Dzīvo vesels Neretas novadā

Dzīvo vesels Neretas novadā (1)

 

   Šī gada 8. jūnijā  Neretas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Dzīvo vesels Neretas novadā ”  Nr.9.2.4.2/16/I/034 īstenošanu .

 Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki,  personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta kopējais  finansējums ir 48582.00 EUR, t.sk. :

  • 85%  Eiropas Sociālā fonda finansējums – 41294.70 EUR
  • 15 % valsts budžeta finansējums -   7287.30 EUR

Šobrīd tiek plānoti iepirkumi un kārtotas formalitātes, lai veiksmīgi uzsāktu projektu. Ar paredzamajiem pasākumiem var iepazīties projekta darba plānā 2017.gadam Neretas novada mājaslapā: http://neretasnovads.lv/index.php/pasvaldiba/projekti/item/3427-uzsakta-projekta-dzivo-vesels-neretas-novada-istenosana-neretas-novada

 

Solvita Bukša

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3182888
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
645
106680
3182888

Sadarbība