Aktualitātes lauksaimiekiem

Aktualitātes lauksaimiekiem (44)

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

tālrunis. 28664518.  65123326    vai www.vtua.gov.lv

 

Novads

Pagasts

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Vieta

(ielas vai mājas nosaukums ar Nr. bez novada un pagasta)

 Kokneses

 Kokneses

 29.03

11.00

 

 

Krūmiņi,pie SIA BORMAŅI darbnīcām,

Jaunjelgavas

Sunākstes

    30.03

11.00

  8.05

11.00

Sunākste„Palmas”pie pagasta pārvaldes

Jaunjelgavas

Daudzeses

    30.03

14.00

  8.05

14.00

„Pagastmāja”Daudzeva

Jaunjelgavas

Jaunjelgava

    03.04

11.00

 

 

Pie LATSIN, Meža iela 4,Jaunjelgava

Jaunjelgavas

Sērenes

    03.04

14.00

 

 

„Katlu māja”,Sērene

Vecumnieku

Kurmenes

    5.04

11.00

  10.05

11.00

Upmaļi 1,Kurmene,pie bijušā pasta

Vecumnieku

Valles

    6.04

11.00

 11.05

11.00

„ROSMES”,Valle,pie Krīču veikala

Pļaviņu

Klintaines

  7.04

11.00

  12.05

11.00

STUKMAŅI, mehāniskās darbnīcas.

Neretas

Zalves

  10.04.

11.00

15.05

11.00

Zalve,Atpūtas,pie pagasta pārvaldes

Neretas

Zalves

  10.04

14.00

15.05

14.00

Sproģi,Antuži

Neretas

Mazzalves

  12.04

11.00

17.05

11.00

Blīgznas 1,Ērberģe, pie darbnīcām

Kokneses

Kokneses

  13.04

11.00

18.05

11.00

Koknese,Pērseskrasts,pie bij.p/s Koknese darbnīcām,

Kokneses

Iršu

  13.04

14.00

18.05

14.00

Irši pag.,Kūlēni,pie pagasta pārvaldes

Ogres

Meņģeles

  19.04

11.00

19.05

11.00

Bērzu iela,Meņģele,pie katlu mājas

Neretas

Neretas

  20.04

12.00

22.05

12.00

Nereta ,Jaunzemi,pie darbnīcām

Neretas

Pilskalnes

  20.04

15.00

22.05

15.00

Pilskalne,kantoris

Pļaviņu

Aiviekstes

  21.04.

11.00

24.05

11.00

Aiviekstes pag.Kriškalni

Jaunjelgavas

Staburaga

  24.04

11.00

25.05

11.00

Staburaga pag.,Avoti,pie Velmaraiši darbnīcām

Jaunjelgavas

Seces

  24.04

14.00

25.05

14.00

Seces pag.,TP-7015,pie k/s Sprīdītis darbn.

Skrīveru

Skrīveru

  26.04

11.00

26.05

11.00

Skrīveri,Lielkažoku 3,ie Skrīveru sēkl.sab.darbnīcām

Kokneses

Bebru

  27.04

11.00

29.05

11.00

Vecbebri,Vecbebru tehnikums.

Pļaviņu

Vietalvas

  03.05

11.00

31.05

11.00

Odziena, Kalēji

Pļaviņu

Vietalvas

  03.05

14.00

31.05

14.00

Vietalva, Spāres

 

 

Šī gada maijā SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs plāno rīkot divu dienu mācības lauksaimniekiem, kuri Lauku atbalsta dienestā (LAD) piesakās pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un ir uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem, kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase. Atbalsta saņēmējiem ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Komplektējot grupu, priekšroka būs tiem, kam ir otrais saistību gads.  

Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Mācības tiek īstenotas projekta LAP investīciju pasākumi 2014.-2020. gadam ietvaros un ir bezmaksas.

Uz mācībām jāpiesakās pie novadu lauku attīstības konsultantiem vai Jēkabpils konsultāciju birojā: t. 65207071, mob.t. 26511269 vai elektroniski:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2017, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2017.gada Vienotā iesnieguma sezonai.
Pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecības zemi un ainavu elementiem lauku blokos.
Saite uz LAD ģeogrāfisko informācijas sistēmu:
http://karte.lad.gov.lv/.
Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:
- iekļaut lauku blokā JAU sakoptu platību;
- pievienot jaunus ainavas elementus;
- no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

UZMANĪBU! Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi platībai jābūt sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Platība tiks apsekota dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.


PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA NAV PIETEIKŠANĀS UZ ATBALSTU. LAI PIETEIKTOS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM, JUMS JĀIESNIEDZ VIENOTAIS IESNIEGUMS 2017. GADAM!
Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30 ha.
Iepazīstieties ar lauku bloku precizēšanas nosacījumiem un aizpildīšanu
Rokasgrāmatā lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai, izmantojot EPS.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot pa tālruni 67095000 vai 67027843.
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

+371 67027843
www.lad.gov.lv

"Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas" 14. un 15. februārī pulksten 10 00, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pilī, Viesītē.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra Sēlijas nodaļas (MKPC) organizētajās apmācībās paralēli MKPC ekspertiem atsevišķas tēmas mācīs konkrētu jomu speciālisti:

14.februārī - VALTERS LŪSIS - Valsts meža dienesta (VMD) Medību daļas vadītājs

15.februārī - GUNTIS ŠČEPANIKS - AS Latvijas valsts meži (LVM) meža infrastruktūras un medību vadītājs.

Lai veicinātu pareizu izpratni par medībām un sniegtu nepieciešamās praktiskās iemaņas,  kā sadarboties lauksaimniekiem un medniekiem, lai neciestu sējumi, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) uz mācībām īpaši vēlas aicināt lauksaimniekus.

Lai pieteiktos mācībām, lūdzu, sazināties ar lauku attīstības konsultanti Ligitu Kadžuli -  e pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mob. t. 26526895 vai 25460441. Piesakoties saņemsiet dalībnieka pieteikuma veidlapu.

Mācības dalībniekiem  ir BEZMAKSAS! Tās finansē Lauku atbalsta dienests, tāpēc dalībniekiem obligāti ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz Ligitai Kadžulei arī nekustamā īpašuma (NĪ) apliecinošā dokumenta kopija (Zemesgrāmata (ZG) vai izdruka no www.kadastrs.lv), kas apliecina, ka mācību dalībnieks ir meža īpašnieks. Ja mācību dalībniekam nav īpašumā meža, bet viņš piedalās kāda ģimenes locekļa meža apsaimniekošanā, meža īpašnieks var uzrakstīt apliecinājumu, ka mācību dalībnieks piedalās viņam piederošā meža apsaimniekošanā, to var rakstīt ar roku brīvā formā un nekur nav jāapstiprina.

Ne mācību dalībniekam, ne meža īpašniekam, kura mežu apsaimnieko dalībnieks sakarā ar dalību mācībās nebūs nekādu papildu saistību ar LAD, nebūs jāsniedz nekādas atskaites vai cita veidā informācija pēc mācībām. 

Pieteikuma veidlapas aizpildītas līdz 10.februārim sūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , parakstīt varēsiet pirmajā mācību dienā. ZG kopijas vai izdruka no www.kadastrs.lv var arī sūtīt elektroniski vai paņemt līdzi 14.02. Lai saņemtu pieteikuma veidlapas var vērsties arī pie Neretas lauku attīstības speciālistes Mudītes Grīnvaldes, tālr.: 26405236.

 

Notikums

Vieta

Atbildīgais

Datums/laiks

Pamatapmācības augu

aizsardzības līdzekļu

lietošanas operatoriem

Bebru iela

108,

Jēkabpils

(SIA LLKC

Jēkabpils KB

telpās)

Ziedīte Bimšteine

Tālr. : 65207070

Mob.tālr.: 28361750

E-pasts:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.februāris

10:00

Zināšanu atjaunošana

profesionālajiem augu

aizsardzības līdzekļu

lietotājiem (darbībai ar

2.reģ. klases AAL).

Apliecību pagarināšana

Biržu Tautas

nams, Birži,

Salas pagasts,

Salas novads

 

Ziedīte Bimšteine

Tālr. : 65207070

Mob.tālr.: 28361750

E-pasts:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.februāris

10:00

Pamatapmācības

profesionālajiem augu

aizsardzības līdzekļu

lietotājiem (darbībai ar

2.reģ. klases AAL , tiem,

kuri mācās 1.reizi)

Bebru iela

108,

Jēkabpils

(SIA LLKC

Jēkabpils KB

telpās)

Ziedīte Bimšteine

Tālr. : 65207070

Mob.tālr.: 28361750

E-pasts:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.februāris17.februāris

20.februāris

22.februāris

10:00

 

Pieteikšanās obligāta!

Iepriekš jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 x 4 cm),jāuzraksta iesniegums un jāsamaksā mācību maksa.

Kārtot pārbaudījumu bez apmācībām var persona, ja tai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (jānorāda iesniegumā). Par apmācībām rēķinu izrakstīs Jēkabpils konsultāciju birojs.

Iesniegumu veidlapas, VAAD un LLK Jēkabpils konsultāciju birojam, lai varētu veikt apmācības, var saņemt pie Neretas pagasta lauksaimniecības konsultantes M. Grīnvaldes  pa tālr. 26405236 vai SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojā.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3921662
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1388
127944
3921662

Sadarbība