Izsoles

Izsoles (22)

Par zemes gabalu "Zalve" Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīta Evija Rutka.

2017. gada 15.martā plkst. 10:00 Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību “Kurzemnieki”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700100092- 3,75 ha platībā  un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu32700100114- 7,30 ha platībā nomas tiesību izsole.

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 58,37  (piecdesmit astoņi euro 37 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www. neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

2017.gada 15.martā plkst. 11:00 Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību “Salātīte”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700110091- 4,49 ha platībā nomas tiesību izsole.

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 23,12  (divdesmit trīs euro 12 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www. neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Pie Jaunsētām " Mazzalves pagastā zemes gabala 8,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0391 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2017. gada 16.martā plkst. 10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā – Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 81,84  (astoņdesmit viens euro 84 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv, kā arī Mazzalves pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.15.00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 2 “Vilkupes”, Zalves pagastā, Neretas novadā, Nr. 3296 900 0049 – sākumcena EUR 240.00, nodrošinājums EUR 24.00, izsole 07.04.2017. plkst. 13.00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 1  “Vērtūži 2”, Zalves pagastā, Neretas novadā, Nr. 3296 900 0047, sākumcena EUR 460.00 , nodrošinājums EUR 46.00, izsole 07.04.2017. plkst. 15.30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 16.03.2017. plkst. 16.00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā K. Valdemāra ielā 31 , Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles  noteikumi pieejami ww.pa.gov.lv /izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati 67021300, 67021348, 67021413.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Zalve " Zalves pagastā zemes gabala 4.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32960130104 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2017. gada 27.janvārī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes ēkā „Atpūtas”. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv kā arī Zalves pagasta pārvaldē,”Atpūtas”,Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunķāži 1” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabalu “Jaunķāži 1” Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts Z/S “Ģēģeri”

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Salatite” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabalu “Salatite” Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts Edgars Kamišovs

Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību

  • “Jaunķāži 1”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700030145 - 1,9 ha platībā 
  • “Salatite”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700110091 - 4,49 ha platībā  

nomas tiesību izsole.

 

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lujāni” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala “Lujāni” Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zalve 1” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala “Zalve 1”  Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma (k.n. 32960050075) zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala (k. n. 32960050075) Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Blakus Lapinskim” Zalves pagastā zemes gabala 4.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32960060290 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2016. gada 9. martā plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes ēkā „Atpūtas”. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un drošības nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā -www.neretasnovads.lv kā arī Zalves pagasta pārvaldē, ”Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1548202
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
998
106440
1548202

Sadarbība