Aktualitātes (Sabiedrība)

Aktualitātes (Sabiedrība) (310)

   Viesītes jaunajā sporta kompleksā 22.jūlijā notika Viesītes Sporta svētki. Tā kā tradicionāli visos sporta svētkos ir arī pludmales volejbola sacensības, uz šo sportisko pasākumu devās arī piecas Neretas pludmales volejbola komandas. Sešu sieviešu komandu konkurencē pārliecinoši, uzvarot visās spēlēs, zelta medaļas izcīnīja Amanda Regute, Kitija Kuzņecova un Anita Kuzņecova, sudrabs - Endijai Kapelei un Diānai Zanei un ceturtajā vietā Alise Vaičulena un Sintija Caune. Divpadsmit vīriešu komandu konkurencē otro vietu izcīnīja Jānis Kārtiņš un Raivis Pauniņš, otrajam pārim Jurim Ignatikam un Imantam Silavam pēc uzvaras pirmajā spēlē diemžēl pietrūka stabilitātes un visas nākamās spēles tikai ar divu punktu deficītu tika zaudētas izškirošajā trešajā setā.

   Kā jau ierasts, paralēli komandu sacensībām visas dienas garumā notika gan individuālās, gan komandu stafetes. Arī šajās sacensībās tika sasniegti augsti rezultāti. Stafetē sievietēm 1.vieta Ilzei Ignatikai, 2.vieta A. Kuzņecovai. Amandai Regutei 1.vieta tāllēkšanā un 3.vieta lodes grūšanā, A. Kuzņecovai 1.vieta lodes grūšanā un 3.vieta tāllēkšanā, Jurim Ignatikam 1.vieta basketbola metienos, komandu stafetēs 1.vieta A. Vaičulenai, Mairim Dzenim, Sandai Zirnītei un Uģim Saleniekam, 2.vieta Amandai Regutei, I. Ignatikai, A. Kuzņecovai, 3.vieta A. Regutei, I. Ignatikai un A. Kuzņecovai.

   Gandarījumu par izcīnītajām medaļām un pozitīvas emocijas var iegūt tikai sportojot un piedaloties dažāda mēroga un nozīmes sportiskajās aktivitātēs. Īpaši priecē tas, ka vecāki ne tikai atbalsta savus bērnus, bet arī aktīvi līdzdarbojas, un kopīgam panākumam ir nenovērtējami pozitīvāka ietekme uz bērna personības veidošanos, savstarpējām attiecībām, vienota  mērķa sasniegšanu.

   Bija īpaši jauka diena ar azartisku savējo atbalstu, prieku, arī sarūgtinājumu, kas dod spēkus nākamajām sacensībām.

 

Imants Silavs

Neretas novada pašvaldība aicina ikvienu novada uzņēmēju iesaistīties ar  idejām un iesniegt savus piedāvājumus 2018.gadā dzimušo jeb Latvijas simtgades bērnu piemiņas lietu vai zīmju izgatavošanā.  Priekšlikumus līdz 1.septembrim sūtiet uz epastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tālr.nr. 65176155

30.jūnijā Biržu domes pārstāvji – mērs Valdemārs Vaļķiūns (Valdemaras Valkiūnas) un projektu vadītāja Jurga Bagomoloviene – viesojās Neretā uz darba grupas sanāksmi, lai ar Neretas pārstāvjiem starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.- 2020.gada programmas projekta Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”)ietvaros apspriestu jau paveiktos darbus, apskatītu Neretas sporta halli un kopīgās diskusijās apspriestu vēl risināmos jautājumus.

Biržu pārstāvji viesojās Neretas sporta hallē, lai novērtētu, kā paveikta  grīdas seguma nomaiņa, kura pieņemšana notika 22. jūnijā. Biržu mērs V.Vaļķiūns pauda gandarījumu gan par paveikto sporta hallē, gan arī izrādīja neviltotu interesi par notiekošo Neretā – apskatīja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, piedalījās nelielā ekskursijā Neretas ev. luterisko baznīcā. Biržu domes priekšsēdētājs laipni aicināja ciemoties arī kaimiņos – doties viesos uz kaimiņvalsti Lietuvu, jo, dzīvojot pierobežā, to iedzīvotājiem ir būtiski uzturēt draudzīgas attiecības.

Ar projekta veiksmīgu īstenošanu Biržu un Neretas pašvaldības cer veicināt ciešāku sadarbību abu valstu pierobežas kopienās, kā arī motivēt, iedrošināt un veicināt ciešāku saikni starp iedzīvotājiem, aicināt iesaistīties visas iedzīvotāju grupas fiziskajās aktivitātēs, kā arī piedalīties sociālajās aktivitātēs.

 

Daiga Meldere

22. jūnijā, piedaloties Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes būvinspektorei Silvijai Spriņģei, SIA “Pro Laurus” pārstāvjiem, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai un direktores vietniecei izglītības jomā Viktorijai Trukšai, direktores vietniecei saimniecības jautājumos Irēnai Sīmanei, Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim un izpilddirektoram Rolandam Klibiķim, kā arī “La Consult “ pārstāvei Līgai Koržeņevskai tika pieņemti Neretas sporta halles grīda seguma uzklāšanas un labiekārtošanas darbi.

Būvinspektore S.Spriņģe pauda atzinību par paveikto un atzina, ka darbi paveikti korekti.

Projekts tiek īstenots starpvalstu programmas Interreg V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020.gada programmas projektā Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities” (”Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”). Tas paredz ciešākas sadarbības veidošanu starp Latviju un Lietuvu un panākt vienmērīgu abu kaimiņvalstu robežas reģionālo attīstību sociālajā, ekonomiskajā un kultūras jomā. Projekta kopējais finansējums ir 199 897,75 eiro, Neretas novada finansējuma daļa tajā ir 77 532,14 eiro.

Biržu pašvaldība projekta ietvaros cels skeitparku. Patlaban projekta sadarbības partnera pašvaldībā notiek iepirkuma process.

 

Daiga Meldere

Fonds „1836” 2015. gadā ir sācis realizēt Latvijas simtgades projektu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”, kura mērķis ir kopā ar pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem izveidot tūrisma „1836” ceļu gājējiem, velosipēdistiem, motociklistiem un autobraucējiem līdz 2018. gada 21. jūnijam. Projekta laikā tiks izveidots ceļš ar tā tuvumā esošajiem tūrisma objektiem un naktsmītnēm – „Naktenēm”, kas tiks apkopots ceļvedī „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”. Plānots, ka pēc ceļveža izveides katrs individuāli, kopā ar ģimenēm un draugiem varēs apceļot Latvijas pierobežu, iepazīstot Latvijas pierobežas kultūrvēsturiskās vērtības.

Lai to realizētu, 15.jūlijā sākās pārgājiens pa Neretas novada pierobežu. 93 gājēji no visas Latvijas pulcējās Ērberģes muižā, kur tikās ar Zilo dāmu, muižkungu baronu fon Hānu un muižas dāmām, nedaudz ieskatījās muižas leģendās, apskatīja Mazzalves pamatskolu un izteica daudz komplimentu par muižas – skolas sakoptību un viesmīlību.

Pabrokastojuši Ērberģes muižā, sadziedājušies un sapazinušies, pārgājiena dalībnieki devās ceļā uz “Zemturiem”, kur viņus laivu piestātnē laipni sagaidīja Agrīte un Jānis Kanopi. Sarūpētais dzēriens un pupas nu garšoja lieliski. Arī neapēstās brokastmaizītes tika notiesātas. Bērni un arī pieaugušie labprāt pabradāja pa pārplūdušo Mēmeli, atpūtās un devās ceļā uz Medņu krogu, pa ceļam apskatot arī Mēmeles dzirnavas, kur saimnieko Veinbergu ģimene.

Sirsnīga un īsti krodzinieciska sagaidīšana bija Medņu krogā. Pārgājiena dalībnieki tika uzcienāti ar kādu graķīti, un visi mielojās ar garšīgu zupu. Kroga dārzā visi ar aizrautību un patiesu ieinteresētību noklausījās saimnieces Lūcijas Ķuzānes interesanto un sirsnīgo stāstījumu par kroga vēsturi un nākotnes iecerēm.

Apskatījuši kādreiz varenās un lepnās Gricgales muižas paliekas, ceļotāji tālāk devās līdz nakšņošanas vietai – bijušajai Pilskalnes pamatskolai. Šo ceļa posmu veica arī pasākuma vecākais dalībnieks - 83 gadu vecumu sasniegušais zemessardzes veterāns Dailis Rijnieks. Pēc iekārtošanās, peldes vietējā dīķītī, pārsteigums – visiem gājējiem Pilskalnes saimnieces pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes vadībā… sacepušas pankūkas. Tādu našķošanos, kurā tika apēsti pankūku kalni, Latvijas apceļotāji teicās vēl neesot baudījuši. Tad sirsnīga un draudzīga sadziedāšanās pie ugunskura kopā ar pilskalniešiem līdz rīta gaismai.

Pārgulējuši ap ugunskuru saceltajās teltīs vai skolas sporta zālē, pārgājiena dalībnieki devās uz Pilkalnes muižu. Tur saimnieces Irmas Tomsones sarūpētie pīrādziņi un plūškoka dzēriens un tēja bija īsti laikā. Gājēji ar interesi noklausījās Valda Tomsona stāstījumu par muižas iekārtošanu, par īpašo plauktu kalti, par Monas Lizas gleznu izstāžu zāles pagrabā, par iespējām Latvijas apceļotājiem apmesties Pilkalnes muižā, baudīt pirtiņu pašā robežupītes Neretiņas krastā un Irmas gardās maltītes.

Tālāk ceļš vijās uz Neretu. Lietus, kurš negaidīti sākās, tika veiksmīgi pārlaists Neretas ev. luteriskajā baznīcā, klausoties draudzes locekļa Jura Naroga ieskatā par baznīcas vēsturi un sadarbību ar ārzemju partneriem. Īpaši ceļotāji bija sajūsmā par mazajām gidēm, kuras vadīja ekskursiju baznīcas tornī. Paldies skolotājai Ditai Pavlovičai par meiteņu sagatavošanu gidošanai!

Tad gājiens turpinājās uz Ķišku kapsētu, lai kopā ar skolotāju, novadpētnieci Egiju Apiņu atcerētos notikumus “Baltajā grāmatā”, nelielā piemiņas brīdī pabūtu pie Jaunsudrabiņa dzimtas kapa.

Un tad ceļš uz “Riekstiņiem”, kur visus sagaidīja “Riekstiņu” saimniece Ilze Līduma. Pārgājiena dalībnieki kopā ar viņu apskatīja ekspozīciju par gleznotāju, rakstnieku un dzejnieku Jāni Jaunsudrabiņu, apskatīja fotogrāfiju izstādi un mielojās ar “Riekstiņu” tradicionālo cienastu – pupiņām.

Noslēgumā visi ceļotāji kopā ar neretiešiem Neretā parkā uzstādīja 1836 īpašo stabu, kas būs kā ceļazīme Latvijas apceļotājiem. Pie pievilcīgā vides objekta, uzrunājot klātesošos, Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis teica: “Pateicos visiem šī pasākuma organizatoriem un dalībniekiem. Mēs esam gandarīti par šo Latvijas apceļošanas ideju, jo tā saliedē ļaudis, stiprina patriotisma jūtas un ļauj pamatīgāk iepazīt mūsu brīnišķīgo tēvzemi. Mēs esam lepni, ka šī tūrisma taka ved caur Neretas novadu un mūsu parku tagad rotās piemiņas zīme mūsu Latvijai.”

Vakarā pulksten 18.36 Neretas Dzirnavu saliņā visi pulcējās uz fonda “1836” koncertu, kas allaž katrā novadā, ko apceļo pārgājiena dalībnieki, noslēdz divu dienu gājienu.

Pārgājiens pa Neretas novada pierobežu Latvijas apceļotājiem likās interesants un sirsnīgs. Par atbalstu pārgājiena organizēšanā īpašu paldies gribu teikt visiem, kuri uzņēma gājējus, sarūpēja ēdienu un sirsnīgu sagaidīšanu. Ceru, ka arvien vairāk Latvijas un ārzemju tūristu mūsu novadu sauks par viesmīlīgo Leišmalīti.

Pārgājiena organizatore Neretas novadā Žanna Miezīte

16.jūlijā ar fonda “1836” iedvesmotu koncertu tika atklāta atjaunotā Neretas estrāde, kas pēc rekonstrukcijas ir ieguvusi zaļi dzeltenus toņus. Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis uzrunā kuplā skaitā sanākušajai publikai pauda gandarījumu par paveikto darbu, jo, kā atzina mērs :“Brīvdabas estrāde pašvaldībai dod zināmas priekšrocības. Varam sarīkot lielākus pasākumus un piesaistīt daudz apmeklētāju. Jau nākamgad  pie sevis uzņemsim tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā”, un vēlāk arī Aizkraukles reģiona skolēnu dziesmu un deju svētkus”.  Arvīds Kviesis un Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis  kopīgi iededza ugunskuru, kas liesmoja visu pasākuma laiku,

 Šajā dienā arī fonda “1836” pārstāvji noslēdza Latvijas apceļošanas Neretas posmu, tāpēc notika dubulta svinēšana – fonda “1836” pārstāvji plkst. 18.36 sāka muzicēšanu (1836 simbolizē Latvijas robežas garumu kilometros), vienlaikus arī sveicot novada iedzīvotājus ar atjaunoto estrādi. Savukārt Neretas novada domes priekšsēdētājs  Arvīds Kviesis, sveicot fonda “1836” rīkotā pasākuma dalībniekus, teica: “Par godu mūsu valsts lielajai jubilejai tiek atdzīvināta tūrisma taka - 1836 km garais ceļš gar Latvijas robežu. Divu dienu pārgājienā pa mūsu novada teritoriju tika apceļota Leišmalīte 45 kilometru garumā. Pārgājiena dalībnieki iepazinās ar Neretas novada kultūrvēsturiskajiem objektiem, mūsu skaisto dabu un, domāju, pilnībā izbaudīja Sēlijas garšu. Neretas parkā uzstādītā piemiņas zīme būs pievilcīgs apskates objekts Latvijas apceļotājiem, bet šī vieta būs īsti piemērota patriotisku pasākumu rīkošanai”.

 Koncertā uzstājās  mūziķis Lauris Valters, fonda 1836 vadītājs, dziesminieks Enriko Plivčs un Ādažu vīru vokālais ansamblis Gunāra Freidenfelda vadībā. Muzikālo daļu kuplināja arī pašdarbības deju kolektīvi – vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Sēļi”,(vadītāja Inita Kalniņa), sieviešu vokālais ansamblis “Kadence”(vadītāja Sintija Leimane), Neretas novada jauktais koris “Nirica”(diriģents Mārtiņš Kalējs, kormeistare Anita Šolmane), košās, krāsainās netradicionālo deju kopas “Mozaīka” dejotājas (vadītāja Dzintra Noreika), amatierteātris "Tradare" (vadītāja Silvija Lisovska) un Mazzalves dziedātāju kopa (muzikālā vadītāja Kristīne Ozoliņa).

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gada apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros Neretas pagastā ir atjaunota brīvdabas estrāde. Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis stāsta, ka ne vien rekonstruēta Neretas estrāde, bet arī uzstādīti jauni soli 720 sēdvietām, iesēts zālājs skatuves zonā, pie skatuves apzaļumota teritorija, tika aizbērta milzīga bedre zem vecās skatuves grīdas,  tāpat tika uzstādītas jaunas skaņu barjeras, estrādes kreisajā un labajā pusē ir nobruģēti pakāpieni, 28m garumā uzstādītas lietus novadīšanas teknes, kā arī tika veikta saliņas tilta izturības palielināšana. Par pašvaldības finansējumu estrādē izbūvēti koru podesti, novietoti divi jauni cinkoti elektroapgaismes stabi, ierakts 75m elektrokabeļa un demontēta esošā gaisa vada līnija, kā arī uz skatuves uzstādīts elektrosadales skapis, kura līdz šim tur nebija.  

Atjaunotā Neretas estrāde nestāvēs dīkā – tajā pēc rekonstrukcijas notiks pirmās izrādes. 30. jūlijā uzstāsies Daudzevas amatierteātris ar Andreja Upīša “Atraitnes vīru” un  23.jūlijā būs skatāma izrāde bērniem “Smurfiņi un meža olimpiāde”.

Daiga Meldere

2017.gada maija beigās Latvijas teritorijā projekta "Dabas skaitīšana" jeb "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" ietvaros uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana ar mērķi iegūt zinātniski pamatotu un detalizētu informāciju par dabas vērtībām Latvijā - gan valsts un pašvaldību, gan privātajās zemēs.

Atsaucoties uz ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodikas (apstiprināta ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda 22.07.2016. rīkojumu Nr.. 188: https://www.daba.gov.lv/upload/file/doc/biotopi_met_160722.pdf)punktu 6.3.3., kas nosaka pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanas kārtību, pielikumā pieejams ES nozīmes aizsargājamo biotopu apsekošanas kartogrāfiskais materiāls.

Rīt, 19.jūlijā, no plkst.16:00 līdz 18:00 ASV Gaisa spēku kaujas brigādes ‘Fēnikss’ vienības helikopteri, kas Latvijā atrodas ASV vadītās mācību operācijas “Atlantic Resolve” ietvaros, Latvijas gaisa telpā, virzienā no Lielvārdes uz Daugavpili un atpakaļ, veiks zemos lidojumus.

Zemie lidojumi tiek veikti starptautisko pretgaisa aizsardzības mācību “Tobruq Legacy 2017” ietvaros, ar mērķi pilnveidot mācību dalībvalstu bruņoto spēku savstarpējo sadarbību un savietojamību, pildot uzdevumus daudznacionālā vidē. Tāpat zemie lidojumi ir nepieciešami, lai uzturētu un stiprinātu vienības kaujas spējas un militāro gaisa kuģu pilotu profesionālo kvalifikāciju.

Par zemo lidojumu norisi Aizsardzības ministrija jau ir informējusi tās pašvaldības, virs kuru teritorijas atrodas zemo lidojumu zonas. Aizsardzības ministrija uzsver, ka gan zemie lidojumi, gan vispārējās un operacionālās gaisa satiksmes lidojumi, Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.

Zemos lidojumus, kas ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru – lidojumi,  Latvijas gaisa telpā helikopteri veic ne zemāk par 15 metriem virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no lidojuma maršruta.

Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā veic noteiktā gaisa telpas struktūras elementā jeb zemo lidojumu zonā (EVR) un diennakts gaišajā laikā, tos uzsākot ne agrāk kā plkst.08:00 un pabeidzot ne vēlāk kā plkst.18:00 pēc vietējā laika.

Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas 2014.gada pavasarī un agresijas Ukrainas austrumos ASV sāka mācību operāciju „Atlantic Resolve”. Operācijas mērķis ir apliecināt ASV nepārtraukto ieguldījumu NATO dalībvalstu kolektīvajā drošībā, veicinot mieru un stabilitāti Baltijas valstīs un Polijā.

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2219260
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2523
136954
2219260

Sadarbība