Aktualitātes lauksaimiekiem

Aktualitātes lauksaimiekiem (48)

Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr. 393**) visiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 1.janvāri un 1.jūliju. 

Ganāmpulku un novietni mājputnu īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros (ZM KAC), iesniedzot elektroniski vai papīra formā ganāmpulka kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus paziņojot par mājputnu skaitu novietnē, iesniedzot pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē. Pārskatu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS) (tikai tā lietotāji).

Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija reģistrējuši ganāmpulku un bija iesnieguši pārskatu, jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā tiks turēti mājputni, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz šo mājputnu skaits visās novietnēs.

Lai pasargātu mājputnus no augsti patogēnās putnu gripas, biodrošības pasākumi nosaka, ka laika periodā no 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.

Ņemot vērā to, ka noteikumos lietotais vārdu salikums “slēgta telpa” Latvijas normatīvajos aktos nav skaidrots, kā arī sabiedrībā ir plašas diskusijas par tā piemērošanu, Zemkopības ministrija skaidro šī termina būtību.

Slēgta telpa var būt kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta nojume.

Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja putnu gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Papildu informāciju var iegūt LDC, zvanot pa tālruni: 67027240 vai rakstot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai apmeklējot klātienē LDC esošās filiāles. LDC pieņemšanas laikus var skatīt http://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/ Tāpat var vērsties ZM KAC, zvanot pa tālruni: 67095000 vai apmeklējot to klātienē. ZM KAC pieņemšanas laikus var skatīt:http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti

Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas un veterinārā dienesta aktuālajai informācijai par putnu gripu:http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/

Astra Saveļjeva

 

 

Šī gada 10.martā Ādažu kultūras centrā, Gaujas ielā 33A norisināsies biedrības „Zemnieku saeima” ikgadējais kongress.

Kongresa pirmajā daļā organizācijas vadība ziņos par 2016.gadā paveikto un kopā izvirzīs jaunus mērķus 2017.gadam. Kā arī notiks priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas.

Pirmo daļu noslēgs Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna un diskusija ar lauksaimniekiem.

Kongresa otrajā daļā norisināsies konference: „Jaunās tehnoloģijas lauksaimniekiem”. Ar inteliģentās lauksaimniecības tehnikas nākotnes tendencēm un izaicinājumiem iepazīstinās Jānis Cers, SIA „Konekesko Latvija” CLAAS produktu grupas vadītājs. „Swedbank” Digitālās stratēģijas vadītājs Ģirts Bērziņš ar atraktīvu prezentāciju: „Elektrība no jumta, pārtika no printera, robots mazdārziņā un citas digitālās tendences” informēs par bankas sadarbību ar lauksaimniekiem. Savukārt Ilmārs Piebalgs, GPS lauksaimniecības virziena vadītājs uzņēmumā SIA „Autonams” informēs par GPS sistēmu pielietošanu aizsardzībai pret tehnikas un degvielas zagļiem.

 

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 09:30

ZSA kongresa atklāšana, pirmā daļa, tai skaitā vēlēšanas plkst. 11:00

ZSA kongresa otrā daļa plkst. 14:15

Kongresa noslēgums plkst. 15:45

 

Pieteikšanās līdz 6.martam, zvanot pa tālr. 67027044 vai rakstot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" putnkopības nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 31.martam, kopējo publiskais finansējums ir EUR 900 000.

Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimības straujas izplatības risku citās teritorijās.

Uz atbalstu piektajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji putnkopības nozarē, kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" ietvaros.

 

 

LAD Klientu daļa:

Tālrunis: 67095000

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

tālrunis. 28664518.  65123326    vai www.vtua.gov.lv

 

Novads

Pagasts

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Vieta

(ielas vai mājas nosaukums ar Nr. bez novada un pagasta)

 Kokneses

 Kokneses

 29.03

11.00

 

 

Krūmiņi,pie SIA BORMAŅI darbnīcām,

Jaunjelgavas

Sunākstes

    30.03

11.00

  8.05

11.00

Sunākste„Palmas”pie pagasta pārvaldes

Jaunjelgavas

Daudzeses

    30.03

14.00

  8.05

14.00

„Pagastmāja”Daudzeva

Jaunjelgavas

Jaunjelgava

    03.04

11.00

 

 

Pie LATSIN, Meža iela 4,Jaunjelgava

Jaunjelgavas

Sērenes

    03.04

14.00

 

 

„Katlu māja”,Sērene

Vecumnieku

Kurmenes

    5.04

11.00

  10.05

11.00

Upmaļi 1,Kurmene,pie bijušā pasta

Vecumnieku

Valles

    6.04

11.00

 11.05

11.00

„ROSMES”,Valle,pie Krīču veikala

Pļaviņu

Klintaines

  7.04

11.00

  12.05

11.00

STUKMAŅI, mehāniskās darbnīcas.

Neretas

Zalves

  10.04.

11.00

15.05

11.00

Zalve,Atpūtas,pie pagasta pārvaldes

Neretas

Zalves

  10.04

14.00

15.05

14.00

Sproģi,Antuži

Neretas

Mazzalves

  12.04

11.00

17.05

11.00

Blīgznas 1,Ērberģe, pie darbnīcām

Kokneses

Kokneses

  13.04

11.00

18.05

11.00

Koknese,Pērseskrasts,pie bij.p/s Koknese darbnīcām,

Kokneses

Iršu

  13.04

14.00

18.05

14.00

Irši pag.,Kūlēni,pie pagasta pārvaldes

Ogres

Meņģeles

  19.04

11.00

19.05

11.00

Bērzu iela,Meņģele,pie katlu mājas

Neretas

Neretas

  20.04

12.00

22.05

12.00

Nereta ,Jaunzemi,pie darbnīcām

Neretas

Pilskalnes

  20.04

15.00

22.05

15.00

Pilskalne,kantoris

Pļaviņu

Aiviekstes

  21.04.

11.00

24.05

11.00

Aiviekstes pag.Kriškalni

Jaunjelgavas

Staburaga

  24.04

11.00

25.05

11.00

Staburaga pag.,Avoti,pie Velmaraiši darbnīcām

Jaunjelgavas

Seces

  24.04

14.00

25.05

14.00

Seces pag.,TP-7015,pie k/s Sprīdītis darbn.

Skrīveru

Skrīveru

  26.04

11.00

26.05

11.00

Skrīveri,Lielkažoku 3,ie Skrīveru sēkl.sab.darbnīcām

Kokneses

Bebru

  27.04

11.00

29.05

11.00

Vecbebri,Vecbebru tehnikums.

Pļaviņu

Vietalvas

  03.05

11.00

31.05

11.00

Odziena, Kalēji

Pļaviņu

Vietalvas

  03.05

14.00

31.05

14.00

Vietalva, Spāres

 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība