Pasākumu plāns

Pasākumu plāns (7)

2.12. – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Ziemassvētku tirdziņš

2.12. plkst. 19.00 – Neretas KN Valda Sloga radošā darba vakars

3.12. plkst. 17.00 – Sproģu saieta namā tikšanās ar dziesminieci Lauru Bicāni

5. – 22.12. – Mazzalves pagasta tradīciju  zālē Ziemassvētku izstāde – pārdošana

6.12. plkst. 10.00 – Neretas kultūras namā grāmatu tirdziņš

11.12. – Neretā Eņģeļu egles iedegšana, Adventes koncerts

16.12. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Dailes teātri uz Ziemassvētku koncertu

20.12. plkst. 10.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 1. – 4. klašu pasākums “Ziemassvētku brīnums”

21.12. plkst. 15.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Ziemassvētku ieskaņas koncerts

22.12. – Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē Kēksu diena

22.12. plkst. 11.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Ziemassvētku pasākums

pirmsskolas vecuma bērniem

22.12. plkst. 14.00 – Sproģu saieta namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

23.12. plkst. 10.00 – Mazzalvē Ziemassvētku pasākums senioriem

24.12. – Neretā Ziemassvētku tirdziņš

25.12. plkst. 21.00 – Neretas KN Ziemassvētku balle

30.12. plkst. 21.00 – Neretas KN Vecgada balle

1.01. plkst. 1.00 – Mazzalvē Jaungada balle

5.11. plkst. 17.00 – Neretas KN Jēkabpils tautas teātra izrāde “Gaiši zilais vagons”

11.11. plkst. 17.00 – Neretā Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11.11. plkst. 17.00 – Mazzalvē Lāčplēša dienas lāpu  gājiens

11.11. plkst. 19.00 – Zalves kultūras namā māsu Legzdiņu koncerts

15.11. plkst. 14.00 – Mazzalvē Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts

16.11. plkst. 10.00 – Sproģu pamatskolā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts  svinīgais koncerts

17.11. plkst. 19.00 – Neretas KN svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

19.11. plkst. 21.00 – Pilskalnē Latvijas gadadienai veltīts pasākums  kopā ar grupu “Bruģis”.

26.11. plkst. 13.00 - Neretas kultūras namā Neretas pagasta lauksaimniekiem Ērika Loka koncerts "Mēness ripa manā cepurē"

27.11. plkst. 12.00 – Mazzalvē Eņģeļu egles iedegšana

5.10. plkst. 13.00 – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” Rudens diena

6.10. – Vecumnieku novada uzņēmēju vizīte Neretas novadā

7.10. plkst. 18.00 – Neretas KN pasākums senioriem kopā ar dzejnieci un mūziķi Anitu Ozolu “Starp dzeju un dziesmu”

8.10. plkst. 20.00 – Pilskalnē pasākums ģimenēm kopā ar Andžu Bocmani

21.10. plkst. 19.00 – Neretas KN Ābeļu pagasta amatierteātra izrāde “Dūdene zin”

22.10. plkst. 13.00 – Sēlijas novadu jauniešu Latvijas Ģenerāļu kluba Ceļojošā kausa izcīņas VIII posms Salas novadā

28.10. plkst. 21.00 – Zalves KN zemnieku balle ar grupu “Vēja runa”

29.10. plkst. 17.00 - Sēlijas jauniešu padomes "SēJa" organizētais Helovīna pasākums Aknīstes novada Gārsenes takās

29.10. plkst. 20.00 – Ērberģē ražas balle

22.08. – 19.09. – Mazzalves pagasta izstāžu zālē Līgas Jukšas gleznu izstāde

10.09. plkst. 11.00 – Ērberģes muižā Eiropas kultūras mantojuma dienai veltīts pasākums – noslēpumainā leģendu taka Ērberģes parkā

12.09. – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” Dzejas diena

14.09. plkst. 15.00 – Neretas centrālajā bibliotēkā Dzejas diena (dzejas grāmatas atvēršana)

15.09. plkst. 12.00 - Zalves pagasta bibliotēkā pasākums "Dzeja - Kultūras Kanons"

16.09. – Putnu novadu diena

17. – 23.09. – Eiropas sporta nedēļa:

            17.09. plkst. 10.00 – Ērberģē futbola sacensības starp pagastu jauniešu       komandām

            18.09. plkst. 11.00 – velodiena pagastos,

            19.09. plkst. 17.00 – novada jauniešu pārgājiens pa Aklā purva takām un    Baltezera apkārtni (pulcēšanās pie Mazzalves pagasta pārvaldes)

20.09. – visos pagastos atvērto durvju diena trenažieru zālēs

21.09. – visās mācību iestādēs rudens kross

22.09. – volejbola diena

23.09. plkst. 10.00 – izglītības iestādēs Olimpiskā diena

20.09. plkst. 13.00 - Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā Dzejas dienu pasākums

23.09. – dalība 3.skolēnu sporta spēlēs Aknīstē

22.09. – Pilskalnē Dzejas diena

23.09. – Ērberģē Dzejas diena

16.08. – Ērberģē un Mēmelē Zemgales plānošanas reģiona sapulce

20. – 21.08. – Ērberģē II Sēlijas Jauniešu diena

26.08. - Diskozaļumballe Neretas Dzirnavu saliņas estrādē

27.08. – Sproģos Zalves pagasta Sporta svētki

27.08. plkst. 13.30 - Jānim Jaunsudrabiņam veltīts piemiņas brīdis Ķišku kapsētā

27.08. plkst. 14.00 – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 139. jubilejai veltīts etnomūzikas koncerts

 

        

2.07. plkst. 13.00 – Zalves KN Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde “Sievasmātes senču laiki”

9.07. plkst. 10.00 – Neretā Neretas novada svētki

15.07. – Zalves KN Codes amatierteātra viesizrāde “Kungam dzērvenes cukurā”

15.07. – Sproģos Codes amatierteātra viesizrāde “Laulības treniņa aģentūra”

16.07. – dalība Sēlijas vasaras sporta svētkos “Sēlija sporto” Ilūkstē

22.07. – Ērberģes muižas un Marijas tilta svētki

3.06 – “Riekstiņos” grāmatas “Abas mākslas man vienlīdz mīļas” atvēršanas svētki

4.06 pl.20.00 – Pilskalnes estrādē novada pašdarbnieku saiets

11.06 pl.18.00 – Mazzalves pamatskolā izlaidums

11.06.pl. 17.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9.klases izlaidums

11.06 pl.14.00 - Sproģu pamatskolā izlaidums

18.06. - dalība Tautas mākslas svētkos Aknīstē

22.06. pl.21.00 – Līgo vakars Pilskalnē

22.06. – Neretas KN Neretas amatierteātra izrāde “Pacelt vabolīti”

23.06. – Neretas KN Līgo darbnīca, tirdziņš

23.06. - Neretā Dzirnavu saliņā zaļumballe

23.06. – Ērberģē zaļumballe

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1554215
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
403
112874
1554215

Sadarbība