Saistošie noteikumi Nr.2/2012 Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam

Apstiprināti

ar 2012.gada 23.februāra

domes lēmumu (protokols Nr.2   .§)

                       

 

Saistošie noteikumi Nr.2/2012

Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam

 

Izdoti  saskaņā ar likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”16.,17.pantiem

 

 

1. Apstiprināt Neretas  novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžetu ieņēmumus saskaņā ar 1.pielikumu 1 788 366 latu apmērā.

2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumus saskaņā ar 2.pielikumu 1 958 707 latu apmērā.

3. Noteikt aizdevuma atmaksu  94 682 latu apmērā.

4. Noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 01.janvāri 396 899 latu apmērā, uz 2012.gada 31.decembri 146 118 latu apmērā.

 5. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu ieņēmumus saskaņā ar 3.pielikumu 50 278 latu apmērā.

6. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu izdevumus saskaņā ar 3. pielikumu 76 213 latu apmērā.

7. Noteikt Neretas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 01.janvāri 31 108 latu apmērā, uz 2012.gada 31.decembri 5 173 latu apmērā.

8. Noteikt Neretas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu  līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 01.janvāri 8558 latu apmērā, uz 2012.gada 31.decembri 8558 latu apmērā.

 

1. pielikums (2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi)

2. pielikums (Pamatbudžeta izdevumi 2012.g.)

3. pielikums (Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2012.g.)

Skaidrojumi par budžetu

 

Domes priekšsēdētājs A.Blūms


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība