Saistošie noteikumi Nr.1/2013 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”

Saistošie noteikumi Nr.1/2013

„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”

 

Izdoti  saskaņā ar likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”16.,17.pantiem

  1. Apstiprināt Neretas  novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetu ieņēmumus saskaņā ar 1.pielikumu 1 9713 86 latu apmērā.
  2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumus saskaņā ar 2.pielikumu 2 144 969 latu apmērā.
  3. Noteikt aizdevuma atmaksu  88233 latu apmērā.
  4. Noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 01.janvāri 269378.00 latu apmērā, uz 2013.gada 31.decembri 23325.00 latu apmērā.
  5.  Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu ieņēmumus saskaņā ar 3.pielikumu 58534.00latu apmērā.
  6. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu izdevumus saskaņā ar 3. pielikumu 74060.00 latu apmērā.
  7. Noteikt Neretas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 01.janvāri 18886.00 latu apmērā, uz 2013.gada 31.decembri 3360.00 latu apmērā.
  8. Noteikt Neretas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu  līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 01.janvāri 12310.00 latu apmērā, uz 2013.gada 31.decembri 4921.00 latu apmērā.

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                        A.Blūms

 

Pielikumus skatīt šeit!


Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 01 Novembris 2016 14:59

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība