Aktualitātes lauksaimiekiem

Aktualitātes lauksaimiekiem (17)

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2017, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2017.gada Vienotā iesnieguma sezonai.
Pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecības zemi un ainavu elementiem lauku blokos.
Saite uz LAD ģeogrāfisko informācijas sistēmu:
http://karte.lad.gov.lv/.
Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:
- iekļaut lauku blokā JAU sakoptu platību;
- pievienot jaunus ainavas elementus;
- no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

UZMANĪBU! Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi platībai jābūt sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Platība tiks apsekota dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.


PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA NAV PIETEIKŠANĀS UZ ATBALSTU. LAI PIETEIKTOS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM, JUMS JĀIESNIEDZ VIENOTAIS IESNIEGUMS 2017. GADAM!
Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30 ha.
Iepazīstieties ar lauku bloku precizēšanas nosacījumiem un aizpildīšanu
Rokasgrāmatā lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai, izmantojot EPS.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot pa tālruni 67095000 vai 67027843.
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

+371 67027843
www.lad.gov.lv

"Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas" 14. un 15. februārī pulksten 10 00, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pilī, Viesītē.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra Sēlijas nodaļas (MKPC) organizētajās apmācībās paralēli MKPC ekspertiem atsevišķas tēmas mācīs konkrētu jomu speciālisti:

14.februārī - VALTERS LŪSIS - Valsts meža dienesta (VMD) Medību daļas vadītājs

15.februārī - GUNTIS ŠČEPANIKS - AS Latvijas valsts meži (LVM) meža infrastruktūras un medību vadītājs.

Lai veicinātu pareizu izpratni par medībām un sniegtu nepieciešamās praktiskās iemaņas,  kā sadarboties lauksaimniekiem un medniekiem, lai neciestu sējumi, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) uz mācībām īpaši vēlas aicināt lauksaimniekus.

Lai pieteiktos mācībām, lūdzu, sazināties ar lauku attīstības konsultanti Ligitu Kadžuli -  e pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mob. t. 26526895 vai 25460441. Piesakoties saņemsiet dalībnieka pieteikuma veidlapu.

Mācības dalībniekiem  ir BEZMAKSAS! Tās finansē Lauku atbalsta dienests, tāpēc dalībniekiem obligāti ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz Ligitai Kadžulei arī nekustamā īpašuma (NĪ) apliecinošā dokumenta kopija (Zemesgrāmata (ZG) vai izdruka no www.kadastrs.lv), kas apliecina, ka mācību dalībnieks ir meža īpašnieks. Ja mācību dalībniekam nav īpašumā meža, bet viņš piedalās kāda ģimenes locekļa meža apsaimniekošanā, meža īpašnieks var uzrakstīt apliecinājumu, ka mācību dalībnieks piedalās viņam piederošā meža apsaimniekošanā, to var rakstīt ar roku brīvā formā un nekur nav jāapstiprina.

Ne mācību dalībniekam, ne meža īpašniekam, kura mežu apsaimnieko dalībnieks sakarā ar dalību mācībās nebūs nekādu papildu saistību ar LAD, nebūs jāsniedz nekādas atskaites vai cita veidā informācija pēc mācībām. 

Pieteikuma veidlapas aizpildītas līdz 10.februārim sūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , parakstīt varēsiet pirmajā mācību dienā. ZG kopijas vai izdruka no www.kadastrs.lv var arī sūtīt elektroniski vai paņemt līdzi 14.02. Lai saņemtu pieteikuma veidlapas var vērsties arī pie Neretas lauku attīstības speciālistes Mudītes Grīnvaldes, tālr.: 26405236.

 

Notikums

Vieta

Atbildīgais

Datums/laiks

Pamatapmācības augu

aizsardzības līdzekļu

lietošanas operatoriem

Bebru iela

108,

Jēkabpils

(SIA LLKC

Jēkabpils KB

telpās)

Ziedīte Bimšteine

Tālr. : 65207070

Mob.tālr.: 28361750

E-pasts:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.februāris

10:00

Zināšanu atjaunošana

profesionālajiem augu

aizsardzības līdzekļu

lietotājiem (darbībai ar

2.reģ. klases AAL).

Apliecību pagarināšana

Biržu Tautas

nams, Birži,

Salas pagasts,

Salas novads

 

Ziedīte Bimšteine

Tālr. : 65207070

Mob.tālr.: 28361750

E-pasts:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.februāris

10:00

Pamatapmācības

profesionālajiem augu

aizsardzības līdzekļu

lietotājiem (darbībai ar

2.reģ. klases AAL , tiem,

kuri mācās 1.reizi)

Bebru iela

108,

Jēkabpils

(SIA LLKC

Jēkabpils KB

telpās)

Ziedīte Bimšteine

Tālr. : 65207070

Mob.tālr.: 28361750

E-pasts:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.februāris17.februāris

20.februāris

22.februāris

10:00

 

Pieteikšanās obligāta!

Iepriekš jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 x 4 cm),jāuzraksta iesniegums un jāsamaksā mācību maksa.

Kārtot pārbaudījumu bez apmācībām var persona, ja tai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (jānorāda iesniegumā). Par apmācībām rēķinu izrakstīs Jēkabpils konsultāciju birojs.

Iesniegumu veidlapas, VAAD un LLK Jēkabpils konsultāciju birojam, lai varētu veikt apmācības, var saņemt pie Neretas pagasta lauksaimniecības konsultantes M. Grīnvaldes  pa tālr. 26405236 vai SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

LAD direktores vietnieks Ğirts Krūmiņš atzīst: "Šis ir ilgi gaidīts atbalsta pasākums, jo tā ir iespēja maziem lauku uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, kā arī pilnveidot tūrisma pakalpojumus. Jau iepriekšējā plānošanas periodā interese par šo pasākumu bija ļoti liela – tika attīstīta dažādu pakalpojumu sniegšana laukos, arī kokapstrāde, metālapstrāde un citas nozares. Tā ir iespēja ne tikai  radīt darba vietas laukos, bet saglabāt arī esošās. Aicinu lauku uzņēmējus būt aktīviem un izmantot šo iespēju."

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

-"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 5 000 000 EUR  apmērā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa;

-aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 5 000 000 EUR  apmērā, arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa.

Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pieejamo finansējumu katrām reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem atbalsta saņemšanai, ir pieejama LAD mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšaktivitātē.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Aizkraukles nodaļa aicina aktīvus, idejām bagātus jauniešus iesaistīties apmācībās no šī gada 18. – 22. jūlijam Lāčplēša ielā 2a, Aizkrauklē

 

Pasākuma mērķis – Atbalstīt gados jaunu (līdz 40 gadiem) cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās. Ideju konkursa “Laukiem būt” organizēšana.

 

Pasākuma uzdevumi:

  1. apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
  2. palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas lauku attīstībai konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
  3. organizēt konkursu jauniešiem par viņu biznesa ideju dzīvotspēju, konkursa kārtībā labākos darbus apbalvot ar naudas balvu.

 

Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

 

 

Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 13. jūlijam: Anita Anševica mob.tālr.26153365, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai Valentīna Beča mob.tālr. 26158775, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1566413
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1827
125072
1566413

Sadarbība