Pasākumu plāns

Pasākumu plāns (26)

22.07.pl.18.00 – Mazzalves pagastā Marijas tilta svētki

          pl.19.30 – Ērberģes muižas svētki

23.07.pl.12.00 – Neretas estrādē komiski sportiska izrāde bērniem “Smurfiņi un meža olimpiāde”

30.07.pl.12.00. – Neretas estrādē Daudzeses amatierteātra viesizrāde “Atraitnes vīrs”

12.08.pl.11.00 – Neretā Neretas novada sporta svētki ar nopietnām sacensībām

            pludmales volejbolā, strītbolā, futbolā, šaušanā, šautriņu mešanā,

           makšķerēšanā, aktivitātēm skeitparkā un dažādām atrakcijām lieliem un

           maziem, ar lustīgu balli vakarā Neretas estrādē

19.08.pl.10.00 – Sproģos sportisks pasākums lieliem un maziem “Atvadas vasarai”

26.08.pl.16.00– “Riekstiņos” J.Jaunsudrabiņa 140.jubilejai un muzeja

         piecdesmitgadei veltīts pasākums

21.06.pl.21.30 – Pilskalnes estrādē Saulgriežu ugunskuru nakts “Izgaismo Latviju!”

22.06.pl.18.00 – Neretas tirgus laukumā pašdarbnieku koncerts Līgo ieskaņai

22.06.pl.19.30 – Neretas KN Neretas amatierteātra “Leišmalīte” izrāde “Džentlmenis ar

                        pannu”

22.06.pl.19.00 – Ērberģes estrādē Mazzalves pagasta pašdarbības kolektīvu Līgo

           ieskandināšanas uzvedums

23.06.pl.9.00 – Neretas tirgus laukumā Līgo tirgus

23.06.pl.22.00 – laukumā pie Zalves KN Līgo balle ar “Pēc pusnakts”

23.06.pl.23.00 – Ērberģes estrādē Līgo balle ar “Brenča muzikantiem”

23.06.pl.23.00 – Neretas tirgus laukumā Līgo balle ar “Vēja runa”

25.06.- Neretas pludmalē Saulgriežu kausa izcīņa volejbolā vīriešiem

01.07. – dalība Sēlijas novadu mākslas svētkos “Sēlija rotā” Viesītē

08.07. – Pilskalnes pagasta svētki “Pilskalnei – 60”

15.-16.07.- fonda 1836 rosināts pārgājiens Ērberģe – Pilskalne – Nereta ar nakšņošanu

                Pilskalnes skolā un sadziedāšanos Pilskalnē pie kopīga ugunskura

16.07. pl.18.36 – Neretas estrādes atklāšana ar Neretas novada pašdarbības kolektīvu

                dalību un fonda “Viegli” koncertu

22.07. – Mazzalvē Marijas tilta svētki un Ērberģes muižas svētki

23.07. plkst. 12.00 – muzikāla brīvdabas izrāde bērniem “Par smurfiem” Neretas estrādē

30.07.pl.12.00 – Neretas estrādē Daudzevas amatierteātra viesizrāde “Atraitnes vīrs”

19.05. – dalība Aizkrauklē reģiona skolēnu dziesmu un deju svētkos

20.05. – “Riekstiņos” Muzeju nakts “Laiks iet vienādiem soļiem, neprasīdams,

 cilvēkam tas liekas īss vai garš”

22.05. – Sproģu saieta namā Regīnas Devītes monoizrāde “ Visa dzīve priekšā”

28.05.- skrējiena apkārt Latvijai “Apskrien Latviju!” Neretas posms

Maijā – Ērberģes sporta hallē armrestlinga sacensības

Līdz 31.maijam – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienai veltītais

 literāro darbu un ainavu konkurss

01.06. – Neretas  KN Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums

02.06. - Baznīcu nakts

10.06. – Ērberģes sporta hallē balle ar grupu “Pēc pusnakts”

17.06. plkst.12.00 - Zalves pagasta Sproģos iepazīsim Jāņu svinēšanas tradīcijas kopā ar folkloras kopu "Tīrumi"

16.06 – “Riekstiņos” izstādes atklāšana “Fotogrāfijas un ķerbeles”

21.06. – Sproģos Saulgriežu ieskandināšana kopā ar bārbeliešiem

22.06. - Jāņu ielīgošanas pasākums Mazzalves estrādē

22.06. – Pilskalnē ielīgo Jāņus

22.06. – Neretas KN Līgo ieskaņas pasākums

23.06. – Neretas KN Līgo balle ar grupu “Vēja runa”

23.06. – Mazzalves estrādē Līgo balle kopā ar “Brenča muzikantiem”

23.06. – Zalvē Līgo balle ar grupu “Pēc pusnakts”

13.04.pl.16.00 – Neretas KN grāmatas par novadnieku aktieri Jāni Kubili “Kad gadiem es pāri skatos…” prezentācija

15.04. pl.12.00 – Zalves KN jautra izrāde bērniem un vecākiem “Baltais Lācis superzvaigzne”

16.04. – Pilskalnē Lieldienu pasākums

16.04.pl.12.00 – Neretas KN Lieldienu koncerts

16.04.pl.11.00 – Ērberģē pie sporta halles Lieldienu pasākums                                       

17.04.pl.11.00 – Neretas vidusskolas sporta bāzē Lieldienu sportiskās aktivitātes

17.04. pl.9.00 – Neretas KN Zolītes turnīrs

22.04.pl.19.00 – Sproģu TN Valles amatierteātra izrāde “Šauj viņu nost!”

22.04. pl.18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē Bārbeles amatierteātra “Bārbelīši”  viesizrāde  Ā.Alunāns “Icigs Mozes”

27.04. pl. 11.00 - ''1000 fonu studijas prezentācija''

28.04.pl.18.00 – Neretas KN Jēkabpils Yamahas muzikālās bērnu studijas koncerts

4.05.  pl. 16.00 -  Krustpils kultūras nama jauktā kora ''Noskaņa'' svētku koncerts

pl.17.30 - Latvijas valsts simtgades akcija ''Apskauj Latviju'', ozola stādīšana Neretas parkā

5.05. pl. 21.00 - balle ar grupu no Latgales ''Galaktika''

06.05 pl. 22.00 – Pilskalnē skolas zālē Pavasara balle (spēlē Ēriks Gruzniņš)

11.05. - Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi" mākslinieces Līgas Jukšas gleznu izstāde. Pēc tam - praktiskās nodarbības gleznotājas Līgas Jukšas un vizuālās mākslas skolotājas Ditas Pavlovičas vadībā

12.05. – “Riekstiņos”Mākslas dienas “Gleznot es  esmu mācījies, bet literatūru nē”
12.05.pl.19.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē Neretas novada Goda pāru sumināšanas  pasākums

13.05. – Pilslanes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Nacionālo teātri uz izrādi "Trīne"

14.05.pl.13.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Māmiņu dienas pasākums  (koncerts, Neretas novada jaundzimušo bērnu godināšana)

20.05. – “Riekstiņos” Muzeju nakts “Laiks iet vienādiem soļiem, neprasīdams, cilvēkam tas liekas īss vai garš”

23.05. – muzeja draugu ekskursija pa Jāņa Jaunsudrabiņa takām Latgalē

28.05.- skrējiena apkārt Latvijai “Apskrien Latviju!” Neretas posms

Maijā – Ērberģes sporta hallē armrestlinga sacensības

Līdz 31.maijam – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienai veltītais  literāro darbu un ainavu konkurss

 

25.03.pl.12.00 – Neretas KN represēto piemiņas dienai veltīts pasākums

26.03.pl.17.00 – Neretas KN koncerts “Ciešanu laika sakrālie dziedājumi”

28.03. pl.10.00 – Neretas KN Neretas novada pirmsskolas bērnu pašizpausmes konkurss “Talantiņš”

31.03. pl.17.00 – Neretas novada sieviešu nevalstisko organizāciju saiets

01.04. –Pilskalnes pagasta pārvaldes organizētais brauciens uz Nacionālo  teātri uz izrādi “Zvani Žurkai 112!”

07.04. – Zalves pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Viesītes kultūras pili uz  izrādi “Septiņas vecmeitas”

07.04. pl.14.00 - Neretas centrālajā bibliotēkā Jausmas Saliņas izstādes "Var arī šādi..." atklāšana

07.04. pl. 14.00 -  Neretas centrālajā bibliotēkā Jolantas Grosas - Eglītes foto izstādes atklāšana "Balkānu pērle - Melnkalne"

07.04.pl.19.00 – Neretas KN Seces amatierteātra izrāde “Mafijas svētki”

08.04. plkst. 19.00– Zalves KN koncertē Dainis Skutelis

13.04. –Grāmatas par novadnieku aktieri Jāni Kubili atvēršanas svēki Neretā

13.04. pl. 13.30 - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi

16.04. – Pilskalnē Lieldienu pasākums

16.04.pl.12.00 – Neretā Lieldienu pasākums

16.04.pl.11.00 – Ērberģē pie sporta halles Lieldienu pasākums

17.04. pl.9.00 – Neretas KN Zolītes turnīrs

22.04. pl.18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē “Bārbelīšu” viesizrāde “Iciks Mozes”

28.04.pl.18.00 – Neretas KN Jēkabpils Yamahas muzikālās bērnu studijas koncerts

 

 

2.12. – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Ziemassvētku tirdziņš

2.12. plkst. 19.00 – Neretas KN Valda Sloga radošā darba vakars

3.12. plkst. 17.00 – Sproģu saieta namā tikšanās ar dziesminieci Lauru Bicāni

5. – 22.12. – Mazzalves pagasta tradīciju  zālē Ziemassvētku izstāde – pārdošana

6.12. plkst. 10.00 – Neretas kultūras namā grāmatu tirdziņš

11.12. – Neretā Eņģeļu egles iedegšana, Adventes koncerts

16.12. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Dailes teātri uz Ziemassvētku koncertu

20.12. plkst. 10.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 1. – 4. klašu pasākums “Ziemassvētku brīnums”

21.12. plkst. 15.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Ziemassvētku ieskaņas koncerts

22.12. – Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē Kēksu diena

22.12. plkst. 11.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Ziemassvētku pasākums

pirmsskolas vecuma bērniem

22.12. plkst. 14.00 – Sproģu saieta namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

23.12. plkst. 10.00 – Mazzalvē Ziemassvētku pasākums senioriem

24.12. – Neretā Ziemassvētku tirdziņš

25.12. plkst. 21.00 – Neretas KN Ziemassvētku balle

30.12. plkst. 21.00 – Neretas KN Vecgada balle

1.01. plkst. 1.00 – Mazzalvē Jaungada balle

5.11. plkst. 17.00 – Neretas KN Jēkabpils tautas teātra izrāde “Gaiši zilais vagons”

11.11. plkst. 17.00 – Neretā Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11.11. plkst. 17.00 – Mazzalvē Lāčplēša dienas lāpu  gājiens

11.11. plkst. 19.00 – Zalves kultūras namā māsu Legzdiņu koncerts

15.11. plkst. 14.00 – Mazzalvē Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts

16.11. plkst. 10.00 – Sproģu pamatskolā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts  svinīgais koncerts

17.11. plkst. 19.00 – Neretas KN svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

19.11. plkst. 21.00 – Pilskalnē Latvijas gadadienai veltīts pasākums  kopā ar grupu “Bruģis”.

26.11. plkst. 13.00 - Neretas kultūras namā Neretas pagasta lauksaimniekiem Ērika Loka koncerts "Mēness ripa manā cepurē"

27.11. plkst. 12.00 – Mazzalvē Eņģeļu egles iedegšana

5.10. plkst. 13.00 – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” Rudens diena

6.10. – Vecumnieku novada uzņēmēju vizīte Neretas novadā

7.10. plkst. 18.00 – Neretas KN pasākums senioriem kopā ar dzejnieci un mūziķi Anitu Ozolu “Starp dzeju un dziesmu”

8.10. plkst. 20.00 – Pilskalnē pasākums ģimenēm kopā ar Andžu Bocmani

21.10. plkst. 19.00 – Neretas KN Ābeļu pagasta amatierteātra izrāde “Dūdene zin”

22.10. plkst. 13.00 – Sēlijas novadu jauniešu Latvijas Ģenerāļu kluba Ceļojošā kausa izcīņas VIII posms Salas novadā

28.10. plkst. 21.00 – Zalves KN zemnieku balle ar grupu “Vēja runa”

29.10. plkst. 17.00 - Sēlijas jauniešu padomes "SēJa" organizētais Helovīna pasākums Aknīstes novada Gārsenes takās

29.10. plkst. 20.00 – Ērberģē ražas balle

22.08. – 19.09. – Mazzalves pagasta izstāžu zālē Līgas Jukšas gleznu izstāde

10.09. plkst. 11.00 – Ērberģes muižā Eiropas kultūras mantojuma dienai veltīts pasākums – noslēpumainā leģendu taka Ērberģes parkā

12.09. – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” Dzejas diena

14.09. plkst. 15.00 – Neretas centrālajā bibliotēkā Dzejas diena (dzejas grāmatas atvēršana)

15.09. plkst. 12.00 - Zalves pagasta bibliotēkā pasākums "Dzeja - Kultūras Kanons"

16.09. – Putnu novadu diena

17. – 23.09. – Eiropas sporta nedēļa:

            17.09. plkst. 10.00 – Ērberģē futbola sacensības starp pagastu jauniešu       komandām

            18.09. plkst. 11.00 – velodiena pagastos,

            19.09. plkst. 17.00 – novada jauniešu pārgājiens pa Aklā purva takām un    Baltezera apkārtni (pulcēšanās pie Mazzalves pagasta pārvaldes)

20.09. – visos pagastos atvērto durvju diena trenažieru zālēs

21.09. – visās mācību iestādēs rudens kross

22.09. – volejbola diena

23.09. plkst. 10.00 – izglītības iestādēs Olimpiskā diena

20.09. plkst. 13.00 - Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā Dzejas dienu pasākums

23.09. – dalība 3.skolēnu sporta spēlēs Aknīstē

22.09. – Pilskalnē Dzejas diena

23.09. – Ērberģē Dzejas diena

16.08. – Ērberģē un Mēmelē Zemgales plānošanas reģiona sapulce

20. – 21.08. – Ērberģē II Sēlijas Jauniešu diena

26.08. - Diskozaļumballe Neretas Dzirnavu saliņas estrādē

27.08. – Sproģos Zalves pagasta Sporta svētki

27.08. plkst. 13.30 - Jānim Jaunsudrabiņam veltīts piemiņas brīdis Ķišku kapsētā

27.08. plkst. 14.00 – “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 139. jubilejai veltīts etnomūzikas koncerts

 

        

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība