Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/08

 

 

       Paziņojam, ka iepirkuma “Sporta halles-grīdas seguma nomaiņa„ ident Nr. NNP2017/08 par uzvarētāju  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.3.9.punktu , kurā ir noteikts, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikuma 6.1.punktā noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam ir atzīts:

SIA Pro Laurus reģ.Nr. 50103530071,  ar kopējo līguma  summu EUR 39787.82.(trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi  euro 82centi) bez PVN.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 24 .aprīlis

17. aprīlī Neretā jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās tradicionālais  Lieldienu zoles turnīrs. Tikpat gaidīts, azartisks un apmeklēts, jo kopā pulcēja 58 zolmaņus, pārsvarā Sēlijas iedzīvotājus. Turnīrs norisinājās visas dienas garumā, izspēlējot septiņas kārtas pa 24 partijām katrā un saglabājot intrigu līdz pat pēdējam sadalījumam.

Tika apbalvoti astoņi turnīra dalībnieki- pirmo sešu vietu ieguvēji un speciālbalvu izcīnītāji. Īpaši šim turnīram veidotās metālmākslinieka Arvīda Endziņa balvas saņēma 5 dalībnieki:

Visvairāk Zoles pieteikušais tika kronēts par turnīra Azartiskāko spēlētāju, un to ar 15 zolēm ieguva  Ilgonis Sniķers.

13. vietas ieguvējam speciālbalva kā Laimīgākajam turnīra spēlētājam tika pasniegta Viktoram Ūzulam.

Neretas Lieldienu zoles turnīra uzvarētāji:

3.vieta un bronzas balva – Ivo Sloka;

2.vieta un sudraba godalga – Kristaps Vanags;

turnīra uzvarētājs un Zelta zoles titula ieguvējs- Uldis Ķibilds.

Šogad turnīrā līderu vidū bija vairāk neretiešu nekā citus gadus. Edijs Sladzs ar 29 lielajiem punktiem ierindojās sestajā vietā, trešo vietu ar 31 punktu izcīnīja Ivo Sloka un turnīra uzvarētājs ar 35 punktiem - kādreizējais neretietis Uldis Ķibilds.

 Paldies visiem turnīra dalībniekiem un organizatoriem!

 

 

            Lita Trakina

Šī sezona klasiskajā volejbolā tuvojas noslēgumam un pavisam drīz aktiva darbība notiks pludmales volejbola laukumos. Pēdējās četrās klasiskā volejbola sacensībās komandas „Nereta” volejbolisti  ir izcīnijuši godalgotas vietas: Viesītē - 1.vieta, Talsos - 2.vieta, Aknīstē - 3.vieta,  Subatē - 2.vieta. Labs sezonas noslēgums - apsveicu volejbolistus! Tomēr kopumā ir jāsaka paldies visiem volejbolistiem, kuri otrdienu un ceturtdienu vakaros apmeklē Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angāru, lai spēlētu volejbolu. Un tie ir Valdis un Jānis Kārtiņi, Jānis Usāns, Gundars Ziemelis, Andris un Denijs Grīnvaldi, Aldis Muraško, Jānis Bitenieks, Juris Ignatiks, Aldis Pavlovičs, Jānis Sīmanis, Nauris Beļūns, Elmārs Vorslovs, Mārtiņš Voitkevičs  un  Imants Silavs. Daudzi no volejbolistiem dažādu iemeslu dēļ nav piedalījušies iepriekš minētajās sacensībās, tomēr šīs izcīnītās godalgotās vietas ir mūsu visu panākumi!

Iepriekš jau esmu atzīmējis Neretas meiteņu labo sniegumu volejbolā. Viņām vēl priekšā sacensības Vecumniekos 29.aprīlī,  kur nāksies spēlēt ar 2-3 gadu vecākām meitenēm. Un šobrīd ceru, ka meitenes nospēlēs atzīstami, jo to jau pierādīja sieviešu komandu kausa izcīņā Vallē.

Ir patīkami apzināties, ka volejbols Neretā ir cieņā, un ar to nodarbojas dažādu paaudžu volejbolisti un volejbolistes!

  Tiekamies pludmales laukumos!

Imants Silavs

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai‘

Identifikācijas Nr. NNP2017/10

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 10. maija plkst. 10:30

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 20. aprīlī

Par spīti tam, ka laika prognoze pirms Lieldienām nebija iepriecinoša, rīts atausa dzestrs, taču saulains. Arī Lieldienu pasākumu apmeklētājus vēsais laiks nenobiedēja, un 16.aprīlī svētku svinētāji bija ieradušies kuplā skaitā.

Ērberģē pie sporta  angāra pulcējās gan lieli, gan mazi Lieldienu svinētāji. Pasākums sākās ar kopēju rotaļu. Paši mazākie svētku dalībnieki, atraduši Lieldienu zaķa paslēptās oliņas, kopā ar vecākiem un zaķenīti Aiju devās uz bērnu dienas centru “Vālodzīte”.  Tur bērnus sagaidīja rotaļas, dažādas lieldieniskas nodarbes un pārsteigumi, pēc kuriem mazie varēja izšūpoties pūpolzariem rotātajās šūpolēs. Lielākajiem bērniem sadaloties grupās, bija iespēja piedalīties orientēšanās spēlē “Atrodi Lieldienu zaķa pārsteigumu”, kuras laikā bija jāveic dažādi uzdevumi. Rezultātā visas trīs bērnu grupas tika pie saldām balvām. Bērni kopā ar vecākiem varēja asināt prātu minot Lieldienu mīklas, no divām daļām salikt kopā Lieldienu ticējumus, iet rotaļās. Notika arī tradicionālais konkurss par skaistāko Lieldienu olu, kurā šogad apskatei un vērtēšanai tika izstādītas 23 īpaši skaistas olas. Šajā konkursā pirmo vietu ar vienādu balsu skaitu šogad ieguva  Annika Eļļuka un Elija Gabuža, 2. vietu Niks Ašmanavičs, trešo Teodors Barkāns.  Notika arī rotaļu zaķu izstāde, kurā bērnu atnestie rotaļu zaķi tika pie nominācijām un to īpašnieki pie saldumiņiem. Teju katram svētku dalībniekam bija līdzi oliņas, kas paredzētas ripināšanai. Šo tradicionālu svētku nodarbi bērni gaidīja ar lielu nepacietību. Mazliet traucēja dzestrais vējš, tomēr tas nemazināja bērnu vēlmi atkal un atkal stāties rindā uz olu ripināšanu. Arī svētku šūpoles mierā nestāvēja. Īpašs paldies Aijai Dārziņai, Silvijai Zariņai, Paulai Baltacei un Agnim Koklevskim par palīdzību pasākuma tapšanā un norisē.

Savukārt ļaužu pārpildītā Neretas kultūras nama zālē notika Lieldienu svinēšanas pasākums, kurā ar plašu deju programmu uzstājās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” , kā arī iesvētības piedzīvoja pirmsskolas deju pulciņa vadītāja Inga Zvilna, kuras mazie deju audzēkņi demonstrēja savas pirmās iemaņas deju mākslā. Ingai kā deju skolotājai šis bija pirmais pasākums. Turklāt Inga bija izvēlējusies Lieldienu tematikai atbilstošas dejas. Lieldienu pasākumu kuplināja arī vokālais ansamblis “Kadence” un bērnu radošās pašizpausmes konkursa “Talantiņš” skanīgākās balss titula ieguvēja Melānija Andersone. Par skanisko veidolu rūpējās arī Zigurds Kalnāre ar dēlu Klāvu Zigurdu Kalnāri.

Pilskalnē Lieldienas sākās ar olu meklēšanu, mīklu minēšanu un atrakcijām, kurās piedalījās gan lielāki, gan mazāki bērni. Notika arī gaiļu kaujas ar maisiem – kurš nokrīt, tas zaudē. Tāpat bija arī tradicionālā olu ripināšana , kas īpaši lielu prieku sagādāja bērniem. Mazajiem Lieldienu svinētājiem bija sarūpētas dāvanas – šokolādītes, konfektes un citi saldumi, ko dalīja Lieldienu zaķis.

Zalvē jau 15. aprīlī dienu pirms Lieldienām bērni iesaistījās mīklu minēšanā un saņēma dažādus gardumus. Kā īpašs iepriecinājums bērniem bija komēdijas bērniem “Baltais lācis. Superzvaigzne” izrāde, kurā tās varoņi Pingvīns un Baltais Lācis aktīvi sadarbojās ar bērniem, ļaujot tiem interaktīvi iesaistīties izrādē un palīdzēt Baltajam Lācim kļūt par īstu zvaigzni un piepildīt sapni kļūt par slavenu aktieri. Kopā ar uzticamo draugu Pingvīnu bērni piedzīvoja īstu šovu!

 

 

  Daiga Meldere, Solveiga Koklevska

 

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

3.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

26.05.2017.- 26.06.2017.

 

 

3.kārtas piešķirtais ELFLA kopējais publiskais finansējums

321 533,01 EUR

3.kārtā piešķirtā ELFLA

publiskā finansējuma sadalījums  - Rīcībām

 

 

Rīcībai R2

Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem  - 226 063,67 EUR

 

Rīcībai R3

Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai – 95 469,34 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana

Elektroniski:

- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

- Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Papīra formā:

 • Biedrības “Aizkraukles rajona partnerības” birojā: Lāčplēša ielā 1 - 37, Aizkraukle, Aizkraukles novads.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Kontaktinformācija

Administratīvā vadītāja: Alda Paura

Tālr. 29487108

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

 

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

 • biedrības „Aizkraukles rajona partnerības” birojā: Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101.
 • biedrības mājas lapas  www.aizkrauklespartneriba. Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

     

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

SVVA Stratēģiskais mērķis:

M2 Veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā

Rīcība Nr.2

Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem 

Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs 

226 063,67 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz EUR 20 000,00

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90% * sabiedriskā labuma projekti

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2.1. punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

 

Rīcības apraksts

Atbalstīt iniciatīvas, kas veicina teritorijas popularizēšanu, vietējo iedzīvotāju kapacitātes stiprināšanu, kopienu sadarbību, jauniešu un mazaizsargāto personu iesaisti.

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī vietu/ objektu sakārtošanai,  kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu.

Piemēram, mūžizglītība, interešu izglītība, kultūras mantojuma  ( materiālā un nemateriālā) saglabāšana, brīvā laika pavadīšanas, sporta pasākumi un nometnes vietējiem iedzīvotājiem u.c. sabiedriskās aktivitātes.

Darbību īstenošanai paredzētie ieguldījumi:

 • Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana
 • Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas, būves atjaunošanas un būves restaurācijas izmaksas
 • Būvmateriālu izmaksas
 • Teritorijas labiekārtošanas izmaksas
 • Mācību izmaksas
 • Ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas
 • Vispārējās izmaksas

 

 

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

SVVA Stratēģiskais mērķis:

M2 Veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā

Rīcība Nr.3

Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai

 

Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs 

95 469,34 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz EUR 50 000,00

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90% * sabiedriskā labuma projekti

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2.1. punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

 

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas  publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, vai paredzēta pašvaldības attīstības programmā. Projekti rada priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu attīstībai.

Piemēram, sporta laukumu izveide, atpūtas zonas, bērnu rotaļu laukumi, brīvdabas vietas izveide pasākumiem, teritorijas labiekārtošana, apgaismojuma izveide, muzeju, kultūras, sociālās aprūpes u.c .veida publiskās infrastruktūras projekti apdzīvotās vietās.

Darbību īstenošanai paredzētie ieguldījumi:                                               

 • Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana
 • Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas, būves atjaunošanas un būves restaurācijas izmaksas
 • Būvmateriālu izmaksas
 • Teritorijas labiekārtošanas izmaksas
 • Vispārējās izmaksas

 

 

 

*Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla stiprināšanas iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijā:

 • Labiekārtotas publiskās teritorijas un uzlabota infrastruktūra;
 • Norādīts kopējais potenciālo pakalpojumu saņēmēju skaits.

 

 

Rezultatīvie rādītāji

 

Atbilstoši  biedrības ““Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai  2015. -2020.gada” attiecas uz Lauku attīstības programmas 2014.-2020.aktivitātes

 19.2.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:

 • Rīcība (R2) Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem 
 • Rīcība (R3) Publiskā infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai 

 

Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (atsauce uz veidlapu B.4.)

Nr.p.k

Rezultātu indikatori - atbilstošie– vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā norādītie sasniedzamie rādītāji

Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas, plānotais rādītāja sasniegšanas termiņš, apraksts (ja nepieciešams)

Mērvienība

Vērtība

1.

Uzlaboti objekti, pamatojoties uz  vietējo  iedzīvotāju vajadzībām

   

Objekta pieejamības raksturojums, apmeklētāju skaits

2.

 Realizēti interešu un mūžizglītības pasākumi

   

Pasākumi x dalībnieki gadā  projekta uzraudzības laikā

3.

Projekta rezultātu tiešie (1.) un netiešie (2.) labuma guvēji

 

 

Piem.(1) iegādātie tērpu, instrumentu skaits +(2) koncertu \pasākumu skaits x dalībnieki\ apmeklētāji

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/08

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

  piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma“ Sporta halles- grīdas seguma nomaiņa” identifikācijas Nr. NNP2017/08 pretendentam SIA BORG, reģ.Nr.41503012572 ,juridiskā adrese Mazā Dārzaiela 5-7, Daugavpils LV-5404 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 39698.38 (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro 38 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 20 .aprīlis