Nekustamā īpašuma izsole "Pīskupi" Pilskalnes pagastā

2017. gada 18.oktobrī plkst. 10:00 Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību “Pīskupi”,Pilskalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 32740050241-2.8 ha platībā  nomas tiesību izsole.

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- 20.16EUR  (divdesmit euro 16 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www. neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Lejupielādēt pielikumus:


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4234322
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
192
103507
4234322

Sadarbība