Ikmēneša sēdes darba kārtība

Ikmēneša sēdes darba kārtība (2)

Neretas novada Neretas pagastā                                 2017. gada 24. augustā plkst.15.00   

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
 2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
 3. Par pabalstu piešķiršanu
 4. Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 23. februāra sēdes lēmumā Nr.26
 5. Par termiņa pagarināšanu Neretas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanai
 6. Par Mazzalves pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 7. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Viesītes novada pašvaldību (Viesītes mūzikas un mākslas skola)
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
  1. .Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.Z.  par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
  2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.B.  par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
  3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no G.R.  par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
  4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no G.R.  par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
  5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no G.R.  par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
  6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.R.  par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
  7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.S.  par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
  8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no O.S.  par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
 10. Par nekustamo īpašumu – pašvaldības autoceļu “Ābelītes ceļš”, “Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”,  “Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri” posmu nodošanu valstij bez atlīdzības
 11. Par zemes vienības lietošanas mērķi Pilskalnes pagastā
 12. Par zemes vienības lietošanas mērķi Neretas pagastā
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Miezāni”,  kad.apz. 3270 010 0074, Neretas pagastā, Neretas novadā
 14. Par nekustamā īpašuma “Vecupe” Neretas pagastā sadalīšanu.
 15. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
 16. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
 17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
  1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā N.G.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā M.B.
  3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā I.N.

 

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietn.                               A.Miezītis

 

 

Nākamā Neretas novada domes sēde būs 24.augustā plkst. 15.00.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2678966
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4855
138708
2678966

Sadarbība