Nekustamā īpašuma izsole

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Pie Jaunsētām " Mazzalves pagastā zemes gabala 8,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0391 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2017. gada 16.martā plkst. 10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā – Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 81,84  (astoņdesmit viens euro 84 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv, kā arī Mazzalves pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.15.00.

Lejupielādēt pielikumus:


Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 02 Marts 2017 09:11

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4548272
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
858
80308
4548272

Sadarbība