Būvvalde

Būvvalde (1)

 

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ir Kokneses novada domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviņu novada domes, Neretas novada domes un Skrīveru novada domes lēmumiem un deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde ir pakļauta Kokneses novada domei.

Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbību reglamentē:

1. nolikums (piev. dokumentu)

2. saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām un maksas pakalpojumiem (piev. dokumentu)

3. būvobjektu pieņemšanas komisija (piev. dokumentu)

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Neretas un Skrīveru novadu teritorijās:

  1. sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus - būvvaldes lēmumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus
  2. izskata, saskaņo un akceptē iesniegtos būvprojektus
  3. izsniedz vai reģistrē būvatļaujas
  4. nozīmē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu
  5. kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.

Struktūrvienības atrašanās adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle – 2.stāvā 21.kabinets (būvvaldes vadītājs – būvinspektors) un 3.stāvā 40.kabinets (arhitekts un teritorijas plānotājs)

Būvvaldes darbinieki:

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Būvvaldes vadītājs

Jans Korols

65133905

29278835

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arhitekte

Gunta Kursīte

65133921

29418418

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teritorijas plānotāja –

lietvede

Laura Kļučina

65133921

26066672

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakss: 65133921

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdiena no 9.00 -12.00 un 13.00 - 17.00

APSTIPRINĀTS

ar Kokneses novada domes

2009.gada 30.decembra lēmumu Nr.4.8.1


 


 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība