Jauniešiem

Jauniešiem (80)

8. un 9. augustā Raiņa muzejā "Tadenava" norisinājās Sēlijas novadu jauniešu apmācības "Līderis ārpus robežām". To mērķis - veicināt Sēlijas jauniešu veiktspēju, iniciatīvas un līderības prasmes. Uz šīm apmācībām varēja pieteikties jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, kuri vēlas pilnveidot sevi un savas līderības spējas. No Neretas novada apmācībās piedalījās Rūta Leite, Līga Šarkūne, Ingūna Dubovska un Meldra Spēka.          Aizbraucot uz pasākuma norises vietu, jau bija  jūtama  pozitīvā gaisotne, apkārt smaidīgi cilvēki. Pēc telšu vietas iekārtošanas devāmies uz atklāšanu. Atklāšanā Kristīne mūs informēja par kārtību un apmācību programmu, un uzrunāja Madara Zeltiņa - SēJa apvienības priekšsēdētāja. Tālāk sekoja nodarbība ar populāro aktrisi un lektori Annu Šteinu. Šajā nodarbībā lektore mums atklāja mazas lietas, kas būtu jāievēro, sazinoties ar auditoriju. Kā arī iepazīstināja ar četrām dabām (uguns, ūdens, gaiss, zeme), kuras var pielietot, runājot ar klausītājiem. Visus šos elementus Anna mums lika izmēģināt, staigājot un veicot priekšnesumus.

            Pēc gardām pusdienām sekoja divas aktivitātes. Viena notika pie izaugsmes treneres Ievas un Salas novada jaunatnes lietu pārstāves Elīnas Kušiņicevas. Ieva mums pastāstīja kā tiekties pie mērķiem. Šajā nodarbībā mums vajadzēja uz lapas uzrakstīt vienu mērķi, kuru mēs ļoti vēlamies sasniegt, tam pierakstīt 3 soļus, kurus jāizpilda, lai izpildītu savu vēlmi, kā arī laikus, kuros to plānojam darīt. Šādi pie mērķiem tiksim ātrāk. Mēs atklājām, ka mums nav nemaz tik daudz laika, lai izpildītu savas vēlmes, ja nemainīsim savu rutīnu, jo bieži vien savu laiku neizmantojam lietderīgi. Sekojošajā nodarbībā ar Elīnu mēs meklējām 4 jautājumus, kuri tika izvietoti muzeja teritorijā. Jautājumi bija saistīti ar līderību, kas, mūsuprāt, ir līderis, kas ir mūsu līderi u.c.

Tālāk sekoja brīvais laiks, kura laikā mēs ieguvām jaunus draugus. Izveidojām savu atpūtas zonu, kurā tika novietoti pufi. Viens ar otru iepazināmies un aprunājāmies par dažādām tēmām.

Pēc karstām sarunām sekoja diskusijas ar 3 līderiem. Madara Rāviņa, kas strādā ēdināšanas jomā, Baiba Čākule, kas strādā sporta pasākumu organizācijā, Intars Grandāns, kas nodarbojas ar mežstrādniecību un aizraujas ar autokrosu - bagijiem. Viņi mums pastāstīja savu, veiksmes stāstu, kā viņi ir nokļuvuši tur, kur pašlaik ir. Visi no stāstiem bija iedvesmojoši un motivējoši. Katrā diskusijā tika uzdots viens grupas jautājums, uz kuru bija jāatrod atbilde ar līderi, kuras galā apkopoja un pavēstīja citām grupām.

Pēc vakariņām sekoja dienas kopsavilkums pie ugunskura. Katrs dalībnieks dalījās ar savām emocijām, kas katram patika, kas nepatika. Pēc diskusijām tika spēlēta bumba, novuss un dažādas citas galda spēles. Daži palika pie ugunskura, kur arī nolēmām, ka nostiprināsim savus kontaktus ar jauniegūtajiem draugiem. Mēs apmainījāmies ar sociālo tīklu lietotājvārdiem. Šo ideju nākamajā rītā noorganizēja visu dalībnieku starpā. Katrs varēja uzrakstīt savu lietotājvārdu, lai pēc tam varētu piesekot tev un tu saviem apmācību biedriem.

            No rīta mūs sagaidīja brokastis, kurām sekoja rīta rosme divu jaunieši vadībā. Pēc kārtīgas vingrošanas devāmies uz muzeju, kur dalībnieki labāk izzināja Raini.

Sekoja nodarbība " Piedzīvojuma gars ", kur tika nostiprinātas ne tikai līderu spējas, bet arī komandu darbs, lai nonāktu pie vēlamā rezultāta.

Apmācības beidzās ar lieliskām pusdienām un sertifikātu pasniegšanu.

Paldies par šādu iespēju iegūt jaunas zināšanas un nostiprināt esošās!

 

 

                                                                                                    Līga Šarkūne

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aicina pieteikties jauniešus no 17 gadu vecuma Eiropas brīvprātīgā darba īstermiņa projektam Rumānijā laikā no 26.jūnija līdz 23.augustam.

Plānots, ka Rumānijas projektā “To Get There TOGETHER” satiksies jaunieši no deviņām valstīm, tā mērķis ir nodrošināt izglītības iespējas dažāda vecuma un sociālā stāvokļa bērniem un jauniešiem.

Potenciālajam brīvprātīgajam jābūt ieinteresētam mācīties un pilnveidot pašam sevi, jābūt atvērtam, tolerantam pret citas kultūras pārstāvjiem, jo būs jāstrādā multikulturālā vidē, jāmīl darbs ar bērniem un jauniešiem. Nav nepieciešamas kādas īpašas prasmes, jaunietim jābūt vienkārši atbildīgam, pozitīvam, enerģiskam, komunikablam un, protams, vēlamas angļu valodas pamatzināšanas, lai varētu komunicēt ar pārējiem projekta dalībniekiem un organizatoriem.

Projekta laikā Eiropas brīvprātīgie attīstīs gan sociālās, gan arī izglītības prasmes un kompetences. Brīvprātīgie mācīsies plānot, īstenot un pielāgot izglītojošus pasākumus un aktivitātes dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Tiks veicinātas dažādas prasmes un radošums, strādājot arī ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas.

Interesentiem rakstīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanīt uz tālruņa numuru 65220097 vai 29449622.

 

Neretas novada pašvaldība organizē konkursu “Jaunieši veido savu vidi 2018”. Tā mērķis ir veicināt jauniešu atbildību par savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, uzņēmējiem un pašvaldību. Konkursa projektu var īstenot  jaunieši no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot) Mazzalves, Zalves, Pilskalnes un Neretas pagastos. Konkursa projekta piemēri: bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu  ēkas  apzaļumošana  vai  apkārtnes  labiekārtošana, koplietošanas telpu remonts, ceļu, taciņu uzlabošana, sporta laukumu izveide, dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide, dažādu pasākumu, nometņu organizēšanu, peldvietu labiekārtošana u.c.

Konkursa realizācijai pieejamais finansējums projekta ietvaros ir EUR 1000, ko piešķir no Neretas novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Vienam konkursa projektam piešķir ne vairāk kā EUR 250,00. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt finansējumu projektam daļējā apjomā. Konkursa dalībnieki  var  piedalīties  ar  savu līdzfinansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu  pieteikumu  izvērtēšanu veic ar Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija  piecu locekļu sastāvā.

Komisija, izskatot projekta pieteikumus, vērtēs:

  • projekta idejas oriģinalitāti;
  • realizētā projekta pieejamību sabiedrībai;
  • projekta ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā;
  • projekta  dalībnieku  līdzfinansējuma nodrošinājumu projekta realizācijā.

Komisija par pieņemto lēmumu līdz 2018.gada 15.maijam rakstiski informē konkursa dalībniekus un konkursa rezultātus publicē Neretas novada domes izdevumā  „Neretas Novada Vēstis”  un  mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Projekta  īstenošanas  laiks no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.augustam, savukārt konkursa  pieteikumu jāsūta uz Neretas novada pašvaldību: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, ar norādi „Projektu konkurss ”Jaunieši veido savu vidi 2018”  līdz 2018.gada 2.maijam (saņemšanas datums, pasta zīmogs) vai iesniedzot personīgi līdz 2018.gada 2.maija plkst.17.00.

 

Konkursa nolikumu un projekta pieteikuma anketu skatīt pielikumā

 

Daiga Meldere

 

Līdz 23. februārim turpinās ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, kurā jaunieši var pieteikties iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju 1 gada laikā bez maksas. Mācības kādā no 25 profesijām piedāvā 17 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā, un šī ir pēdējā uzņemšana programmā Jauniešu garantija, kas tuvojas noslēgumam.

Jauniešu garantija Latvijā norit kopš 2014. gada, un programmu absolvējuši jau vairāk nekā 6000 jauniešu. Kā liecina mūsu veiktās absolventu aptaujas iepriekšējos gados, iegūtā izglītība palīdz mazināt jauniešu bezdarbu. Pusgadu pēc izlaiduma ap 70% jauniešu strādā un puse no viņiem - iegūtajā profesijā,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Mācībām var pieteikties nestrādājoši jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Jaunieši var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Jauniešu garantijas mācībās uzņem arī strādājošus un pašnodarbinātus jauniešus, kā arī jaunos vecākus, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, taču tikai tad, ja ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kā arī var savienot darbu vai bērna aprūpi ar mācībām, ņemot vērā, ka programmā mācības notiek klātienē.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pakalpojumus. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.

Lai pieteiktos apgūt kādu no Jauniešu garantijas profesijām, jaunietim nepieciešama pamatizglītība, vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība. Pieteikties var arī vakarskolu audzēkņi un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmā augstskolā.

Piedāvāto profesiju klāstā ir tādas profesijas kā pavārs, konditors, apdares darbu strādnieks, inženierkomunikāciju montētājs, krāšņu podnieks, drēbnieks, šuvējs, ķīmiskās produkcijas ražošanas operators, galdnieks, kokapstrādes iekārtu operators, kokvedēja automobiļa vadītājs un motorzāģa operators. Pēdējā uzņemšanā ir arī šādas profesijas - lietvedis, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, dārzkopis, kokkopis (arborists), frizieris, vizāžists, elektromontieris, autoatslēdznieks, atslēdznieks, frēzētājs, virpotājs, rokas lokmetinātājs un lokmetinātājs ar mehanizēto iekārtu.

Mācības gadu ilgajās programmās sāksies 26. februārī, un pieteikšanās profesionālās izglītības iestādēs norit līdz 23. februārim. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

20. jūlijā 6 cilvēku sastāvā (Madara Zeltiņa, Nora Ginote, Zane Kleva, Edīte Grigalovičina un Līga Garbunova) devāmies uz Tadenavu, kur notika Sēlijas jauniešu apmācības “Izroc ideju pats”. 20. jūlijā Tadenavā pulcējās visu 8 Sēlijas novadu pārstāvji – Jēkabpils, Krustpils, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes, Aknīstes un Salas. Šo apmācību mērķis bija veicināt Sēlijas novada jaunieši veiktspēju, attīstīt IT, mediju un projektu rakstīšanas prasmes. Apmācības noritēja 2 dienas (20.07.17. – 21.07.17.).

Tad jau mēs visi varējām iejusties radošuma burvībā, jo pēc iepazīšanās notika lekcijas. Par radošumu un kā vieglāk, lai rastos ideja mums stāstīja Māris Resnis. Par to, kā un ko likt internetā un nedaudz par reklāmām mums pastāstīja Normunds Vilce. Bet vairāk par projektiem mums zināšanas Jolanta Šūmakere, Jēkabpils Biznesa inkubatora vadītāja.

Bet ar to pilnīgi nekas nebeidzās. Mūs visus bija ieintriģējusi ziņa, ka mūs apciemos kāds īpašais viesis, minējumi bija dažādi, bet neviens neuzminēja. Mūsu īpašais viesis bija mūziķis Kārlis Kazāks, kurš mums veltīja skaistas dziesmas pie ugunskura.

Nākamā diena visiem bija svarīga, jo tad pašiem bija jāķeras pie darba un jāuzraksta projekts. Neretas novada jaunieši rakstīja projektu par sporta nometni, kas popularizētu vesera un diska mešanu Latvijā. Meitenes šo projektu rakstīja un radīja ar lielu entuziasmu. Projektu rakstīšanai bija dotas 2 stundas, un pēc tam tas bija “jāceļ gaisā” visiem – jāprezentē gan citiem jauniešiem, gan žūrijai. Mūsos iekšēji ir vēl tā uguntiņa, kura liek ķerties pie darba un to īstenot.

Liels paldies Sēlijas novada apvienībai “SēJa” un Jēkabpils novada pašvaldībai par šo iespēju iepazīt citus cilvēkus, radīt fantastiskas idejas un censties īstenot tās.

               

Līga Garbunova

Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā var pieteikties bezmaksas mācībām Jauniešu garantijas izglītības programmās. Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās, bez maksas var iegūt kādu no 34 darba tirgū pieprasītām profesijām viena gada laikā, mācību laikā saņemot dažāda veida atbalstu.

 

75% absolventu atraduši darbu

Jauniešu garantijas programma noslēdzas 2018. gadā, tāpēc šī ir pēdējā iespēja jauniešiem tik īsā laikā iegūt Latvijas tautsaimniecībā noderīgas profesijas, kuras izvēlētas sadarbībā ar darba devējiem, tātad gaidītas mūsu uzņēmumos. Līdz šim Jauniešu garantijas diplomus ir ieguvuši jau vairāk nekā 4000 absolventu. 2014. un 2015. gadā programmā uzņemto jauniešu aptauja liecina, ka 75% no viņiem pusgadu pēc mācību pabeigšanas ir veiksmīgi atraduši savu vietu darba tirgū, turklāt gandrīz puse no absolventiem strādā tieši Jauniešu garantijas mācību laikā apgūtajā profesijā,” uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

 

Profesiju klāsts - ēdināšanā, metālapstrādē, būvniecībā un citās nozarēs

Pēdējā uzņemšanā var pieteikties apgūt tādas līdz šim populāras profesijas kā pavārs, konditors, lietvedis, frizieris, lokmetinātājs, dārzkopis un autoatslēdznieks, kuras iepriekšējās uzņemšanās ir bijušas jauniešu iecienītas.

Profesiju klāstā ir arī kuģa pavārs, māsas palīgs, zobārsta asistents, drēbnieks, šuvējs, aušanas iekārtu operators, atslēdznieks, virpotājs, frēzētājs, elektromontieris, ķīmiskās produkcijas ražošanas operators, manikīra un pedikīra speciālists, vizāžists un fotogrāfs.

Izglītības iestādes piedāvā apgūt arī tādas darba tirgū vajadzīgas specialitātes kā mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, pasta operators, apdares darbu strādnieks, mūrnieks, guļbūves ēku celtnieks, sausās būves montētājs, motorzāģa operators, kokvedēja automobiļa vadītājs, galdnieks, kokkopis (arborists) un gaļas produktu izgatavotājs. 

 

Nestrādājošiem jauniešiem no 17 līdz 29 gadiem

Liepājniece Sandra Plostniece savulaik ar Jauniešu garantiju ieleca pēdējā vilcienā - 29 gadu vecumā sāka apgūt drēbnieka profesiju. “Laba motivācija bija tas, ka man tā bija “pēdējā iespēja” šajā programmā, jo otrreiz vairs nevarētu mācīties vecuma ierobežojuma dēļ. Mācību laikā Liepājas Valsts tehnikumā bija lieliska atmosfēra, bet praksē ieguvu praktiskas zināšanas konstruēšanā, mēru noņemšanā un praktiskajā šūšanā,” atceras Sandra.

“Salīdzinot ar iepriekšējo izglītošanos, kad par iegūto izglītību daļēji maksāju pati, nemaz nerunājot pār pārējiem izdevumiem, bija ļoti komfortabli, ka Jauniešu garantijā viss bija nodrošināts,” mācību priekšrocības uzsver S. Plostniece.

Lai apgūtu profesiju Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību.

Jaunietis nevar strādāt algotu darbu, būt pašnodarbināts vai atrasties bērnu kopšanas atvaļinājumā. Jauniešu garantijas programmās nevar mācīties arī tie, kas studē pilna laika augstākās izglītības programmās vai atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, izņemot jauniešus, kuri studē nepilna laika studiju programmās augstskolās. Mācībām var pieteikties vakarskolu audzēkņi un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmācībā.

 

Stipendija, bezmaksas kopmītne, prakse un citas priekšrocības

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēkņi saņem nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas dzīvošanu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas pamatoti nepieciešams.

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt līdz augusta beigām. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

 

 

Neretas jauniete Velga Miļkeviča iesaistījusies projektā “Proti un dari” ((Nr. 8.3.3.0/15/I/001).  Programmu vada Žanna Miezīte, bet mentors ir Kaspars Baltacis.

Velga stāsta, ka viņa iesaistījusies manikīra, pedikīra darba pamatu apguvē un floristikas kursos. Viņa priecājas, ka tā ir iespēja apgūt kaut ko jaunu, izrauties no mājas vides, iegūt jaunus paziņas un kontaktus, ko pēc tam var izmantot darba dzīvē. Pats svarīgākais esot jauna pieredze un iemaņas, turklāt meitene atzīst, ka viņai būtiski bijis, lai kursi būtu praktiski un noderīgi, kas pēc jaunu zinību apgūšanas būtu izmantojami karjeras veidošanā.

Velga atzinīgi vērtē to, ka par kursiem pašai nav jāmaksā, bet izmaksas sedz pašvaldība projekta ietvaros. Zinību apguve notika mācību centrā “Buts”. Meitene priecājas, ka mācības kursos ir nesušas pirmos augļus – viņai ir jau pirmie klienti, kas izmanto manikīra pakalpojumus. Arī floristikas kursi bijuši vērtīgi – praktiskās nodarbības notikušas Jēkabpils ziedu salonā “Mimoza”, kur Velga uzzinājusi dažādus knifiņus, kā kārtot ziedus, kā ilgāk uzglabāt tos svaigus un dažādas citas florista darba nianses.

Velga tuvākajā nākotnē plāno apvienot divu bērnu audzināšanu ar strādāšanu no mājām kā saimnieciskās darbības veicējs, izmantojot projektā “Proti un dari” iegūtās zināšanas. Tāpat meitene priecājas, ka projekts paredz piedalīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, un rosība, spēja būt noderīgam ar savu ieguldījumu ceļ pašapziņu.  Viņa aicina jauniešus, kuri šobrīd nekur nemācās un neapgūst kādas aroda prasmes, droši pieteikties un iesaistīties “Proti un dari”.

 

 

Daiga Meldere

Neretas novada 3 jaunietes šajā gadā  no februāra līdz maijam ir iesaistījušās  projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001). Projektu vada Žanna Miezīte, mentora pienākumus veic Kaspars Baltacis.

Februārī un martā 1 jauniete kursos apguva manikīra prasmes. Jaunietēm bija iespēja mācīties floristikas pamatus. Meitenes piedalījās karjeras dienā, kur viņas izzināja par iespējām, ko piedāvā LEADER projekti, banka Altum un Zemgales plānošanas reģions. Projekta dalībnieces aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē – kopā ar bērniem strādāja Meteņdienas sagatavošanā un organizēšanā, juta līdzi un atbalstīja savus pirmsskolēnus, sagatavojoties radošās pašizpausmes konkursam “Talantiņš”, darbojās radošajās darbnīcās, palīdzēja veidot rokdarbu izstādes. Meitenes 18.martā apmeklēja pārnovadu uzņēmēju dienu Aizkrauklē, kur guva idejas savu vaļasprieku attīstīšanai un varbūt arī sava biznesa izveidošanai.

Patīkami, ka jaunieši, kuri aizvadītā gada nogalē piedalījās šajā projektā, kļuvuši aktīvāki, uzņēmīgāki un raduši savu vietu dzīvē. Viens jaunietis apgūst arodu Aizkraukles profesionālajā vidusskolā un paralēli strādā, meitenes arī pamazām atrod darbu, jo kļuvušas mobilākas (projekta ietvaros iegūtas autovadītāja tiesības). Priecājamies, jo tas jau arī ir šī projekta mērķis.

Šī gada otrajā pusē atkal 15 – 29 gadus veci jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, varēs pieteikties šai projektā. Kopā mēģināsim rast risinājumus, kā veidot savu karjeru.

Žanna Miezīte

 

Iespēja jauniešiem piedalīties konkursā “Radām novadam”! Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo iespēju, aicinām apmeklēt informatīvu semināru 23. februārī plkst. 17.00 Zemgales reģionālajā Kompetenču attīstības centrā, Mazajā konferenču zālē Svētes I.33 Jelgavā.

Pieteikšanās semināram: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai 63012155, vai 63012169

Vairāk par konkursu: www.radamnovadam.lv

Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kas Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā.

Konkurss norisinājās no 2014.gada marta līdz 2016.gada jūlijam, un iesaistījās ap 120 jauniešiem. Šajā laikā  tika radīti 14 jauni uzņēmumi un biedrības, bet projektu īstenošanai piesaistīti apmēram 175 000 EUR. Konkurss atbalstījis dažādu ideju realizāciju, piemēram, Mazsalacā bērniem “līdzi augošu” velosipēdu ražošanu, Gulbenē – diska golfa laukuma izbūvi un  popularizēšanu,  no Madonas novada visu Latviju iekarojis www.purvabrideji.lv – piedāvājums doties ekskursijā pa purva virsmu.

Vairāk par konkursu:

Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 LĪDZ 30 gadiem, kuriem PIEREDZE uzņēmējdarbībā ir NE ILGĀKA KĀ 6
MĒNEŠI. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam līdz31.MARTAM, izveidojot komandu vismaz 3 cilvēku sastāvā un REĢISTRĒJOTIES
www.radamnovadam.lv. Komandām konkursa ietvarostiks sniegts daudzpusīgs atbalsts ideju realizācijai un komandas iegūs arī publicitāti un atpazīstamību, potenciāli palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem un papildus atbalstu no novadiem.

Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018.gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos izvēlētajos novados - radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas un dažādos citos veidos veicinot sociālekonomisko attīstību.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam", sadarbībā ar DELFI. Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, aicinām vērsties savā pašvaldībā.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.  Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

"PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

.

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība