Jauniešiem

Jauniešiem (74)

 

Neretas jauniete Velga Miļkeviča iesaistījusies projektā “Proti un dari” ((Nr. 8.3.3.0/15/I/001).  Programmu vada Žanna Miezīte, bet mentors ir Kaspars Baltacis.

Velga stāsta, ka viņa iesaistījusies manikīra, pedikīra darba pamatu apguvē un floristikas kursos. Viņa priecājas, ka tā ir iespēja apgūt kaut ko jaunu, izrauties no mājas vides, iegūt jaunus paziņas un kontaktus, ko pēc tam var izmantot darba dzīvē. Pats svarīgākais esot jauna pieredze un iemaņas, turklāt meitene atzīst, ka viņai būtiski bijis, lai kursi būtu praktiski un noderīgi, kas pēc jaunu zinību apgūšanas būtu izmantojami karjeras veidošanā.

Velga atzinīgi vērtē to, ka par kursiem pašai nav jāmaksā, bet izmaksas sedz pašvaldība projekta ietvaros. Zinību apguve notika mācību centrā “Buts”. Meitene priecājas, ka mācības kursos ir nesušas pirmos augļus – viņai ir jau pirmie klienti, kas izmanto manikīra pakalpojumus. Arī floristikas kursi bijuši vērtīgi – praktiskās nodarbības notikušas Jēkabpils ziedu salonā “Mimoza”, kur Velga uzzinājusi dažādus knifiņus, kā kārtot ziedus, kā ilgāk uzglabāt tos svaigus un dažādas citas florista darba nianses.

Velga tuvākajā nākotnē plāno apvienot divu bērnu audzināšanu ar strādāšanu no mājām kā saimnieciskās darbības veicējs, izmantojot projektā “Proti un dari” iegūtās zināšanas. Tāpat meitene priecājas, ka projekts paredz piedalīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, un rosība, spēja būt noderīgam ar savu ieguldījumu ceļ pašapziņu.  Viņa aicina jauniešus, kuri šobrīd nekur nemācās un neapgūst kādas aroda prasmes, droši pieteikties un iesaistīties “Proti un dari”.

 

 

Daiga Meldere

Neretas novada 3 jaunietes šajā gadā  no februāra līdz maijam ir iesaistījušās  projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001). Projektu vada Žanna Miezīte, mentora pienākumus veic Kaspars Baltacis.

Februārī un martā 1 jauniete kursos apguva manikīra prasmes. Jaunietēm bija iespēja mācīties floristikas pamatus. Meitenes piedalījās karjeras dienā, kur viņas izzināja par iespējām, ko piedāvā LEADER projekti, banka Altum un Zemgales plānošanas reģions. Projekta dalībnieces aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē – kopā ar bērniem strādāja Meteņdienas sagatavošanā un organizēšanā, juta līdzi un atbalstīja savus pirmsskolēnus, sagatavojoties radošās pašizpausmes konkursam “Talantiņš”, darbojās radošajās darbnīcās, palīdzēja veidot rokdarbu izstādes. Meitenes 18.martā apmeklēja pārnovadu uzņēmēju dienu Aizkrauklē, kur guva idejas savu vaļasprieku attīstīšanai un varbūt arī sava biznesa izveidošanai.

Patīkami, ka jaunieši, kuri aizvadītā gada nogalē piedalījās šajā projektā, kļuvuši aktīvāki, uzņēmīgāki un raduši savu vietu dzīvē. Viens jaunietis apgūst arodu Aizkraukles profesionālajā vidusskolā un paralēli strādā, meitenes arī pamazām atrod darbu, jo kļuvušas mobilākas (projekta ietvaros iegūtas autovadītāja tiesības). Priecājamies, jo tas jau arī ir šī projekta mērķis.

Šī gada otrajā pusē atkal 15 – 29 gadus veci jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, varēs pieteikties šai projektā. Kopā mēģināsim rast risinājumus, kā veidot savu karjeru.

Žanna Miezīte

 

Iespēja jauniešiem piedalīties konkursā “Radām novadam”! Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo iespēju, aicinām apmeklēt informatīvu semināru 23. februārī plkst. 17.00 Zemgales reģionālajā Kompetenču attīstības centrā, Mazajā konferenču zālē Svētes I.33 Jelgavā.

Pieteikšanās semināram: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai 63012155, vai 63012169

Vairāk par konkursu: www.radamnovadam.lv

Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kas Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā.

Konkurss norisinājās no 2014.gada marta līdz 2016.gada jūlijam, un iesaistījās ap 120 jauniešiem. Šajā laikā  tika radīti 14 jauni uzņēmumi un biedrības, bet projektu īstenošanai piesaistīti apmēram 175 000 EUR. Konkurss atbalstījis dažādu ideju realizāciju, piemēram, Mazsalacā bērniem “līdzi augošu” velosipēdu ražošanu, Gulbenē – diska golfa laukuma izbūvi un  popularizēšanu,  no Madonas novada visu Latviju iekarojis www.purvabrideji.lv – piedāvājums doties ekskursijā pa purva virsmu.

Vairāk par konkursu:

Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 LĪDZ 30 gadiem, kuriem PIEREDZE uzņēmējdarbībā ir NE ILGĀKA KĀ 6
MĒNEŠI. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam līdz31.MARTAM, izveidojot komandu vismaz 3 cilvēku sastāvā un REĢISTRĒJOTIES
www.radamnovadam.lv. Komandām konkursa ietvarostiks sniegts daudzpusīgs atbalsts ideju realizācijai un komandas iegūs arī publicitāti un atpazīstamību, potenciāli palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem un papildus atbalstu no novadiem.

Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018.gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos izvēlētajos novados - radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas un dažādos citos veidos veicinot sociālekonomisko attīstību.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam", sadarbībā ar DELFI. Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, aicinām vērsties savā pašvaldībā.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.  Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

"PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

.

 

 

Turpinās projekta “PROTI un DARI!” pasākumi.

Novembrī Mazzalves jaunietēm bija iespēja gatavot Ziemassvētku dāvaniņas pasniedzējas Andas Skrupskas vadībā.

Daļa jauniešu apmeklēja Aizkraukles profesionālo vidusskolu un izzināja, kādas specialitātes tur var apgūt, apskatīja skolas kabinetus. Daži no jauniešiem ieinteresējās par iespēju Aizkrauklē iegūt profesiju, jo skola tiešām ir ļoti sakārtota un labi aprīkota, ir teicama materiāli tehniskā bāze.

Novembrī daļa jauniešu apmeklēja SIA “Melānija M” un izzināja, kādas ir uzņēmējdarbības iespējas un riski. Jaunieši izpētīja, kā  iekārtot virtuvi, kā organizēt maza uzņēmuma darbu. Bija arī iespēja baudīt saražoto produkciju.

Šogad tradicionālo Saimnieču dienu Neretā organizēja un vadīja biedrība “Neretas papardītes” un projektā “PROTI un DARI!” iesaistītie jaunieši. Jaunieši bija tie, kas vārīja gardo “Raganu zupu” un cienāja ar to pasākuma apmeklētājus.

 

Projekta “PROTI un DARI!” vadītāja Neretas novadā Žanna Miezīte

22. oktobrī Salas vidusskolas sporta hallē notika Sēlijas novadu jauniešu Latvijas Ģenerāļu kluba Ceļojošā kausa izcīņas VIII posms, kurā Sēlijas novadu jaunieši sacentās florbolā. Sacensību mērķis bija veicināt sportisku brīvā laika pavadīšanu, popularizēt florbolu Sēlijas jauniešu vidū, stiprinot draudzīgas attiecības un sadarbību starp Sēlijas novadu jauniešiem. Spēle notika uz mazā (ielu florbola) laukuma bez vārtsarga ar ļoti maziem vārtiem, laukumā spēlēja četri spēlētāji, no tiem vismaz vienai bija jābūt meitenei.

Neretas novadu šajās sacensībās pārstāvēja Mazzalves un Pilskalnes jaunieši – Rolands Rubins, Hārdijs Piternieks, Ronalds Gercens, Aleksandrs Censonis, Alens Tomass Griškevičs un Evelīna Ūzane. Sacensības bija ļoti sīvas un reizēm asas, jo laukums bija nedaudz par mazu 8 spēlētājiem.

Spraigā sacensībā kopsummā mūsu komanda nopelnīja 8 punktus, tāpat kā Viesītes un Jēkabpils komandas. Arī savstarpējo spēļu rezultāti izrādījās vienādi, bet iesisto un zaudēto vārtu attiecība tomēr jēkabpiliešiem un Viesītes florbolistiem bija labāka, tāpēc kopvērtējumā no 7 komandām (Aknīstes novads nepieteica florbola komandu) Neretas novada komandai šoreiz 5. vieta. Uzvarētāji bija Jaunjelgavas novada Daudzevas pagasta florbola komanda, kura uzvarēja visās spēlēs.

Paldies puišiem un Evelīnai par cīņassparu!

 

Žanna Miezīte

Latvijas mazpulku dalībniekiem rudens ir Lielais Atskaites Laiks. Šogad Latvijas Mazpulku Zemgales – Latgales novada Rudens projektu forums notika 8. oktobrī Kūku pagasta Sūnu pamatskolā. Kopā uz darbu skati aizstāvēt savus darbus bija ieradušies nedaudz vairāk par 20 mazpulkiem, kurus pārstāvēja ap 200 mazpulcēni un vairāk nekā 20 vecāki – viesi. Šajā forumā mazpulku vidū bija arī 116. Neretas mazpulka pieci pārstāvji.

Jau vairākus gadus katrs mazpulku forums sākas ar tirdziņu, kurā mazpulcēni pārdod pašu vai ģimenes izaudzētos dārzeņus vai darinājumus. No 116. Neretas mazpulka tirdziņā piedalījās Sintija Gadišķe (izaudzējusi krūmpupiņas), Patrīcija Dardece (tirgoja ar mammu kopīgi gatavotās dekoratīvās matu gumijas, kā arī paipalu olas), Samanta Bukša (tirgoja ar mammu kopīgi gatavotos keksiņus), Sandris Kalniņš (tirgoja paipalu olas un ar mammu kopīgi ceptos pildītos ābolus).

Pēc tirgus sekoja foruma atklāšana, kurā apsveikuma vārdus sacīja Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne, Sūnu mazpulka vadītāja Daina Kalve, Sūnu mazpulka vecbiedre Ilze Lielause, Krustpils novada vadītājs, Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un Sūnu pamatskolas direktore, kā arī mazpulku vecbiedrs Valdis Sakars. Foruma dalībniekus ar nelielu koncertu sveica Sūnu pamatskolas audzēkņi. Pēc apsveikumiem sekoja mazpulcēnu organizēšana maiņās un darba grupās projektu aizstāvēšanai un radošajām darbnīcām.

Sandis Gadišķis prezentēja savu mazpulcēna IV pakāpes individuālo projektu par pētniecisko darbu latviešu valodniecībā “Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas jauniešu valodas lietojums”, iegūstot savā grupā 1. vietu. Sintija Gadišķe aizstāvēja individuālo projektu par ķiploku audzēšanu, iegūstot savā grupā 3. vietu.

Samanta Bukša mazpulkā darbojas tikai otro gadu un viņai šis bija pirmais (I pakāpe) individuālais projekts un pirmais rudens forums. Viņa savā grupā ieguva 2. vietu,  jo ļoti labi veica pētniecības prasmes attīstošu projektu “Kartupeļu pētījums”, kuru organizēja Latvijas Mazpulku padome sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) Priekuļu pētniecības centru. Projekts bija sarežģīts, nopietns un atbildīgs, jo darba rezultātus apkopos mazpulku vadītāji visā Latvijā un iesūtīs pētniecības centram. Tā zinātnieki iegūs datus par pētāmo kartupeļu šķirņu atbilstību katram Latvijas reģionam.

Sandris Kalniņš ļoti labi prezentēja grupas projektu par vasaras puķu audzēšanu savai skolai iegūstot 2. vietu. Žūrija augstu novērtēja Sandra Kalniņa projekta prezentāciju, kā arī projektu kā lietderīgu, jo darba aprēķini rādīja, ka mazpulcēni darba gaitā guvuši jaunas zināšanas, prasmes, palīdzējuši ekonomēt skolas budžeta līdzekļus, jo nebija jāpērk puķu stādi skolas puķu dobēm, kā arī mācījušies dāvināt prieku citiem ar pašu audzētu puķu stādu palīdzību.

Laikā, kamēr mazpulcēni aizstāvēja projektus vai rosījās radošajās darbnīcās, vadītājiem piedāvāja ekskursiju pa Atašienes pagastu un podnieku darbnīcas “Zaļbirzes” apmeklējumu. Keramikas darbnīcā vadītājus un mazpulcēnu vecākus laipni sagaidīja māksliniece Ineta Dzirkale. Viņa mums demonstrēja darbu ar mālu uz podnieka ripas, kā arī aicināja pašus pamēģināt izgatavot kādu māla trauku piemiņai par darbnīcas apmeklējumu.

Atgriežoties Sūnu pamatskolā vadītājus gaidīja pusdienas. Pēc tam sekoja seminārs par aktualitātēm mazpulkos.

Pēc launaga folkloras kopa no Dignājas vadīja rotaļas un dejas, kur iesaistīja visus foruma dalībniekus. Pēc gandrīz stundu ilgas dejošanas sekoja foruma noslēgums ar pateicības vārdiem mazpulku atbalstītājiem, vadītājiem, Rīgas klubiņa jauniešiem, mazpulcēnu apbalvošana un mājupceļš. Mazpulcēnu vecāki, kuri aktīvi palīdz savam mazpulcēnam vai mazpulkam, saņēma dāvanā ābelītes, kuru  iegādi finansē Amerikā dzīvojošie latvieši. Paldies atbalstītājiem!

Mājās atgriezāmies gandarīti par veikumu. Esam ieguvuši jaunus iespaidus, draugus, zināšanas.

 

Lidija Ozoliņa, 116. Neretas mazpulka vadītāja

 

17. – 23. septembris šogad ir Eiropas sporta nedēļa, kuru Latvijā atzīmē jau otro gadu.

Sporta nedēļu 17. septembrī aizsāka futbola sacensības Ērberģē. Diemžēl citu pagastu futbolisti dažādu iemeslu dēļ neatbalstīja iecerētās sacensības starp pagastu futbola komandām, bet mazzalvieši izsportojās, kā tas pieklājas sportiska pagasta jauniešiem. Sīvā cīņā finālā tomēr pārāki par visiem izrādījās “Sarkano komanda”, kurā spēlēja Emīls Censonis, Harijs Censonis, Aleksandrs Censonis, Ronalds Gercens, Alens Tomass Griškevičs un Ralfs Dobrovoļskis. Viņi tika apbalvoti ar kausu un diplomiem.

18. septembrī Neretas novada sportiskākie ļaudis Eiropas sporta nedēļas ietvaros tika aicināti piedalīties velobraucienos pa savu pagastu ierastākajiem veloceļiem. Mazzalviešus izbraukt rudens velobraucienā aicināja sporta darba organizators Gundars Ziemelis. Lai gan atsaucība nebija pārāk liela, tomēr tie, kuri piedalījās braucienā, bija apmierināti, jo katra kustēšanās, sportiska darbošanās ir pluss veselības nostiprināšanā.

19. septembrī Neretas novada jaunieši tika aicināti pārgājienā pa Aklā purva takām un Baltezera apkārtni. Tas bija viens no interesantākajiem un saliedējošākajiem pasākumiem.

20. septembrī Neretas novada cilvēkus gaidīja trenažieru zālēs.

21. septembrī skolās notika rudens krosa sacensības. Ātrākie savās distancēs pārstāvēs skolas starpnovadu sacensībās.

22. septembrī Neretas novadā bija volejbola diena. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā, atbalstot šo Sporta nedēļu, notika volejbola turnīrs dažāda vecuma, fiziskās sagatavotības un meistarības līmeņa volejbolistiem. Lai gan volejbols Neretā ir ļoti populārs, bet tik liela aktivitāte no iedzīvotājiem nebija gaidīta. Uz pasākumu ieradās gan spēlētāji, gan arī  krietns atbalstītāju pulks. Tika izveidotas četras komandas, kuras izspēlēja “apli”. Visas uzvaras izcīnīja komanda ‘Tārpiņi”, kuras sastāvā spēlēja Amanda Regute, Rainers Timko, Jānis Kārtiņš, Mārcis Bīmanis un Mairis Dzenis. Labākie komandu spēlētāji Rūta Leite, Amanda Regute, Kitija Kuzņecova, Sintija Caune, Alise Vaičulena un Endija Kapele saņēma balvas. Turnīrs izdevās – spēles bija aizraujošas un interesantas, kuras gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem radīja gandarījumu un prieku!

23. septembrī visās skolās notika olimpiskā diena, kurā skolās viesojās olimpisko spēļu dalībniece Agnese Pastare. Daļa Neretas novada skolu sportistu šai dienā piedalījās Sēlijas novadu 3. sporta svētkos un kopvērtējumā izcīnīja 1.vietu.

 

Žanna Miezīte

 

Neretas novada 6 jaunieši šajā gadā  no augusta līdz decembrim ir iesaistījušies  projektā “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Projektu vada Žanna Miezīte, mentoru pienākumus veic Kaspars Baltacis un Agnese Rutka. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Neretas novada jaunieši iesaistās brīvprātīgo darbā – palīdzēja augustā organizēt Sēlijas Jauniešu dienu Ērberģē, iesaistījās Zalves pagasta svētkos “Atvadas vasarai”, septembrī piedalījās Eiropas sporta nedēļā (interesantākais, jauniešus saliedējošākais pasākums bija pārgājiens pa Aklā purva takām un pie Baltezera).

Lai rosinātu jauniešos pašnodarbinātības ideju, 4. oktobrī jauniešiem bija iespēja piedalīties seminārā “Kā izdzīvot laukos?”, kura laikā jaunieši izzināja Pilkalnes muižas saimnieku veikumu, to, kā, īstenojot dažādus projektus, mērķtiecīgi strādājot, var uzturēt un attīstīt savu saimniecību.

Četri jaunieši projekta ietvaros apmeklēs B kategorijas autoapmācības kursus. Savas mobilitātes veicināšanai viņiem būs iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.

Projekts turpinās. Arī nākamajā gadā citi seši Neretas novada jaunieši varēs iesaistīties “PROTI un DARI!” aktivitātēs. Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Ja atbilstat mērķa grupai, piesakieties!

 

Žanna Miezīte

Pieminot lielāko mūsu puses sporta entuziastu, ilggadējo Pilskalnes, Neretas sporta dzīves vadītāju Jūliju Treiģi, 3. septembrī  Pilskalnē norisinājās tradicionālais Jūlija Treiģa kauss minifutbolā. Paralēli minifutbola sacensībām, komandām bija iespēja piedalīties arī volejbola sacensībās un dažādas interesantās individuālajās sacensībās.

Pilskalnes pagasta pārvaldes darbinieki un brīvprātīgie Sporta dienas organizatori bija piedomājuši pie neparastām un neikdienišķām individuālajām sacensībām. Precizitāti, veiklību un ātrumu varēja pārbaudīt gan lieli, gan mazi. Ļoti aktīvi visās atrakcijās iesaistījās ikviens.

Pavisam minifutbolā pieteicās divas komandas. Sīvās cīņās, izspēlējot divus periodus, komandas ieguva vienādu gūto vārtu skaitu, līdz ar to pēc nelielas pauzes tika izspēlēts pagarinājums, kurā noskaidrojās uzvarētājs. Arī šogad, tāpat kā pagājušā gadā, komandai “TMFI” izdevās noturēt uzvaru un iegūt Jūlija Treiģa ceļojošo kausu. Šis bija otrais gads pēc kārtas, kad ceļojošais kauss nemainīja savu atrašanās vietu, izšķirošs būs nākamais gads, kad komandai “TMFI” uzvarot arī 2017. gadā, izdodos noturēt kausu pavisam. Komandā spēlēja – Jānis Cīrulis, Lauris Zverevs, Ingars Saulītis, Jānis Ludvigsons, Mikus Andersons un Mārtiņš Varekājs. 2. vietu izcīnīja komanda “Rastafāri” – Edgars Salna, Dairis Savickis, Oskars Avreicēvičs, Kristaps Salna, Dmitrijs Baldaševičs un Rolands Rubins.  

Volejbolā pieteicās trīs komandas, kuras savstarpējās spēlēs noskaidroja uzvarētājkomandu. 1. vietu izcīnīja komanda “Kārtiņi” – Valdis un Jānis Kārtiņi, 2. vietu komanda “Grīnvaldi” – Denijs un Sandris Grīnvaldi un 3. vietu – Amanda Regute un Juris Ignatiks.

Arī individuālajās sacensībās tika sadalītas medaļas un diplomi. Bērni, aktīvi iesaistoties atrakcijās, pelnīja sev saldumus. Noslēgumā pasākuma dalībnieki tika aicināti uz virves vilkšanas sacensībām.

Uz tikšanos nākamajā gadā! Jācer, ka novada iedzīvotāji kļūs vēl atsaucīgāki un 2017. gadā pieteikto komandu skaits būs krietni lielāks.

 

Agnese Rutka 

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1700092
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
5437
128125
1700092

Sadarbība