Pasākumu plāns

Pasākumu plāns (16)

1.11.-30.11. - Dzidras Jasinskas gleznu izstāde Mazzalves pagasta pārvaldes Tradīciju zālē

15.11.pl.10.00.- Neretas kultūras namā leļļu apvienības “Tims” viesizrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”

16.11.pl.14.00– Neretā Neretas novada novadpētniecības muzeja atvēršana

 17.11.pl.20.00 – Pilskalnē Latvijas Republikas gadadienai veltīts svinīgais pasākums un balle ar grupu “Ginc un es”

18.11.pl.10.00- Neretā militārā parāde

18.11.pl.11.00 – Neretas kultūras namā Latvijas Republikas gadadienai veltītais svinīgais pasākums, apbalvošana un Neretas novada pašdarbības kolektīvu koncerts “Manai Latvijai”

24.11.pl.10.00 – Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā Jāņa Jaunsudrabiņa jubilejasgada noslēguma zinātniskā konference “Visām lielām lietām ir mazs iesākums”

24.11.pl.18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē Neretas amatierteātra viesizrāde “Pacelt vabolīti”

25.11. pl.21.00 – Zalves kultūras namā Ražas balle ar “Aizezeres muzikantiem” un Mazzalves amatierteātri “Tradare”

01.12. – Neretas KN filmas “Luters” demonstrēšana

02.12. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Daugavpils teātri uz izrādi “Randiņš trešdienā”

03.12.plkst. 15.00- Eņģeļu egles iedegšana Mazzalves pagastā

03.12.- Eņģeļu egles iedegšana Pilskalnes pagastā

10.12.pl.11.00 – Eņģeļu egles iedegšana Neretā

10.12. pl.17.30 – Neretas KN viesosies trio “Mediante” ar programmu “Ziemassvētku idille”

12.12.pl.10.30 – Neretas KN grāmatu tirdziņš

16.12.pl.20.00 – Pilskalnē Ziemassvētku kafejnīca

17.12. – Zalves pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Krustpils kultūras namu uz

            “Galaktikas” koncertu

20.12. pl.17.00 – Neretas KN Viesītes Mūzikas skolas Neretas klases audzēkņu  koncerts

22.12. – Zalves pagastā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

22.12.pl.11.00 – Mazzalves pagastā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

22.12. – Zalves KN Kārļa Kazāka koncerts

Dec. – Neretas KN Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem (lūdzu,sekojiet reklāmai!)

Dec. – Ziemas saulgriežu sarīkojums Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” (sekojiet, lūdzu, reklāmai!)

 

12.10.pl.10.00 – Neretas kultūras namā studijas “Pārsteiguma tēli” lielo leļļu izrāde  bērniem “Kas par desām”

13.10. pl.19.00 – Sproģu saieta namā mākslas filmas “Vectēvs, kurš bīstamāks par  datoru” demonstrēšana.

14.10.pl.14.00 – Pilskalnē Mazzalves amatierteātra “Tradare” viesizrāde “Kredīts”

14.10.pl.19.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē Mazzalves amatierteātra “Tradare” izrāde “Kredīts”

20.10. pl.19.00 – Zalves kultūras namā Santas Kasparsones un Gitas Dukaļskas koncerts

21.10. pl.18.00 – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Daugavpils  teātri uz koncertuzvedumu “Brālēni Jarāni”

23.10. Mazzalves pagasta tradīciju zālē atklāj Agitas Blauas fotoizstādi “Kustoņi”

27.10.pl.15.00- Neretas kultūras nama mazajā zālē tikšanās ar pasaules apceļotāju Pēteri Strubergu “Divās stundās apkārt pasaulei”

28.10.pl.21.00 – Ērberģes sporta hallē Ražas balle pie galdiņiem kopā ar grupu “Ginc un es”

04.11. pl.18.00 Neretas kultūras namā vidējās paaudzes deju kolektīva “Sēļi” 30 gadu jubilejas koncerts

11.-18.11. – “Riekstiņos” Dzejas dienas atvasara ar Veltas Tomas un Zentas Liepas dzeju

11.11.pl.16.45 – Lāpu gājiens no Neretas kultūras nama uz Ķesteru kapiem un piemiņas brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavalieru kapiem

11.11. pl.17.00 –Lāpu gājiens no Mazzalves pamatskolas uz Piemiņas laukumu

14.11.pl.14.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Latvijas Republikas gadadienai veltītais svinīgais pasākums un Mazzalves pagasta pašdarbības kolektīva koncerts

15.11.pl.10.00.- Neretas kultūras namā leļļu apvienības “Tims” viesizrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”

 17.11.pl.20.00 – Pilskalnē Latvijas Republikas gadadienai veltīts svinīgais pasākums un balle ar grupu “Ginc un es”

18.11.pl.10.00- Neretā militārā parāde

18.11.pl.11.00 – Neretas kultūras namā Latvijas Republikas gadadienai veltītais svinīgais pasākums, apbalvošana un Neretas novada pašdarbības kolektīvu koncerts “Manai Latvijai”

25.11. pl.21.00 – Zalves kultūras namā Ražas balle ar “Aizezeres muzikantiem”

22.09. pl.10.00 – visās izglītības iestādēs Olimpiskā diena “Dabas sporta zāle”

22.09.pl.19.00 – Strobuku pilskalnā Baltu vienības dienas pasākums

23.-30.09. – visos Neretas novada pagastos Eiropas Sporta nedēļas pasākumi

29.09.pl.17.00 – Neretas KN Skolotāju dienai veltīts pasākums un koncerts

            “Akordeona metamorfozes” (uzstājas Moriss Balaskā no Kanādas un

            Radovans Popovs no Serbijas)

30.09. – Mazzalves pagasta zālē balle kopā ar grupu “Ūdensvīrs”

oktobris – Pilskalnē Mazzalves amatierteātra “Tradare” viesizrāde “Kredīts”

12.10.pl.10.00 – Neretas KN leļļu teātru apvienības “Pārsteiguma tēli” viesizrāde

            “Kas par desām?”

oktobris – Zalves pagasta pārvaldes organizēta ekskursija uz Siguldu

oktobris – Sproģu saieta namā filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” demonstrēšana

20.10.plkst. 19.00 – Zalves KN Santas Kasparsones un Gitas Dukaļskas koncerts

21.10. pl.18.00 – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Daugavpils

            teātri uz koncertuzvedumu “Brālēni Jarāni”

28.10. – Mazzalvē Ražas balle kopā ar grupu “Ginc un es”

 

02.09. pl.14.00 – Neretas KN Kokneses amatierteātra izrāde “Traks numurs”

08.09. – “Riekstiņu” muzejā J.Jaunsudrabiņa 140-gadei veltītā literārā un zīmējumu

            konkursa noslēguma pasākums

09.09.pl.17.00 – pie Beķerkroga Mazzalves pagastā Eiropas kultūras mantojuma

            Dienas pasākums

09.09.pl.22.00 – Neretas KN diskoballe

09. – Mazzalves pamatskolas Kamīnzālē Mazzalves amatierteātra “Tradare” izrāde “Kredīts”

12.09. –muzejā “Riekstiņi” Dzejas diena

16.09. – Neretas novada literāra pēcpusdiena Gaismas pilī, veltīta Jāņa Jaunsudrabiņa

            140 gadu jubilejai.

22.09. pl.10.00 – visās izglītības iestādēs Olimpiskā diena “Dabas sporta zāle”

22.09. pl.10.00 – Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta laukumos Sēlijas

            skolēnu 4.Sporta svētki

23.-30.09. – visos Neretas novada pagastos Eiropas Sporta nedēļas pasākumi

29.09 - Neretas KN Skolotāju dienai veltīts pasākums un postfolkloras grupas ''Rikši'' koncerts

22.07.pl.18.00 – Mazzalves pagastā Marijas tilta svētki

          pl.19.30 – Ērberģes muižas svētki

23.07.pl.12.00 – Neretas estrādē komiski sportiska izrāde bērniem “Smurfiņi un meža olimpiāde”

30.07.pl.12.00. – Neretas estrādē Daudzeses amatierteātra viesizrāde “Atraitnes vīrs”

12.08.pl.11.00 – Neretā Neretas novada sporta svētki ar nopietnām sacensībām

            pludmales volejbolā, strītbolā, futbolā, šaušanā, šautriņu mešanā,

           makšķerēšanā, aktivitātēm skeitparkā un dažādām atrakcijām lieliem un

           maziem, ar lustīgu balli vakarā Neretas estrādē

19.08.pl.10.00 – Sproģos sportisks pasākums lieliem un maziem “Atvadas vasarai”

26.08.pl.16.00– “Riekstiņos” J.Jaunsudrabiņa 140.jubilejai un muzeja

         piecdesmitgadei veltīts pasākums

21.06.pl.21.30 – Pilskalnes estrādē Saulgriežu ugunskuru nakts “Izgaismo Latviju!”

22.06.pl.18.00 – Neretas tirgus laukumā pašdarbnieku koncerts Līgo ieskaņai

22.06.pl.19.30 – Neretas KN Neretas amatierteātra “Leišmalīte” izrāde “Džentlmenis ar

                        pannu”

22.06.pl.19.00 – Ērberģes estrādē Mazzalves pagasta pašdarbības kolektīvu Līgo

           ieskandināšanas uzvedums

23.06.pl.9.00 – Neretas tirgus laukumā Līgo tirgus

23.06.pl.22.00 – laukumā pie Zalves KN Līgo balle ar “Pēc pusnakts”

23.06.pl.23.00 – Ērberģes estrādē Līgo balle ar “Brenča muzikantiem”

23.06.pl.23.00 – Neretas tirgus laukumā Līgo balle ar “Vēja runa”

25.06.- Neretas pludmalē Saulgriežu kausa izcīņa volejbolā vīriešiem

01.07. – dalība Sēlijas novadu mākslas svētkos “Sēlija rotā” Viesītē

08.07. – Pilskalnes pagasta svētki “Pilskalnei – 60”

15.-16.07.- fonda 1836 rosināts pārgājiens Ērberģe – Pilskalne – Nereta ar nakšņošanu

                Pilskalnes skolā un sadziedāšanos Pilskalnē pie kopīga ugunskura

16.07. pl.18.36 – Neretas estrādes atklāšana ar Neretas novada pašdarbības kolektīvu

                dalību un fonda “Viegli” koncertu

22.07. – Mazzalvē Marijas tilta svētki un Ērberģes muižas svētki

23.07. plkst. 12.00 – muzikāla brīvdabas izrāde bērniem “Par smurfiem” Neretas estrādē

30.07.pl.12.00 – Neretas estrādē Daudzevas amatierteātra viesizrāde “Atraitnes vīrs”

19.05. – dalība Aizkrauklē reģiona skolēnu dziesmu un deju svētkos

20.05. – “Riekstiņos” Muzeju nakts “Laiks iet vienādiem soļiem, neprasīdams,

 cilvēkam tas liekas īss vai garš”

22.05. – Sproģu saieta namā Regīnas Devītes monoizrāde “ Visa dzīve priekšā”

28.05.- skrējiena apkārt Latvijai “Apskrien Latviju!” Neretas posms

Maijā – Ērberģes sporta hallē armrestlinga sacensības

Līdz 31.maijam – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienai veltītais

 literāro darbu un ainavu konkurss

01.06. – Neretas  KN Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums

02.06. - Baznīcu nakts

10.06. – Ērberģes sporta hallē balle ar grupu “Pēc pusnakts”

17.06. plkst.12.00 - Zalves pagasta Sproģos iepazīsim Jāņu svinēšanas tradīcijas kopā ar folkloras kopu "Tīrumi"

16.06 – “Riekstiņos” izstādes atklāšana “Fotogrāfijas un ķerbeles”

21.06. – Sproģos Saulgriežu ieskandināšana kopā ar bārbeliešiem

22.06. - Jāņu ielīgošanas pasākums Mazzalves estrādē

22.06. – Pilskalnē ielīgo Jāņus

22.06. – Neretas KN Līgo ieskaņas pasākums

23.06. – Neretas KN Līgo balle ar grupu “Vēja runa”

23.06. – Mazzalves estrādē Līgo balle kopā ar “Brenča muzikantiem”

23.06. – Zalvē Līgo balle ar grupu “Pēc pusnakts”

13.04.pl.16.00 – Neretas KN grāmatas par novadnieku aktieri Jāni Kubili “Kad gadiem es pāri skatos…” prezentācija

15.04. pl.12.00 – Zalves KN jautra izrāde bērniem un vecākiem “Baltais Lācis superzvaigzne”

16.04. – Pilskalnē Lieldienu pasākums

16.04.pl.12.00 – Neretas KN Lieldienu koncerts

16.04.pl.11.00 – Ērberģē pie sporta halles Lieldienu pasākums                                       

17.04.pl.11.00 – Neretas vidusskolas sporta bāzē Lieldienu sportiskās aktivitātes

17.04. pl.9.00 – Neretas KN Zolītes turnīrs

22.04.pl.19.00 – Sproģu TN Valles amatierteātra izrāde “Šauj viņu nost!”

22.04. pl.18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē Bārbeles amatierteātra “Bārbelīši”  viesizrāde  Ā.Alunāns “Icigs Mozes”

27.04. pl. 11.00 - ''1000 fonu studijas prezentācija''

28.04.pl.18.00 – Neretas KN Jēkabpils Yamahas muzikālās bērnu studijas koncerts

4.05.  pl. 16.00 -  Krustpils kultūras nama jauktā kora ''Noskaņa'' svētku koncerts

pl.17.30 - Latvijas valsts simtgades akcija ''Apskauj Latviju'', ozola stādīšana Neretas parkā

5.05. pl. 21.00 - balle ar grupu no Latgales ''Galaktika''

06.05 pl. 22.00 – Pilskalnē skolas zālē Pavasara balle (spēlē Ēriks Gruzniņš)

11.05. - Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi" mākslinieces Līgas Jukšas gleznu izstāde. Pēc tam - praktiskās nodarbības gleznotājas Līgas Jukšas un vizuālās mākslas skolotājas Ditas Pavlovičas vadībā

12.05. – “Riekstiņos”Mākslas dienas “Gleznot es  esmu mācījies, bet literatūru nē”
12.05.pl.19.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē Neretas novada Goda pāru sumināšanas  pasākums

13.05. – Pilslanes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Nacionālo teātri uz izrādi "Trīne"

14.05.pl.13.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Māmiņu dienas pasākums  (koncerts, Neretas novada jaundzimušo bērnu godināšana)

20.05. – “Riekstiņos” Muzeju nakts “Laiks iet vienādiem soļiem, neprasīdams, cilvēkam tas liekas īss vai garš”

23.05. – muzeja draugu ekskursija pa Jāņa Jaunsudrabiņa takām Latgalē

28.05.- skrējiena apkārt Latvijai “Apskrien Latviju!” Neretas posms

Maijā – Ērberģes sporta hallē armrestlinga sacensības

Līdz 31.maijam – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienai veltītais  literāro darbu un ainavu konkurss

 

25.03.pl.12.00 – Neretas KN represēto piemiņas dienai veltīts pasākums

26.03.pl.17.00 – Neretas KN koncerts “Ciešanu laika sakrālie dziedājumi”

28.03. pl.10.00 – Neretas KN Neretas novada pirmsskolas bērnu pašizpausmes konkurss “Talantiņš”

31.03. pl.17.00 – Neretas novada sieviešu nevalstisko organizāciju saiets

01.04. –Pilskalnes pagasta pārvaldes organizētais brauciens uz Nacionālo  teātri uz izrādi “Zvani Žurkai 112!”

07.04. – Zalves pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Viesītes kultūras pili uz  izrādi “Septiņas vecmeitas”

07.04. pl.14.00 - Neretas centrālajā bibliotēkā Jausmas Saliņas izstādes "Var arī šādi..." atklāšana

07.04. pl. 14.00 -  Neretas centrālajā bibliotēkā Jolantas Grosas - Eglītes foto izstādes atklāšana "Balkānu pērle - Melnkalne"

07.04.pl.19.00 – Neretas KN Seces amatierteātra izrāde “Mafijas svētki”

08.04. plkst. 19.00– Zalves KN koncertē Dainis Skutelis

13.04. –Grāmatas par novadnieku aktieri Jāni Kubili atvēršanas svēki Neretā

13.04. pl. 13.30 - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi

16.04. – Pilskalnē Lieldienu pasākums

16.04.pl.12.00 – Neretā Lieldienu pasākums

16.04.pl.11.00 – Ērberģē pie sporta halles Lieldienu pasākums

17.04. pl.9.00 – Neretas KN Zolītes turnīrs

22.04. pl.18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē “Bārbelīšu” viesizrāde “Iciks Mozes”

28.04.pl.18.00 – Neretas KN Jēkabpils Yamahas muzikālās bērnu studijas koncerts

 

 

2.12. – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Ziemassvētku tirdziņš

2.12. plkst. 19.00 – Neretas KN Valda Sloga radošā darba vakars

3.12. plkst. 17.00 – Sproģu saieta namā tikšanās ar dziesminieci Lauru Bicāni

5. – 22.12. – Mazzalves pagasta tradīciju  zālē Ziemassvētku izstāde – pārdošana

6.12. plkst. 10.00 – Neretas kultūras namā grāmatu tirdziņš

11.12. – Neretā Eņģeļu egles iedegšana, Adventes koncerts

16.12. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Dailes teātri uz Ziemassvētku koncertu

20.12. plkst. 10.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 1. – 4. klašu pasākums “Ziemassvētku brīnums”

21.12. plkst. 15.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Ziemassvētku ieskaņas koncerts

22.12. – Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē Kēksu diena

22.12. plkst. 11.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Ziemassvētku pasākums

pirmsskolas vecuma bērniem

22.12. plkst. 14.00 – Sproģu saieta namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

23.12. plkst. 10.00 – Mazzalvē Ziemassvētku pasākums senioriem

24.12. – Neretā Ziemassvētku tirdziņš

25.12. plkst. 21.00 – Neretas KN Ziemassvētku balle

30.12. plkst. 21.00 – Neretas KN Vecgada balle

1.01. plkst. 1.00 – Mazzalvē Jaungada balle

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3022381
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3621
96176
3022381

Sadarbība