Aktualitātes (Sabiedrība)

Aktualitātes (Sabiedrība) (352)

14. septembrī, spītējot vēsajam laikam un brāzmainajam vējam, Sēlijas sešu  novadu – Neretas, Ilūkstes, Aknīstes, Jēkabpils, Jaunjelgavas un Viesītes – komandas pulcējās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pagalmā, lai kopīgi sportotu un sacenstos Sēlijas skolēnu sporta svētkos. Šo sacensību mērķis ir veicināt Sēlijas novadu bērnu un jauniešu interesi par sportiskām aktivitātēm, veicināt veselīgu dzīvesveidu, kā arī stiprināt draudzības saites ar kaimiņu novadu jauniešiem un sekmēt Sēlijas novadu sporta tradīciju veidošanos.

Jau otro gadu pēc kārtas Neretas skolēnu komanda sacensībās kopvērtējumā ieguva augstāko vērtējumu un 1. vietu (9 punkti kopsummā; jo mazāk punktu, jo augstāks vērtējums). 2. vietu ieguva Viesītes skolēni ar 12 punktiem, savukārt 3. vietas ieguvēji – Jēkabpils sportisti (18 punkti).

Sporta svētki sākās ar ekstrēmo sporta veidu cienītāju paraugdemonstrējumiem BMX sportista Dāvja Dudeļa vadībā Neretas skeitparkā. Skolēnu sajūsmas saucienu pavadīti un atbalstīti, sportisti ar skrituļslidām, skrituļdēli un velosipēdu demonstrēja dažādus sarežģītus trikus.

Pēc tam skolēni paši  devās uz stadionu, lai piedalītos stafetē, spēlētu tautas bumbu un strītbolu, kā arī sacenstos vairākās individuālajās disciplīnās – šautriņu mešanā mērķī, līdzsvara noturēšanā, hanteļu noturēšanā (rokas sānis), konfekšu makšķerēšanā un basketbola soda metienos.

Komandu sporta veidos 4. - 5. klašu grupā mūsējie stafetē izcīnīja 1.vietu, tautas bumbā 6.-7.klašu grupā – 2.vietu, stafetē 8.- 9.klase ieguva 2.vietu un strītbolā vidusskolēniem – 3. vieta, kas kopsummā novadu komandu vērtējumā deva teicamu rezultātu – 1. vietu.

Labi rezultāti mūsu komandai bija arī individuālajās disciplīnās. Šautriņu mešanā mērķī 4.-5.klašu grupā zēniem 2. vietu ieguva Kaspars Vasiļjevs, savukārt meitenēm šajā vecuma grupā visveiksmīgākā bija Zanda Zariņa, kas uzvarēja šautriņu mešanā. 6.-7. klašu grupā Neretas sportisti ieguva pirmās divas vietas – Mareks Dobrovoļskis ieguva 2.vietu un Ervīns Uzāns bija uzvarētājs savā vecuma grupā. 3. vietu 6.-7.klašu grupā meitenēm šautriņu mešanā ieguva Amanda Regute. 8.-9.klašu  grupā visveiksmīgākās bija Marta Ragele, kas ieguva 2.vietu, un Monta Apeināne – 3.vietas ieguvēja. Savukārt šautriņu mešanā vidusskolēniem pjedestālu aizņēma tikai Neretas novada sportisti – 1. vietu izcīnīja Aivis Podžuks, 2. – Kristers Spriņģis un  3. – Artūrs Zastupņevičs. Savukārt no vidusskolniecēm visveiksmīgākās izrādījās Edīte Grigalovičina (1. vieta) un Samanta Šidla (3.vieta).

Hanteļu noturēšanā (rokas sānis) (grupa 6.kl. un jaunāki) no Neretas novada komandas visvairāk veicās Rūdolfam Ivanovam, kas ieguva 3.vietu.Šajā pašā vecuma grupā meitenēm pirmo vietu izcīnīja Amanda Regute. 7.-9.klašu  grupā 2. vieta Kristapam Blūmam. Vidusskolēniem pirmās divas vietas ieguva neretieši – attiecīgi 1.vietu Henriks Pupels un 2. – Kristers Spriņģis. No vidusskolniecēm – 3. vieta Guntai Ugarenko.

Konfekšu makšķerēšanā 4.-5.klašu grupā 2.vieta Robertam Zariņam un 3. – Danielam Mikam Andersonam. Meitenēm šajā vecumā grupā uzvara jeb 1. vieta – Zandai Zariņai un 2.  – Ingunai Saknei. 6.-7.klašu grupā pirmā vieta Markusam Kazakam. Meitenēm – 2. vieta Endijai Kapelei , savukārt 1. – Amandai Regutei. 8.-9.klašu grupā uzvarēja trīs Neretas komandas pārstāvji – Dāvids Laumanis (1.vieta), Edijs Guoģis (2.vieta), Alens Tomass Griškevičs (3. vieta). Meitenēm šajā grupā visveiksmīgākā  bija Monta Apeināne, kas ieguva 3. vietu. Vidusskolēniem zēniem – Matīsam Kupcim 1. vieta, savukārt Artūram Zastupņevičam – 3. vieta. Meitenēm: Guntai Ugarenko - 1. vieta, Samantai Mikalkevičai – 2. vieta, Edītei Grigalovičinai – 3. vieta.

Basketbola soda metienos 4.-5. klašu grupā meitenēm  Zandai Zariņai 1. vieta, savukārt zēniem – Raulam Saknem 1. vieta un Robertam Zariņam 3. vieta. 6.-7.klašu grupā meitenēm 2. vietā – Endija Kapele, savukārt 3.  – Amanda Regute. 8.-9.klašu grupā Dāvidam Laumanim – 2. vieta, no meitenēm Edītei Grigalovičinai -  3. vieta. Vidusskolēnu sacensībā soda metienos puišiem visprecīzākais bija Pēteris Pavlovičs, kas ieguva 1. vietu.

Līdzsvara noturēšanā zēniem 6.klasēm 1. vieta Laurim Ozolam un 2. – Kasparam Vasiļjevam, meitenēm – Zanda Zariņa izcīnīja 1. vietu, savukārt Endija Kapele – 3. 7.-9. klašu grupā 2. vieta Dāvidam Laumanim un 3. – Reinim Zariņam. Meitenēm šajā vecumā grupā uzvarētājas bija trīs neretietes – Marta Ragele (1. vieta), Līva Marta Klibiķe (2. vieta), Linda Ance Ansviesule (3. vieta). Vidusskolēnu grupā puišiem 1. vietu ieguva Matīss Kupcis, savukārt 3. vietā ierindojās Pēteris Pavlovičs. Meitenēm 3. vietu izcīnīja Edīte Grigalovičina.

Lielais uzvarētāju kauss atkal nonācis neretiešu rokās, savukārt nākamos sporta svētkus skolēniem 2018. gadā organizēs 2. vietas ieguvēji – Viesītes komanda. Veiksmi un labus rezultātus sportistiem! Uz tikšanos nākamgad Viesītē!

KOPVĒRTĒJUMA TABULA

Sēlijas novada skolēnu Sporta svētku 2017

sacensībām

Neretas pagasts, 14.09. 2017.

N.P.K.

Komanda

4.-5.kl.

stafete

6.-7.kl.

tautas

bumba

8.-9.kl.

stafete

V.-sk.

strītbols

Aplis

Punkti

Vieta

1.

JĒKABPILS

4.

5.

3.

4.

2.

18

3.

2.

NERETA

1.

2.

2.

3.

1.

9

1.

3.

VIESĪTE

2.

4.

1.

1.

4.

12.

2.

4.

AKNĪSTE

6.

1.

5.

6.

3.

21

4.

5.

ILŪKSTE

5.

3.

6.

2.

6.

22

5.

6.

JAUNJELGAVA

3.

6.

4.

5.

5.

2.

6.

 

 

Daiga Meldere

 

 

14. septembrī Eiropas Padomes Vietējo un Reģionālo pašvaldību kongresa  (CLRAE) monitoringa delegācija ieradās Neretas novada pašvaldībā, lai vērtētu vietējo demokrātiju, ņemot vērā Latvijas saistības saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu, ko Latvija ir ratificējusi 1996.gadā. Balstoties uz vizītes rezultātiem,  Kongresa pārstāvji sagatavos ziņojumu ar rekomendācijām par vietējo demokrātiju Latvijā.

Kongresa delegāciju pārstāvēja Ksavjērs Kadorē (Xavier Cadoret) (Monitoringa komitejas loceklis un Francijas pilsētas Saint –Gerand-le Puy mērs),  Marks Kūls (Marc Cools) (Monitoringa komisijas loceklis un Beļģijas pilsētas Uccle mēra vietnieks), Stefānija Puarē (Stephanie Poirel) (Monitoringa komisijas sekretāre) un Eindžels Moreno (Angel Moreno) (Neatkarīgo ekspertu grupas priekšsēdētājs).

Kongresa delegācijas interešu lokā bija jautājumi par pašvaldības finansēm, tās piekļuvi nacionālajam kapitāla tirgum, teritoriālās reformas vērtējumu, kā arī jautājumi par nepilsoņu integrāciju.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis norādīja, ka Neretas pašvaldībā nav problēmu ar nepilsoņu iekļaušanos darba tirgū, jo novadā dzīvojošie nepilsoņi pārvalda latviešu valodu ļoti labi, lai tas nebūtu šķērslis iegūt darbu un iesaistīties sabiedrības dzīvē.

Vizītes ietvaros Latvijā kongresa pārstāvji tikās arī ar finanšu ministri Danu Reiznieci – Ozolu, Valsts kontroles pārstāvjiem, tiesībsargu Juri Jansonu, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētāju Sergeju Dolgopolovu, viesojās Satversmes tiesā, Latvijas Pašvaldību savienībā,  kā arī apmeklēja Rīgas pilsētas, Daugavpils pilsētas un novada, Ventspils pilsētas un novada un Neretas novada pašvaldību.

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress ir viena no Eiropas Padomes institūcijām līdzās Ministru Padomei un Parlamentārajai Asamblejai. CLRAE mērķis ir veicināt demokrātiju vietējā un reģionālā līmenī un stiprināt vietējās pašvaldības. Īpašu uzmanību CLRAE pievērš Eiropas vietējo pašvaldību hartai, pārliecinoties, vai tajā noteiktās tiesības un iespējas pašvaldībām tiek garantētas 47 CLRAE dalībvalstīs, līdz ar to vairāk nekā 200 000 pašvaldībās.

 

Daiga Meldere