ar Zanes Jančevskas koncertprogrammu “Dziesmu dance”

06.10. plkst. 12.00 – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” Rudens diena 2015 “Rudens nāca sētiņā”

24.10. – Mazzalves pagasta pasākums “Ērberģei – 550”.

24.10. – Neretas KN diskotēka

Oktobrī – Neretas KN Mazzalves amatierteātra “Tradare” izrāde “Viena tante teica

jeb bezbērnu tēvs”

7. – 13.09. – Eiropas Sporta nedēļa:

7.09. – visās pirmsskolas izglītības iestādēs sporta diena

8.09. – aicinām organizēt aktīvās pauzes visās darba vietās, pēcpusdienā –

velobraucieni visos pagastos

9.09. – Neretā jautrās stafetes visu pagastu jauniešiem

10.09. – Zib akcija skolās (vingrošana starpbrīdī)

11.09. – Fitnesa diena. Neretā fitnesa zāles atklāšana, nodarbības visās

trenažieru zālēs visos pagastos

12.09. – Vislatvijas Spēka diena. Neretā pievilkšanās pie stieņa sacensības.

13.09. – Senioru sporta diena. Pasākumi senioriem visos pagastos.

8. – 13.09.- Zalves pagasta bibliotēkā izstāde „Atslēdziņa uz dzejas pasauli”

9.09. – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” dzejas diena.

14.09.  – Pilskalnē dzejas diena.

11.09. plkst. 19.00 – Zalves KN “Rumbas kvarteta” koncerts

11.09. plkst. 13.00 – Mazzalvē dzejas dienas pasākums

13.09. plkst. 12.00 – Zalves pagasta bibliotēkā literārs pasākums “Sievietes skaistums

caur dzejas rindām”

18.09. – dalība Sēlijas pašvaldību skolēnu sporta svētkos Ilūkstē

19.09. plkst. 13.00 – Neretā Bārbeles amatierteātra izrāde “Mazā raganiņa”

20.09. – Ērberģes baznīcas 315 gadu jubilejas pasākums

25.09. – visās skolās Olimpiskā diena.

1.08. plkst. 10.00 – Neretā Neretas novada Sporta svētki

8.08. plkst. 10.00 – Pilskalnē Jūlija Treiģa kausa izcīņa minifutbolā

22.08. plkst. 10.00 – Zalves pagasta Sproģos Zalves pagasta Sporta svētki

22.08. plkst. 16.00 – Ķišku kapsētā piemiņas brīdis Jānim Jaunsudrabiņam, pasākuma

turpinājums Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”

28.08. plkst. 10.00 – dalība Viesītē Sēlijas Jauniešu dienā “Dzimis Sēlijā”

29.08. plkst. 18.00 – Mazzalves pamatskolas 85 gadu jubilejas salidojums

4. – 5.07. – dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē Cēsīs

6. – 12.07. – dalība Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā

11.07. plkst. 11.00 – Pilskalnē Pļavas svētki

18.07. plkst. 18.00 – Neretā Dzirnavu saliņā vokāli instrumentālo ansambļu saiets (noslēgumā balle)

22.07. plkst. 10.00 – Ērberģē Marijas tilta svētki

25.07. plkst. 18.00 – Ērberģes muižas svētki

Līdz 20.06. – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņos” foto izstāde „Sēlijas pilskalni sasaucas”

6.06. plkst. 20.00 – Mazzalves pagasta dramatiskā kolektīva „Tradare” pirmizrāde „Viena tante teica jeb bezbērnu tēvs”

06.06. plkst. 18.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 12. klases izlaidums

12.06. plkst. 18.00 – Mazzalves pamatskolā 9. klases izlaidums

12.06. plkst. 22.00 – Ērberģes sporta hallē balle, spēlē grupa „Starpbrīdis”

13.06. plkst. 17.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 9. klases izlaidums

13.06. plkst. 18.00 – Sproģu pamatskolā 9. klases izlaidums

21.06. plkst. 20.00 – Ērberģes estrādē Saulgriežu pasākums kopā ar Mazzalves

pašdarbības kolektīviem

22.06. – Neretas estrādē Līgo svētku pasākums „Līgo nerātnības”

22.06. – Pilskalnes estrādē Līgo pasākums

23.06. – Neretā Līgo tirdziņš

23.06. – Neretā Līgo vainagu darbnīca

23.06. – Neretas estrādē Līgo balle

23.06. – Zalvē Līgo balle

23.06. plkst. 23.00 – Ērberģes estrādē Līgo balle ar Ziedoni Vildi

 

800x600

Līdz 20.06. – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņos” foto izstāde „Sēlijas pilskalni sasaucas”

6.06. plkst. 20.00 – Mazzalves pagasta dramatiskā kolektīva „Tradare” pirmizrāde „Viena tante teica jeb bezbērnu tēvs”

06.06. plkst. 18.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 12. klases izlaidums

12.06. plkst. 18.00 – Mazzalves pamatskolā 9. klases izlaidums

12.06. plkst. 22.00 – Ērberģes sporta hallē balle, spēlē grupa „Starpbrīdis”

13.06. plkst. 17.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 9. klases izlaidums

13.06. plkst. 18.00 – Sproģu pamatskolā 9. klases izlaidums

21.06. plkst. 20.00 – Ērberģes estrādē Saulgriežu pasākums kopā ar Mazzalves

pašdarbības kolektīviem

22.06. – Neretas estrādē Līgo svētku pasākums „Līgo nerātnības”

22.06. – Pilskalnes estrādē Līgo pasākums

23.06. – Neretā Līgo tirdziņš

23.06. – Neretā Līgo vainagu darbnīca

23.06. – Neretas estrādē Līgo balle

23.06. – Zalvē Līgo balle

23.06. plkst. 23.00 – Ērberģes estrādē Līgo balle ar Ziedoni Vildi

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728550
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1604
101922
3728550

Sadarbība