Izsoles

Izsoles (34)

2015. gada 24. martā plkst. 10.00 Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novads, Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma Draudzības iela 10 kadastra apzīmējums 32740050252  izsole.

 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

 

nosacītā cena - EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši  euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 900.00 (deviņi simti  euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Nekustamais īpašums “Draudzības iela 10-sastāv no zemes gabala 0.2464 ha, dzīvojamās ēkas 113.6 kv.m un palīgēkām 109.3 kv.m

 

Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176480

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 4,Pilskalne, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

2015.gada 30. martā plkst. 11.00, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novada domes sēžu zālē, Neretas novada pašvaldība rīko kustamās mantas - autobusa IVECO DAILY, valsts reģistrācijas Nr. FF2184, pārdošanu izsolē.

 

Izsoles veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 

Autobusa IVECO DAILY nosacītā cena ir EUR 2033,91 (divi tūkstoši trīsdesmit trīs euro, 91 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 203.39 (divi simti trīs euro, 39 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Autobusa raksturojums - IVECO DAILY, krāsa- balta, izlaiduma gads - 1993.gads, odometra rādījums - 413047 km. Autobuss jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta. Autobusu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176232

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, kancelejā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

25.07.2014.

 

Par zemes gabala “Vārpāni”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts SIA “Dicitur, Factum Est”.

2014.gada 11.augustā plkst. 12.00, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novada domes sēžu zālē, Neretas novada pašvaldība rīko kustamās mantas - autobusa IVECO DAILY, valsts reģistrācijas Nr. FF2184, pārdošanu izsolē.

 

Izsoles veids - rakstiska izsole ar lejupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 

Autobusa IVECO DAILY nosacītā cena ir EUR 2542,39 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro, 39 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 254,24 (divi simti piecdesmit četri euro, 24 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Autobusa raksturojums - IVECO DAILY, krāsa - ballta, izlaiduma gads - 1993.gads, odometra rādījums - 413047 km. Autobuss jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta.

 

Autobusu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176232

IZSOLE

 

Neretas novada pašvaldība pārdod izsolē Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo īpašumu -  automašīnas: GAZ, modelis DUK1, GAZ, modelis SAZ3503, PAZ, modelis 32050, MERCEDES BENZ, modelis 0309, VAZ, modelis 21043, GAZ, modelis 3507.

 

Automašīnas ir ir izslēgtas no Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, ar tām aizliegts piedalīties ceļu satiksmē un turpmāk reģistrēt kā transportlīdzekli. Tās var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176148 vai mob.tālr.29189934.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā „Neretas novada vēstis”. Izsoles dalībniekus reģistrē Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, Vispārējā nodaļā  līdz 2014.gada 11.augustam plkst.13.00 Reģistrācijas laiki tiek noteikti darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.15.00

 

Sīkāku informāciju par katru transporta līdzekli skatīt pielikumā (Attachments)

 

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Vārpāni " Pilskalnes pagastā zemes gabala 4.7 ha platība ar kadastra apzīmējumu 32740030035 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 22. jūlijā plkst. 10.00 Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā Nākotnes iela 4

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4234322
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
192
103507
4234322

Sadarbība