Par Neretas novada pašvaldības 2011.gada budžetu

PIELIKUMS Nr.1

(protokols Nr.3 §1)

Saistošie noteikumi Nr.2/2011

 

Neretā

2011.gada 24.februārī

Par Neretas novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Izdoti saskaņā ar LR likuma

“Par pašvaldībām” 46.pantu (17.02.2005. likuma redakcija)

LR likuma “Par pašvaldības budžetiem” 29.pantu

 

 1.sadaļa “Neretas  novada pašvaldības pamatbudžets 2011.gadam”

1. Apstiprināt Neretas  novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetu ieņēmumus saskaņā ar 1.1. pielikumu 1 995 217 latuapmērā.

2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izdevumus saskaņā ar 1.2. pielikumu 2 235 872 latuapmērā.

3. Noteikt aizdevuma atmaksu  47 655 latuapmērā.

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Neretas novada pašvaldības plānoto budžetu 2011.gadam (1.3. pielikums).

 

2.sadaļa “Neretas novada pašvaldības speciālais budžets 2011.gadam”

 

 1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2011.gada speciālo budžetu ieņēmumos saskaņā ar 1.4. pielikumu 63 435 latuapmērā, tai skaitā:

dabas resursu nodokli 2 380 latuapmērā;

ceļu fonds 61 055 latuapmērā.

2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2011.gada speciālo budžetu izdevumos saskaņā ar 1.4. pielikumu 81 732 latuapmērā, tai skaitā:

dabas resursu nodoklis 7380 latu apmērā

ceļu fonds 74352 latu apmērā.

 

Pielikums 1.1 (2011.gada pamatbudžeta ieņēmumi)

Pilikums 1.2 (Pamatbudžeta izdevumi 2011.g.)

Pielikums 1.3 (Paskaidrojuma raksts par Neretas novada pašvaldības plānoto budžetu 2011.gadam)

Pielikums 1.4 (Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2011.g.)


 


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība