Muzeja jaunumi

Muzeja jaunumi (36)

Tradicionāli maija mēnesī visā Latvijā norisinās “Muzeju nakts” sarīkojums. Arī šogad, 21. maijā,  muzeju durvis bija atvērtas apmeklētājiem un interesentiem. Ik gadu akcijā iesaistās aizvien lielāks skaits muzeju. “Muzeju nakts” tradīcija aizsākusies 1999. gadā Francijā ar mērķi iepazīstināt tos iedzīvotājus, kas ikdienā muzejus neapmeklē, ka te glabājas vērtīgs kultūras mantojums.

Katru gadu “Muzeju nakts” pasākumu pavada kāda noteikta tēma. Šī gada akcijas atslēgvārds bija “Durvis”, kas ikvienu rosināja mirkli pakavēties uz sliekšņa un pavērot kādas durvis mēs veram ikdienā – aicinošas, pārsteigumu sološas vai varbūt smagas, bijību raisošas. “Durvis”, ar kurām mēs “sastopamies”  dienu no dienas var būt dažnedažādas. “Muzeju naktī” Latvijas ļaudīm bija iespēja noskaidrot, ko sargā, ko slēpj, ko dāvā un stāsta muzeju durvis.

Ienākot pa Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” durvīm, sētsvidū skanēja mūzika un bija dzirdamas apmeklētāju čalas. Pirms sarīkojuma “Es durvīs iestājos – vai visi mājās” sākuma, ikvienam bija iespēja izvēlēties un nobalsot par sev tīkamāko zīmējumu un nosaukumu. Zīmējumos bija attēlotas durvis. Jāpiebilst, ka šie zīmējumi tapa “Mākslas dienā”, kad čaklākie skolēni iztēlojās kādas varētu būt viņu iedomu durvis. Sarīkojuma laikā “Muzeju nakts” viesi varēja izgatavot savas “uztveres durvis” gan zīmējot, gan griežot, gan līmējot. Ikviens varēja aizdomāties par “durvīm” ar kurām nākas sastapties ikdienā. Katrs, kurš pacentās, noslēgumā saņēma balvas.

Starptautiskajā Muzeju nakts pasākumā ciemos ieradās viesi no Lietuvas – Suvainišķu sieviešu klubiņš –, pieskandinot sētsvidu ar sirsnīgām dziesmām. Tikšanās ar šīm dāmām muzeja vadītājai jau bija pirms diviem gadiem “ejot” pa “Baltās grāmatas” simtgades pēdām. Šogad dziedošās kundzes labprāt pieņēma uzaicinājumu viesoties Latvijā – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”.

Ne tikai ciemiņi no kaimiņvalsts kuplināja “Muzeju nakts” sarīkojumu. Arī mūsu novada jauniešu vokāli instrumentālā grupa “Wild Pride” izdziedāja vairākas lustīgas dziesmas. Aktīvākie svētku apmeklētāji uzdrošinājās arī dejot. Nepamanīts nepalika viens no “Muzeju nakts” jaunākajiem apmeklētajiem. Izvairoties no odiem, zēns bez apstājas tekalēja pa muzeja sētsvidu, liekot arī saviem vecākiem izkustēties.

Ne tikai dziesmās “Muzeju nakts” tika aizvadīta. Latviskas tautu dejas izdejoja Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sarma” (vadītāja Aina Vadzīte).

Nedaudz atskatoties uz pagājušā gada nogales Latviešu valodas aģentūras organizēto konkursu “Novada valodnieks”, “Muzeju nakts” ietvaros Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība un Muzeja draugu kopa sveica muzeja vadītāju Ilzi Līdumu ar “Novada valodnieka” titula iegūšanu.

Iestājoties nelielai tumsai, muzeja sētsvidū visi pulcējās uz tradicionālo “pupiņu balli”. Ikviens cienājās ar siltām pupiņām, kefīru, zāļu tēju, pīrādziņiem un cepumiem.

Baudot “Muzeju nakts” sarīkojumu, apmeklētāji varēja novērtēt Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu reprodukcijas, Zandas Rageles māla darinājumus un Mildas Šaltiņas (Rīga) akvareļu izstādi “Manas Latvijas āres”.  

Šogad “Muzeju nakts” pasākumā piedalījās vairāk kā 100 interesentu. Iestājoties vēl lielākai tumsai, daļa sarīkojuma viesu devās mājās, bet izturīgākie, kurus nebaidīja odu nerimstošie kodieni, turpināja klausīties grupas “Wild Pride” skanīgās dziesmas, kopīgi uzdziedāja un dejoja līdz pat diviem naktī.

Tā kā vienu dienu gadā Latvijas muzeju durvis ir atvērtas visiem interesentiem, tad viesi no citiem Latvijas novadiem, kas bija nolēmuši apceļot Sēlijas muzejus, iegriezās arī Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”.

 

Agnese Rutka

Vairāk kā divus mēnešus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Jāņa Akuratera muzeja (Memoriālo muzeju apvienības) veidotā izstāde “Dienu atspīdumi jeb pieci stāsti par Dzejnieka mākslas darbu kolekciju.” Šī izstāde bija veltīta Jāņa Akuratera 140. jubilejai.

J. Akuraters gan savā tiešajā darbībā, gan interešu lokā bija cieši saistīts ar vairākiem talantīgiem māksliniekiem. Viens no domubiedriem un tuviem draugiem Jānim Akurateram jau no 1905. gada ir mūsu novadnieks, rakstnieks un mākslinieks Jānis Jaunsudrabiņš. Abi kopā viņi veidoja literatūrai un mākslai veltīto Sociāldemokrātu Savienības izdoto žurnālu “Pret Sauli.”.

Jāņa Akuratera un Jāņa Jaunsudrabiņa sadarbības atklāsmei un mākslinieka tēla interpretācijai abu autoru daiļradē 26. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija veltīts literārs vakars “Puķes ziemeļos”. Tā gaitā Latvijas Nacionālā teātra aktieris Kaspars Dumburs lasīja fragmentus no Jāņa Akuratera stāsta “Puķes ziemeļos” un Jāņa Jaunsudrabiņa romāna “Kapri”, kuru autors uzraksta pēc 1936. gadā Itālijas ceļojuma iespaidiem un izdod 1939. gadā.

Sirsnīgā atmosfērā, uzklausot aktiera lasījumus un Jāņa Akuratera muzeja speciālistes Mairas Valteres izklāstu par rakstnieka dzīves gājumu, starplaikos literāro vakaru papildināja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas meiteņu ansambļa koncerts (vadītāja Sintija Leimane).  

Viens no būtiskākajiem šī vakara notikumiem, kas neatņemami ir paliekoša vērtība mūsu novadam, bija Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” un Jāņa Jaunsudrabiņa biedrības izdevuma “Abas mākslas man vienādi mīļas” atvēršana. Nelielā grāmatiņa ir pirmais plašākais izdevums par Jāņa Jaunsudrabiņa devumu tēlotājmākslā, tajā lasītājiem būs iespēja ieraudzīt ap 60 Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu un grafikas darbu reprodukciju. Izdevumu sastādīja Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma.

Jaunsudrabiņa muzeja vadītāja Ilze Līduma klātesošajiem sniedza neliela ieskatu par grāmatiņā esošo informāciju uz uzsvēra to, ka Jānis Jaunsudrabiņš bija ne tikai lielisks rakstnieks, bet arī fantastisks gleznotājs. Viņš mīlēja gleznot brīvā dabā uz audekla, finiera vai papīra lapas, izliekot savas emocijas un domas.

Literārā vakara ietvaros, Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma ievadīja Jāņa Jaunsudrabiņa gadu. 2017. gadā mūsu novada rakstnieks, gleznotājs svinēs savu 140 jubileju. 

Izskanot pateicības vārdiem, dāvājot ziedus visiem šī vakara organizatoriem un atbalstītājiem, literārais vakars noslēdzās.

 

Agnese Rutka

12. novembrī skolas zālē bija grāmatas “Mūsu karoga stāsti” (AS “Lauku Avīze”, 2015) atvēršanas svētki, kurus rīkoja Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma un Muzeja draugu skolotāja Egija Apiņa. Vēstures skolotāja Lija Saldovere pastāstīja par Latvijas karoga vēsturi.

 

Skolotāja Egija Apiņa izstāstīja savas atmiņas par pirmo reizi, kad ieraudzīts Latvijas karogs; tad Egijai un citiem audzēkņiem klases audzinātājs teicis, lai par redzēto nevienam nestāsta (tad Latvija bija PS sastāvā). Ilze Līduma pastāstīja par savas dzimtas karogu, kas nosargāts un saglabāts joprojām plīvo “Riekstiņos”.

 

Ar lielu interesi klausījāmies ciemiņa Pētera Kassalieša stāstījumā par to, kā viņš – septiņpadsmitgadīgs jaunietis – kopā ar trīs draugiem uzšuvis sarkanbaltsarkano karogu un 1982. gada 17. novembrī tumsas aizsegā uzvilcis Smiltenes katlumājas skurstenī. 18. novembrī to ieraudzījuši ne vien smiltenieši, bet arī tie, kas iebraukuši Smiltenē. Grāmatā “Mūsu karoga stāsti” P. Kassalietis teic: “Kad jau drīkstēja uzvilkt karogu visā Latvijā, kāds prieks tas bija! [..] Es naktī izgaismoju karogu, lai no mašīnām redz, kā plīvo pašu karogs. Neaprakstāma sajūta!”

 

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Pamazām rudens sāk iekrāsot koku lapas krāsainās un košās krāsās. Sals ik rītu aizvien vairāk pārklāj laukus un pļavas. 6. oktobrī Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” novada izglītības iestāžu bērni steidza sagaidīt rudeni pasākumā “Rudens nāca sētiņā.”

 

Jau no plkst. 12.00 muzeja sētsvidu piečaloja daudzskaitlīgs bērnu pulks.  Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 2. klases (skolotāja Natālija Grīnvalde) un 3. klases (skolotāja Daira Osīte) skolēni, kā arī Sproģu pamatskolas bērni (skolotāja Līga Rutka) un PII “Ziediņš” sagatavošanas un vecākās grupas audzēkņi kopā ar savām audzinātājām un bērnudārza vadītāju.

“Mazā, sirmā kumeliņā,

Jāj pa ceļu pasaciņa.”

 

Godinot Raini un Aspaziju, 2015. gada 9. septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” norisinājās ikgadējais Dzejas dienu pasākums “Sasmēlies es esmu saules.” Nosacījums bija, ka pasākuma apmeklētājiem bija jāsagatavo un jānolasa vai jānoskaita kāds no Raiņa vai Aspazijas dzejoļiem.

22. augusta pēcpusdienā neliels ļaužu pulciņš pulcējās Ķišku kapsētā uz piemiņas brīdi Jānim Jaunsudrabiņam. Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis uzrunā klātesošajiem uzsvēra, ka ir svarīgi apzināties savas saknes un ar lepnumu nest pasaulē savas dzimtās zemes vārdu. Pie Jāņa Jaunsudrabiņa atdusas vietas skanēja viņa dzeja, ko runāja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni – gan sākumskolas skolēni, kuri simbolizēja Janci no “Baltās grāmatas”, gan pamatskolas skolēni, kuri nesa Jāņa izjūtas no “Zaļās grāmatas”, gan vidusskolēni, kuri pārstāvēja Jāņa jūtu pasauli “Vēja ziedos”. Gluži negaidīti, bet sirsnīgi un mīļi izvērsās saruna ar Liliju Šicu, kura pastāstīja, kā bērnībā viņai – mazai ganu meitenei – Jānis Jaunsudrabiņš nopirka kurpītes, ar ko iet skolā.

Šogad „Muzeju nakts” svinības Latvijas muzejos noritēja Raiņa un Aspazijas zīmē un visas aktivitātes tika veltītas dižajiem dzejniekiem, viņu 150 gadu atcerei.

 

Arī Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” sētsvidū 16. maija pievakarē pulcējās novada iedzīvotāji un viesi no kaimiņu novadiem.

 

Dienas rīta cēliens bija ļoti lietains un drēgns. Likās, ka pasākumu pavadīt brīvā dabā neizdosies. Tomēr, jau pēcpusdienā uzspīdēja saule, mākoņi izklīda, iestājās mierīgs un kluss, bet vēss vakars, un svētki varēja sākties. Pasākuma „Tālas noskaņas zilā vakarā” programma, veltījums Rainim un Aspazijai, bija saplānota daudzveidīga un piesātināta.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” 7. maijā norisinājās ikgadējais “Mākslas dienu” pasākums. Tā kā šis ir Raiņa un Aspazijas gads, tad arī Mākslas dienu tēma un radošās nodarbības saistījās ar šiem rakstniekiem.

 

Muzeja sētsvidū Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 3. un 4. klases skolēnus un skolotājas uzņēma muzeja vadītāja Ilze Līduma. Abām klasēm uzdevumi bija sekojoši: uzzīmēt Raiņa vai Aspazijas dzejoli un mīcīt mālu. Kamēr 3. klase no māla veidoja dekoratīvos šķīvīšus, Zandas Rageles vadībā, tikmēr 4. klase iegrima fantāziju pasaulē un mēģināja uzzīmēt kādu no muzeja vadītājas piedāvātajiem Raiņa un Aspazijas dzejoļiem. Pēc tam skolēni savstarpēji mainījās nodarbēm.

 

Visu maija un jūnija mēnesi ikvienam interesetam ir vērts iegriezties muzejā un aplūkot izstādi „Podi – podiņi.” Šajā izstādē ir dažāda veida podi no 19. gs. līdz pat mūsdienām. Kolekcijā ir podi no muzeja krājumiem, privātkolekcijas – Zigrīda Tauriņa (Rīga) un mūsu pašu mākslinieces Zandas Rageles māla podi.

 

Maijā un jūnijā Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi” ir iespēja aplūkot „Mākslas dienu” zīmējumus. Bērni zīmēja kādu no Raiņa/Aspazijas dzejoļiem.

 

Sākot no 16. maija līdz 20. jūnijam muzejā būs apskatāma fotoizstāde „Sēlijas pilskalni sasaucas.”

 

Visi laipni aicināti!

Konference “Baltajai grāmatai” – 100 atklāšana

 

2014. gada 5. decembrī norisinājās konference „“Baltajai grāmatai” – 100”. Šis bija Latvijas mēroga pasākums. Gatavošanās darbi aizsākās jau krietnu laiku iepriekš. Tas bija nozīmīgs notikums, kas jāizplāno līdz pēdējam sīkumam. Katrs mazākais darbs bija jāparedz un jāizdara. Bija nepieciešama vislabākā komanda. Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai tieši šādu komandu izdevās arī atrast. Pateicoties par atbalstu Jāņa Jaunsudrabiņa muzejam “Riekstiņi,” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai un Jaunsudrabiņa biedrībai, kā arī Neretas novada pašvaldībai, 5. decembrī konference godam tika aizvadīta. Īpašs paldies Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotājiem, skolēniem (īpaši Jānim Sarmim Bajinskim par konferences vadīšanu), Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai,  visiem, kas sniedza palīdzību, ideju, lai apmeklētāji, aizejot mājās no konferences, justu gandarījumu par dzirdēto un redzēto.

 

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2042875
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4228
170010
2042875

Sadarbība