Paziņojums par Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektu nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši novada domes 2013.gada 22.augusta lēmumam Nr.12. §2 tiek organizēta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektu publiskā apspriešana. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritāte un telpiskās attīstības perspektīve turpmākajiem 25 gadiem. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiks novada rīcības un investīciju plāns turpmākajiem 7 gadiem.

Ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektiem laika posmā no š.g. 26.augusta līdz š.g. 23.septembrim var iepazīties Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Zalves pagasta, Mazzalves pagasta un Pilskalnes pagasta pārvaldēs, Neretas novada bibliotēkās kā arī Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par izstrādātajiem projektiem iespējams iesniegt līdz 2013.gada 23.septembrim Neretas novada pašvaldībā, kā arī visās pagastu pārvaldēs. Tos iespējams arī sūtīt pa pastu Neretas novada domei uz adresi Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118 vai arī elektroniski uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Neretas novada pašvaldībā 2013.gada 13.septembrī tiks organizēta Neretas novada pašvaldības plānošanas diena, aicinot visus novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajās apspriedēs un izteikt viedokli par izstrādātajiem priekšlikumiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentos:

  • 10.00 Mazzalves pagasta pārvaldē
  • 12.00 Zalves pagasta pārvaldē
  • 14.00 Pilskalnes pagasta pārvaldē
  • 16.00 Neretas pagasta pārvaldē

 

Aicinām visus iedzīvotājus iesaistīties publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm mūsu novada turpmākajai attīstībai.

 

Kontaktpersona:

Arvīds Kviesis

Novada domes priekšsēdētājs

tālr. 65176187

mob.tālr. 26345400

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3154784
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2474
78576
3154784

Sadarbība