30.decembrī Ērberģes muižas kamīnzālē pulcējās Mazzalves pagasta pirmsskolas vecuma bērni, viņu vecāki un vecvecāki, lai noskatītos jaunāko Mazzalves pagasta dramatiskā kolektīva iestudējumu – pašu veidoto Ziemassvētku pasaku par Raganas aizburto sniegu. Interesantais sižets, lieliskā aktierspēle, pārdomātie, krāšņie tērpi un mājīgais, Ziemassvētku noskaņu un miera pilnais rūķiskais noskaņojums zālē (kamīna liesmas, piparkūku un piparmētru tējas smarža, zvaigznēm rotātā ziemas meža ainava uz skatuves, Rūķu mājas pavards zāles priekšplānā)– tas patiesi nobūra un aizrāva gan mazos, gan lielos skatītājus. Un kādi tēli!!! Šausmonīgā, kuprainā Meža ragana (Zeltīte Odiņa) un sākumā skaļais un dusmīgais Meža vecis (Arnolds Upesjuris) lika skaļi ieraudāties ne vienam vien mazulim, bet mīlīgā un drosmīgā Meža meitiņa (Solveiga Koklevska), bailīgais Zaķēns (Maija Vectirāne), vecais, gudrais Rūķis (Jautrīte Dobrja), mazie, palaidnīgie Rūķi (Laura Lomaga un Alise Upesjure) lika skatītājiem patiesi aizdomāties par īstas draudzības un uzticības spēku. Pārliecinošas bija arī visas pārējās Raganas Raganu ballē – Ūdens ragana (Silvija Lisovska), Uguns ragana (Dzintra Ciniņa) – un Ziemeļzemju Burvis Dorss (Kaspars Freimanis), kurš mēģināja pārvilināt raganu pusē par raganu pārģērbto, noburto sniegu atgūt gribošo Meža meitiņu. Kā tas vienmēr notiek labās pasakās – uzvar labais, sliktie saprot savas kļūdas, un arī viņos ienāk labais. Tāds – pamācošs, labestīgs, lai gan nervus kutinošs – ir šis spraiga sižeta jaunais Mazzalves pagasta dramatiskā kolektīva iestudējums. Paldies režisorei Silvijai Lisovskai un lieliskajiem mazzalviešiem, kuri tur cieņā un turpina izkopt senās teātra tradīcijas Mazzalvē!

Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit!

Žanna Miezīte

 

 

Ko darīt dziļos ziemas sniegos? Lasīt grāmatu? Adīt? Tamborēt? Sēdēt pie televizora? Vienatnē? Nu nē! Jāiet ciemos! Spītējot salam, pāri dziļiem sniegiem, bet kopā padziedāt, parunāties, mīklas paminēt. Arī anekdotes pastāstīt…

Kur, kad, kas, kāpēc? Pilkalnes muižā pašā janvāra vidū – sestdienā, 15.janvārī, biedrība „Upmales mantinieki”, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2010.gada 29.jūlijā Pilskalnes pagastā, aicināja visas novada esošās un topošās biedrības un visus interesentus uz iepazīšanās pasākumu. Šāda veida saiets Neretas novadā pirmais. Iecerēts, lai prezentētu biedrības „Upmales mantinieki” reģistrācijas faktu, darbības virzienus, padarīto un iecerēto. Taču pats galvenais mērķis – iepazīties un rosināt visus uz sadarbību, kopīgu darba virzienu meklēšana, kopīga un saturīga atpūta.

Ielūgumam atsaucās Neretas „Papardītes”, Mazzalves „Ērberģietes”, Pilskalnes „Vēveri”, biedrība „Rites tautskola”, Neretas topošo biedrību - jauniešu un jauno māmiņu - pārstāvji. Pasākums sākās ar pankūku cepšanu. Kad šis darbiņš paveikts un degustācijas galds saklāts, biedrības sevi prezentēja un iepazīstināja ar pārstāvjiem, kas ieradušies uz pasākumu. Katra biedrība pārdomājusi, kā sevi parādīs. Prieks par visiem. „Papardītes” ieradušās kuplā skaitā ar pārdomātu, vienotu stilu un „Krīzes muzikantu” piesitienu – dienas garumā viņām netrūka dziesmu un mīklu, kas lustināja un rosināja uz līdzi dziedāšanu visus ballētājus. „Ērberģietes” dikti nopietnas un vienotas. „Vēveru” meitenes draudzīgi smaidīgas un atsaucīgas.

 

alt

SESTDIEN 2.APRĪLĪ plkst..19.00  NERETAS KULTŪRAS NAMĀ  DIVU MUZICĒJOŠU VIENĪBU

APVIENOTAIS PROJEKTS- PATRIOTI.LG UN INGA&NORMUNDS PIEDĀVĀ SIRDSDZIESMU

KONCERTU. PROGRAMMĀ : LABĀKO DZIESMU IZLASE KOPPROJEKTA IZPILDĪJUMĀ UN

JAUNO DZIESMU PREZENTĀCIJA. PASĀKUMĀ IEKĻAUTAS POPULĀRĀKĀS ABU IZPILDĪTĀJU

LATVIEŠU UN LATGALIEŠU DZIESMAS, KURAS MŪZIĶI IZPILDA KOPĀ JAUNĀS, UZLABOTĀS

VERSIJĀS UN ARĪ PAVISAM JAUNU DZIESMU PIRMATSKAŅOJUMI. VARĒS IEGĀDĀTIES

MŪZIĶU IZDOTOS ALBUMUS. IEEJA 3Ls, SKOLĒNIEM 1Ls


 

 

Sveci dedzu es, lai tā gaismu nes.

Svece tumsu skar, svece tumsu bar.

Stūrī  tumsa sēd, tumsa sveci ēd.

Un kad svece dziest, tumsa atkal briest.

Tumsa skaļi smej, jaunu sveci lej.

Vēl līdz 25.februārim Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē būs apskatāma izstāde „Gaisma nāk”.  Šī izstāde ir atvērta jau no 2.februāra – Sveču dienas.  Izstāde ir interesanta ne vien mazajiem, bet arī lielajiem apmeklētājiem.  Daži eksponāti ir ar īpašu stāstu un senu vēsturi. Var apskatīt senos vējlukturus, petrolejas lampiņas, dažādus mūsdienu lukturīšus, elektrības spuldzītes, lampas, kuras uzlādējas no saules enerģijas.

 

24.martā Ērberģē uz pirmajiem Neretas novada Grāmatu svētkiem, pagastu un skolu bibliotekāru rosināti, pulcējās grāmatu draugi no visa novada un arī no Jēkabpils, Vecumnieku, Jaunjelgavas un Skrīveru novada.

Neretas novadā nav nevienas grāmatnīcas, grāmata ir kļuvusi par diezgan ekskluzīvu preci, tāpēc Grāmatu svētkos komercizstādē izdevniecību “Nordik”, “Tapals”, “Avots”, “Egmont Latvia”, “Solvita”, “Rēriha grāmatnīca” piedāvāto iespēju pāršķirstīt un izvēlēties sev visvajadzīgāko, viskārotāko grāmatu izmantoja gan lieli, gan mazi. Gan pasākuma organizatorus, gan izdevniecības patīkami pārsteidza kuplais izstādes apmeklētāju skaits un patiešām lielā interese par grāmatām.

Grāmatu svētki notika Ērberģes muižā, tāpēc gluži saprotami, ka visus apmeklētājus sagaidīja un reģistrēja muižas pārvaldniece, svētkus atklāja Ērberģes muižas leģendas - Zilā dāma un muižkungs, muižā bija iespēja arī baudīt muižas kārno spīzmanīšu sagatavotās raganiskās pusdienas, ko pasniedza pati muižas ragana.

Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit!

 

01.04. Neretas pagasta bibliotēkā novada sporta vēstures istabas atklāšana.

7.04. Neretas novada skolotāju mācību ekskursija uz „Iespējamās misijas” Atvērto durvju dienu Rīgā. Pieteikšanās pie Ž. Miezītes līdz 29. martam (tālr. 29339832).

Aprīlī (sekojiet afišām) Zalves kultūras namā Neretas dramatiskā kolektīva viencēliena joku luga J. Kļaviņš „Velna skuķis”.

12.04 – 30.04. Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē izstāde „Lieldieniņas braukšus brauca, asnus veda vezumā…”

13.04. Sproģu bibliotēkā jauno grāmatu apskats.

16.04 – 30.04. Sproģu bibliotēkā tematiska izstāde „Ar cerību mostas pavasaris…”

16.04 plkst.12.00 Neretas pagasta bibliotēkā 1. līmeņa skaistumkopšanas kursi. (Kursus vadīs pārstāve no AVON kompānijas). Dalības maksa Ls 3.- Pieteikties līdz 10.04., tālr. 28317248 (G. Savicka).

18.04. 15.05. Neretas pagasta bibliotēkas izstāžu zālē I. Burkas fotogrāfiju izstāde “Ziemas sapnis”.

Aprīlī Neretas pagasta bibliotēkā tematiska izstāde „Radoša gara rakstnieks J. Veselis”.

18.04. – 30.04. Mazzalves pagasta bibliotēkā Lieldienu zaķu izstāde.

18.04 – 30.04. Neretas pagasta bibliotēkā Lieldienu tradīciju tematiska izstāde „Spīdi nu saulīte ābeļu dārzā, Tur mūsu bāliņi šūpoles kāra.”

Aprīlī Sproģu bibliotēkā bērnu zīmējumu izstāde – konkurss „Mana sapņu profesija” (zīmējumi, dzejojumi par nākotnes profesiju).

Aprīlī Zalves pagasta bibliotēkā literatūras izstāde „Izcilu rakstnieku un gaišu personību atceroties. E. Birzniekam-Upītim – 140”.

Aprīlī Zalves pagasta bibliotēkā jauno grāmatu apskats.

23.04. Zalves pagasta bibliotēkā pasākums bērniem „Klausījos, brīnījos, Kas aiz kalna gavilēja: Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumā”.

23.04. Neretas pagasta aktīvo jauniešu organizēts pasākums Neretas novada jauniešiem Lieldienu noskaņās Neretā.

24.04. pl.11.00 Ērberģē Lieldienu pasākums pie Ērberģes sporta halles šūpolēm.

Aprīlī (sekojiet afišām!) Pie Zalves kultūras nama Lieldienu pasākums – olu ripināšana un šūpošanās.

26.04. Pilskalnes pagasta bibliotēkā tematiska pēcpusdiena „Pavasaris nāk – ko sēsim un stādīsim šogad”.

27.04. Mazzalves pamatskolā tikšanās ar Inesi Mailīti „Daba mums, mēs – dabai”.

Aprīlī Mazzalves pagasta bibliotēkā grāmatu izstādes: „M. Birze – laikmeta liecinieks”, „J. Veselim – 115” un „Apceļosim Latviju”.

23.04. Mazzalves pagasta bibliotēkā pēcpusdiena bērniem „Priecīgas Lieldienas!

30.04. visos pagastos Lielā talka.

 

20.martā pusdienlaikā Neretas kultūras namā pulcējās daudz teātrmīļu. Un kā nu ne – pirmizrāde! Neretas kultūras nama dramatiskais kolektīvs skatītāju vērtējumam nodeva Jāņa Kļaviņa joku lugu vienā cēlienā „Velna skuķis”.

Lugas autors ir Neretas „Kanneniekos” dzimušais Jānis Kļaviņš. 1906.gadā viņa uzrakstītā luga „Velna skuķis” savulaik kļuva ļoti populāra uz amatieru skatuvēm tā laika Latvijā, 1911.gadā luga tika izdota pat atkārtoti.

Režisora Aināra Bajinska iestudētajā neretiešu izrādē ir mazliet mainīta vide un darbības laiks. Ja Jānim Kļaviņam darbības vieta bija 1906.gada lauku mājas, tad neretiešu izrādē ir mūsdienas, ja precinieki pirms simts gadiem ieradās lepnā pajūgā, tad mūsdienās, protams, ar automašīnu… Tomēr cilvēki un viņu attiecības nemainās, lai arī ir pagājuši vairāk kā simts gadu…

Izrādē „Velna skuķis” zobgalīgā skuķa titullomu Ainārs Bajinskis uzticējis Anitai Kuzņecovai. Vēl velnišķīgāks savā tēlojumā tomēr izrādās Cīruls Raimonda Leiša pārliecinošajā, spilgtajā izpildījumā. Skatītāju simpātijas iekaro arī Ainas Grišķēnas atveidotā Pureniene, kura skatītājiem rada pārliecību par gana koķetīgu prātīgas lauksaimnieces tipa māju saimnieci. Spilgts, lai arī nedaudz pārspīlēts lugā ir Zigfrīdas Ozoliņas atveidotais jaunu ziņu pienesošās kaimiņienes Priedienes tēls. Interesants lugā ir arī Guntara Daukšas atveidotais pagasta vecākā Miļņa tēls. Izrādi bagātina skaņu operatora Jāņa Bajinska veiksmīgais darbs.

Paldies Neretas dramatiskajam kolektīvam par jauko, pavasarīgi liderīgo dāvanu skatītājiem! Īpaši paldies par sava novada kultūras mantojuma gaismā celšanu!

Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit!

Žanna Miezīte


 

 

PROGRAMMA

 

9.30 – 15.00        Grāmatu komercizstāde Ērberģes muižā

Piedalās izdevniecības “Nordik”, “Tapals”, “Avots”, „Egmont Latvia”, „Solvita”, Rēriha grāmatnīca”

10.00 – Grāmatu svētku atklāšana

 

PIEAUGUŠAJIEM(Ērberģes muižas kamīnzālē)

10.30 - 12.00 saruna „Dzīve laukos – kāda tā ir un kāda var būt” (piedalās Zemnieku Saeimas

 valdes locekle Maira Dzelzkalēja, novada lauksaimniecības speciālistes u.c.)

12.00 -13.00 „Latvieši pasaulē” saruna ar žurnālistu, raidījuma „Jauna nedēļa” vadītāju Egilu Zariņu.

– (latviešu valodas kabinetā) „Kā labāk, kvalitatīvāk un laimīgāk dzīvot” – saruna ar

                Laumu Ērgli un izdevniecības „Solvita” pārstāvjiem

– raganiskās pusdienas Ērberģes muižā, grāmatu komercizstādes apmeklējums

13.00 – 14.00 „Dzejas stunda” tikšanās arnovadniekiem dzejniekiem Imantu Auziņu, Vilni

 Vietnieku, Ginu Viegliņu

 

Aizkraukles novada kultūras namā sestdien, 17.aprīlī, notika tautas deju kolektīvu apriņķa skate. Tajā piedalījās un savu gada veikumu rādīja 16 jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novada.

Prieks par Neretas kultūras nama deju kolektīvu „Sēļi”, kuri spēja mobilizēties un sagatavoties skatei. Paldies deju kolektīva vadītājai Initai Kalniņai un kultūras nama vadītājai Sandrai Auzānei par ieinteresētību un ieguldīto darbu! Paldies dejotājiem, kuri paralēli savam tiešajam darbam atrod laiku savam un citu priekam! „Sēļu” priekšnesumus pirms skates varējām redzēt arī iedzīvotāju tikšanās reizē ar deputātiem ceturtdien, 15.aprīlī, Neretas kultūras namā.

„Sēļu” sniegums skatē tika atzinīgi novērtēts. Vērtējumu, protams, ietekmēja tas, ka diemžēl skatē „startējām” nepilnā sastāvā (ar 7 pāriem). Ļoti vēlama novada cilvēku lielāka atsaucība. Dejotāji „Sēļos” tiek arvien laipni aicināti!


 

Vadītāja: Inita Kalniņa

Tālrunis: 26359164, 65176160

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese: P.Lodziņa-1, Nereta, Neretas novads, LV-5118.

Neretas kultūras nama misija:

 • Īstenot valsts kultūrpolitiku pagastā atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām,
 • veicināt un pilnveidot kultūras procesu , tautas mākslas kolektīvu un kultūrvides tālāku attīstību,
 • veicināt iedzīvotāju brīvā laika racionālas izmantošanas iespējas,
 • nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Kultūras nama funkcijas:

 • organizēt atpūtas, izklaides, kultūras un veselīga brīvā laika pasākumus pagastā,
 • sniegt publiskos pakalpojumus kultūras un citās sabiedrisko attiecību jomās,
 • nodrošināt tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu, jaunrades procesu attīstīšanu u.c. funkcijas savas kompetences ietvaros

 

Pagasta kultūras vēsture

Kultūras namu sāka celt 1929.gada 1.septembrī. Sākotnēji to sauca par Krājaizdevēju sabiedrības namu. Kultūras nama nodošanas diena bija 1932.gada 20.novembrī , kad tika izrādīta Raiņa luga “Uguns un nakts”.

 

Paverot kultūras vēstures lappuses Neretas pagastā, atklājam, ka esošo pašdarbības kolektīvu saknes sniedzas dziļi. Jau tālajos pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados un vēlāk, toreizējā Krājaizdevu sabiedrības namā darbojās:

 • dramatiskais kolektīvs,
 • koris,
 • tautisko deju kolektīvs,
 • pūtēju orķestris

Pašdarbnieki un kolektīvu vadītāji – Zālītis, Bremšmite, Krotelze ar lielu entuziasmu un sirds degsmi piedalījās koncertos un dažādos svētkos. Pašu šūdinātos tautu tērpos, ar meijām izrotātās smagajās automašīnās devās tuvākos un tālākos izbraucienos.

Vēlākos laikos kolektīvus vadīja: A. Grīnbergs, A.Graveniece, J. Krūmiņš, G. Dziedātāja, D. Banders, A. Velme, M.

Freimane, V. Feldmane, A. Alekseja, A. Stepanovs u.c.

…un mūsdienas

Pagasta kultūras dzīve neaprobežojas tikai ar kultūras namu. Vidusskolā darbojas koris, ansambļi, deju kolektīvi u.c. kolektīvi. Arī pirmskolas iestādē “Ziediņš” mazajiem neretiešiem tiek mācītas gan dziesmas, gan dejas, iestudētas izrādes. Neretas evaņģēliski luteriskajā baznīcā regulāri koncertē dažādi viesmākslinieki. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” tiek aktīvi organizētas izstādes, tematiski pasākumi.

 

Kultūras namā darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sēļi" (vadītāja Inita Kalniņa)
 • Dramatiskais kolektīvs (vadītāja Aija Kalnāre)
 • Sieviešu vokālais ansamblis "Kadence" (vadītāja Sintija Leimane)
 • Katoļu draudzes ansamblis "Laudate" (vadītāja Staņislava Rudāka)
 • Vingrošana (Gundega Klibiķe)
 • Līnijdejas
 • Audēju pulciņš
 • Ģitāristu pulciņš (vadītājs Zigurds Kalnāre)

 

Savā attīstībā ilggadējie kolektīvi piedalās dažādos pasākumos, ar labiem sasniegumiem startē skatēs,

konkursos, festivālos, kuros parāda savas spējas un centību. Ir iegūti jauni draugi, koncertējot gan mūsu

republikā, gan arī Lietuvā un Igaunijā.

 

Mūsdienu kultūras dzīvi atsvaidzina gadiem ilgās tradīcijas:

 • Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas vietu talkas un atceres pasākumi
 • Līgo svētku svinēšana
 • Valsts svētku atzīmēšana
 • Lieldienu svinības
 • Ziemassvētku cikla pasākumi
 • Mātes dienas svinības
 • Pagasta iestāžu, uzņēmumu un pašdarbnieku atpūtas vakari
 • Amatierteātru festivāli
 • Rajona un republikas dziesmu un deju svētki
 • Dažādas skates, izrādes, tikšanās, koncerti utt.

 

Kultūras namā ir lielā skatītāju zāle ar 300 sēdvietām, mazā zāle ar 60 sēdvietām, pagastā ir arī brīvdabas estrāde ar 800 sēdvietām. Iespējams organizēt viesizrādes, viesmākslinieku koncertus un citus pasākumus.

 


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība