Mazzalves pamatskola darbojas ESF projektā “Skola 2030”

2017./2018.mācību gadā Mazzalves pamatskola ir viena no tām 100 Latvijas skolām, kura izvēlēta kā pilotskola jaunā mācību satura aprobācijai, kura domā par to, kā mācīsies mūsu skolēni 2030.gadā. Ne velti projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (nr.8.3.1.1/16/I/002) saīsināti nosaukts par projektu “Skola 2030”.

Līdz šim mazzalvieši apmeklējuši valstī notiekošās intensīvās apmācības visu posmu skolotāju komandām – pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas. Skolu komandas strādā individuāli pie kādas no lietpratības caurvijām. Mazzalvē tiek akcentēta domāšanas un radošuma caurvija. Tās iedzīvināšanā īpaši tiek akcentēta lasītprasmes apguve (ne tikai teksta apzināta lasītprasme, bet arī kartes, diagrammu, shēmu, tabulu, uzziņu teksta u.tml. lasītprasme), jo tā skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzē Mazzalves pamatskolā tiek uzsvērta kā būtiska problēma sekmīgai mācību satura apguvei.

Skolotāji reizi nedēļā pulcējas uz apspriedēm un savstarpēji dalās pieredzē, informē kolēģus par semināros gūtajām atziņām.

Līdz februārim skolu komandas strādā jauno mācību programmu aprobēšanā, izmēģina atsevišķu tematu apguvi pēc jaunajām programmām un gatavo priekšlikumus programmu uzlabošanai.

Darbs projektā ir ļoti intensīvs un dažkārt traucē ikdienas mācību ritmu, bet, domājams, nesīs augļus turpmākajā mācību procesā.

Žanna Miezīte


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3717216
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2609
90588
3717216

Sadarbība