Muzeja jaunumi

Muzeja jaunumi (44)

Līdz 20. augustam muzejā skatāmas izstādes

"Dvēseles ŗadošā izpausme"
 
(Ināras Ozoliņas (Daudzese)  izšuvumi)
un
                      
  "Gadiem es pāri skatos"

(Ilzes Līdumas zīmējumi, akvareļi, fotogrāfijas)

2012.gada 25. augustā

Jāņa Jaunsudrabiņa 135.dzimšanas dienas atcere Neretas pagastā

 

- plkst. 12:00 - piemiņas brīdis Ķišku kapsētā.

Piedalīsies sieviešu koris „Līga”( Rīga); Jāņa Jaunsudrabiņa

dzeju lasīs Jānis Sarmis Bajinskis (Nereta).

 

- plkst.13:00 pulcēšanās Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”

muzeja 45 gadadienā;

   

- plkst. 14:00svinīgā pēcpusdiena – „Jaunsudrabiņa daiļrades

redzējums mūsdienās

Dziedās sieviešu koris „Līga”(Rīga) un Rīgas Latviešu

biedrības jauktais koris, Neretas kultūras nama sieviešu 

vokālais ansamblis, muzicēs un dziedās Ramans Jarašs

 (Baltkrievija), dejos Neretas kultūras nama vidējās paaudzes

deju kolektīvs „Sēļi”, Jāņa Jaunsudrabiņa dzeju un konkursa                                  

darbus lasīs Aija Kalnāre un Jānis Sarmis Bajinskis(Nereta).

 

Muzejā papildus būs skatāmas dažādas izstādes:

                     

- „Jaunsudrabiņš trimdā – arī cienīts”;

- „Rādām pirmo reizi”:

- „Muzeja pēdējo gadu izdevumi”;

-  konkursa darbi „Jaunsudrabiņš – mūsdienu redzējumā”;

- „Foto attēli – lietišķais pierādījums”;

- neretiešu radošie darbi  „ Mēs protam un varam” .

 

Autotransports kursēs no Neretas kultūras nama 11.45 12.45 13.30

 Līdz 31.maijam muzejā "Riekstiņi" 
      skatāma izstāde no Aizkraukles muzeja fondiem - 
                      gleznu kolekcija  " DAUGAVA"

 

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”

19.maijā no plkst.19:00 „Muzeju nakts 2012”

 

Zem plašām debesīm”

 

     ar folkloras kopas Dignājīši” līdzdarbošanos

 

 - no 19:00 – pulcēšanās, ekspozīciju un izstāžu apskate;

 

- no 20:00 – sapazīšanās un muzeju nakts iedziedāšana;

 

- no 21:00 – sadziedāšana, sadancošana, rotaļas, spēles;

 


- no 22:00 – vakara programmai pievienojas

                      Gundars Vecumnieks

 

                   Visi mīļi aicināti un gaidīti!

 

Kā galotne zaļo uz augšu,

Kā sniedzas zari

Meklējot sauli,

Tā es – pirkstgalos ceļos,

Sevi atdodu gaismai,

Augu uz augšu.

( Zenta Liepa.)

Ar Zentas Liepas dzejoli „Augt” un Paulas Kalniņas dziedāto dziesmu 10. aprīļa pēcpusdienā Neretas kultūras namā sākās literārā pēcpusdiena „Es negribu pasaules trokšņiem un putekļiem aplipt”, kas veltīta dzejnieces, neretietes Zentas Liepas ( Krajevskas) simtās dzimšanas dienas atcerei.

10. aprīlī plkst. 15:30

Neretas kultūras namā

literārā pēcpusdiena

„Es negribu pasaules trokšņiem un putekļiem aplipt”

Godināsim dzejnieci – neretieti

ZENTU LIEPU

viņas 100.dzimšanas dienā.

Visi mīļi aicināti.

No visiem dārgumiem, no visām rotām

un latviskiem tikumiem –

 valoda ir visskaistākais un derīgākais….

….valoda ir mūsu Latvija.

( Jānis Jaunsudrabiņš.)

 

Aicinām piedalīties  

Jāņa Jaunsudrabiņa 135.dzimšanas dienai veltītā

literāro darbu un zīmējumu konkursā

 

Konkursa nolikums.

 

Mērķis -veicināt skolēnu un jauniešu

 - dziļāku interesi un izpratni par Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi un/vai radošo darbu

   daudzveidību un devumu latviešu kultūrā;

 - attīstīt radošās un pētniecības darba iemaņas, savas attieksmes un spriedumu   

    veidošanu.

 

Organizatori

 - Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, Neretas novada pašvaldība,

 - Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība.

 

 Dalībnieki

 - Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju, vidējo un speciālo mācību

    iestāžu audzēkņi ( vecums 11 – 19 g.), nosakot labākos trīs klašu grupās (5.-7.kl.,                         

    8.-10.kl. un 11.-12.kl.).

 

 

 

 

            Neretieši vienmēr bijuši moži un asprātīgi ļaudis. Tāpēc arī no viņu vidus nākuši tik daudzi rakstnieki, dzejnieki un  kultūras darbinieki: Skruzīšu Mikus ( pirmais latviešu etnogrāfs), Jorģis Šnore (dzejnieks), Jānis Kļaviņš (feļetonists), Miks Kalniņš (stāstnieks), Jānis Jaunsudrabiņš (rakstnieks, gleznotājs), Jānis Veselis ( romānists un teiksmotājs), dzejnieces Velta Toma un Zenta Liepa.

            Jānis Jaunsudrabiņš 1952.gadā rakstīja: „Neretas dzejas kalna pakājē sēd Zenta Liepa un vij vainagu; savu laiku augšā pabijis Jānis Jaunsudrabiņš, mierīgi laižas lejup; no otras puses Velta Toma strauji dodas augšup; bet Jānis Veselis stāv pašā augstākajā vietā, kā ar saviem spēka gadiem, tā ar savu pilnvērtīgo mākslu”.

             Zenta Liepa ( Neretas sudmalnieka Krajevska meita) novijusi savu dzejas vainagu. Viņas vainagā desmit dzejoļu krājumi: „Mēness akmens”, „Dzintara meklētājs”, „Vara gredzens”, „Gaismas sijātājs”, „Mazā zeme”, „Atspulgu nams”, „Zvaigžņu gaismā”, „Mans logs”, „Divas saules”, „Dainu Latvija zied”. Dzejoļu krājumi izdoti laikā no 1949. līdz 1988.gadam; no tiem viens izdots Vācijā, pārējie- Amerikā). Bērnu grāmatiņa „Ziemassvētki Zaķu ciemā” izdota Vācijā 1949.gadā. 

             Zenta Liepa un Velta Toma – viengadnieces, abām šogad 100. dzimšanas diena. Veltai Tomai to atzīmējām 31.janvārī, savukārt Zentu Liepu godināsim 10.aprīlī- viņas dzimšanas dienā- Neretas kultūras namā plkst. 15:30 literārajā pēcpusdienā „Es negribu pasaules trokšņiem un putekļiem aplipt.”

            Vasaras vidū pie senās sudmalu ēkas tiks atklāta dzejnieces radinieku sarūpētā piemiņas plāksne. 

Jāņa Jaunsudrabiņa biedrības vārdā Ilze Līduma

 

   

 

 
       22. februāra ziemas novakarē Kokneses novada Bebru pamatskolā aiz loga lidinājās sniega pārslas, bet mēs, kas bijām kopā literāri muzikālā pasākumā „Baltā mūžība”, solīti tuvāk pietuvinājāmies Jāņa Jaunsudrabiņa dzejas pasaulei. Par to paldies Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi”vadītājai Ilzei Līdumai, kuras sirds darbs ir Jāņa Jaunsudrabiņa personības izpēte un radošā mantojuma atklāsme. Viņa kā magnēts pievelk jauno paaudzi, „Riekstiņu” saimnieces klātbūtnē gribas taisnāk izslieties un apjaust tos dārgumus sevī, kas dzejnieka vārdiem runājot, kā pērles jūras dzelmē dus. 2011. gadā ar Ilzes Līdumas gādību klajā nācis Jāņa Jaunsudrabiņa dzejas krājums „Baltā mūžība”. Jāņa Jaunsudrabiņa dzeju no „Baltās mūžības” kopā ar Ilzi Līdumu lasīja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9. klases skolnieks Jānis Sarmis Bajinskis.

Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit!

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība