Apstiprināts Neretas novada pašvaldības 2012. gada budžets

Neretas novada budžeta prioritātes nemainās, lielāko daļu izdevumu atvēlot kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai, sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai un Eiropas Savienības projektu realizācijai.

Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi šogad plānoti 1,788 miljonu latu apmērā..

Speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi un dabas resursu nodokļa atskaitījumi. Ceļu fondam paredzētie līdzekļi šogad ir ļoti niecīgi- ap 50 tūkstoši latu. Pateicoties tam, ka sniega tīrīšana uz novada ceļiem šoziem nebija jāveic tik bieži, ir ietaupījušies 15 tūkstoši lati no pagājušā gada. Tātad kopumā novads ceļu uzturēšanai šogad varēs atļauties izlietot vien 65 tūkstošus latu.

Neretas novada pašvaldības plānotais finansējums izglītībai sastāda 679 581 latu. Tā ir nauda, kas paredzēta gan pirmskolas izglītības iestāžu, gan pamatskolu un vidusskolas darbību nodrošināšanai, kā arī mērķdotācijas skolotāju algām no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam. Kopā pedagogu algām 8 mēnešos paredzēts tērēt 226 999 latus.

Sociālajai aizsardzībai paredzētais finansējums ir 498 007 lati.. No tiem sociālajiem pabalstiem atvēlēti 123 tūkstoši latu, bet Neretas SAC uzturēšana gadā izmaksās 80 233 latus. Lielākā daļa no šīs naudas ir klientu iemaksas. Neretas novada pašvaldība no sava budžeta SAC funkciju nodrošināšanai finansēs 10 tūkstošus latu. Savukārt Krīzes centra uzturēšana izmaksās 49 586 latus, bet Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai pašvaldība atvēlējusi 34 145 latus. Jāpiebilst, ka Krīzes centra uzturēšanai visa nauda ir piesaistīta no Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem.

Neretas novada domes atalgojumam, tai skaitā Neretas SAC un Sociālā dienesta darbinieku algām, tiks izlietoti 241 333 lati. Nedaudz vairāk tērēs Neretas pagasta pārvalde visu savu iestāžu darbinieku atalgojumam- 263 695 latus. Savukārt Pilskalnes pagasta pārvalde savu darbinieku atalgojumam iztērēs 43 800 latus, Zalves 73 500 latus, bet Mazzalves 139 004 latus.

Atpūtai, kultūrai un sporta pasākumiem pašvaldība šogad ir atvēlējusi 132 598 latus. Šī nauda paredzēta kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeja un sporta speciālistu algām. Tā tiks izlietota arī grāmatu iegādei, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, kā arī pakalpojumiem. Bibliotēku uzturēšanai vislielākos līdzekļus atvēlējusi Zalves pagasta pārvalde- 11 213 latus, bet kultūras nama vajadzībām Neretas pagasta pārvalde- 23 322 latu.

Vides aizsardzības budžetā būs 34,2 tūkstoši latu. Šajā jomā vislielākos līdzekļus šogad no Kohēzijas fonda piesaistīs Neretas pagasta pārvalde savas atkritumu izgāztuves Radiņi rekultivācijai- 20 364 latus..

Novada Komunālo dienestu vajadzībām šogad plānots izlietot 262,4 tūkstošus latu. 54 tūkstoši latu no šīs naudas ir ERAF projekta līdzekļi, kurus paredzēts nomaksāt par ekspluatācijā nodoto Neretas ūdenssaimniecības projektu.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem no novada budžeta atvēlēti 10 000 latu. Savukārt izmaksas Neretas novada domes informatīvajam izdevumam „Neretas novada vēstis” salīdzinot ar pagājušo gadu nav mainījušās un sastāda 1200 latus gadā.

Budžeta izdevumi plānoti ņemot vērā reālās finansu iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada galvenos attīstības uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu varat lasīt mājas lapā www.neretasnovads.lv - budžets.

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 Arvīds Kviesis


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība