Aktualitātes lauksaimiekiem

Aktualitātes lauksaimiekiem (21)

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" putnkopības nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 31.martam, kopējo publiskais finansējums ir EUR 900 000.

Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimības straujas izplatības risku citās teritorijās.

Uz atbalstu piektajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji putnkopības nozarē, kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" ietvaros.

 

 

LAD Klientu daļa:

Tālrunis: 67095000

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

tālrunis. 28664518.  65123326    vai www.vtua.gov.lv

 

Novads

Pagasts

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Vieta

(ielas vai mājas nosaukums ar Nr. bez novada un pagasta)

 Kokneses

 Kokneses

 29.03

11.00

 

 

Krūmiņi,pie SIA BORMAŅI darbnīcām,

Jaunjelgavas

Sunākstes

    30.03

11.00

  8.05

11.00

Sunākste„Palmas”pie pagasta pārvaldes

Jaunjelgavas

Daudzeses

    30.03

14.00

  8.05

14.00

„Pagastmāja”Daudzeva

Jaunjelgavas

Jaunjelgava

    03.04

11.00

 

 

Pie LATSIN, Meža iela 4,Jaunjelgava

Jaunjelgavas

Sērenes

    03.04

14.00

 

 

„Katlu māja”,Sērene

Vecumnieku

Kurmenes

    5.04

11.00

  10.05

11.00

Upmaļi 1,Kurmene,pie bijušā pasta

Vecumnieku

Valles

    6.04

11.00

 11.05

11.00

„ROSMES”,Valle,pie Krīču veikala

Pļaviņu

Klintaines

  7.04

11.00

  12.05

11.00

STUKMAŅI, mehāniskās darbnīcas.

Neretas

Zalves

  10.04.

11.00

15.05

11.00

Zalve,Atpūtas,pie pagasta pārvaldes

Neretas

Zalves

  10.04

14.00

15.05

14.00

Sproģi,Antuži

Neretas

Mazzalves

  12.04

11.00

17.05

11.00

Blīgznas 1,Ērberģe, pie darbnīcām

Kokneses

Kokneses

  13.04

11.00

18.05

11.00

Koknese,Pērseskrasts,pie bij.p/s Koknese darbnīcām,

Kokneses

Iršu

  13.04

14.00

18.05

14.00

Irši pag.,Kūlēni,pie pagasta pārvaldes

Ogres

Meņģeles

  19.04

11.00

19.05

11.00

Bērzu iela,Meņģele,pie katlu mājas

Neretas

Neretas

  20.04

12.00

22.05

12.00

Nereta ,Jaunzemi,pie darbnīcām

Neretas

Pilskalnes

  20.04

15.00

22.05

15.00

Pilskalne,kantoris

Pļaviņu

Aiviekstes

  21.04.

11.00

24.05

11.00

Aiviekstes pag.Kriškalni

Jaunjelgavas

Staburaga

  24.04

11.00

25.05

11.00

Staburaga pag.,Avoti,pie Velmaraiši darbnīcām

Jaunjelgavas

Seces

  24.04

14.00

25.05

14.00

Seces pag.,TP-7015,pie k/s Sprīdītis darbn.

Skrīveru

Skrīveru

  26.04

11.00

26.05

11.00

Skrīveri,Lielkažoku 3,ie Skrīveru sēkl.sab.darbnīcām

Kokneses

Bebru

  27.04

11.00

29.05

11.00

Vecbebri,Vecbebru tehnikums.

Pļaviņu

Vietalvas

  03.05

11.00

31.05

11.00

Odziena, Kalēji

Pļaviņu

Vietalvas

  03.05

14.00

31.05

14.00

Vietalva, Spāres

 

 

Šī gada maijā SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs plāno rīkot divu dienu mācības lauksaimniekiem, kuri Lauku atbalsta dienestā (LAD) piesakās pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un ir uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem, kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase. Atbalsta saņēmējiem ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Komplektējot grupu, priekšroka būs tiem, kam ir otrais saistību gads.  

Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Mācības tiek īstenotas projekta LAP investīciju pasākumi 2014.-2020. gadam ietvaros un ir bezmaksas.

Uz mācībām jāpiesakās pie novadu lauku attīstības konsultantiem vai Jēkabpils konsultāciju birojā: t. 65207071, mob.t. 26511269 vai elektroniski:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2017, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2017.gada Vienotā iesnieguma sezonai.
Pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecības zemi un ainavu elementiem lauku blokos.
Saite uz LAD ģeogrāfisko informācijas sistēmu:
http://karte.lad.gov.lv/.
Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:
- iekļaut lauku blokā JAU sakoptu platību;
- pievienot jaunus ainavas elementus;
- no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

UZMANĪBU! Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi platībai jābūt sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Platība tiks apsekota dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.


PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA NAV PIETEIKŠANĀS UZ ATBALSTU. LAI PIETEIKTOS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM, JUMS JĀIESNIEDZ VIENOTAIS IESNIEGUMS 2017. GADAM!
Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30 ha.
Iepazīstieties ar lauku bloku precizēšanas nosacījumiem un aizpildīšanu
Rokasgrāmatā lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai, izmantojot EPS.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot pa tālruni 67095000 vai 67027843.
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

+371 67027843
www.lad.gov.lv

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1858478
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1514
128759
1858478

Sadarbība