Aktualitātes lauksaimiekiem

Aktualitātes lauksaimiekiem (44)

Projekti un investīcijas

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:

  • jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
  • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
  • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 28664518 www.vtua.gov.lv

2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Ogres, Pļaviņu, Skrīveru un Vecumnieku novados

Novads

Apdzīvotas vieta

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

 Kokneses

Kokneses

28.03.

11:00

   

Krūmiņi, pie SIA "BORMAŅI" darbnīcām

Kokneses

18.04.

11:00

17.05.

11:00

Koknese, Pērseskrasts, pie bij. p/s Koknese darbnīcām

Iršu

18.04.

14:00

17.05.

14:00

Irši pag., Kūlēni, pie pagasta pārvaldes

Bebru

2.05.

11:00

30.05.

11:00

Vecbebri, Vecbebru tehnikums

Jaunjelgavas

Sunākstes

4.04.

11:00

7.05.

11:00

Sunākste, "Palmas", pie pagasta pārvaldes

Daudzeses

4.04.

14:00

7.05.

14:00

„Pagastmāja”, Daudzeva

Jaunjelgava

5.04.

11:00

   

Pie "LATSIN", Meža iela 4,Jaunjelgava

Sērenes

5.04.

14:00

   

"Katlu māja",Sērene

Staburaga

25.04.

11:00

24.05.

11:00

Staburaga pag., Avoti, pie Velmaraiši darbnīcām

Seces

25.04.

14:00

24.05.

14:00

Seces pag., TP-7015, pie k/s Sprīdītis darbn.

Vecumnieku

Kurmenes

6.04.

11:00

9.05.

11:00

Upmaļi 1, Kurmene, pie bijušā pasta

Valles

9.04.

11:00

10.05.

11:00

"ROSMES", Valle, pie Krīču veikala

Pļaviņu

Klintaines

11.04.

11:00

11.05.

11:00

STUKMAŅI, mehāniskās darbnīcas

Vietalvas

3.05.

11:00

31.05.

11:00

Odziena, Kalēji

Vietalvas

3.05.

14:00

31.05.

14:00

Vietalva, Spāres

Aiviekstes

23.04.

11:00

23.05.

11:00

Aiviekstes pag.Kriškalni

Neretas

Zalves

12.04.

11:00

14.05.

11:00

Zalve, Atpūtas, pie pagasta pārvaldes

Zalves

12.04.

14:00

14.05.

14:00

Sproģi, Antuži

Mazzalves

16.04.

11:00

16.05.

11:00

Blīgznas 1, Ērberģe, pie darbnīcām

Neretas

20.04.

12:00

21.05.

12:00

Nereta, Jaunzemi, pie darbnīcām

Pilskalnes

20.04.

15:00

21.05.

15:00

Pilskalne, kantoris

Ogres

Meņģeles

19.04.

11:00

18.05.

11:00

Bērzu iela, Meņģele, pie katlu mājas

Skrīveru

Skrīveru

26.04.

11:00

28.05.

11:00

Skrīveri, Lielkažoku 3 ,pie Skrīveru sēkl.sab.darbnīcām

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2018”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

“Šogad konkurss “Sējējs” ir sevišķi īpašs divu iemeslu dēļ – tas notiek 25. reizi un šis ir gads, kad svinam Latvijas simtgadi. Latvijas lauksaimnieki un lauku uzņēmēji gādā par sociālekonomisko aktivitāti laukos un dod ieguldījumu mūsu valsts ekonomikas attīstībā. Mums ir svarīgs katrs cilvēks, kas dzīvo laukos un nodrošina lauksaimniecisko ražošanu neatkarīgi no tā, vai viņš ir mājražotājs vai lielsaimnieks. Mums ir daudz talantīgu un centīgu lauku uzņēmēju. Tāpēc aicinu lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus un ģimenes laukos pretendēt uz lauksaimnieku vidū augsti vērtēto Gada balvu “Sējējs”. Aicinu pašvaldības apzināt sava novada labākos un čaklākos saimniekus, piesakot viņus konkursam,” norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Dalībnieki konkursā “Sējējs 2018” tiks vērtēti nominācijās – “Gada lauku saimniecība”, kurā vērtēs augkopības, piena un gaļas ražošanas saimniecības, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, kā arī “Gada veiksmīgākā kopdarbība”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2018. gada 10. maijam.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” un “Zinātne praksē un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” pieteikumus jāiesniedz biedrībā “Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 28-2, LV-1014 līdz 2018. gada 31. maijam, savukārt nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” – Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2018. gada 10. maijam.

Jau divpadsmito gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Lai pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā, ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā jāiesniedz rakstisks pieteikums (brīvā formā) līdz 2018. gada 2. jūlijam.

Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu, kā arī tiks apbalvoti veicināšanas balvu saņēmēji. Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēguma pasākumā 2018. gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var Gada balvas “Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.

Platību maksājumi

No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Dienests ir sagatavojis piemērus atbalsta saņemšanai atbilstošām koptām un neatbilstošām nekoptām platībām (skatīt attēlus zemāk).

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku (savas apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaimniekotajām platībām). Jāņem vērā, ka šāda veida precizēšanas pieprasījumi var tikt izskatīti sezonas laikā.

Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējos gados, LAD atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Ar pilnīgāku informāciju var iepazīties: www.lad.gov.lv

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Apakštēma: Par ES un Valsts prasību aktualitātēm un izmaiņām 2018. gadā

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Spīdolas iela 2, Aizkraukles pilsētas kultūras nams, Aizkraukle

Datums: 07.12.2017.

Gr. nr. 7Ai- SR

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

10:00 - 11:00

1.0

Nodokļu normatīvu aktualitātes 2018. gadā

Sandra Podniece

VID NP Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore

 

11:00 - 13:00

2.0

LDC prezentācija. Pārraudzības datu iesniegšanas kārtība. Tipiskākās kļūdas pārraudzības lapu aizpildīšanā. Lecināšanas datu paziņošana elektroniskajā vidē. Jaunākā informācija par datu ievadīšanu LDC datu bāzē un darbībām elektroniskajā vidē.

Daina Lodiņa

LDC ciltsdarba nodaļas vadītāja

 

13:00 - 13:30

0.5

Kafijas pauze

   

13:30 - 15:00

1.5

Ciltsdarba programma piena un gaļas lopkopībā. Vaislinieka izvēles kritēriji ganāmpulka atražošanai - piena, gaļas lopkopībā.

Sigita Lukaže

A/S Kurzemes CMAS ciltsdarba speciāliste

 

15:00 - 15:30

0.5

Debates, jautājumi, priekšlikumi.

Sertifikātu sagatavošana.

   

Kopā st.

5.0

     
 

Nodaļas speciālists: /Valentīna Beča/

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3889288
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3743
95570
3889288

Sadarbība