ZEMJU ĪPAŠNIEKUS AICINA IZNĪCINĀT LATVĀNI

Neretas novada pašvaldība atkārtoti aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden), veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un to tālāku izplatību.


Panākumus latvāņu ierobežošanā var gūt, ja to ierobežošanu veic visi zemju īpašnieki, kuru teritorijas invadētas ar latvāni, savlaicīgi, kompleksi un sistemātiski. Augu aizsardzības likums nosaka, ka Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas un zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. Lai samazinātu latvāņu izplatību, katram zemes valdītājam ir nepieciešams veikt latvāņa ierobežošanas pasākumus. Iespējams izmantot četras apkarošanas metodes: mehānisko, ķīmisko, bioloģisko un kombinēto. Plašāka informācija par šīm metodēm pieejama Valts augu aizsardzības dienesta (VAAD) mājas lapā (www.vaad.gov.lv) sadaļā Informācija sabiedrībai: Par Latviju bez latvāņiem.

Vēl Valsts augu aizsardzības dienestā atrodamā informācija vēsta, ka latvānis ir no 2 līdz 4 metrus augsts daudzgadīgs monokarps augs ar lapas plātni, kas var būt pat līdz 1,5 m gara. Monokarps nozīmē to, ka augs uzzied, nogatavina sēklas un aiziet bojā. Tātad, ja augs ir sācis ziedēt, nedrīkst tam ļaut nogatavināt un izsēt sēklas. Ja tas izziedējis, „domājot”, ka savu misiju ir veicis un savairojies, latvānis pats atmirst. Tādēļ pēc appļaušanas, lai neatļautu latvāņiem izplatīties tālāk, nepieciešams savākt un sadedzināt ziedkopas. Šāds radikāls pasākums nepieciešams latvāņa izteikto vairošanās spēju dēļ.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” paredz, ka ar latvāni invadētās teritorijas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam iesnieguma veidā jāiesniedz VAAD informācija par ar latvāni invadēto teritoriju un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot latvāņa ierobežošanai. Šī informācija ir vienreizēja un iesniedzama jebkurā brīdī. Veidlapa atrodama VAAD interneta vietnē www.vaad.gov.lv, un tā nododama VAAD reģionālajai nodaļai.

 

Lūgums, sniedzot šo informāciju VAAD, iesniegt arī šīs ziņas Neretas novada pārvalžu vadītājiem un pagastu lauksaimniecības konsultantiem, lai varētu apkopot aktuālāko informāciju par no jauna invadētajām platībām. Šī informācija ir nepieciešama, lai turpmāk varētu izstrādāt novada latvāņa izplatības ierobežošanas plānu.

 

Tāpat ikvienam iedzīvotājam ir iespēja ziņot par vietām, kurās šis augs izplatījies, aizpildot elektronisko formu VAAD mājaslapā. No zemes īpašniekiem, valdītājiem un trešajām personām iegūtā informācija par latvāņu izplatību tiek pārbaudīta un iekļauta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datubāzē. Gadījumos, kad par invadētu teritoriju ziņojusi trešā persona un tajā konstatēts latvānis, invadētais zemes apgabals tiek iekļauts datubāzē arī bez zemes īpašnieka vai valdītāja atļaujas saņemšanas.

 

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka, ja ar latvāni invadētajā teritorijā personai piederošajā zemes vienībā ir konstatēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu, tiek uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu var tikts izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 350 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 570 līdz 2900 eiro.

 

Protams, ka problēmas ir ar tiem zemju īpašniekiem, kuriem īpašums ir Neretas novadā, bet paši šeit nedzīvo. Viņi par savas teritorijas sakoptību neliekas ne zinis. Nedrīkst aizmirst, ka ar latvāņiem aizaugušās teritorijas kaitē tām blakus esošajām teritorijām, kuru īpašnieki cīnās ar šī invazīvā auga izplatību. Neretas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus savu iespēju robežās iznīcināt latvāņus sev piederošajos īpašumos.

 

Sīkāka informācija un konsultācijas pieejamas pie lauku attīstības speciālistes Mudītes Grīnvaldes,  t. 2640523626405236 , e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mudīte Grīnvalde,

Lauku attīstības speciāliste


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242446
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2835
111631
4242446

Sadarbība