Neretas novada domes sēde

 

 

 

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Nr.5

 

Neretas novada Neretas pagastā                                                                                                  2017. gada 25. aprīlī                                                                                               

 

DARBA KĀRTĪBA

 

 1. Par Neretas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
 2. Par grozījumiem Neretas novada domes 2013.gada 28.novembra Iepirkumu komisijas nolikumā
 3. Par Neretas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes un  elektronisko iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 4. Par Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu Sporta svētku 2017 nolikuma apstiprināšanu
 5. Par Neretas novada vēlēšanu komisiju
 6. Par piedalīšanos ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/1/001
 7. Par tirdzniecības cenas noteikšanu grāmatai “No Sēlijas pūra…”
 8. Par pabalstu piešķiršanu
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  G.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.G. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  V.Z.par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  I.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  I.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  I.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  J.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  L.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  S.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  E.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  R.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  14. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  15. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  16. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  O.U. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  17. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  M.Š. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  18. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  B.N. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  19. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  G.J. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  20. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  Z.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  21. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  E.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
  22. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  S.R.K. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
 11. Par  Neretas novada domes 2013.gada 24. oktobra lēmuma (protokols Nr. 14, 21.§)  „Par nekustamā īpašuma – zemes gabala D., Pilskalnes pagastā , Neretas novadā, atsavināšanu” atcelšanu
 12. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam  „B.”  Neretas  pagastā
 14. Par nekustamā īpašuma  „U.” Neretas pagastā sadalīšanu
 15. Par nekustamā īpašuma  „S.”  sadalīšanu
 16. Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 23. marta  lēmumā Nr.62 “Par nekustamā īpašuma „Ā.” sadalīšanu”
 17. Par zemes vienību platību precizēšanu
 18. Par  Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
 19. Par adresēm Neretas novada Zalves pagastā
 20. Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
 21. Par  adreses piešķiršanu Neretas novada Pilskalnes pagastā
 22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Z.S.
  2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.F.

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                         A.Kviesis

 

 

 


Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 20 Aprīlis 2017 17:38

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1844118
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4343
114399
1844118

Sadarbība