ERAF

ERAF (16)

 

Neretas novada pašvaldība realizēja projektu “Publiskie interneta pieejas punkti Neretas novadā” (Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/057/039).

 

Projekta mērķis – paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvājumiem, elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Projekta darbības laikā izveidoja piecus jaunus un pilnveidoja piecus esošus publiskos interneta pieejas punktus.

Publiskajos interneta pieejas punktos,  projekta realizācijas rezultātā,  pieejami pakalpojumi:

 

 • Neretas novada pašvaldībā (Rīgas iela 1, Nereta) – Wi-Fi +1 dators +daudzfunkcionālā iekārta krāsaina.
 • Saieta nams (Nākotnes iela 4a, Pilskalne)  - Wi-Fi +1 dators + daudzfunkcionālā iekārta krāsaina.
 • Mazzalves pagasta pārvalde (Liepu iela 2, Ērberģe) - Wi-Fi +1 dators + daudzfunkcionālā iekārta.
 • „Pie Sproģu skolas”,(Sproģi,) - Wi-Fi
 • Pie avotiņa („Atvari”, Zalve, ) - Wi-Fi
 • Neretas novada centrālā bibliotēka ( P.Lodziņa iela 1, Nereta) – 1 dators + daudzfunkcionālā iekārta krāsaina.
 • Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka ( Nākotnes iela 4, Pilskalne) – 1 dators.
 • Neretas novada Zalves  pagasta bibliotēka ( „ Atpūtas”, Zalve) – 1 dators.
 • Neretas novada Zalves pagasta Sproģu bibliotēka ( Bērnudārzs -2, Sproģi) – 1 dators.
 • Neretas novada Mazzalves bibliotēka (   Liepu iela 3, Ērberģe)  - 1 dators

Projekta realizācijas termiņš no 2014. gada 21. oktobra līdz 2015. gada 20. maijam.

 

2014. gada 2. decembrī Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde  trīs cilvēku sastāvā un pieaicinātās personas – būvuzraugs, būvdarbu veicējs, autoruzraugs, pasūtītāja pārstāvji, pieņēma ekspluatācijā objektu,  projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada, Neretas ciemā 2.posms” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/117/066.

 

Projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Neretas novada pašvaldība.

 

 

Informāciju sagatavoja Neretas

pagasta pārvaldes vadītājs

Juris Zālītis

2014.gada novembra vidū ir noslēgušies būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada, Neretas ciemā 2.posms” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/117/066.

Ielās, kurās tika veikti būvdarbi pilnībā ir atjaunots asfaltbetona un grants segums. Veikta kanalizācijas un ūdensvada skalošana un dezinfekcija. Saņemts pozitīvs atzinums par dzeramā ūdens kvalitāti.

Uz 2014. gada 18. novembri, 18 privātmājas ir pieslēgušās jaunizbūvētajam ūdensvadam (privātmājas, kurās dzeramais ūdens pieslēgts steidzamības kārtā). Būvniecības tehnika un inventārs ir pilnībā izvests no objekta. Būvnieku pārstāvji novembra mēneša pēdējā nedēļā iesniedz pašvaldībai būvdarbu izpilddokumentāciju.

Pašvaldības pārstāvis šo dokumentāciju nogādā būvvaldē.

Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta decembra sākumā.

Projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Neretas novada pašvaldība.

 

Informāciju sagatavoja Neretas

pagasta pārvaldes vadītājs

Juris Zālītis

alt

Neretas novada pašvaldība 2014. gada 21. oktobrī noslēdza Vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi,” “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana,” “IKT infrastruktūra un pakalpojumi,” “Publisko interneta pieejas punktu attīstība,” “Publiskie interneta pieejas punkti Neretas novadā” īstenošanu (Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/057/039).

Projekta mērķis – paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvājumiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Projekta darbības laikā izveidot piecus jaunus un pilnveidot piecus esošus publiskos interneta pieejas punktus un nodrošināt publicitātes pasākumus.

Projekta termiņš no 2014. gada 21. oktobra līdz 2015. gada 20. maijam.

altaltalt

alt

 

2014. gada 02.07. tika uzsākti būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā 2. posms”. Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/117/066 2014. gada 05.08. CFLA veica pārbaudi par projekta dokumentāciju un projekta realizāciju. Tika saņemts pozitīvs atzinums.

Uz 2014. gada septembra sākumu būvnieki ir apguvuši 65% no finanšu līdzekļiem, kuri projekta ietvaros ir paredzēti ūdens apgādes izbūvei un 53% no finanšu līdzekļiem, kuri paredzēti sadzīves kanalizācijas izbūvei. Kopā, uz 2014. g. 01.09. apgūti 59% finanšu līdzekļi, kuri paredzēti projekta realizācijai.

Uz doto brīdi visi būvdarbi norit pēc iepriekš saskaņotā grafika.

Septembra beigās un oktobra sākumā paredzēts atjaunot asfaltbetona segumus J. Jaunsudrabiņa ielā un Kalēju ielā, kā arī Zaļās zonas sakārtošanu.

Projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Neretas  novada pašvaldība.

 

Informāciju sagatavoja: Neretas pagasta

pārvaldes vadītājs Juris Zālītis   

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem.

 

16.06.2014.

 

„ Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2.posms”.

 

Neretas novada pašvaldība 2014. gada 10. jūnijā noslēgusi līgumu par būvniecības darbiem projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas  ciemā, 2. posms” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/117/066 ar SIA „ Būvenergo A” , reģ. nr. 43603014154.

Šī paša projekta ietvaros 2014. gada 10. jūnijā ir noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu augstāk minētajam projektam ar SIA „ Projekts 3”, reģ. nr. 40003578510 un 2014. gada  3. jūnijā noslēgts līgums par autoruzraudzības veikšanu ar SIA „ Belss”, reģ. nr. 40003237609.

Šo līgumu izpildes laiks paredzēts 6 mēneši no līgumu noslēgšanas dienas.

2. posma projekta ietvaros tiks paplašināts centralizētas ūdensapgādes  un kanalizācijas pakalpojums, izbūvējot ūdens un kanalizācijas tīklus Klusajā un Ziedu ielā, Kalēju ielā no Kalna līdz J. Jaunsudrabiņa ielai, P. Lodziņa ielā no Kalna līdz J. Jaunsudrabiņa ielai un J. Jaunsudrabiņa  ielā no Kalēju līdz P. Lodziņa ielai.

Notekūdeņu un attīrīšana tiks nodrošināta 50 ēkām, kuras pašlaik notekūdeņus uzkrāj izvedamajās bedrēs.

Projektu ”Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2.posms” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un  sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Neretas novada pašvaldība.

 

Informāciju sagatavoja

Juris Zālītis

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs

tālrunis: 65176166;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājaslapa: www.neretasnovads.lv

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

13.02.2014.

 

„ Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2.posms”.

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas  ciemā, 2. posms” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/117/066 ietvaros  izstrādāts tehniskais projekts un akceptēts Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē.

Februāra mēnesī tiks veikta iepirkuma procedūra būvniecības darbiem un būvuzraudzībai.

Projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un  sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Neretas novada pašvaldība.

 

 

Informāciju sagatavoja

Juris Zālītis

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs

tālrunis: 65176166;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājaslapa:   www.neretasnovads.lv

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem.

 

04.09.2013.

 

„ Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2.posms”.

 

Neretas novada pašvaldība 2013. gada 28. augustā parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas  ciemā, 2. posms” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/117/066.

Projekta plānotais realizācijas ilgums- 18 mēneši no vienošanās parakstīšanas datuma.

2. posma projekta ietvaros tiks paplašināts centralizētas ūdensapgādes  un kanalizācijas pakalpojums, izbūvējot ūdens un kanalizācijas tīklus Klusajā un Ziedu ielā, Kalēju ielā no Kalna līdz J. Jaunsudrabiņa ielai, P. Lodziņa ielā no Kalna līdz J. Jaunsudrabiņa ielai un J. Jaunsudrabiņa  ielā no Kalēju līdz P. Lodziņa ielai.

Notekūdeņu un attīrīšana tiks nodrošināta 50 ēkām, kuras pašlaik notekūdeņus uzkrāj izvedamajās bedrēs.

Projektu ”Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2.posms” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un  sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Neretas novada pašvaldība.

 

 

Informāciju sagatavoja

Juris Zālītis

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs

tālrunis: 65176166;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājaslapa:   www.neretasnovads.lv

„Neretas  novada izglītības iestāžu informatizācija”

Neretas  novada dome 2009.gada 22.decembrī noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projektu „Neretas novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu.

(vienošanās Nr.2009/0358/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/553).

Projekta „Neretas novada izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros tika modernizētas sekojošas skolas ar sekojošu aprīkojumu:

 • Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir apgādāta ar 25 stacionārajiem datoriem un 1 lokālo datortīklu;
 • Mazzalves pamatskola  ir apgādāta ar 9 stacionāriem datoriem, 2 portatīvajiem datoriem, 1 multimediju tehnikas komplektu un 1 lokālo datortīklu;
 • Sproģu pamatskola ir  apgādāta ar 2 stacionāriem datoriem, 2 portatīvajiem datoriem, 1 multimediju tehnikas komplektu un 1 lokālo datortīklu.

Projekta „Neretas novada izglītības iestāžu informatizācija” kopējās attiecināmās izmaksas sastādija LVL  38648.93, ko sedza Eiropas reģionālā attīstības fonds.

Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit!

Neretas novada pašvaldība

Informācija par ūdenssaimniecības attīstības projektu Neretas ciemā 2010. gada 6. septembrī Rīgā starp Neretas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums/vienošanās nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/009/001 par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā" realizēšanu. Līgums tika īstenots saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu
"Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā".Ūdensaimniecības attīstības projekta ietvaros Neretas ciemā tika veikti būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 341 661,07 lati, no kuriem 290 411,91 latus finansē Eiropas Savienība, 51 242,16 latu tiek segti no pašvaldības līdzekļiem.
Būvdarbus veica personu apvienība "SIA "Matthai" un „Matthāi BAUUNTERNEHMEN GmbH & Co. KG””.
Būvuzraudzību veica SIA „PRORIS”.
Autoruzraudzību veica SIA „Vides Konsultantu Aģentūra”

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728484
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1538
101856
3728484

Sadarbība