04.04. – plkst. 22.00 Sproģu saieta namā “Pavasara balle”

05.04. – plkst. 12.00 Sproģu saieta namā zaķēni Pauks un Šmauks aicinās uz rotaļām un spēlēm

05.04. – plkst. 12.00 Neretas kultūras namā Lieldienu koncerts „Par prieku Tev, par

prieku sev!”

05.04. – plkst. 11.00 Ērberģē Lieldienu pasākums pie šūpolēm

05.04. – plkst. 11.00 Pilskalnē, pie dīķa, olu ripināšana

05.04. – plkst. 22.00 Neretas kultūras namā balle kopā ar grupu „Ilūzija”

11.04. – Pilskalnes pagasta organizēts brauciens uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi

„Ž-ž-žurka klāt!”

25.04. – visos Neretas novada pagastos Lielā talka

25.04. – plkst. 18.00 Neretas kultūras namā koncerts „Nāc sadziedāt!”

28.04. – plkst. 10.00 Neretas kultūras namā pirmsskolas bērnu radošās pašizpausmes

konkurss „Talantiņš”

Šā gada 13. martā 5. klase klases audzinātājas L. Kolpakovas pavadībā devās uz Neretas novada Grāmatu svētkiem. Pasākums notika Ērberģes muižas telpās, tur es biju pirmo reizi. Muiža atrodas skaistā vietā, tai garām strauji tek Dienvidsusēja.

 

Pasākumā piedalījās rakstnieks Valdis Rūmnieks, kas ir sarakstījis vairāk kā divdesmit bērnu grāmatu. Viņš raksta fantastisko literatūru. „Atnācēji” ir jaunākais darbs, ko viņš ir publicējis.

 

Ļoti iepriecināja J. Jaunsudrabiņa vidusskolas orķestris. Pasākumā piedalījās arī Rīgas 6. vidusskolas čella zēni.

 

Mūsu klases bērni atraktīvi piedalījās eksperimentu istabā un klausījās Ērberģes meiteņu lasījumu. Šajā pasākumā mūsu novadniece Lūcija Ķuzāne prezentēja savu jaunāko grāmatu. Ieradušās bija daudzas grāmatu izdevniecības, un varēja iegādāties grāmatas lētāk.

 

{mp4}vaSkate{/mp4}

 

2015. gada 15. martā Pļaviņu novada kultūras centrā notika Aizkraukles koru apriņķa vokālo ansambļu skate. Skatē piedalījās 14 apriņķa vokālie ansambļi, tostarp arī Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ”Kadence”, kura vadītāja ir Sintija Leimane.

 

Kopš iepriekšējas skates pagājuši 2 gadi, taču pa šo laiku ir pienākuši klāt 2 jauni ansambļi, abi no Staburaga. Priecēja tas, ka ar katru gadu dziedātāju skanīgums ir labāks.

 

„Kadence” skatē dziedāja divas latviešu tautasdziesmas - „Kalnā kāpu es dziedāt(i)” un „Vai tā mana vaina bija” a capella, t.i. bez pavadošiem mūzikas instrumentiem -, kā arī veltījumu „Baldones mūzikas skolai” (V. Zilvera mūzika, Z. Purva vārdi).

 

Skatē Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ”Kadence” ieguva I pakāpi; par to esam ļoti priecīgas. Zinām, ka novērtējumu veicināja arī pamatīgā gatavošanās ansambļa 25 gadu jubilejas pasākumam.

 

Ansambļa „Kadence” vārdā – Dace Kronīte

13. martā Neretas novada Mazzalves pagastā iedzīvotāji pulcējās Ērberģes muižā – Mazzalves pamatskolā, lai svinētu nu jau 6. Grāmatu svētkus. Šis ir ikgadējs, tradicionāls pasākums, kurš gadu no gada pulcē vienuviet rakstniekus, bibliotekārus, grāmatu mīļotājus, skolēnus, skolotājus un novada iedzīvotājus. Ikviens ierodas šajos svētkos, lai uzzinātu ko jaunu, iegādātos kādu grāmatu vai vienkārši cits ar citu satiktos, pārrunā aktuālo un iepazītos ar jauniem cilvēkiem. Mazzalves pagastā šos svētkus atzīmēja trešo reizi.

 

Svinības iesākās ar Mazzalves pamatskolas skolēnu koncertu. Pēc tam sekoja Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša uzrunu. Savā runā viņš uzsvēra grāmatas lielo vērtību un nozīmīgumu: „Grāmata ir draugs, izziņas biedrs. Kaut arī mūsdienās vairāk ienāk tehnoloģijas, tā vienmēr būs vērtība un nekur nepazudīs. Šodien savu jauno grāmatu vērs Lūcija Ķuzāne. Tāpat top arī Sēlijas kultūras vērtību grāmata, kas būs plašs informatīvs un izzinošs materiāls par septiņiem Sēlijas novadiem.” Arī Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis visiem klātesošajiem novēlēja, lai katrā ģimenē grāmata būtu godā vietā!

 

Pēc svētku uzrunām un laba vēlējumiem, diskusijās ar pasākuma apmeklētājiem iesaistījās Saeimas deputāts Imants Parādnieks un grāmatas „Latvieši ir visur” autors Otto Ozols, īstajā vārdā Mārtiņš Barkovskis. Viesi savās sarunās viennozīmīgi uzsvēra to, ka laukiem ir „jādzīvo.” Mēs nedrīkstam ļaut tiem izdzist. Tomēr neizbēgami viena no lielākajām problēmām tieši laukos dzīvojošajiem ir nelielais darba piedāvājumus. Jauniešiem nākas aiziet uz pilsētām darba meklējumos. Tikai ar šīs situācijas uzlabošanos, novadā atgrieztos tie, kas ir pārcēlušies uz dzīvi citviet. Tāpat aī Imants Parādnieks atzīmēja to, ka noteikti būtu jāsakārto autoceļi un jānodrošina interneta sakari. Otto Ozols uzsvēra to, ka mums ir jābūt lepniem par to, ka esam latvieši. Lai arī maza tauta, tomēr stipri un noturīgi. Savā grāmatā viņš to arī apraksta.

 

06.03. –  plkst. 20.00 Mazzalvē ikgadējais pašdarbnieku pasākums

07.03. – plkst. 17.00 Neretas kultūras namā māsu Legzdiņu koncerts

07.03. – plkst. 12.00 Zalves kultūras namā Baltinavas amatierteātra izrāde „Sievasmātes bizness”.

13.03. – plkst. 10.00 Ērberģes muižā Neretas novada Grāmatu svētki

14.03. – plkst. 22.00 Neretas kultūras namā diskotēka

20.03. – Neretas kultūras namā senioru atpūtas vakars „Zelts sirdī un sudrabs matos”

20.03. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens uz Dailes teātra izrādi

„Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”

22.03. – plkst. 14.00 Neretas kultūras namā skolēnu Dziesmu un deju svētku ieskaņas

koncerts „Iedejosim pavasari”

25.03. – plkst. 12.00 Neretas kultūras namā represēto atceres pasākums

2015. gada 5. februārī Ilūkstes novada kultūras centrā atzīmēja sen gaidītu un lolotu pasākumu. Tie bija albuma “Tava un mana Sēlija” atvēršanas svētki. Šajā ziemas saulainajā dienā Ilūkstē viesojās dzejnieki, fotogrāfi, ciemiņi no visa Sēlijas novada un ne tikai. Iecere par šāda albuma izveidi radās pagājušā gadā. Grāmatas projekta vadītāja Zanda Arnicāne aktīvi strādāja izdevuma tapšanā, uzrunāja novadu dzejniekus un fotogrāfus, apkopoja iesūtīto informāciju. Savā uzrunā viņa atklāja to, cik ļoti nozīmīgi ir organizēt šādus pasākumus, kur vienkopus sanāk dedzīgi dzejas piekritēji, savstarpēji dalās pieredzē, viens otram dod padomus un uzklausa dzeju. Vērtība ir arī grāmatai. Tā nekad nepazudīs, vienmēr būs apliecinājums Sēlijas reģiona pastāvēšanai. Pateicoties pašvaldību, bibliotēku un citu iestāžu atbalstam, grāmata ir iznākusi.

 

Tā sastāv no aptuveni piecdesmit dzejoļiem un trīsdesmit krāšņām fotogrāfijām. Šoreiz mērķis bija izcelt tieši mazpazīstamos Sēlijas dzejniekus un fotogrāfus. Zanda Arnicāne stāsta: ”Sēlija manās atmiņās un domās vienmēr saistās ar kaut ko siltu, mīļu un ļoti, ļoti tuvu, jo Sēlija ir manas pirmās mājas, mana ģimene, pirmā skola, draugi un skolotāji. Šo albumu veltu manai dzimtajai pilsētai – Viesītei un manai mammai Dainai Vanagai, kuras sirsnīgie dzejoļi mani iedvesmoja celt saulītē mūslaiku Sēlijas ļaužu garīgās vērtības.” Šobrīd Zanda aktīvi darbojas biedrībā “Balvu olūts” un ir tās valdes priekšsēdētāja.

7.02. – Neretas kultūras namā diskotēka

13.02. – Zalves kultūras namā Valentīndienas pasākums

14.02. – Mazzalvē Valentīndienas pasākums

19.02. – plkst.15.15 – Neretas kultūras namā mākslas filma „Modris”

21.02. – plkst.13.00 – Neretas kultūras namā Bārbeles amatierteātra izrāde „Buratīno”

22.02. – plkst. 10.00 – Mazzalvē galda spēļu turnīrs (dambrete, šahs, novuss, galda teniss)

28.02. –  plkst.18.00 – Neretas kultūras namā Aknīstes amatierteātra izrāde „Kā vēja dzīti mākonīši”

Šogad 21. decembris iezīmējās kā nozīmīga diena. Tā bija pēdējā Advente. Arī šajā svētdienā, kā visās iepriekšējās, bija šai dienai veltīts koncerts. Vainagā iedegtā ceturtā svecīte Neretas kultūras namā bija īpaša, jo tieši šoreiz visus klātesošos priecēja mūsu novada muzikālie un dziedošie kolektīvi.

 

Vairākās dziesmās sieviešu vokālais ansamblis “Kadence” (vadītāja Sintija Leimane) katra domas ievirzīja Ziemassvētku noskaņās. Izskanēja gan mierīgas, gan priecīgas, gan līdzi dziedamas svētku dziesmas.

 

Koncerta jaunatklājums bija Zigurda Kalnāres veidotais orķestris. Tā sastāvā muzicēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni. Tika spēlētas vairākas ģitāras, bungas, dziedātas dziesmas Antas Štāles un Dāvja Gorbačova izpildījumā. Šis orķestris nepilnu triju mēnešu laikā spēja sagatavot ievērības cienīgu programmu. Klausītāji ar lielu aizrautību iedziļinājās priekšnesumos.

 

Savstarpējā sadziedāšanās starp Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas zēniem un meitenēm, koncertam piešķīra vēl lielāku sirds siltumu. Noslēgumā pateicības vārdus teica Saeimas deputāts Juris Vectirāns. Neretas kultūras nama vadītāja Inita Kalniņa vēlēja visiem priecīgus Ziemassvētkus un teica lielu paldies skolēniem, sieviešu vokālajam ansamblim “Kadence” un Zigurdam Kalnārei par sagatavotajiem priekšnesumiem.

 

FOTO>

 

Agnese Rutka

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 18. decembrī norisinājās Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums. Šajā dienā vienkopus pulcējās visi bibliotēku darbinieki.

 

Pasākums iesākās ar dzejnieces Ligitas Ābolnieces krājuma “Vārdojumi” atvēršanas svētkiem. Šī bija jau 14 publicētā grāmata, kas aizceļoja pie lasītājiem. Šajā dienā dzejniece tika sumināta divkāršs. 18. decembrī ir arī viņas dzimšanas diena. Siltu un mīļu pateicības vārdu netrūka. Katrs, kurš iepazinis Ligitu Ābolnieci, raksturo viņu kā sirsnīgu, cēlu un radošu būtni. Viņas dzejoļi ir tieši un trāpīgi. Nesen tapušajā dzejas krājumā “Vārdojumi,” autore runā par Vārdiem, ko lietojam ikdienā un domās. Kā pati dzejniece Ligita Ābolniece saka: “Rakstīšana – tas ir viņas “glābšanas riņķis!””

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība