Konference “Baltajai grāmatai” – 100

Konference “Baltajai grāmatai” – 100 atklāšana

 

2014. gada 5. decembrī norisinājās konference „“Baltajai grāmatai” – 100”. Šis bija Latvijas mēroga pasākums. Gatavošanās darbi aizsākās jau krietnu laiku iepriekš. Tas bija nozīmīgs notikums, kas jāizplāno līdz pēdējam sīkumam. Katrs mazākais darbs bija jāparedz un jāizdara. Bija nepieciešama vislabākā komanda. Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai tieši šādu komandu izdevās arī atrast. Pateicoties par atbalstu Jāņa Jaunsudrabiņa muzejam “Riekstiņi,” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai un Jaunsudrabiņa biedrībai, kā arī Neretas novada pašvaldībai, 5. decembrī konference godam tika aizvadīta. Īpašs paldies Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotājiem, skolēniem (īpaši Jānim Sarmim Bajinskim par konferences vadīšanu), Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai,  visiem, kas sniedza palīdzību, ideju, lai apmeklētāji, aizejot mājās no konferences, justu gandarījumu par dzirdēto un redzēto.

 

 

Bet nu nedaudz par konferences atklāšanu. Tā norisinājās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma uzrunāja visus klātesošos un pasludināja konferenci par atklātu. Konferences dalībnieki vienoti dziedāja Latvijas valsts himnu. Tālāk Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska izteica lielu gandarījumu, lepnumu un godu, ka viņu skola var saukties šī slavenā rakstnieka vārdā, to, ka neretieši Jāņa Jaunsudrabiņa vārdu var “nest” un godāt visā Latvijā. Arī skolas himna “Kā sniegi kalnu galotnēs”, kuru visi kopā skolēnu ansambļa pavadībā dziedājām, ir J. Jaunsudrabiņa sarakstīta.

 

Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis sveica visus konferences dalībniekus, atgādinot par to, cik mēs varam būt lepni par mūsu “Mūsmājām,” par to, cik daudz slavenu rakstnieku ir nākuši no Neretas novada.

 

Gundega Dreiblate, Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vecākā referente, teica sirsnīgu paldies Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai par viņas neatlaidīgo darbu, degsmi un cīņas sparu, lai glabātu un daudzinātu Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņu. Viņa teica: ”Jānis Jaunsudrabiņš var būt laimīgs, jo pēc savas nāves viņš vēl dzīvo! Par viņu tiek runāts, rīkoti dažādi konkursi, un pats galvenais, viņam ir savs muzejs!” Par to vislielākie paldies Ilzei Līdumai, kas aizrautīgi uztura “dzīvu” arī šo muzeju. Neskaitāmie pasākumi muzejā, Jāņa Jaunsudrabiņa literāro darbu un gleznu popularizēšana, "Baltās grāmatas" simtgade un paša rakstnieka atpazīstamība visā Latvijā un ārpus tās ir pierādījums, ka tiešām Jānis Jaunsudrabiņš dzīvo arī šodien.

 

Konferences norises gaita

 

Uz konferenci ieradās ne vien muzeju darbinieki, literatūrzinātnieki, bet arī skolu pārstāvji no visas Latvijas. Neretā ciemojās vairāk nekā 100 viesu.

 

Darba diena tika sadalīta 2 daļās, notika 11 priekšlasījumi. Tos iesāka un noslēdza J. Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma ar referātiem „ „Baltā grāmata” dzīvo arī 21. gadsimtā” un „ „Baltā grāmata” ne tikai grāmatā”. Mairas Valteres, J. Akuratera muzeja galvenās speciālistes, referāta tēma – „Daži Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” tapšanas motīvi un dažas paralēles ar Jāņa Akuratera stāstiem”. R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” galvenā speciāliste Anna Kuzina referēja par Blaumaņa un Jaunsudrabiņa dažiem saskares punktiem dzīvē un daiļradē. „Jānis Jaunsudrabiņš un Andrejs Upīts: viens laikmets divu laikabiedru acīm" – par šo tēmu referēja Arnis Koroševskis, A. Upīša memoriālā muzeja speciālists. Ieva Aizpure, J. Akuratera muzeja muzejpedagoģe, atklāja tēmu "Minoritāšu atspoguļojums Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltajā grāmatā" un Jāņa Akuratera stāstos". Literatūrvēsturniece Ilona Salceviča stāstīja par Jāni Jaunsudrabiņu un latgaliešu rakstniecību, literatūrzinātnieks Jānis Zālītis - par Jaunsudrabiņu, Raini un Aspaziju. Par grāmatas „Saule mūžam mana” tapšanas vēsturi vēstīja tās autore rakstniece un publiciste Lūcija Ķuzāne. Ilma Svilāne, Viesītes muzeja „Sēlija ” vadītāja, atklāja rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa un viesītiešu saistību. Visbeidzot Varakļānu vidusskolas 11. klases skolniece Signe Viška izteica savu viedokli par tēmu „Tad un tagad. Lūkojoties caur „Baltās grāmatas” prizmu.”

 

Konferences noslēgumā tika skatīta animācijas filma „Baltā” (režisors Edmunds Jansons) un filma, kurā iepazinām trimdas latviešu domas par Jāni Jaunsudrabiņu un kurā redzējām un dzirdējām pašu rakstnieku savā mājā svešumā – „Mēnesnīcā”. Bija sajūta, ka pats Jānis Jaunsudrabiņš ir apciemojis mūs.

 

VIDEO>

 

Agnese Rutka

Konferences rīkotāju vārdā – Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

latviešu valodas skolotāja


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3154784
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2474
78576
3154784

Sadarbība