Sociālās integrācijas valsts aģentūras ( SIVA) mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

2017.gada 23.novembrī plkst.11.00  Sproģu saieta namā

tiek organizēta   informatīva  tikšanās ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Daugavpils atbalsta punkta koordinatori Silviju Sproģi.

Tikšanās laikā notiks prezentācija par SIVA sniegtajiem pakalpojumiem gan Jūrmalā, gan atbalsta punktā Daugavpilī, sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī būs pieejami informatīvie materiāli.

Uz tikšanos tiek aicinātas Neretas novada personas ar invaliditāti ( jo īpaši personas ar invaliditāti , kurām ir piešķirts asistenta pakalpojums pašvaldībā) ,  valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, izglītības iestāžu pārstāvji un citi interesenti.

Apmeklējiet  informatīvo tikšanos, lai uzzinātu, ko SIVA piedāvā un kādus pakalpojumus varat izmantot tieši jūs.

Interesentus   no Neretas pagasta, kuri  vēlas apmeklēt tikšanos  Sproģu saieta namā , bet pašiem nav transporta iespēju , lūdzu,  sazināties ar sociālo darbinieku Aldi Ozarski  pa mobilo tālruni  28736654, lai būtu iespēja organizēti  izmantot  Zalves  autobusa pakalpojumus plkst. 10.30 no tirgus laukuma.

Informāciju ievietoja Sociālā dienesta vadītāja  Iveta Arāja

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos bibliotēku Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek lasīta kāda grāmata. Šogad izvēlētais vadmotīvs ir Salas Ziemeļvalstīs. Tā kā šis gads ir zīmīgs ar to, ka Somija svin savu simtgadi, tieši somu literatūrai ir īpaša vieta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos.  Arī Mazzalves pagasta bibliotēka piedalījās šajā projektā – „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2017”. 

15.novembrī Mazzalves pagasta bibliotekāre Agnija devās ciemos pie Mazzalves pamatskolas pirmskolas (5-6 g.) bērniem.

Pirms lasījuma stundas bērni uzzināja, kur atrodas Somija un Latvija, kā arī deva vārdu kuģim – „Latvija”.

Kuģa „Latvija” kapteine Agnija aicināja mazos uz klāja, lai dotos uz noslēpumainu salu. Šogad izvēlēta Mauri Kunnas (Mauri Kunnas) grāmata “Bagātību sala”, kuras pamatā ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu stāsts. Stāsts ir par Mazo Džimu, kas dodas dārgumu medībās uz slepenu salu, kad ir atradis karti kāda veca jūrnieka mantās. Klausoties stāstu, mazie zīmēja katrs savu fantāzijas salu.

Pēc stāsta, laimīgi tikuši vaļā no pirātiem, katrs saņēma no kuģa kapteines pa zelta monētai.

 

Mazzalves pagasta

bibliotekāre Agnija Strautiņa

         

Labklājības ministrija, kas iniciējusi kampaņu “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”, aicina visas Latvijas ģimenes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un citas organizācijas, kā arī uzņēmumus 10.decembrī piedalīties akcijā, iedibinot jaunu tradīciju – svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā sirsnīgi un interesanti.

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā projekta ietvaros tiek organizēta akcija "Maziem mirkļiem ir liela nozīme", kura norisināsies 10. decembrī. Ar šo akciju kampaņas organizatori vēlas iedibināt jaunu tradīciju - svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā, mudinot vecākus veltīt kaut pavisam nedaudz vairāk laika kopā ar saviem bērniem. Akcijā ar savu iniciatīvu organizēt ģimenes dienu tiek mudināti piedalīties arī visas Latvijas nevalstiskās
organizācijas, skolas, pašvaldības un uzņēmēji. Katrs kampaņas atbalstītājs ar savu ideju un ieceri var dalīties to ievietojot kampaņas "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" Facebook lapā un akcijas dienā dalīties ar kopīgo aktivitāšu bildēm sociālajos tīklos, pievienojot tām tēmturi #mirklimirnozime.
Akcijas "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" aktivitātes var veikt dažādi,piemēram, kopīgi pagatavojot pusdienas, sarīkojot spēļu pēcpusdienu,aizbraucot uz tuvāko pastaigu taku, parku vai dodoties pastaigā gar jūru. Ikvienam kopīgi pavadītam mirklim ir nozīme.
Saturiski daudzveidīgās kampaņas klipi pauž - lai būtu kopā, laika daudznevajag, jo arī mazi mirkļi nozīmē ļoti daudz. Sociālās kampaņas ietvaros ir izstrādāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem. Šo informatīvo e-bukletu var lejupielādēt:
https://goo.gl/quz9k4.

Kampaņas klipus var noskatīties šeit:
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/157279101532751/
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/159114784682516/
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/159443634649631/

Sociālie tīkli:
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime
https://www.draugiem.lv/mirklimirnozime/

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izsludina konkursu 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, kura mērķis - apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas.

Konkursa ietvaros skolēniem tiek dots uzdevums - uzklausot vecākus, vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un jebkuru, kas var palīdzēt ar informācijas iegūšanu, uzzināt un apkopot stāstus par savas dzimtās vietas - mājas, ielas, pilsētas - vēsturi un to, kā dažādi notikumi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu uzmanību skolēni tiek mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā. Forma, kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcilvēkiem ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā – tas var būt apraksts, video filmiņa, prezentācija, plakāts vai arī kas cits.

Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: “Mēs varam atvērt vēstures grāmatas un iepazīt Latvijas oficiālo vēsturi, taču ārpus grāmatās aprakstītā ir tik daudz neatklātu un noklusētu stāstu, ko cilvēki glabā savās atmiņās. Ne vienmēr izdodas šo informāciju nodot no paaudzes paaudzei. Domāju, ka daudzi no mums nevarētu atbildēt uz jautājumu, kā pirms gadiem 100 vai 50 izskatījās pašu dzimtā vieta, kādi cilvēki tur dzīvojuši un kādi bija viņu ikdienas paradumi. Šis konkurss, visiem kopā sagaidot Latvijas simtgadi, ir iespēja sameklēt atbildi uz minētajiem jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka konkurss motivēs jauniešus aprunāties ar cilvēkiem sev apkārt, lai uzzinātu varbūt vēl nedzirdētus stāstus par savu ģimenes vai apkārtnes vēsturi. Savukārt mums, pārējiem, kuri lasīs šos stāstus, tie sniegs iespēju uzzināt daudz jauna par Latvijas novados dzīvojošo cilvēku ikdienu.”

Piedalīšanās konkursā var kalpot par skolu projektu nedēļu galveno aktivitāti, turklāt labi izstrādāti darbi bagātinās vietējo skolu, pilsētu muzeju un novadpētniecības centru materiālu un eksponātu sarakstu.

Konkurss risināsies no 2017.gada 18.novembra līdz 2018. gada 18. martam, un šajā datumā darbi jāiesniedz, sūtot tos uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Savukārt līdz 2018. gada 26. martam žūrija noteiks vismaz 10 labākos darbus un to autorus aicinās uz fināla pasākumu Rīgā. Finālistu saraksts tiks publicēts EP deputātes Ineses Vaideres mājaslapā http://www.inese-vaidere.lv/ sadaļā Aktualitātes.

Pielikumā: nolikums

Papildus informācija

Gita Sauka

projekta koordinatore

Mob. tel.:+371 28326828

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Par nozīmīgu ieguldījumu  Neretas novada kultūras, izglītības, medicīnas, pašvaldības darbā, saimnieciskās, sabiedriskās vai citās darbības jomās Neretas novada dome Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā ceremonijā 18. novembrī  plkst. 11.00 Neretas kultūras namā pasniegs domes Goda rakstu šādiem Neretas novada iedzīvotājiem:

 

Irēnai Maršantei – par apzinīgu un godprātīgu darbu Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā;

Ritai Kokinai – par godprātīgu darbu Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā un ieguldījumu novada izglītības attīstībā;

Andrim Dzenovskim – par ilggadēju un apzinīgu darbu PII “Ziediņš”;

Lienei Ozarskai – par ilggadēju un godprātīgu darbu PII “Ziediņš”;

Valērijai Ķibildei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu sociālās aprūpes jomā;

Edītei Zālītei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu medicīnā;

Raimondam un Aijai Leišiem – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;

Jautrītei Dobrjai – par ieguldījumu NVO darbā un mākslinieciskajā pašdarbībā Mazzalves pagastā;

Silvijai Ivanovai – par ilggadēju radošu pedagoģisko darbu un augstiem sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā Mazzalves pamatskolā;

Eduardam Līcim – par ieguldījumu lauksaimniecībā;

Veltai Balodei – par labdarību beznosacījumu cilvēkmīlestībā;

Ainai Vadzītei – par ilggadēju ieguldījumu pašvaldības darbā;

Ilgai Babrovai – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;

Ingai Jermušai – par augstu atbildības sajūtu un profesionālu attieksmi bāriņtiesas darbā;

Mārītei Grigānei –  par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu pozitīvas sadarbības veidošanā ar Neretas novada pašvaldību un tās institūcijām.

 

 

Neretas novada Pilskalnes pagasta atkritumu izgāztuvi “Strobuki” projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves “Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” ietvaros tiek uzraudzīta. Izgāztuve pēc projekta realizācijas ir uzturēta labā kārtībā, katru gadu tiek veikts monitorings.

 

2014. gadā tika realizēts projekts “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves “Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta. Pagasta iedzīvotāji un garāmbraucēji ir bijuši apzinīgi un rekultivētajā izgāztuvē atkritumus vairs neizmet. Pašvaldības darbinieki rekultivēto teritoriju uztur kārtībā, apseko.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3022381
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3621
96176
3022381

Sadarbība