Jauniešiem

Jauniešiem (76)

 

 

Pārstāvot Neretas novadu, no 22. līdz 25. septembrim piedalījos apmācībās „Jauniešu apmaiņas projektu apmācības”. Apmācībās guvu zināšanas, prasmes un apguvu metodes jauniešu apmaiņas projektu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā, kā arī izpratni par jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes kritērijiem un neformālās izglītības principiem un pieejām projekta ietvaros. Apmācības organizēja „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

3.-11.septembrī Ērberģē tika organizēts starptautisks jauniešu projekts programmā „Jaunatne darbībā” „Stand up for Your values”. Jaunieši no Itālijas, Vācijas, Lietuvas un tepat no Latvijas (5 jaunieši bija no Ērberģes – 2 meitenes un 3 puiši) kopā darbojās, iesaistījās brīvprātīgo darbā, izveidojot rotaļu laukumu pie bērnu dienas centra „Vālodzīte”, organizējot pasākumus Mazzalves pamatskolas skolēniem, sociālā aprūpes centra „Mēmele” klientiem.

9.septembrī skolas kamīnzālē jaunieši organizēja tikšanos ar ES programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projekta „Stand up for your values!” dalībniekiem, kuras laikā bija iespēja noskatīties jaukas prezentācijas par Itāliju, noskatīties nelielu jauniešu sagatavotu koncertu, kopā padziedāt un padejot. Projekta jaunieši noorganizēja arī ballīti kopā ar Mazzalves pagasta jauniešiem.

Par jauniešu apmaiņas projekta „Stand up for your values!” darbību Ērberģē jaunieši izveidoja arī fotoizstādi, kura būs apskatāma vēl kādu nedēļu Mazzalves pamatskolas 2. stāva gaitenī.

 

Žanna Miezīte

ES VARU BŪT PREMJERMINISTRS

TV spēle jauniešiem

TV spēle jauniešiem meklē līderus un talantus, aktīvi domājošu paaudzi,

kuri ir gatavi cīnīties un aizstāvēt savu viedokli par dažādām sabiedrības pārvaldes un starptautiskām tēmām, kuriem ir jaunas neordināras idejas Latvijas attīstībai un kuri tuvākā nākotnē varētu veidot Latvijas politiku.

Piesakies TV spēlei „Es varu būt premjerministrs”.

http://www.youtube.com/watch?v=KrdBwOXySd8

 

 

Izveido līdz 1 min garu video rullīti par tēmu „Mana ideja Latvijai”

Aizpildi anketu un sūti to visu uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai pa pastu Jaunās demokrātijas centrs, Blaumaņu iela 11/13-12, Rīga, LV1011 adresējot TV spēlei „Es varu būt premjerministrs”

Tev būs iespēja satikties un diskutēt ar bijušajiem Latvijas premjerministriem, sabiedrības viedokļa līderiem, polittehnologiem, diplomātiem, konsultantiem, žurnālistiem, sabiedrisko attiecību speciālistiem un izmēģināt savas spējas televīzijas spēles pusfinālā un finālā, kas notiks jau oktobrī.

Aicinām pieteikties jaunus cilvēkus vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri grib un vēlas veidot Latvijas nākotnes politiku.

Video rullīti vari nofilmēt ar savu mājas kameru, mobilo telefonu vai foto kameru!

Piesakies līdz šā gada 5. septembrim!

Spēles nolikumu meklē mājas lapā www.premjerministrs.lv

 

Piedaloties TV spēlē uzvarētājs iegūs nākotnes premjerministra titulu un balvu vienas Latvijas Republikas premjerministra mēnešalgas apmērā.

 

2011.gada 5.-7.augustā Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija” Viesītes novada viesu namā „Bincāni”  īstenoja pirmo posmu projektam „Iespēja. Izaicinājums. Ieguldījums”, kurš tiek finansēts ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2011.gadam atbalstu. Apmācībās piedalījās 30 jaunieši vecumā 15-25 gadi no Viesītes, Lones (Viesītes novads) un Zalves, Pilskalnes, Neretas, Mazzalves (Neretas novads).

Projekta pirmajā posmā jaunieši ieguva pieredzi, kā strādāt komandā, apzinoties katra cilvēka komunikāciju uzvedības; apzinājās, kas ir labais darbs un, kas ir brīvprātīgais darbs, ieguva attieksmi kā pats cilvēks var mainīt sev apkārt esošo vidi, izmantojot brīvprātīgo darbu; plānoja brīvprātīgā darba akativitātes savā pašvaldībā – Viesītē, Lonē, Mazzalvē, kuras tiks realizētas līdz 2011.gada 9.septembrim. Lones jaunieši plāno atjaunot volejbola laukumu un organizēt sporta dienu visai ģimenei, Viesītes un Mazzlalves jaunieši plāno rīkot pasākumu, lai aktivizētu vienaudžus iesaistīties sabiedrībā, lai viņi uzzinātu par dažādām iespējām, kādas pastāv, piemēram, par Eiropas Komisijas programmu „Jaunatne darbībā”.

Apmācību procesu, vajadzīgo atbalstu brīvprātīgā darba aktivitātes plānošanā un realizešanā,  izvērtēšanu un turpmāko plānu izstrādi jauniešiem sekmēja IMKA Latvija prezidente un Eiropas Brīvprātīgā darba gada Vadības komitejas priekšsēdētājas vietniece Gunta Kelle, IMKA Latvija biroja vadītāja un Eiropas Brīvprātīgā darba gada Labas gribas vētniece, Latvijas Jaunatnes Padomes viceprezidente Linda Ūzuliņa, kura ir Viesītes iedzīvotāja.

IMKA Latvija izsaka pateicību Zaigai Kalniņai no Lones, Jānim Usānam no Zalves un Gintam Uskuram no Viesītes par atbalstu apmācību rīkošanā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Ūzuliņa,

IMKA Latvija biroja vadītāja,

Eiropas Brīvprātīgā darba gada Labas gribas vēstniece Latvijā

Latvijas Jaunatnes Padomes viceprezidente

 

Pamatojoties uz novada reformu Zalves pagasts 2009. gada 1. jūlijā tika pievienots Neretas novadam, līdz ar to Zalves pagasta padome tika izveidota par Neretas novada Zalves pagasta pārvaldi, un tika samazinātas štatu vienības Zalves pagasta pārvaldē. Zalves pagasta administratīvajā ēkā, kur  atrodas Zalves kultūras nams, bibliotēka un pasts, atbrīvojās pirmā stāva telpas, kurās Zalves pagastā būtu ļoti nepieciešams izveidot brīvā laika pavadīšanas centru jauniešiem, jo ar 2009. gada 1. jūniju tika likvidēta Zalves pamatskola. Pamatojoties uz to,  jauniešiem trūkst telpu, kur varētu pulcēties, veidot dažādas interešu grupas un pavadīt brīvo laiku.

 

7.maijā Mazzalves pagasta aktīvie jaunieši aicināja visu novada pagastu jauniešus uz Ērberģi, lai kopā svinētu jauniešu centra atklāšanu.

Mazzalves jauniešiem pagasta pārvalde piešķīra telpas nevalstisko organizāciju mājā bijušā bērnudārza ēkā. Šo ēku apsaimnieko biedrība „Ērberģietes”. Te mācās pirmsskolas vecuma bērni (ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupas, un darbojas arī dienas centrs „Vālodzīte”, kurā ik dienas vecāki var atstāt audzinātāju uzraudzībā bērnus no pusotra līdz četru gadu vecumam). Nesen „Ērberģietes”, realizējot ERAF projektu, šai ēkā atklāja arī frizētavu un izstāžu zāli. Tagad sakārtots vēl viens ēkas korpuss, kurš nodots jauniešiem. Pirms mēneša tika sagādātas mēbeles un aprīkojums, ar Mazzalves pamatskolas starpniecību saņemot dāvinājumu no Mārupes jauniešu centra. Paši jaunieši centru iekārtoja un arī solās to uzturēt kārtībā.

Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit!

 

 

           29.decembrī Neretas kultūras namā pulcējās Neretas novada jaunieši uz kopīgu pasākumu. Dienas pirmajā pusē jaunieši, noklausījušies Klāva Bajinska stāstījumu par Ziemassvētku kaujām, sadalījušies komandās, devās meklēt pēc dotajām koordinātēm darba lapās 10 kontrolpunktus, kuros bija jāveic dažādi atraktīvi uzdevumi, kuru leģenda saistījās ar Ziemassvētku kauju norisēm.

            Pēc orientēšanās pa Neretu un visu uzdevumu veiksmīgas izpildes komandas atkal pulcējās kultūras nama mazajā zālē, lai cienātos ar siltu tēju, apkopotu orientēšanās sacensību rezultātus, kopā uzspēlētu kādu jautru spēli, ko pārējiem novada jauniešiem, Litas Trakinas rosināti, bija sagatavojuši Neretas jaunieši.

            Paldies jauniešiem no Mazzalves, Neretas un Pilskalnes par atsaucību, atraktivitāti un vēlmi interesanti kopā pavadīt laiku! Īpaši paldies pasākuma galvenajiem organizatoriem Klāvam Bajinskim un Litai Trakinai!

            Nākamais novada jauniešu pasākums notiks Pilskalnē un to organizēs pilskalnieši 28.janvārī. Uz tikšanos!

 

Žanna Miezīte,

jauniešu darba koordinatore Neretas novadā

 

 

Oktobrī Hipotēku un zemes bankas klientu klubs „Mēs paši” izsludināja ikgadējo projektu konkursu, kura galvenais mērķis bija labdarības pasākumu finansiāls atbalsts. Šim konkursam savus projektus iesniedza gandrīz visas Neretas novada nevalstiskās organizācijas un arī Neretas novada jaunieši gandrīz no visiem pagastiem. Pilno finansējumu projektu realizēšanai saņēma biedrība „Vēveri” (Pilskalne), kuri Pilkalnes muižā ceps piparkūkas sava pagasta ļaudīm, biedrība „Ērberģietes” (Mazzalve) gatavos Ziemassvētku pasākumam īpašu Ziemassvētku vecīša tērpu un radošajā darbnīcā jebkuram interesentam nodrošinās iespēju izgatavot sev atstarotāju, un Mazzalves jauniešu grupa, kura realizēs projektu „Triju paaudžu radošā darbnīca „Atdzimstošās rotaļlietas”” (salabotās rotaļlietas mazzalvieši, ķekatu gājienā apciemojot pirmsskolas bērnus, dāvās pirmsskolas grupiņu bērniem).

 

 

Sestdien, 27.novembrī, pl.14.00 Ērberģes muižā pulcējās Neretas un Vecumnieku novadu jaunieši uz pirmo kopīgo saietu. Pasākumu gatavoja Mazzalves pagasta aktīvie jaunieši.

Pēc reģistrēšanās sekoja neliels pārgājiens pa Ērberģi, lai izzinātu interesantākos Ērberģē apskatāmos objektus, lai uzzinātu, kā dzīvo un ko dara ērberģieši. Tad visi jaunieši sadalījās draudzīgās, dažādus pagastus apvienojošās komandās un devās orientēšanās sacensībās, meklējot kartē iezīmētos objektus Ērberģes teritorijā un pie katra atrastā objekta izpildot kādu interesantu Mazzalves jauniešu sagatavotu uzdevumu (katru orientieristu grupu „izsekoja” arī fotogrāfs, kurš visu fiksēja kadros).

Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit!

 

 

20.oktobra vakarā Ērberģes kamīnzālē bija aicināti visi ieinteresētie Neretas novada jaunieši, lai tiktos ar Daugavpils nevalstiskās organizācijas „Odinvita” dalībniekiem un uzzinātu viņu pieredzi, darbojoties starptautiskajā jauniešu programmā „Jaunieši darbībā”. Daudavpiliešu prezentācija galvenokārt rosināja uz brīvprātīgo darbu, parādot arī labās prakses piemērus. Neretas novada jaunieši saņēma arī metodiskus materiālus par to, kā pieteikties programmai, kā kļūt par Eiropas brīvprātīgo (par brīvprātīgo darbu Neretas novada jaunieši uzzināja arī, būdami Stelpē, kur uz gadu brīvprātīgo darbu veic jaunieši no Itālijas un Spānijas, darbojoties ar Stelpes jauniešiem un bērniem dažādās sportiskās aktivitātēs, mācot viņiem ģitārspēli, itāļu valodu u.c.) Jauniešiem bija iespēja noskatīties daugavpiliešu sagatavoto filmiņu par viņu darbiem kādas starptautiskās nometnes laikā.

Pasākuma dalībnieki piedalījās arī lietišķajā spēlē komandu veidošanā, guva nelielu pieredzi komandas darbā.

Jaunieši apsprieda iespēju iesaistīties Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” labdarības projektu konkursā.

Nākamais lielākais Neretas novada jauniešu organizētais pasākums plānots 27.novembrī Ērberģes muižas parkā un muižā ar dažādām sportiskām aktivitātēm. Uz šo pasākumu tiks aicināti arī Vecumnieku novada Bārbeles un Stelpes jaunieši, pie kuriem neretieši nesen viesojās.

Žanna Miezīte


 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2659669
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
474
119411
2659669

Sadarbība