Aktualitātes (Sabiedrība)

Aktualitātes (Sabiedrība) (404)

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ( SIVA) mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

2017.gada 23.novembrī plkst.11.00  Sproģu saieta namā

tiek organizēta   informatīva  tikšanās ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Daugavpils atbalsta punkta koordinatori Silviju Sproģi.

Tikšanās laikā notiks prezentācija par SIVA sniegtajiem pakalpojumiem gan Jūrmalā, gan atbalsta punktā Daugavpilī, sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī būs pieejami informatīvie materiāli.

Uz tikšanos tiek aicinātas Neretas novada personas ar invaliditāti ( jo īpaši personas ar invaliditāti , kurām ir piešķirts asistenta pakalpojums pašvaldībā) ,  valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, izglītības iestāžu pārstāvji un citi interesenti.

Apmeklējiet  informatīvo tikšanos, lai uzzinātu, ko SIVA piedāvā un kādus pakalpojumus varat izmantot tieši jūs.

Interesentus   no Neretas pagasta, kuri  vēlas apmeklēt tikšanos  Sproģu saieta namā , bet pašiem nav transporta iespēju , lūdzu,  sazināties ar sociālo darbinieku Aldi Ozarski  pa mobilo tālruni  28736654, lai būtu iespēja organizēti  izmantot  Zalves  autobusa pakalpojumus plkst. 10.30 no tirgus laukuma.

Informāciju ievietoja Sociālā dienesta vadītāja  Iveta Arāja

Labklājības ministrija, kas iniciējusi kampaņu “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”, aicina visas Latvijas ģimenes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un citas organizācijas, kā arī uzņēmumus 10.decembrī piedalīties akcijā, iedibinot jaunu tradīciju – svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā sirsnīgi un interesanti.

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā projekta ietvaros tiek organizēta akcija "Maziem mirkļiem ir liela nozīme", kura norisināsies 10. decembrī. Ar šo akciju kampaņas organizatori vēlas iedibināt jaunu tradīciju - svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā, mudinot vecākus veltīt kaut pavisam nedaudz vairāk laika kopā ar saviem bērniem. Akcijā ar savu iniciatīvu organizēt ģimenes dienu tiek mudināti piedalīties arī visas Latvijas nevalstiskās
organizācijas, skolas, pašvaldības un uzņēmēji. Katrs kampaņas atbalstītājs ar savu ideju un ieceri var dalīties to ievietojot kampaņas "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" Facebook lapā un akcijas dienā dalīties ar kopīgo aktivitāšu bildēm sociālajos tīklos, pievienojot tām tēmturi #mirklimirnozime.
Akcijas "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" aktivitātes var veikt dažādi,piemēram, kopīgi pagatavojot pusdienas, sarīkojot spēļu pēcpusdienu,aizbraucot uz tuvāko pastaigu taku, parku vai dodoties pastaigā gar jūru. Ikvienam kopīgi pavadītam mirklim ir nozīme.
Saturiski daudzveidīgās kampaņas klipi pauž - lai būtu kopā, laika daudznevajag, jo arī mazi mirkļi nozīmē ļoti daudz. Sociālās kampaņas ietvaros ir izstrādāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem. Šo informatīvo e-bukletu var lejupielādēt:
https://goo.gl/quz9k4.

Kampaņas klipus var noskatīties šeit:
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/157279101532751/
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/159114784682516/
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/159443634649631/

Sociālie tīkli:
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime
https://www.draugiem.lv/mirklimirnozime/

 

Par nozīmīgu ieguldījumu  Neretas novada kultūras, izglītības, medicīnas, pašvaldības darbā, saimnieciskās, sabiedriskās vai citās darbības jomās Neretas novada dome Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā ceremonijā 18. novembrī  plkst. 11.00 Neretas kultūras namā pasniegs domes Goda rakstu šādiem Neretas novada iedzīvotājiem:

 

Irēnai Maršantei – par apzinīgu un godprātīgu darbu Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā;

Ritai Kokinai – par godprātīgu darbu Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā un ieguldījumu novada izglītības attīstībā;

Andrim Dzenovskim – par ilggadēju un apzinīgu darbu PII “Ziediņš”;

Lienei Ozarskai – par ilggadēju un godprātīgu darbu PII “Ziediņš”;

Valērijai Ķibildei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu sociālās aprūpes jomā;

Edītei Zālītei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu medicīnā;

Raimondam un Aijai Leišiem – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;

Jautrītei Dobrjai – par ieguldījumu NVO darbā un mākslinieciskajā pašdarbībā Mazzalves pagastā;

Silvijai Ivanovai – par ilggadēju radošu pedagoģisko darbu un augstiem sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā Mazzalves pamatskolā;

Eduardam Līcim – par ieguldījumu lauksaimniecībā;

Veltai Balodei – par labdarību beznosacījumu cilvēkmīlestībā;

Ainai Vadzītei – par ilggadēju ieguldījumu pašvaldības darbā;

Ilgai Babrovai – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;

Ingai Jermušai – par augstu atbildības sajūtu un profesionālu attieksmi bāriņtiesas darbā;

Mārītei Grigānei –  par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu pozitīvas sadarbības veidošanā ar Neretas novada pašvaldību un tās institūcijām.

 

 

Lai pasargātu dzīvojamās mājas ūdensvadus un kanalizācijas sistēmas no aizsalšanas, kā arī, cienot savus kaimiņus, lūdzam nodrošināt dzīvokļu apsildīšanu.

Neretas pagasta pārvalde lūdz: visus dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, kuri dzīvo pagasta Komunālās nodaļas apsaimniekotajos dzīvokļos, iestājoties vēsākam laikam, nodrošināt apkuri savos dzīvokļos.

Rūpēties par kāpņu telpu, logu un durvju aizvēršanu, kā arī citiem pasākumiem, lai novērstu komunikāciju bojājumus un avārijas.

 

Neretas pagasta Komunālā nodaļa

Zemessardzes 55. kājnieku bataljo­na komandieris pulkvežleitnants Ingus Manfelds informē, ka 18. un 19.novembrī Neretā notiks karavīru mācības.

18.novembris

 1.  10:00 – mācību atklāšana un mācību dalībnieku parāde

9:30 – vienības ieradušās tirgus laukumā

9:45 – vienības nostājušāsmācību atklāšanai

10:00 – ziņojums mācību vadītājam

10:01 – mācību vadītāja uzruna

10:05 – Neretas novada pašvaldības vadītāja uzruna

10:10 citu viesu uzrunas

10:15 – kapelāna uzruna

10:20 – valsts himnas atskaņošana

10:25 – parādes maršs

10:30 – vienības dodas uz mācību vietu ierīkošanu

11:00 – 12:30 – būs iespējams apskatīt tehnikas vienību statisko demonstrēšanu laukumā pie vidusskolas

 1. No 11:00 – 18:00 – mācību vietu ierīkošana un sagatavošanās 19.novembra aktīvajai mācību fāzei
 • Intensīva salūtmunīcijas un imitācijas līdzekļu pielietošana nav paredzēta. Darbs pārsvarā notiks pie pozīciju ierīkošanas.
 • Uzņēmējs ir piekritis piegādāt smilti pozīciju veidošanai uz norādīto
 • Neretas iedzīvotāju iesaiste ir paredzēta pozīciju izbūvē gan no maisiem, gan arī ierakumu rakšanā, mācību mīnu lauka veidošanā vai inženieršķēršļa veidošanā un ievainoto transportēšanā (atkarībā no iedzīvotāju intereses tiks piedāvāta arī cita veida iesaiste).
 • Līdz ar tumsas iestāšanos plānots visus iesaistītos pabarot ar lauka virtuvē vārītu putru un tēju (Neretas pašvaldība sedz tiešos izdevumus).
 1. No 18:00 – 6:00 – nakts režīms.
 • Plānots nosacītā pretinieka desants ar helikopteru.
 • Salūtmunīcijas, imitācijas līdzekļu un apgaismes līdzekļu lietošana.
 • Pēc nakts kaujas paredzēta rutīna līdz rīta gaismai.

 

19.novembris

1. Intensīva kaujas diena

 • Tiks izmantota salūtmunīcija un imitācijas līdzekļi.
 • Tiks ieviesti lokāli satiksmes ierobežojumi uz laiku, kamēr notiks kaujas situācijas izspēle.
 • Būs ierobežota pārvietošanās iespēja pa parku pie vidusskolas.
 • Pēcpusdienā mācību noslēgums un vietu sakopšana. Nekādas būtiskas neērtības Neretas iedzīvotājiem tas neradīs.

2. 19.novembrī būs iespēja vērot kaujas situācijas izspēli Neretā no droša attāluma

3. 18.un 19.novembrī var būt paaugstināts trokšņa līmenis, kā arī pastiprināta autotransporta kustība pa koplietošanas ceļiem.

4.Lūgums iedzīvotājiem nesatraukties par liela karavīru skaita atrašanos Neretā un par visiem aizdomīgajiem gadījumiem informēt VP iecirkni.

Sestdien, 11. novembrī, plkst. 15:30 Mazzalves pamatskolas kamīnzālē tiks demonstrēta Nacionālā kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" otrā filma - režisores Ilonas Brūveres dokumentālā spēlfilma "IEVAINOTAIS JĀTNIEKS". Ieeja - bezmaksas.