Jauniešiem

Jauniešiem (74)

Svētdien, 2. augustā noslēdzās Ekoskolu programmas lielākais vasaras notikums – Ekoskolu vides forums, kurā piedalījās kopumā ap 200 dalībnieku – gan Ekoskolu pedagogi – programmas koordinatori, gan aktīvākie jaunieši, kas savās skolās iesaistās Ekopadomes darbā un vides izglītības aktivitāšu īstenošanā.

 

No 28. jūlija līdz  2. augustam, ar atbalstu no Neretas novada domes un Latvijas Valsts Mežiem,  forums iemājoja Mazzalves pamatskolā, kas arī ir aktīvi iesaistījusies Ekoskolu programmā, par ko atklāšanā prieku izteica Arvīds Kviesis, Neretas novada domes priekšsēdētājs. Savukārt gandarījumu par to, ka jaunieši tiek sagatavoti izturēties pret apkārtējo vidi ar atbildību un mīlēt dabu, izteica Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Ekoskolu programmas koordinators Latvijā, Daniels Trukšāns atgādināja par pret vidi atbildīgas dzīvošanas principiem un uzsvēra konkrētas rīcības nozīmi, kam uzmanība jāpievērš ikdienā, bet īpaši – foruma norises laikā.

Vasaras pašā vidū, 15.jūlijā, 116. Neretas mazpulka mazpulcēni Sandis un Sintija Gadišķi, Patrīcija un Viktorija Dardeces, Jānis Lejnieks kopā ar vadītāju Lidiju Ozoliņu un vecākiem, šofera Aiņa Silenieka vadītā domes autobusā, devās uz semināru mazpulcēniem „Sīpolu un ķiploku audzēšana un bizness Latvijas apstākļos”. Mazpulcēnu izvēlētās biznesa vai individuālo projektu tēmas gan par sīpolu audzēšanu, gan ķiploku audzēšanu radniecīgas, tādēļ Latvijas Mazpulku Padome  seminārus apvienoja vienā dienā. Tie notika pie ķiploku audzētājiem Elejā un sīpolu audzētājiem Brunavā. Pašsaprotami, ka ziemas ķiploki jāstāda jau šoruden, ja mazpulcēni nākamajā gadā projektiem izvēlas tēmu par šiem kultūraugiem.

Pirmo gadu, iesaistot visus 7 Sēlijas novadu jauniešus, ir aizsācies Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošais kauss. Šī pasākuma mērķis ir stiprināt valstiski – patriotiskās vērtības un zināšanas par Valsts drošību un aizsardzību, vienlaikus veicinot bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātes.

 

Sacensības norisināsies Sēlijas novados un vairākos posmos laikā no 2015. gada jūnija līdz 2015. gada novembrim. 14. novembris būs noslēdzošā diena, kad ar visu Sēlijas novadu kopīgu Lāpu skrējienu, noskaidrosies novads, kurš būs uzvarētājs un iegūs ceļojošo kausu. Ļoti nozīmīgi ir piedalīties katrā posmā, jo dalība vien jau dod punktus, kuri var būt izšķiroši katram novadam.

 

11. jūnijā tika aizvadīts 1. posms, kas norisinājās Aknīstē – nakts orientēšanās. Pasākumu atklāja Aknīstes kultūras darba organizatore Aiga Andruškeviča. Tālāk vārds tika dots ģenerālim Jurim Vectirānam, kurš uzsvēra šādu pasākumu nozīmīgumu. Vēlējums visiem jauniešiem bija, lai šis ceļojošais kauss kļūtu par ikgadēju tradīciju un vienotu visus 7 Sēlijas novadus arī turpmāk.

Konkursu organizē Viesītes novada pašvaldība ar mērķi izveidot Sēlijas novada jauniešu dienas logo, kas simbolizētu saukli “Dzimis Sēlijā” un kalpotu kā atpazīstamības veicinātājs Sēlijas novados un ārpus tiem, veicināt piederību Sēlijas novadiem.

 

Konkursa uzdevums

Logo ir jāizveido uz A4 formāta lapas atbilstoši jauniešu (vecumā no 13 līdz 30 gadiem) mērķauditorijai, grafiski viegli uztveramu, vienkāršam, uzmanību piesaistošam, iespējai lietot dažādos mērogos. Logo var tik izstrādāts gan datorgrafikā, gan zīmēts ar roku.

Īss logo idejas apraksts – maksimums 1 A4 lapa.

 

Konkursa darba iesniegšanas vieta un laiks

Logo jāiesniedz Viesītes novada domē līdz 2015.gada 30. jūnijam plkst. 17:00, jāiesūta e-pastā vai pa pastu (pasta zīmogs 2015.gada 30. jūnijs)

Viesītes novada domes adrese – Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, e-pasts – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mazpulka darba gads šogad sākās ar biedrības „Latvijas Mazpulki” gada konferenci „Augsim Latvijai!” 13.februārī Rīgā kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, kad tur pulcējās mazpulku vadītāji un mazpulcēni no visas Latvijas mazpulkiem. Konferencē Latvijas Mazpulku padome izvērtēja iepriekšējā gada veikumu un informēja par 2015.gada galvenajiem darba virzieniem un uzdevumiem. Protams, katrs mazpulks un arī mazpulcēns var izvēlēties savu darbības programmu, individuālos vai grupas projektus. Taču ir vairāki kopīgie darbības virzieni un pasākumi gada laikā, kas kopīgi visiem mazpulkiem. Katra mazpulka darbu padome vērtē gan pēc tā dalības kopējos pasākumos, gan individuālajām aktivitātēm savos pagastos. Gada konference, mazpulku sporta spēles, individuālie un grupu projekti un to prezentācija rudens forumos jeb mazpulcēnu darbu skatēs ir kopīgie pasākumi, pēc kuriem padome vērtē mazpulka aktivitāti. Mazpulcēna Goda nominācijas konkurss, Latvijas Mazpulku vasaras nometne „Visu daru es ar prieku” ir papildus pasākumi, kuri arī liecina par mazpulka darbīgumu, taču tā ir pašu mazpulcēnu izvēle – piedalīties vai nē.

24. martā neliela jauniešu grupiņa no Neretas novada devās uz Rīgu, uz Ķīpsalas starptautisko izstāžu centru, lai piedalītos lielākajā Latvijas jauniešu NVO festivālā “Jaunieši iesaistās.” Pasākuma mērķis bija veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu un sadarbību starp jauniešu organizācijām, kas strādā ar jauniešiem no visas Latvijas. Festivāls tiek rīkots ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ finansiālu atbalstu.

 

Pasākums bija ļoti piesātināts, daudzpusīgs un interesants. Visas dienas garumā vairāk nekā 30 jauniešu nevalstiskās organizācijas no Latvijas aicināja ikvienu interesentu iesaistīties radošajās darbnīcās un aktivitātēs. Bija iespēja nostiprināt un papildināt savas zināšanas par Eiropas Savienību, par Latvijas Saeimu. Spēlēt dažādas netradicionālas galda spēles, veidot ziedus, rotas, nozīmītes, gleznot, no māla veidot dzīvniekus, pīt pīnītes, piedalīties erudītu konkursos. Programma bija ļoti daudzveidīga, jaunieši labprāt aicināja piedalīties, neatteica padomu un palīdzību.

21. un 22. martā Neretas novada Vīnakalnu mežā notika Neretas 513. Jaunsargu vienības organizētais Sēlijas jaunsargu pārgājiens, kurā piedalījās jaunsargi no Aknīstes, Neretas, Rites un Viesītes. Pirmajā dienā jaunsargi veica 4 km pārgājienu pilnā ekipējumā līdz nometnes vietai, kur tika iekārtota nometne. Pēc nometnes iekārtošanas jaunsargi tika sadalīti četrās kaujas nodaļās tā, lai katrā nodaļā jaunsargi būtu sajaukti no visām vienībām. Lai jaunās kaujas nodaļas būtu spējīgas veikt uzdevumus, jaunsargi veica komandu veidojošos saliedēšanās uzdevums. Pēc uzdevumu veikšanas jaunsargi apguva bāzes aizsardzības pamatprincipus. Iestājoties  pirmajai tumsai, Jaunsargiem tika dots uzdevums, izmatojot patruļas, slēpņus un bāzes aizsardzības pamatprincipus, aizsargāt bāzi. Viņiem pretdarbojās izlūku vienība. Uzdevums beidzās līdz ko tika sagūstīti un iznīcināti visi pretinieki, bāze tika nosargāta. Pēc vakariņām jaunsargi dalijās iespaidos ar saviem jauniegūtajiem draugiem. Nākamā diena sākās ar dzestru rītu un rīta rosmi. Pēc brokastīm jaunsargi četros mācību laukumos apguva jaunsargu zināšanas. Pie Aknīstes jaunsargu instruktora kaprāļa Jāņa Grigasa – ievainotā evakuēšanu, pie Rites jaunsargu instruktora vecākā zemessarga Mārtiņa Umbraško – maskēšanos, pie Viesītes jaunsargu instruktora, pašvaldības policijas vecākā inspektora Induļa Surkuļa un palīg instruktora vecākā zemessarga Jāņa Šarkūna – šaušanu un pie Neretas jaunsargu instruktora kaprāļa Klāva Bajinska – aizsardzību pret masveida iznīcināšanas ieročiem. Pēc pusdienām notika sacensības šķēršļu trasē starp kaujas nodaļām, šeit labāko rezultātu uzrādīja 3. nodaļa. Pasākums noslēdzās ar apbalvošanu un pārgājienu mājup. Paldies jaunsargiem par izturību un instruktoriem par atbalstu!

 

Neretas 513. jaunsargu vienības

Instruktors kaprālis Klāvs Bajinskis

23. janvārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mazajā skolā pulcējas  liels skaits mazpulcēnu un viņu vadītāji no visa Zemgales reģiona. Tā bija ļoti nozīmīga diena. 116. Neretas mazpulkam apritēja 5 gadi. Šajā datumā ne tikai sveica Neretas mazpulcēnus, bet arī notika mazpulku vadītāju seminārs, kuru organizēja mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne.

 

Plkst. 1330 sākās reģistrēšanās, kad pamazām arvien vairāk un vairāk piepildījās mazās skolas telpas ar bērnu čalām. Pavisam Neretā viesojās 9 mazpulki. Tie bija – 53. Penkules mazpulks, 50. Sunākstes mazpulks, 439. Daudzeses mazpulks, 295. Seces mazpulks, 504. Jersikas mazpulks, 297. Līvānu mazpulks, 155. Rožupes mazpulks, Dignājas mazpulks, 60. Krustpils mazpulks un 116. Neretas mazpulks.

 

Reģistrējoties bija piecas lapas. Jau tad katrs mazpulcēns varēja izvēlēties, kurā lapā pierakstīties. Tās bija katra ar savu nosaukumu un atbilda noteiktai radošajai darbnīcai. Kamēr vadītāji seminārā apsprieda nopietnas sarunu tēmas par darbības novērtējumu Latvijā un Zemgalē pēdējos divos gados, mēģināja rast stratēģijas un darbības virzienus 2015. – 2020. gadam, iesaistījās diskusijās, tikmēr skolēni darbojās pa klašu telpām. Dāvanu iesaiņošanu organizēja skolotāja Modra Reizniece, veidot kreppapīra ziedus mācīja skolotāja Natālija Grīnvalde, aitiņas no dzijas gatavošanu ierādīja Jolanta Albrehta, magnētisko aitu gatavošanu organizēja skolotāja Marija Šalna un, visbeidzot, plastilīna glezniņu veidošanu palīdzēja apgūt skolotāja Daira Osīte.

 

Ja esat ieguvuši metināšanas iemaņas strādājot vai pašmācības ceļā, bet Jums nav izglītības dokumenta, kas apliecina šīs prasmes, Jums ir iespēja pieteikties eksāmenam Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) un iegūt valsts atzītu dokumentu par profesionālo kvalifikāciju profesijā „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”.

 

Starp ZRKAC un Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir parakstīts līgums, kas pilnvaro ZRKAC veikt dzīves gaitā iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanu MAG metināšanā.

Sākusies ziemas uzņemšana 30 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 62 profesijām Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Mācības ilgs 1 vai 1,5 gadu, pieejama arī stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī.

 

 

 

 

Prasības jaunietim:

  • vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
  • pabeigta 9. vai 12. klase;
  • ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas;
  • gadu pirms uzņemšanas nav iegūta profesionālā kvalifikācija.

 

Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. Dokumentus izglītības iestādēs var iesniegt no 1. decembra. 1,5 gada programmās mācības sākas jau 2015. gada 12. janvārī, bet 1 gada programmās – 23. februārī.

 

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1699329
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4674
127362
1699329

Sadarbība