Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei

Neretas novada dome uzsāk Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi, kā to paredz 13.10.2011. likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums", nosakot, ka vietējās pašvaldības līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādi.

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā līdz 2013.gada decembrim, pamatojoties uz Neretas novada domes 22.11.2012. lēmumu „Par Neretas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.11).

Šī plānošanas procesa mērķis ir izstrādāt Neretas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģiju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2013.-2037.gads.

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. Viedokļa izteikšana  un priekšlikumu iesniegšana par Neretas novada ilgtermiņa (līdz 2037.gadam) nākotnes redzējumu;
  2. Piedalīšanās Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pasākumos, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2013.gada 7.janvārim elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefoniski 65176148 vai rakstiski, adresējot to Neretas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā LV-5118, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta pašvaldības laikrakstā „Neretas novada vēstis”.

Neretas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notiks pēc minētā projekta sagatavošanas (saskaņā ar laika grafiku, to plānots organizēt 2013.gada augustā, septembrī), kad tiks organizētas sanāksmes - tikšanās ar iedzīvotājiem.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona un Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītājs ir Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Kviesis.


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728550
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1604
101922
3728550

Sadarbība