Ērberģes luterāņu baznīcai – 315

20. septembrī Ērberģes luterāņu draudze svinēja sava dievnama 315. jubileju. Šī diena bija īpaši gaidīta un tika rūpīgi gatavota, tāpēc visu klātesošo sirdis pildīja gandarījums par sakopto dievnamu un tikšanās prieks.

 

Svētki iesākās ar Brunavas kora koncertu. Tas bija brīnišķīgs, sirsnīgs un skanīgs ievads, par kuru draudze saka lielu paldies katram koristam un kora vadītājiem.

 

Draudzi ar savu klātbūtni pagodināja un dievkalpojumu vadīja Daugavpils bīskaps Einārs Alpe un Sēlpils iecirkņa prāvests Ainars Spriņģis. Sen dievnamā nebija dzirdēts tik izjusts un pamācošs sprediķis. Svētku dievkalpojumā kalpoja mācītājs – Almārs Lavrentjevs un draudzes pašreizējais mācītājs Aleksandrs Ivanovs. Kopā ar Ērberģes draudzi bija arī mācītājs Aldis Pavlovičs ar sievu Ditu.

 

 

Svētku dziesmu lapiņās mācītājs Aleksandrs Ivanovs kā vadmotīvu bija izvēlējies pantu no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas: 46. sacīdams uz tiem: “Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri.” Pateicība viņam par šo pārdomas rosinošo pantu. Draudzes un viesu kopīgās lūgšanas un dziesmas Dieva godam, vienotā spēkā pacēlās rudenīgajās, vēl silti saulainajās debesīs.

 

Pēc dievkalpojuma tika dots vārds apsveicējiem. Kā pirmais draudzi sveica Tālivaldis Paegles kungs, kurš mērojis ceļu no ASV Dienvidkalifornijas štata un pārstāvēja sadraudzības luterāņu draudzi. Tas bija liels un ļoti priecīgs pārsteigums. Ne mazāks pārsteigums bija Dienvidkalifornijas draudzes dāvana - 315 EUR, kura nāca kā iespēja pasargāt baznīcas ēku no bojājumiem, kuri varētu rasties, rudens vētrās lūztot vecajiem, bīstamajiem kokiem.

 

Tad klātesošos uzrunāja Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis, viņš gan novada domes, gan Mazzalves pamatskolas vārdā, pateicās par draudzes pienesumu novada kultūras un vēstures vērtību saglabāšanā un augstu garīgo principu stiprināšanā vietējā sabiedrībā. Draudze izsaka vislielāko pateicību novada domei par dāvanu 315 EUR apmērā un Mazzalves pamatskolai par “Depo” dāvanu karti, kuras iecerēts izmantot baznīcas jumta remontam.

 

Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa sirsnīgi sveica savējos un novēlēja draudzei spēku, izturību un pacietību iesāktajā draudzes celšanas un baznīcas atjaunošanas darbā.

 

Sirsnīga pateicība kaimiņu –Valles draudzei un tās pārstāvei par labajiem vēlējumiem.

 

Pateicība mācītājam Modrim Plātem par atsūtīto apsveikumu, kuru klātesošajiem nolasīja Zeltīte Odiņa.

 

Tieši un spēcīgi visu sirdis aizskāra kādreizējā Ērberģes draudzes mācītāja Almāra Lavrentjeva uzruna. Viņš runāja par galveno – mīlestību uz Dievu un savu tuvāko. Arī dāvana bija īpaša – krucifikss, kuram vietu izraudzījās pats dāvinātājs kopā ar Ērberģes draudzes priekšnieci Daci Soidu. Šī vieta būs sakristejā, kur draudzes ļaudis pēc dievkalpojumiem  pavada laiku kopējā sadraudzībā.

 

Mācītājs Aldis Pavlovičs ar sievu Ditu no Neretas draudzes uzsvēra cik svarīgi ir nākt uz dievnamu ar prieku, bet doties mājup ar mieru un pateicību sirdī. Dāvana – Bībeles jaunais tulkojums, ļoti noderēs draudzei dievkalpojumos un lūgšanu stundās.

 

Ar sirsnīgu dziesmu un ziediem tika sveikta draudzes priekšniece Dace Soida.

 

Bīskaps Einārs Alpe, uzrunājot draudzi un viesus, teica cik svarīgi ir sacīt labus vārdus un, ka to iespaidā viss labais pieaug daudz ātrāk. Caur ļoti interesanta un patiesa gadījuma atstāstu viņš teica, cik nozīmīgi visās lietās ievērot pareizo ritmu – nesasteigt par ātru un arī nestiept par lēnu, nenokavēt vienīgo, īsto brīdi. Viņš uzteica mācītāju Aleksandru Ivanovu par labo kalpošanu.

 

Nobeigumā Ērberģes draudzes mācītājs Aleksandrs Ivanovs pateicās visiem sveicējiem par viņam patiesā mīlestībā dāvātajiem ziediem un dāvanām ar vārdiem: “Vienīgais, ko varu dot Jums pretī ir paldies.”

 

Pateicība ir viena no īstena kristieša raksturīgākajām īpašībām, tāpēc arī Ērberģes draudze grib pateikt paldies visiem, kuri ziedojuši pašu dārgāko, kas dots cilvēkam – savu laiku, lai svētki būtu izdevušies.

 

Par baznīcas vēsturisko fotogrāfiju stenda noformēšanu paldies – Ērikam Mačiņam, Rasmai Rēzei, Brigitai Krēmanei un Dacei Soidai ar vīru Edvīnu.

 

Par baznīcas sakopšanu, izrotāšanu, par izaudzētajiem skaistajiem ziediem pateicība - Dzidrai Ivanovai, Skaidrītei Citovičai, Brigitai Krēmanei, Anitai un Jāzepam Dekšņiem, Andai Freimanei, Dacei Ludvigsonei, Zeltītei Odiņai, Antrai Riterei, Aināram Ķieģelim, Ausmai Narutei, Vilijai Krišai, Zentai Valainei.

 

Par dāvanu – vāzi pie ieejas baznīcā – Mudītei Brālītei.

 

Par sarūpēto svētku galdu liels paldies – Dacei Soidai, Vijai Krumovicai, Dzidrai Jasinskai, Zeltītei Odiņai un Brigitai Krēmanei, par palīdzību svētku laikā – Ritai Turkai.

 

Un pāri visam, lai sakām pateicību Dievam – mūsu kungam!

Uzziņa:

∙ 2014. gada 4. jūnijā Rietumu bankas LF Projektu konkursā iegūti 3 000 EUR, “Luktas margas pamatkonstrukcijas restaurācijai”.

∙ Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursā saņēmām darba pabeigšanai tik vajadzīgos 1500 EUR, 2015. jūlijā darbi pabeigti.

∙ VKPAI konkursa rezultātā saņēmām 2 400 EUR 3 Apustuļu gleznojumu restaurācijai. Darbi pabeigti 2015. septembrī. Restaurāciju veica Polihromā koka restauratore – vecmeistare Aida Podziņa – viena no labākajām restauratorēm Latvijā.

∙ Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pārvalde draudzei piešķīra 1 200 EUR jumta un centrālo vārtu remontam. Darbi jāpaveic līdz šī gada beigām.

∙ Baznīcas grīdas un sakristejas remontam cilvēki saziedojuši 1 500 EUR. Grīda nomainīta abās baznīcas pusēs 2015. gada maijā. Darbus veica meistari Mareks Griķis un Ivars Bidzāns. 2015. gada augustā sakristejā pabeigts kosmētiskais remonts ar daļēju grīdas nomaiņu, kuru veica Mihails Lomaga.


Anita Krūze

 

Īpašā “Ērberģes evaņģēliski luteriskās baznīcas ZELTA GRĀMATĀ” ir ierakstīti to ziedotāju vārdi, kuri ir devuši materiālus un ziedojuši naudu baznīcas grīdas un sakristejas remontam.
Lielākie materiālu ziedotāji ir Arnolds Tutāns, Vanda Jasinska, Ginta un Jaroslavs Bīmaņi, Valija un Egons Gribovski.


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3194809
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
6601
118601
3194809

Sadarbība