Pasākumu plāns

Pasākumu plāns (11)

21.06.pl.21.30 – Pilskalnes estrādē Saulgriežu ugunskuru nakts “Izgaismo Latviju!”

22.06.pl.18.00 – Neretas tirgus laukumā pašdarbnieku koncerts Līgo ieskaņai

22.06.pl.19.30 – Neretas KN Neretas amatierteātra “Leišmalīte” izrāde “Džentlmenis ar

                        pannu”

22.06.pl.19.00 – Ērberģes estrādē Mazzalves pagasta pašdarbības kolektīvu Līgo

           ieskandināšanas uzvedums

23.06.pl.9.00 – Neretas tirgus laukumā Līgo tirgus

23.06.pl.22.00 – laukumā pie Zalves KN Līgo balle ar “Pēc pusnakts”

23.06.pl.23.00 – Ērberģes estrādē Līgo balle ar “Brenča muzikantiem”

23.06.pl.23.00 – Neretas tirgus laukumā Līgo balle ar “Vēja runa”

25.06.- Neretas pludmalē Saulgriežu kausa izcīņa volejbolā vīriešiem

01.07. – dalība Sēlijas novadu mākslas svētkos “Sēlija rotā” Viesītē

08.07. – Pilskalnes pagasta svētki “Pilskalnei – 60”

15.-16.07.- fonda 1836 rosināts pārgājiens Ērberģe – Pilskalne – Nereta ar nakšņošanu

                Pilskalnes skolā un sadziedāšanos Pilskalnē pie kopīga ugunskura

16.07. pl.18.36 – Neretas estrādes atklāšana ar Neretas novada pašdarbības kolektīvu

                dalību un fonda “Viegli” koncertu

22.07. – Mazzalvē Marijas tilta svētki un Ērberģes muižas svētki

23.07. plkst. 12.00 – muzikāla brīvdabas izrāde bērniem “Par smurfiem” Neretas estrādē

30.07.pl.12.00 – Neretas estrādē Daudzevas amatierteātra viesizrāde “Atraitnes vīrs”

19.05. – dalība Aizkrauklē reģiona skolēnu dziesmu un deju svētkos

20.05. – “Riekstiņos” Muzeju nakts “Laiks iet vienādiem soļiem, neprasīdams,

 cilvēkam tas liekas īss vai garš”

22.05. – Sproģu saieta namā Regīnas Devītes monoizrāde “ Visa dzīve priekšā”

28.05.- skrējiena apkārt Latvijai “Apskrien Latviju!” Neretas posms

Maijā – Ērberģes sporta hallē armrestlinga sacensības

Līdz 31.maijam – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienai veltītais

 literāro darbu un ainavu konkurss

01.06. – Neretas  KN Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums

02.06. - Baznīcu nakts

10.06. – Ērberģes sporta hallē balle ar grupu “Pēc pusnakts”

17.06. plkst.12.00 - Zalves pagasta Sproģos iepazīsim Jāņu svinēšanas tradīcijas kopā ar folkloras kopu "Tīrumi"

16.06 – “Riekstiņos” izstādes atklāšana “Fotogrāfijas un ķerbeles”

21.06. – Sproģos Saulgriežu ieskandināšana kopā ar bārbeliešiem

22.06. - Jāņu ielīgošanas pasākums Mazzalves estrādē

22.06. – Pilskalnē ielīgo Jāņus

22.06. – Neretas KN Līgo ieskaņas pasākums

23.06. – Neretas KN Līgo balle ar grupu “Vēja runa”

23.06. – Mazzalves estrādē Līgo balle kopā ar “Brenča muzikantiem”

23.06. – Zalvē Līgo balle ar grupu “Pēc pusnakts”

13.04.pl.16.00 – Neretas KN grāmatas par novadnieku aktieri Jāni Kubili “Kad gadiem es pāri skatos…” prezentācija

15.04. pl.12.00 – Zalves KN jautra izrāde bērniem un vecākiem “Baltais Lācis superzvaigzne”

16.04. – Pilskalnē Lieldienu pasākums

16.04.pl.12.00 – Neretas KN Lieldienu koncerts

16.04.pl.11.00 – Ērberģē pie sporta halles Lieldienu pasākums                                       

17.04.pl.11.00 – Neretas vidusskolas sporta bāzē Lieldienu sportiskās aktivitātes

17.04. pl.9.00 – Neretas KN Zolītes turnīrs

22.04.pl.19.00 – Sproģu TN Valles amatierteātra izrāde “Šauj viņu nost!”

22.04. pl.18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē Bārbeles amatierteātra “Bārbelīši”  viesizrāde  Ā.Alunāns “Icigs Mozes”

27.04. pl. 11.00 - ''1000 fonu studijas prezentācija''

28.04.pl.18.00 – Neretas KN Jēkabpils Yamahas muzikālās bērnu studijas koncerts

4.05.  pl. 16.00 -  Krustpils kultūras nama jauktā kora ''Noskaņa'' svētku koncerts

pl.17.30 - Latvijas valsts simtgades akcija ''Apskauj Latviju'', ozola stādīšana Neretas parkā

5.05. pl. 21.00 - balle ar grupu no Latgales ''Galaktika''

06.05 pl. 22.00 – Pilskalnē skolas zālē Pavasara balle (spēlē Ēriks Gruzniņš)

11.05. - Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi" mākslinieces Līgas Jukšas gleznu izstāde. Pēc tam - praktiskās nodarbības gleznotājas Līgas Jukšas un vizuālās mākslas skolotājas Ditas Pavlovičas vadībā

12.05. – “Riekstiņos”Mākslas dienas “Gleznot es  esmu mācījies, bet literatūru nē”
12.05.pl.19.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē Neretas novada Goda pāru sumināšanas  pasākums

13.05. – Pilslanes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Nacionālo teātri uz izrādi "Trīne"

14.05.pl.13.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Māmiņu dienas pasākums  (koncerts, Neretas novada jaundzimušo bērnu godināšana)

20.05. – “Riekstiņos” Muzeju nakts “Laiks iet vienādiem soļiem, neprasīdams, cilvēkam tas liekas īss vai garš”

23.05. – muzeja draugu ekskursija pa Jāņa Jaunsudrabiņa takām Latgalē

28.05.- skrējiena apkārt Latvijai “Apskrien Latviju!” Neretas posms

Maijā – Ērberģes sporta hallē armrestlinga sacensības

Līdz 31.maijam – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienai veltītais  literāro darbu un ainavu konkurss

 

25.03.pl.12.00 – Neretas KN represēto piemiņas dienai veltīts pasākums

26.03.pl.17.00 – Neretas KN koncerts “Ciešanu laika sakrālie dziedājumi”

28.03. pl.10.00 – Neretas KN Neretas novada pirmsskolas bērnu pašizpausmes konkurss “Talantiņš”

31.03. pl.17.00 – Neretas novada sieviešu nevalstisko organizāciju saiets

01.04. –Pilskalnes pagasta pārvaldes organizētais brauciens uz Nacionālo  teātri uz izrādi “Zvani Žurkai 112!”

07.04. – Zalves pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Viesītes kultūras pili uz  izrādi “Septiņas vecmeitas”

07.04. pl.14.00 - Neretas centrālajā bibliotēkā Jausmas Saliņas izstādes "Var arī šādi..." atklāšana

07.04. pl. 14.00 -  Neretas centrālajā bibliotēkā Jolantas Grosas - Eglītes foto izstādes atklāšana "Balkānu pērle - Melnkalne"

07.04.pl.19.00 – Neretas KN Seces amatierteātra izrāde “Mafijas svētki”

08.04. plkst. 19.00– Zalves KN koncertē Dainis Skutelis

13.04. –Grāmatas par novadnieku aktieri Jāni Kubili atvēršanas svēki Neretā

13.04. pl. 13.30 - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi

16.04. – Pilskalnē Lieldienu pasākums

16.04.pl.12.00 – Neretā Lieldienu pasākums

16.04.pl.11.00 – Ērberģē pie sporta halles Lieldienu pasākums

17.04. pl.9.00 – Neretas KN Zolītes turnīrs

22.04. pl.18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē “Bārbelīšu” viesizrāde “Iciks Mozes”

28.04.pl.18.00 – Neretas KN Jēkabpils Yamahas muzikālās bērnu studijas koncerts

 

 

2.12. – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Ziemassvētku tirdziņš

2.12. plkst. 19.00 – Neretas KN Valda Sloga radošā darba vakars

3.12. plkst. 17.00 – Sproģu saieta namā tikšanās ar dziesminieci Lauru Bicāni

5. – 22.12. – Mazzalves pagasta tradīciju  zālē Ziemassvētku izstāde – pārdošana

6.12. plkst. 10.00 – Neretas kultūras namā grāmatu tirdziņš

11.12. – Neretā Eņģeļu egles iedegšana, Adventes koncerts

16.12. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Dailes teātri uz Ziemassvētku koncertu

20.12. plkst. 10.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 1. – 4. klašu pasākums “Ziemassvētku brīnums”

21.12. plkst. 15.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Ziemassvētku ieskaņas koncerts

22.12. – Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē Kēksu diena

22.12. plkst. 11.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Ziemassvētku pasākums

pirmsskolas vecuma bērniem

22.12. plkst. 14.00 – Sproģu saieta namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

23.12. plkst. 10.00 – Mazzalvē Ziemassvētku pasākums senioriem

24.12. – Neretā Ziemassvētku tirdziņš

25.12. plkst. 21.00 – Neretas KN Ziemassvētku balle

30.12. plkst. 21.00 – Neretas KN Vecgada balle

1.01. plkst. 1.00 – Mazzalvē Jaungada balle

5.11. plkst. 17.00 – Neretas KN Jēkabpils tautas teātra izrāde “Gaiši zilais vagons”

11.11. plkst. 17.00 – Neretā Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11.11. plkst. 17.00 – Mazzalvē Lāčplēša dienas lāpu  gājiens

11.11. plkst. 19.00 – Zalves kultūras namā māsu Legzdiņu koncerts

15.11. plkst. 14.00 – Mazzalvē Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts

16.11. plkst. 10.00 – Sproģu pamatskolā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts  svinīgais koncerts

17.11. plkst. 19.00 – Neretas KN svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

19.11. plkst. 21.00 – Pilskalnē Latvijas gadadienai veltīts pasākums  kopā ar grupu “Bruģis”.

26.11. plkst. 13.00 - Neretas kultūras namā Neretas pagasta lauksaimniekiem Ērika Loka koncerts "Mēness ripa manā cepurē"

27.11. plkst. 12.00 – Mazzalvē Eņģeļu egles iedegšana

5.10. plkst. 13.00 – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” Rudens diena

6.10. – Vecumnieku novada uzņēmēju vizīte Neretas novadā

7.10. plkst. 18.00 – Neretas KN pasākums senioriem kopā ar dzejnieci un mūziķi Anitu Ozolu “Starp dzeju un dziesmu”

8.10. plkst. 20.00 – Pilskalnē pasākums ģimenēm kopā ar Andžu Bocmani

21.10. plkst. 19.00 – Neretas KN Ābeļu pagasta amatierteātra izrāde “Dūdene zin”

22.10. plkst. 13.00 – Sēlijas novadu jauniešu Latvijas Ģenerāļu kluba Ceļojošā kausa izcīņas VIII posms Salas novadā

28.10. plkst. 21.00 – Zalves KN zemnieku balle ar grupu “Vēja runa”

29.10. plkst. 17.00 - Sēlijas jauniešu padomes "SēJa" organizētais Helovīna pasākums Aknīstes novada Gārsenes takās

29.10. plkst. 20.00 – Ērberģē ražas balle

22.08. – 19.09. – Mazzalves pagasta izstāžu zālē Līgas Jukšas gleznu izstāde

10.09. plkst. 11.00 – Ērberģes muižā Eiropas kultūras mantojuma dienai veltīts pasākums – noslēpumainā leģendu taka Ērberģes parkā

12.09. – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” Dzejas diena

14.09. plkst. 15.00 – Neretas centrālajā bibliotēkā Dzejas diena (dzejas grāmatas atvēršana)

15.09. plkst. 12.00 - Zalves pagasta bibliotēkā pasākums "Dzeja - Kultūras Kanons"

16.09. – Putnu novadu diena

17. – 23.09. – Eiropas sporta nedēļa:

            17.09. plkst. 10.00 – Ērberģē futbola sacensības starp pagastu jauniešu       komandām

            18.09. plkst. 11.00 – velodiena pagastos,

            19.09. plkst. 17.00 – novada jauniešu pārgājiens pa Aklā purva takām un    Baltezera apkārtni (pulcēšanās pie Mazzalves pagasta pārvaldes)

20.09. – visos pagastos atvērto durvju diena trenažieru zālēs

21.09. – visās mācību iestādēs rudens kross

22.09. – volejbola diena

23.09. plkst. 10.00 – izglītības iestādēs Olimpiskā diena

20.09. plkst. 13.00 - Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā Dzejas dienu pasākums

23.09. – dalība 3.skolēnu sporta spēlēs Aknīstē

22.09. – Pilskalnē Dzejas diena

23.09. – Ērberģē Dzejas diena

16.08. – Ērberģē un Mēmelē Zemgales plānošanas reģiona sapulce

20. – 21.08. – Ērberģē II Sēlijas Jauniešu diena

26.08. - Diskozaļumballe Neretas Dzirnavu saliņas estrādē

27.08. – Sproģos Zalves pagasta Sporta svētki

27.08. plkst. 13.30 - Jānim Jaunsudrabiņam veltīts piemiņas brīdis Ķišku kapsētā

27.08. plkst. 14.00 – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 139. jubilejai veltīts etnomūzikas koncerts

 

        

2.07. plkst. 13.00 – Zalves KN Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde “Sievasmātes senču laiki”

9.07. plkst. 10.00 – Neretā Neretas novada svētki

15.07. – Zalves KN Codes amatierteātra viesizrāde “Kungam dzērvenes cukurā”

15.07. – Sproģos Codes amatierteātra viesizrāde “Laulības treniņa aģentūra”

16.07. – dalība Sēlijas vasaras sporta svētkos “Sēlija sporto” Ilūkstē

22.07. – Ērberģes muižas un Marijas tilta svētki

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2062533
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
119
189668
2062533

Sadarbība