Nekustamā īpašuma izsole

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Zalve " Zalves pagastā zemes gabala 4.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32960130104 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2017. gada 27.janvārī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes ēkā „Atpūtas”. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv kā arī Zalves pagasta pārvaldē,”Atpūtas”,Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

Lejupielādēt pielikumus:


Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 09 Janvāris 2017 17:33

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3154784
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2474
78576
3154784

Sadarbība